Tytuł: Ścieranie

O autorze: Varapanyo Bhikkhu

Wersja pdf:

view source

print

Wersja scribd:

MN.008

Sallekha Sutta

Ścieranie

Tłumaczenie: Varapanyo

alternatywne tłumaczenie:


1. Tak usłyszałem. Przy pewnej okazji Zrealizowany mieszkał w Savatthi w Gaju Jeta w Parku Anathapindiki.

2. Wtedy wieczorem czcigodny Maha Cunda wstał z medytacji i udał się do Zrealizowanego i po złożeniu mu hołdu usiadł z boku. Kiedy to uczynił powiedział:

3. „Czcigodny panie są te rozliczne poglądy powstałe w świecie stowarzyszone albo z doktrynami o 'ja' albo z doktrynami o świecie, czy porzucenie i uwolnienie się od takich poglądów zachodzi u mnicha który skierowuje swą uwagę tylko na początek?" "Są Cunda te rozliczne poglądy powstałe w świecie stowarzyszone albo z doktrynami o 'ja' albo z doktrynami o świecie. Z jakąkolwiek (podstawą) te poglądy powstają, cokolwiek one podkreślają, z czegokolwiek się wywodzą, kiedy człowiek widzi (tą podstawę) jaką w rzeczywistości jest z właściwym zrozumieniem tak: 'To nie moje, tym nie jestem, to nie moje ja', to w ten sposób dochodzi u niego do porzucenia takich poglądów i także do uwolnienia się od nich.

Osiem Osiągnięć

4. Jest możliwe, że odosobniony od zmysłowych przyjemności, odosobniony od niekorzystnych stanów, mnich wkracza i trwa w pierwszej jhanie co jest stowarzyszone z myśleniem i rozważaniem z błogością i przyjemnością zrodzonymi z odosobnienia. Może on pomyśleć tak: „Trwam w ścieraniu". Ale to nie to osiągnięcie jest nazywane „ścieraniem" w dyscyplinie szlachetnych. Jest to nazywane przyjemnym przebywaniem tutaj i teraz w dyscyplinie szlachetnych.

5. Jest możliwe, że po uspokojeniu myślenia i rozważania wkracza on i trwa w drugiej jhanie z pewnością siebie i z zjednoczonym umysłem ze błogością i przyjemnością zrodzonymi z koncentracji. Może on pomyśleć tak: „Trwam w ścieraniu". Ale to nie to osiągnięcie jest nazywane „ścieraniem" w dyscyplinie szlachetnych. Jest to nazywane przyjemnym przebywaniem tutaj i teraz w dyscyplinie szlachetnych.

6. Jest możliwe, że z odejściem szczęśliwości trwa w równowadze, uważny i w pełni czujny, ciągle odczuwając przyjemność cielesną, wkracza i trwa w trzeciej jhanie, na temat której szlachetni powiadają:'Ten ma przyjemne przebywanie, kto zrównoważony i uważny'. Może on pomyśleć tak: „Trwam w ścieraniu". Ale to nie to osiągnięcie jest nazywane „ścieraniem" w dyscyplinie szlachetnych. Jest to nazywane przyjemnym przebywaniem tutaj i teraz w dyscyplinie szlachetnych.

7. Może się zdarzyć, że po zaniechaniu przyjemności i bólu z uprzednim zanikiem radości i smutku, wkracza i trwa w czwartej jhanie, charakteryzującej się ani-bólem-ani-przyjemnością i z oczyszczoną uważnością dzięki równowadze. Może on pomyśleć tak: „Trwam w ścieraniu". Ale to nie to osiągnięcie jest nazywane „ścieraniem" w dyscyplinie szlachetnych. Jest to nazywane przyjemnym przebywaniem tutaj i teraz w dyscyplinie szlachetnych.

8. Może się zdarzyć, że z całkowitym przekroczeniem percepcji materialnych form, z zanikiem oddziaływania zmysłowej percepcji, nie zważając na percepcję różnorodności, baczny tego, że "przestrzeń jest nieskończona", mnich wkracza i trwa w bazie nieskończonej przestrzeni. Może on pomyśleć tak: „Trwam w ścieraniu". Ale to nie to osiągnięcie jest nazywane „ścieraniem" w dyscyplinie szlachetnych. Jest to nazywane spokojnym przebywaniem tutaj i teraz w dyscyplinie szlachetnych.

9. Może się zdarzyć tak, że z całkowitym przekroczeniem bazy nieskończonej przestrzeni, baczny tego, że „świadomość jest nieskończona", mnich wkracza i trwa w bazie nieskończonej świadomości. Może on pomyśleć tak: „Trwam w ścieraniu". Ale to nie to osiągnięcie jest nazywane „ścieraniem" w dyscyplinie szlachetnych. Jest to nazywane spokojnym przebywaniem tutaj i teraz w dyscyplinie szlachetnych.

10. Może się zdarzyć tak, że z całkowitym przekroczeniem bazy nieskończonej świadomości, baczny tego, że "tu nic nie ma", mnich wkracza i trwa w bazie nicości. Może on pomyśleć tak: „Trwam w ścieraniu". Ale to nie to osiągnięcie jest nazywane „ścieraniem" w dyscyplinie szlachetnych. Jest to nazywane spokojnym przebywaniem tutaj i teraz w dyscyplinie szlachetnych.

11. Może się zdarzyć, że z całkowitym przekroczeniem bazy nicości, mnich wkracza i trwa w bazie ani-percepcji-ani-nie-percepcji. Może on pomyśleć tak: „Trwam w ścieraniu". Ale to nie to osiągnięcie jest nazywane „ścieraniem" w dyscyplinie szlachetnych. Jest to nazywane spokojnym przebywaniem tutaj i teraz w dyscyplinie szlachetnych.

Ścieranie

12. Cunda, tutaj może dojść do ścierania:

1)- Inni będą okrutni; my nie będziemy okrutni; tak może dochodzić do ścierania.

2)- Inni będą zabijać żyjące istoty; my powstrzymamy się od zabijania żywych istot; tak może dochodzić do ścierania.

3)- Inni będą zabierać to co nie dane; my powstrzymamy się od zabierania tego co nie dane; tak może dochodzić do ścierania.

4)- Inni nie będą żyli świętego życia; my będziemy żyli święte życie; tak może dochodzić do ścierania.

5)- Inni będą kłamali; my będziemy powstrzymywać się od kłamstwa; tak może dochodzić do ścierania.

6)- Inni będą mówić złośliwie; my będziemy powstrzymywać się od złośliwej mowy; tak może dochodzić do ścierania.

7)- Inni będą mówić ostro; my będziemy powstrzymywać się od ostrej mowy; tak może dochodzić do ścierania.

8)- Inni będą obmawiali; my będziemy powstrzymywać się od obmowy; tak może dochodzić do ścierania.

9)- Inni będą pożądliwi; my będziemy powstrzymywać się od pożądliwości; tak może dochodzić do ścierania.

10)- Inni będą mieć umysł złej woli; my nie będziemy mieli umysłu złej woli; tak może dochodzić do ścierania.

11)- Inni będą mieli błędny pogląd; my będziemy mieli właściwy pogląd; tak może dochodzić do ścierania.

12)- Inni będą mieli błędną intencję; my będziemy mieli właściwą intencję; tak może dochodzić do ścierania.

13- Inni będą mieli błędną mowę; my będziemy mieli właściwą mowę; tak może dochodzić do ścierania.

14)- Inni będą mieli błędne działanie; my będziemy mieli właściwe działanie; tak może dochodzić do ścierania.

15)- Inni będą mieli błędne utrzymanie; my będziemy mieli właściwe utrzymanie; tak może dochodzić do ścierania.

16)- Inni będą mieli błędny wysiłek; my będziemy mieli właściwy wysiłek; tak może dochodzić do ścierania.

17)- Inni będą mieli błędną uważność; my będziemy mieli właściwą uważność; tak może dochodzić do ścierania.

18)- Inni będą mieli błędną koncentrację; my będziemy mieli właściwą koncentrację; tak może dochodzić do ścierania.

19- Inni będą mieli błędną wiedzę; my będziemy mieli właściwą wiedzę; tak może dochodzić do ścierania.

20)- Inni będą mieli błędne wyzwolenie; my będziemy mieli właściwe wyzwolenie; tak może dochodzić do ścierania.

21)- Inni będą opanowani przez senność i znużenie; my będziemy wolni od senności i znużenia; tak może dochodzić do ścierania.

22)- Inni będą zaniepokojeni; my nie będziemy zaniepokojeni; tak może dochodzić do ścierania.

23)- Inni będą niepewni; my wydostaniemy się poza niepewność; tak może dochodzić do ścierania.

24)- Inni będą zagniewani; my nie będziemy zagniewani; tak może dochodzić do ścierania.

25)- Inni będą nieprzyjaźni; my będziemy bez wrogości; tak może dochodzić do ścierania.

26)- Inni będą pogardliwi; my nie będziemy pogardliwi; tak może dochodzić do ścierania.

27)- Inni będą dominujący: my nie będziemy dominujący; tak może dochodzić do ścierania.

28)- Inni będą zazdrośni; my nie będziemy zazdrośni; tak może dochodzić do ścierania.

29)- Inni będą opanowani żądzą zysku; my nie będziemy opanowani żądzą zysku; tak może dochodzić do ścierania.

30)- Inni będą oszukiwali; my nie będziemy oszukiwali; tak może dochodzić do ścierania.

31)- Inni będą zwodzili; my nie będziemy zwodzili; tak może dochodzić do ścierania.

32)- Inni będą nieczuli; my nie będziemy nieczuli; tak może dochodzić do ścierania.

33)- Inni będą aroganccy; my nie będziemy aroganccy; tak może dochodzić do ścierania.

34)- Inni będą trudni do napomnienia; my będziemy łatwi do napomnienia; tak może dochodzić do ścierania.

35) Inni będą mieć złych przyjaciół; my będziemy mieć dobrych przyjaciół; tak może dochodzić do ścierania.

36)- Inni będą zaniedbywać; my będziemy pilni; tak może dochodzić do ścierania.

37)- Inni będą bez wiary; my będziemy wierzyli; tak może dochodzić do ścierania.

38)- Inni będą bez skrupułów; my będziemy rozważni; tak może dochodzić do ścierania.

39)- Inni będą bezwstydni; my będziemy posiadać wstyd; tak może dochodzić do ścierania.

40)- Inni będą o małej uczoności; my będziemy o wielkiej uczoności; tak może dochodzić do ścierania.

41)- Inni będą leniwi; my będziemy o wzmożonej energii; tak może dochodzić do ścierania.

42)- Inni będą nieuważni; my będziemy o ustanowionej uważności; tak może dochodzić do ścierania.

43)- Inni będą o słabym zrozumieniu; my będziemy posiadać głębokie zrozumienie; tak może dochodzić do ścierania.

44)- Inni będą błędnie pojmować zgodnie z ich indywidualnymi poglądami, trzymając się ich uparcie, uwalniając się od nich z trudnością; my nie będziemy błędnie pojmować zgodnie z naszymi indywidualnymi poglądami, bez trzymania się ich uparcie i będziemy się uwalniać od nich z łatwością; tak może dochodzić do ścierania.

Inklinacja umysłu

13. Cunda, powiadam, że nawet powstanie w umyśle inklinacji ku korzystnym rzeczom jest o wielkim znaczeniu, cóż zatem można powiedzieć o cielesnych i werbalnych operacjach powstałych wskutek tego. Zatem Cunda:

14. Umysł powinien być inklinowany tak:

1)- Inni będą okrutni; my nie będziemy okrutni.

2)- Inni będą zabijać żyjące istoty; my powstrzymamy się od zabijania żywych istot.

3)- Inni będą zabierać to co nie dane; my powstrzymamy się od zabierania tego co nie dane.

4)- Inni nie będą żyli świętego życia; my będziemy żyli święte życie.

5)- Inni będą kłamali; my będziemy powstrzymywać się od kłamstwa.

6)- Inni będą mówić złośliwie; my będziemy powstrzymywać się od złośliwej mowy.

7)- Inni będą mówić ostro; my będziemy powstrzymywać się od ostrej mowy.

8)- Inni będą obmawiali; my będziemy powstrzymywać się od obmowy.

9)- Inni będą pożądliwi; my będziemy powstrzymywać się od pożądliwości.

10)- Inni będą mieć umysł złej woli; my nie będziemy mieli umysłu złej woli.

11)- Inni będą mieli błędny pogląd; my będziemy mieli właściwy pogląd.

12)- Inni będą mieli błędną intencję; my będziemy mieli właściwą intencję.

13- Inni będą mieli błędną mowę; my będziemy mieli właściwą mowę.

14)- Inni będą mieli błędne działanie; my będziemy mieli właściwe działanie.

15)- Inni będą mieli błędne utrzymanie; my będziemy mieli właściwe utrzymanie.

16)- Inni będą mieli błędny wysiłek; my będziemy mieli właściwy wysiłek.

17)- Inni będą mieli błędną uważność; my będziemy mieli właściwą uważność.

18)- Inni będą mieli błędną koncentrację; my będziemy mieli właściwą koncentrację.

19- Inni będą mieli błędną wiedzę; my będziemy mieli właściwą wiedzę.

20)- Inni będą mieli błędne wyzwolenie; my będziemy mieli właściwe wyzwolenie.

21)- Inni będą opanowani przez senność i znużenie; my będziemy wolni od senności i znużenia.

22)- Inni będą zaniepokojeni; my nie będziemy zaniepokojeni.

23)- Inni będą niepewni; my wydostaniemy się poza niepewność.

24)- Inni będą zagniewani; my nie będziemy zagniewani.

25)- Inni będą nieprzyjaźni; my będziemy bez wrogości.

26)- Inni będą pogardliwi; my nie będziemy pogardliwi.

27)- Inni będą dominujący: my nie będziemy dominujący.

28)- Inni będą zazdrośni; my nie będziemy zazdrośni.

29)- Inni będą opanowani żądzą zysku; my nie będziemy opanowani żądzą zysku.

30)- Inni będą oszukiwali; my nie będziemy oszukiwali.

31)- Inni będą zwodzili; my nie będziemy zwodzili.

32)- Inni będą nieczuli; my nie będziemy nieczuli.

33)- Inni będą aroganccy; my nie będziemy aroganccy.

34)- Inni będą trudni do napomnienia; my będziemy łatwi do napomnienia.

35) Inni będą mieć złych przyjaciół; my będziemy mieć dobrych przyjaciół.

36)- Inni będą zaniedbywać; my będziemy pilni.

37)- Inni będą bez wiary; my będziemy wierzyli.

38)- Inni będą bez skrupułów; my będziemy rozważni.

39)- Inni będą bezwstydni; my będziemy posiadać wstyd.

40)- Inni będą o małej uczoności; my będziemy o wielkiej uczoności.

41)- Inni będą leniwi; my będziemy o wzmożonej energii.

42)- Inni będą nieuważni; my będziemy o ustanowionej uważności.

43)- Inni będą o słabym zrozumieniu; my będziemy posiadać głębokie zrozumienie.

44)- Inni będą błędnie pojmować zgodnie z ich indywidualnymi poglądami, trzymając się ich uparcie, uwalniając się od nich z trudnością; my nie będziemy błędnie pojmować zgodnie z naszymi indywidualnymi poglądami, bez trzymania się ich uparcie i będziemy się uwalniać od nich z łatwością; umysł powinien być inklinowany w ten sposób.

Unikanie

14. Cunda załóżmy, że jest nierówna ścieżka i inna równa ścieżka dzięki której można uniknąć tej pierwszej i załóżmy, że jest nierówny bród i inny równy bród, dzięki któremu można uniknąć tego pierwszego, tak też:

1)- Osoba skłonna do okrucieństwa ma nie-okrucieństwo dzięki któremu może tego uniknąć.

2)- Osoba skłonna do zabijania ma nie-zabijanie dzięki któremu może tego uniknąć.

3)- Osoba skłonna do zabierania tego co niedane ma powstrzymanie się od zabierania tego co niedane dzięki któremu może tego uniknąć.

4)- Osoba skłonna do tego co nie jest świętym życiem ma święte życie dzięki któremu może tego uniknąć.

5)- Osoba skłonna do fałszywej mowy ma powstrzymanie się od fałszywej mowy dzięki czemu może tego uniknąć.

6)- Osoba skłonna do złośliwej mowy ma powstrzymanie się od złośliwej mowy dzięki czemu może tego uniknąć.

7)- Osoba skłonna do ostrej mowy ma powstrzymanie się od ostrej mowy dzięki czemu może tego uniknąć.

8)- Osoba skłonna do obmowy ma powstrzymanie się od obmowy dzięki której może tego uniknąć.

9)- Osoba skłonna do pożądliwości ma nie-pożądliwość dzięki której może jej uniknąć.

10)- Osoba skłonna do umysłu o złej woli ma umysł o nie-złej woli dzięki któremu może tego uniknąć.

11)- Osoba skłonna do błędnego poglądu ma właściwy pogląd dzięki któremu może tego uniknąć.

12)- Osoba skłonna do błędnej intencji ma właściwą intencję dzięki której może tego uniknąć.

13)- Osoba skłonna do błędnej mowy ma właściwą mowę dzięki której może tego uniknąć.

14)- Osoba skłonna do błędnego działania ma właściwe działanie dzięki któremu może tego uniknąć.

15)- Osoba skłonna do błędnego utrzymania ma właściwe utrzymanie dzięki któremu może tego uniknąć.

16)- Osoba skłonna do błędnego wysiłku ma właściwy wysiłek dzięki któremu może tego uniknąć.

17)- Osoba skłonna do błędnej uważności ma właściwą uważność dzięki której może tego uniknąć.

18)- Osoba skłonna do błędnej koncentracji ma ma właściwą koncentrację dzięki której może tego uniknąć.

19)- Osoba skłonna do błędnej wiedzy ma właściwą wiedzę dzięki której może tego uniknąć.

20)- Osoba skłonna do błędnego wyzwolenia ma właściwe wyzwolenie dzięki któremu może tego uniknąć.

21)- Osoba skłonna do ospałości i znużenia ma wolność od ospałości i znużenia dzięki czemu może tego uniknąć.

22)- Osoba skłonna do rozproszenia ma wolność od rozproszenia dzięki czemu może tego uniknąć.

23)- Osoba skłonna do niepewności ma stan wyjścia poza niepewność dzięki czemu może tego uniknąć.

24)- Osoba skłonna do gniewu ma wolność od gniewu dzięki czemu może tego uniknąć.

25)- Osoba skłonna do wrogości ma wolność od wrogości dzięki czemu może tego uniknąć.

26)- Osoba skłonna do pogardy ma nie-pogardę dzięki czemu może tego uniknąć.

27)- Osoba skłonna do dominowania ma nie-dominowanie dzięki czemu może tego uniknąć.

28)- Osoba skłonna do zazdrości ma nie-zazdrość dzięki czemu może tego uniknąć.

29)- Osoba skłonna do żądzy zysku ma brak żądzy zysku dzięki czemu może tego uniknąć.

30)- Osoba skłonna do oszukaństwa ma nie-oszukaństwo dzięki czemu może tego uniknąć.

31)- Osoba skłonna do zwodzenia ma nie-zwodzenie dzięki czemu może tego uniknąć.

32)- Osoba skłonna do nieczułości ma empatię dzięki czemu może tego uniknąć.

33)- Osoba skłonna do arogancji ma nie-arogancję dzięki czemu może tego uniknąć.

34)- Osoba skłonna do sprawiania kłopotów przy napominaniu ma wolność od sprawiania kłopotów przy napominaniu dzięki czemu może tego uniknąć.

35)- Osoba skłonna do kreowania złych przyjaźni ma skłonność do kreowania dobrych przyjaźni dzięki czemu może tego uniknąć.

36)- Osoba skłonna do zaniedbania ma nie-zaniedbanie dzięki czemu może tego uniknąć.

37)- Osoba skłonna do braku wiary ma wiarę dzięki której może tego uniknąć.

38)- Osoba skłonna do braku skrupułów ma skrupuły dzięki którym może tego uniknąć.

39)- Osoba skłonna do bezwstydności ma wstyd dzięki któremu może tego uniknąć.

40)- Osoba skłonna do małej uczoności ma wielką uczoność dzięki której może tego uniknąć.

41)- Osoba skłonna do lenistwa ma pracowitość dzięki której może tego uniknąć.

42)- Osoba skłonna do nieuważności ma uważność dzięki której może tego uniknąć.

43)- Osoba skłonna do braku zrozumienia ma zrozumienie dzięki któremu może tego uniknąć.

44)- Osoba skłonna do błędnego pojmowania zgodnie z indywidualnymi poglądami trzymająca się ich tendencyjnie ma brak błędnego pojmowania zgodnie z indywidualnymi poglądami bez trzymania się ich tendencyjnie dzięki któremu może tego uniknąć.

Niższy i wyższy stan

15. Cunda, tak jak niezależnie od tego jakie niekorzystne rzeczy są obecne, wszystkie one prowadzą do niższego stanu; i jak niezależnie od tego jakie korzystne rzeczy są obecne, wszystkie one prowadzą do wyższego stanu tak też:

1)- Osoba skłonna do okrucieństwa ma nie-okrucieństwo za wyższy stan.

2)- Osoba skłonna do zabijania ma nie-zabijanie za wyższy stan.

3)- Osoba skłonna do zabierania tego co nie dane ma powstrzymanie się od zabierania tego co nie dane za wyższy stan.

4)- Osoba skłonna do tego co nie jest świętym życiem ma święte życie za wyższy stan.

5)- Osoba skłonna do fałszywej mowy ma powstrzymanie się od fałszywej mowy za wyższy stan.

6)- Osoba skłonna do złośliwej mowy ma powstrzymanie się od złośliwej mowy za wyższy stan.

7)- Osoba skłonna do ostrej mowy ma powstrzymanie się od ostrej mowy za wyższy stan.

8)- Osoba skłonna do obmowy ma powstrzymanie się od obmowy za wyższy stan.

9)- Osoba skłonna do pożądliwości ma nie-pożądliwość za wyższy stan.

10)- Osoba skłonna do umysłu o złej woli ma umysł o nie-złej woli za wyższy stan.

11)- Osoba skłonna do błędnego poglądu ma właściwy pogląd za wyższy stan.

12)- Osoba skłonna do błędnej intencji ma właściwą intencję za wyższy stan.

13)- Osoba skłonna do błędnej mowy ma właściwą mowę za wyższy stan.

14)- Osoba skłonna do błędnego działania ma właściwe działanie za wyższy stan.

15)- Osoba skłonna do błędnego utrzymania ma właściwe utrzymanie za wyższy stan.

16)- Osoba skłonna do błędnego wysiłku ma właściwy wysiłek za wyższy stan.

17)- Osoba skłonna do błędnej uważności ma właściwą uważność za wyższy stan.

18)- Osoba skłonna do błędnej koncentracji ma ma właściwą koncentrację za wyższy stan.

19)- Osoba skłonna do błędnej wiedzy ma właściwą wiedzę za wyższy stan.

20)- Osoba skłonna do błędnego wyzwolenia ma właściwe wyzwolenie za wyższy stan.

21)- Osoba skłonna do ospałości i znużenia ma wolność od ospałości i znużenia za wyższy stan.

22)- Osoba skłonna do rozproszenia ma wolność od rozproszenia za wyższy stan.

23)- Osoba skłonna do niepewności ma stan wyjścia poza niepewność za wyższy stan.

24)- Osoba skłonna do gniewu ma wolność od gniewu za wyższy stan.

25)- Osoba skłonna do wrogości ma wolność od wrogości za wyższy stan.

26)- Osoba skłonna do pogardy ma nie-pogardę za wyższy stan.

27)- Osoba skłonna do dominowania ma nie-dominowanie za wyższy stan.

28)- Osoba skłonna do zazdrości ma nie-zazdrość za wyższy stan.

29)- Osoba skłonna do żądzy zysku ma brak żądzy zysku za wyższy stan.

30)- Osoba skłonna do oszukaństwa ma nie-oszukaństwo za wyższy stan.

31)- Osoba skłonna do zwodzenia ma nie-zwodzenieza za wyższy stan.

32)- Osoba skłonna do nieczułości ma empatię za wyższy stan.

33)- Osoba skłonna do arogancji ma nie-arogancję za wyższy stan.

34)- Osoba skłonna do sprawiania kłopotów przy napominaniu ma wolność od sprawiania kłopotów przy napominaniu za wyższy stan.

35)- Osoba skłonna do kreowania złych przyjaźni ma skłonność do kreowania dobrych przyjaźni za wyższy stan.

36)- Osoba skłonna do zaniedbania ma nie-zaniedbanie za wyższy stan.

37)- Osoba skłonna do braku wiary ma wiarę za wyższy stan.

38)- Osoba skłonna do braku skrupułów ma skrupuły za wyższy stan.

39)- Osoba skłonna do bezwstydności ma wstyd za wyższy stan.

40)- Osoba skłonna do małej uczoności ma wielką uczoność za wyższy stan.

41)- Osoba skłonna do lenistwa ma pracowitość za wyższy stan.

42)- Osoba skłonna do nieuważności ma uważność za wyższy stan.

43)- Osoba skłonna do braku zrozumienia ma zrozumienie za wyższy stan.

44)- Osoba skłonna do błędnego pojmowania zgodnie z indywidualnymi poglądami trzymająca się ich tendencyjnie ma brak błędnego pojmowania zgodnie z indywidualnymi poglądami bez trzymania się ich tendencyjnie za wyższy stan.

16. Cunda, nie jest możliwe by ten kto grzęźnie w ruchomych piaskach mógł wyciągnąć innego, który grzęźnie w ruchomych piaskach. Jest możliwe by ten kto nie grzęźnie w ruchomych piaskach mógł wyciągnąć innego, który grzęźnie w ruchomych piaskach. Nie jest możliwe by ten co sam nieopanowany i niezdyscyplinowany i bez osiągnięcia wygaszenia opanował innego, zdyscyplinował go i doprowadził do wygaszenia. Jest możliwe by ten co sam opanowany i zdyscyplinowany i z osiągnięciem wygaszenia opanował innego, zdyscyplinował go i doprowadził do wygaszenia.

1)- Osoba skłonna do okrucieństwa ma nie-okrucieństwo by osiągnąć wygaszenie.

2)- Osoba skłonna do zabijania ma nie-zabijanie by osiągnąć wygaszenie.

3)- Osoba skłonna do zabierania tego co nie dane ma powstrzymanie się od zabierania tego co nie dane by osiągnąć wygaszenie.

4)- Osoba skłonna do tego co nie jest świętym życiem ma święte życie by osiągnąć wygaszenie.

5)- Osoba skłonna do fałszywej mowy ma powstrzymanie się od fałszywej mowy by osiągnąć wygaszenie.

6)- Osoba skłonna do złośliwej mowy ma powstrzymanie się od złośliwej mowy by osiągnąć wygaszenie.

7)- Osoba skłonna do ostrej mowy ma powstrzymanie się od ostrej mowy by osiągnąć wygaszenie.

8)- Osoba skłonna do obmowy ma powstrzymanie się od obmowy by osiągnąć wygaszenie.

9)- Osoba skłonna do pożądliwości ma nie-pożądliwość by osiągnąć wygaszenie.

10)- Osoba skłonna do umysłu o złej woli ma umysł o nie-złej woli by osiągnąć wygaszenie.

11)- Osoba skłonna do błędnego poglądu ma właściwy pogląd by osiągnąć wygaszenie.

12)- Osoba skłonna do błędnej intencji ma właściwą intencję by osiągnąć wygaszenie.

13)- Osoba skłonna do błędnej mowy ma właściwą mowę by osiągnąć wygaszenie.

14)- Osoba skłonna do błędnego działania ma właściwe działanie by osiągnąć wygaszenie.

15)- Osoba skłonna do błędnego utrzymania ma właściwe utrzymanie by osiągnąć wygaszenie.

16)- Osoba skłonna do błędnego wysiłku ma właściwy wysiłek by osiągnąć wygaszenie.

17)- Osoba skłonna do błędnej uważności ma właściwą uważność by osiągnąć wygaszenie.

18)- Osoba skłonna do błędnej koncentracji ma ma właściwą koncentrację by osiągnąć wygaszenie.

19)- Osoba skłonna do błędnej wiedzy ma właściwą wiedzę by osiągnąć wygaszenie.

20)- Osoba skłonna do błędnego wyzwolenia ma właściwe wyzwolenie by osiągnąć wygaszenie.

21)- Osoba skłonna do ospałości i znużenia ma wolność od ospałości i znużenia by osiągnąć wygaszenie.

22)- Osoba skłonna do rozproszenia ma wolność od rozproszenia by osiągnąć wygaszenie.

23)- Osoba skłonna do niepewności ma stan wyjścia poza niepewność by osiągnąć Nibbanęwygaszenie.

24)- Osoba skłonna do gniewu ma wolność od gniewu by osiągnąć wygaszenie.

25)- Osoba skłonna do wrogości ma wolność od wrogości by osiągnąć wygaszenie.

26)- Osoba skłonna do pogardy ma nie-pogardę by osiągnąć wygaszenie.

27)- Osoba skłonna do dominowania ma nie-dominowanie by osiągnąć wygaszenie.

28)- Osoba skłonna do zazdrości ma nie-zazdrość by osiągnąć wygaszenie.

29)- Osoba skłonna do żądzy zysku ma brak żądzy zysku by osiągnąć wygaszenie.

30)- Osoba skłonna do oszukaństwa ma nie-oszukaństwo by osiągnąć wygaszenie.

31)- Osoba skłonna do zwodzenia ma nie-zwodzenie by osiągnąć wygaszenie.

32)- Osoba skłonna do nieczułości ma empatię by osiągnąć wygaszenie.

33)- Osoba skłonna do arogancji ma nie-arogancję by osiągnąć wygaszenie.

34)- Osoba skłonna do sprawiania kłopotów przy napominaniu ma wolność od sprawiania kłopotów przy napominaniu by osiągnąć wygaszenie.

35)- Osoba skłonna do kreowania złych przyjaźni ma skłonność do kreowania dobrych przyjaźni by osiągnąć wygaszenie.

36)- Osoba skłonna do zaniedbania ma nie-zaniedbanie by osiągnąć wygaszenie.

37)- Osoba skłonna do braku wiary ma by osiągnąć wygaszenie.

38)- Osoba skłonna do braku skrupułów ma skrupuły by osiągnąć wygaszenie.

39)- Osoba skłonna do bezwstydności ma wstyd by osiągnąć wygaszenie.

40)- Osoba skłonna do małej uczoności ma wielką uczoność by osiągnąć wygaszenie.

41)- Osoba skłonna do lenistwa ma pracowitość by osiągnąć wygaszenie.

42)- Osoba skłonna do nieuważności ma uważność by osiągnąć wygaszenie.

43)- Osoba skłonna do braku zrozumienia ma zrozumienie by osiągnąć wygaszenie.

44)- Osoba skłonna do błędnego pojmowania zgodnie z indywidualnymi poglądami trzymając się ich tendencyjnie ma brak błędnego pojmowania zgodnie z indywidualnymi poglądami bez trzymając się ich tendencyjnie by osiągnąć wygaszenie.

Konkluzja

17. I tak Cunda droga ścierania została ukazana przeze mnie, sposób inklinowania umysłu został ukazany przeze mnie, sposób uniknięcia został ukazany przeze mnie, droga wyższego stanu została ukazana przeze mnie, droga do wygaszenia została ukazana przeze mnie.

18. Co może być uczynione przez Mistrza dla swych uczniów, który pragnie ich dobra i mającego współczucie dla nich, to dla ciebie uczyniłem Cunda. Są korzenie drzew, są puste chaty, medytuj Cunda, nie zwlekaj, inaczej będziesz później żałował. To moje przesłanie dla ciebie.

Oto co powiedział Zrealizowany. Czcigodny Cunda był zadowolony i ucieszony słowami Zrealizowanego.

gnu.svg.png


Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:
Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://www.tipitaka.org/romn/cscd/s0201m.mul3.xml
Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/
Tłumaczenie: Varapanyo