Tytuł: Dzikość w sercu

O autorze: Varapanyo Bhikkhu

Wersja pdf:

view source

print

Wersja scribd:

MN.016

Cetokhila Sutta

Dzikość w sercu

Tłumaczenie: Varapanyo

alternatywne tłumaczenie:


1. Tak usłyszałem. Przy pewnej okazji Zrealizowany mieszkał w Savatthi w Gaju Jeta w Parku Anathapindiki. Tam odezwał się do mnichów tak: „Mnisi”. „Czcigodny panie” odpowiedzieli mnisi. Zrealizowany rzekł to:

2. Mnisi, żeby jakiś mnich który nie jest wolny od pięciu dzikości w sercu i który nie pozbył się pięciu kajdan z serca, by doszedł do wzrostu i rozwoju i wypełnienia w Dhammie i Dyscyplinie – to niemożliwe.

3. Od jakich pięciu dzikości w sercu się nie uwolnił? Tu mnisi, mnich wątpi, jest niepewny, niezdecydowany i nieprzekonany co do Mistrza. Gdy tak jest, jego serce nie skłania się ku wysiłkowi, poświęceniu, zachowaniu i kontroli. Gdy tak jest, nie jest on wolny od pierwszej dzikości w sercu.

4. I znów mnich wątpi, jest niepewny, niezdecydowany i nieprzekonany co do Dhammy. Gdy tak jest, jego serce nie skłania się ku wysiłkowi, poświęceniu, zachowaniu i kontroli. Gdy tak jest, nie jest on wolny od drugiej dzikości w sercu.

5.I znów mnich wątpi, jest niepewny, niezdecydowany i nieprzekonany co do Zgromadzenia. Gdy tak jest, jego serce nie skłania się ku wysiłkowi, poświęceniu, zachowaniu i kontroli. Gdy tak jest, nie jest on wolny od trzeciej dzikości w sercu.

6. I znów mnich wątpi, jest niepewny, niezdecydowany i nieprzekonany co do treningu. Gdy tak jest, jego serce nie skłania się ku wysiłkowi, poświęceniu, zachowaniu i kontroli. Gdy tak jest, nie jest on wolny od czwartej dzikości w sercu.

7. I znów mnich jest rozgniewany na swoich kolegów w świętym życiu, obrażony i gruboskórny wobec nich. Gdy tak jest, jego serce nie skłania się ku wysiłkowi, poświęceniu, zachowaniu i kontroli. Gdy tak jest, nie jest on wolny od piątej dzikości w sercu.

8. Jakie jest pięć kajdan w sercu których się nie pozbył? Tu mnich nie jest bez pożądania czy entuzjazmu czy miłości czy pragnienia czy gorączki czy pożądliwości zmysłowych przyjemności. Gdy tak jest jego serce nie skłania się ku wysiłkowi, poświęceniu, zachowaniu i kontroli. Gdy tak jest, nie jest on wolny od pierwszych kajdan w sercu.

9. I znów mnich nie jest bez pożądania czy entuzjazmu czy miłości czy pragnienia czy gorączki czy pożądliwości ciała. Gdy tak jest jego serce nie skłania się ku wysiłkowi, poświęceniu, zachowaniu i kontroli. Gdy tak jest, nie jest on wolny od drugich kajdan w sercu.

10. I znów mnich nie jest bez pożądania czy entuzjazmu czy miłości czy pragnienia czy gorączki czy pożądliwości materialnych form. Gdy tak jest jego serce nie skłania się ku wysiłkowi, poświęceniu, zachowaniu i kontroli. Gdy tak jest, nie jest on wolny od trzecich kajdan w sercu.

11. I znów po zjedzeniu i zapełnieniu żołądka mnich trwa ciesząc się tak długo jak ma na to ochotę, przyjemnością drzemki, przyjemnością drzemania. Gdy tak jest jego serce nie skłania się ku wysiłkowi, poświęceniu, zachowaniu i kontroli. Gdy tak jest, nie jest on wolny od czwartych kajdan w sercu.

12. I znów, mnich żyje święte życie aspirując do (odrodzenia się) w jakimś rzędzie bogów w ten sposób: „Przez tą cnotę, te obowiązki, te reguły czy to święte życie, stanę się (wielkim) bogiem lub jakimś (mniejszym) bogiem”. Gdy tak jest jego serce nie skłania się ku wysiłkowi, poświęceniu, zachowaniu i kontroli. Gdy tak jest, nie jest on wolny od piątych kajdan w sercu.

13. By jakiś mnich, który nie porzucił tych pięciu dzikości w sercu i nie pozbył się tych pięciu kajdan z serca doszedł do wzrostu i rozwoju i wypełnienia w Dhammie i Dyscyplinie – to niemożliwe.

14. By jakiś mnich który uwolnił się od tych pięciu dzikości w sercu i który pozbył się pięciu kajdan z serca, by doszedł do wzrostu i rozwoju i wypełnienia w Dhammie i Dyscyplinie – to możliwe.

15. Od jakich pięciu dzikości w sercu się uwolnił? Tu mnisi, mnich nie wątpi, nie jest niepewny, niezdecydowany i nieprzekonany co do Mistrza. Gdy tak jest, jego serce skłania się ku wysiłkowi, poświęceniu, zachowaniu i kontroli. Gdy tak jest, jest on wolny od pierwszej dzikości w sercu.

16. I znów mnich nie wątpi, nie jest niepewny, niezdecydowany i nieprzekonany co do Dhammy. Gdy tak jest, jego serce skłania się ku wysiłkowi, poświęceniu, zachowaniu i kontroli. Gdy tak jest, jest on wolny od drugiej dzikości w sercu.

17. I znów mnich nie wątpi, nie jest niepewny, niezdecydowany i nieprzekonany co do Zgromadzenia. Gdy tak jest, jego serce skłania się ku wysiłkowi, poświęceniu, zachowaniu i kontroli. Gdy tak jest, jest on wolny od trzeciej dzikości w sercu.

18. I znów mnich nie wątpi, nie jest niepewny, niezdecydowany i nieprzekonany co do treningu. Gdy tak jest, jego serce skłania się ku wysiłkowi, poświęceniu, zachowaniu i kontroli. Gdy tak jest, jest on wolny od czwartej dzikości w sercu.

19. I znów mnich nie jest rozgniewany na swoich kolegów w świętym życiu, nie obraża się i nie jest gruboskórny wobec nich. Gdy tak jest, jego serce skłania się ku wysiłkowi, poświęceniu, zachowaniu i kontroli. Gdy tak jest, jest on wolny od piątej dzikości w sercu.

20. Jakie jest pięć kajdan w sercu których się pozbył? Tu mnich jest bez pożądania czy entuzjazmu czy miłości czy pragnienia czy gorączki czy pożądliwości zmysłowych przyjemności. Gdy tak jest jego serce skłania się ku wysiłkowi, poświęceniu, zachowaniu i kontroli. Gdy tak jest, jest on wolny od pierwszych kajdan w sercu.

21. I znów mnich jest bez pożądania czy entuzjazmu czy miłości czy pragnienia czy gorączki czy pożądliwości ciała. Gdy tak jest jego serce skłania się ku wysiłkowi, poświęceniu, zachowaniu i kontroli. Gdy tak jest, jest on wolny od drugich kajdan w sercu.

22. I znów mnich jest bez pożądania czy entuzjazmu czy miłości czy pragnienia czy gorączki czy pożądliwości materialnych form. Gdy tak jest jego serce skłania się ku wysiłkowi, poświęceniu, zachowaniu i kontroli. Gdy tak jest, jest on wolny od trzecich kajdan w sercu.

23. I znów po zjedzeniu i zapełnieniu żołądka mnich nie trwa ciesząc się tak długo jak ma na to ochotę, przyjemnością drzemki, przyjemnością drzemania. Gdy tak jest jego serce skłania się ku wysiłkowi, poświęceniu, zachowaniu i kontroli. Gdy tak jest, jest on wolny od czwartych kajdan w sercu.

24. I znów, mnich nie żyje świętego życia aspirując do (odrodzenia się) w jakimś rzędzie bogów w ten sposób: „Przez tą cnotę, te obowiązki, te reguły czy to święte życie, stanę się (wielkim) bogiem lub jakimś (mniejszym) bogiem. Gdy tak jest jego serce skłania się ku wysiłkowi, poświęceniu, zachowaniu i kontroli. Gdy tak jest, jest on wolny od piątych kajdan w sercu.

25. By jakiś mnich, który porzucił te pięć dzikości w sercu i pozbył się tych pięciu kajdan z serca doszedł do wzrostu i rozwoju i wypełnienia w Dhammie i Dyscyplinie – to możliwe.

26. Rozwija on podstawy duchowych mocy posiadając koncentrację dzięki entuzjazmowi, wysiłkowi i determinacji. Rozwija on podstawy duchowych mocy posiadając koncentrację dzięki energii, wysiłkowi i determinacji. Rozwija on podstawy duchowych mocy posiadając koncentrację dzięki (czystości) serca, wysiłkowi i determinacji, Rozwija on podstawy duchowych mocy posiadając koncentrację dzięki badaniu, wysiłkowi i determinacji.

27. Mnich który posiada te piętnaście czynników włącznie z aktywnym zaangażowaniem jest zdolny do przebicia się, przebudzenia, do osiągnięcia najwyższego bezpieczeństwa od niewoli. Załóżmy, że jest kwoka z ośmioma czy dziesięcioma jajami, które dobrze pokryła, dobrze ogrzewała, którymi dobrze się opiekowała, mimo tego, że nie ma ona takiego pragnienia: „Ach, żeby moje kurczaki mogły przebić się przez swe skorupki przy pomocy pazurów i dziobów i wyjść na zewnątrz bezpiecznie' to jednak kurczaki są zdolne do przebicia się przez skorupy przy pomocy swych pazurów i dziobów i wyjść na zewnątrz bezpieczne. Tak też mnich który posiada te piętnaście czynników włącznie z aktywnym zaangażowaniem jest zdolny do przebicia się, przebudzenia, do osiągnięcia najwyższego bezpieczeństwa od niewoli. Oto co powiedział Zrealizowany. Mnisi byli zadowoleni i ucieszeni słowami Zrealizowanego.

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://www.tipitaka.org/romn/cscd/s0201m.mul3.xml

Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/

Tłumaczenie: Varapanyo