Tytuł: Sutta o opanowaniu złych myśli

O autorze: Agrios

Wersja pdf:

view source

print

Wersja scribd:

MN.020

Vitakkasaṇṭhāna Sutta

Sutta o opanowaniu złych myśli

Tłumaczenie: Agrios

alternatywne tłumaczenie: Varapanyo | Łucjan


Oto co usłyszałem:
Pewnego razu Błogosławiony zatrzymał się w pobliżu Savatthi przy gaju Jety, koło klasztoru Anathapindiki. Tam zwrócił się do mnichów następującymi słowami:
"Mnisi."
"Tak Panie." - odpowiedzieli mnisi.
Błogosławiony przemówił:
"Mnich którego ambicją są wyższe stany umysłu powinien co jakiś czas podjąć refleksję nad pięcioma rzeczami. Którymi pięcioma?

Jeśli złe, nierozsądne myśli - związane z pragnieniem, awersją albo ułudą powstają w mnichu w trakcie refleksji nad konkretnym tematem, powinien on zmienić temat na inny, taki który jest związany z tym co dobre i rozsądne. Wówczas złe, nierozsądne myśli ustaną i zanikną. Z ich zaniknięciem ustabilizuje, ustali, zjednoczy i skoncentruje umysł. Jak doświadczony stolarz używa zdrowego drewna dla wybicia i zastąpienia niezdrowego sęka, powinien mnich podjąć refleksję nad właściwym tematem, aby się pozbyć niewłaściwych myśli. Wówczas złe, nierozsądne myśli - związane z pragnieniem, awersją albo ułudą, ustaną i zanikną. Z ich zaniknięciem ustabilizuje, ustali, zjednoczy i skoncentruje umysł.

Jeśli złe, nierozsądne myśli - związane z pragnieniem, awersją albo ułudą powstają w mnichu w trakcie refleksji nad nowym tematem który jest rozsądny, powinien on podjąć refleksję nad bez wartościowością nierozsądnych myśli w następujący sposób: 'Naprawdę te moje myśli są nierozsądne, naganne i prowadzą do stresu.' Kiedy skrupulatnie rozważy ujemną stronę tych myśli, wówczas złe, nierozsądne myśli - związane z pragnieniem, awersją albo ułudą, ustaną i zanikną. Z ich zaniknięciem ustabilizuje, ustali, zjednoczy i skoncentruje umysł. Jak pięknie ubrany człowiek który jest przerażony, poniżony i pełen obrzydzenia ponieważ powieszono mu na szyi martwe ciało węża, psa albo człowieka. Tak samo mnich w którym nierozsądne myśli powstają bez względu na to że zmienił temat na rozsądny, powinien podjąć refleksje nad bez wartościowością nierozsądnych myśli w następujący sposób: 'Naprawdę te moje myśli są nierozsądne, naganne i prowadzą do stresu.' Kiedy skrupulatnie rozważy ujemną stronę tych myśli, wówczas złe, nierozsądne myśli - związane z pragnieniem, awersją albo ułudą, ustaną i zanikną. Z ich zaniknięciem ustabilizuje, ustali, zjednoczy i skoncentruje umysł.

Jeśli złe, nierozsądne myśli - związane z pragnieniem, awersją albo ułudą wciąż powstają w mnichu w trakcie skrupulatnego rozważania ujemnej strony tych myśli, powinien on całkowicie odjąć od nich uwagę i przestać o nich myśleć. Kiedy odejmie od nich uwagę i przestanie o nich myśleć, wówczas złe, nierozsądne myśli - związane z pragnieniem, awersją albo ułudą, ustaną i zanikną. Z ich zaniknięciem ustabilizuje, ustali, zjednoczy i skoncentruje umysł. Jak człowiek o dobrym wzroku wpatrzony w dal, zamyka oczy lub odwraca wzrok kiedy coś mu zasłania widok. Tak samo mnich w którym nierozsądne myśli powstają bez względu na to, że podjął on skrupulatne rozważanie ujemnej strony tych myśli, całkowicie odejmuje od nich uwagę i przestaje o nich myśleć. Kiedy odejmie od nich uwagę i przestanie o nich myśleć, wówczas złe, nierozsądne myśli - związane z pragnieniem, awersją albo ułudą, ustaną i zanikną. Z ich zaniknięciem ustabilizuje, ustali, zjednoczy i skoncentruje umysł.

Jeśli złe, nierozsądne myśli - związane z pragnieniem, awersją albo ułudą wciąż powstają w mnichu, który odjął od nich uwagę i przestał o nich myśleć, powinien podjąć on spokojną refleksję nad źródłem i eliminacją tych nierozsądnych myśli. Kiedy podejmie spokojną refleksję nad źródłem i eliminacją tych nierozsądnych myśli, wówczas złe, nierozsądne myśli - związane z pragnieniem, awersją albo ułudą, ustaną i zanikną. Z ich zaniknięciem ustabilizuje, ustali, zjednoczy i skoncentruje umysł.
Jak szybko idący człowiek który myśli: 'Dlaczego idę szybko? Dlaczego nie idę powoli?' i zaczyna iść powoli. Wtedy zaczyna myśleć: 'Dlaczego idę powoli? Dlaczego się nie zatrzymam?' i zatrzymuje się. Wtedy zaczyna myśleć: 'Dlaczego stoję? Dlaczego nie usiądę?' i siada. Wtedy zaczyna myśleć: 'Dlaczego siedzę? Dlaczego się nie położę?' i kładzie się. W ten sposób, porzucając jedną postawę, przyjmuję inną, lepszą. Tak samo jeśli złe, nierozsądne myśli - związane z pragnieniem, awersją albo ułudą wciąż powstają w mnichu, który odjął od nich uwagę i przestał o nich myśleć, powinien podjąć on spokojną refleksję nad źródłem i eliminacją tych nierozsądnych myśli. Kiedy podejmie spokojną refleksję nad źródłem i eliminacją tych nierozsądnych myśli, wówczas złe, nierozsądne myśli - związane z pragnieniem, awersją albo ułudą, ustaną i zanikną. Z ich zaniknięciem ustabilizuje, ustali, zjednoczy i skoncentruje umysł.

Jeśli złe, nierozsądne myśli - związane z pragnieniem, awersją albo ułudą wciąż powstają w mnichu, który podjął spokojną refleksję nad źródłem i eliminacją tych nierozsądnych myśli, wtedy z zaciśniętymi zębami i językiem przyciśniętym do podniebienia powinien powalić, opanować i zdruzgotać umysł, swoją inteligencją. Kiedy z zaciśniętymi zębami i językiem przyciśniętym do podniebienia będzie powalać, opanowywać i druzgotać umysł swoją inteligencją, wówczas złe, nierozsądne myśli - związane z pragnieniem, awersją albo ułudą, ustaną i zanikną. Z ich zaniknięciem ustabilizuje, ustali, zjednoczy i skoncentruje umysł. Jak siłacz trzymający słabszego za głowę, gardło czy ramiona może go powalić, opanować i zdruzgotać, w ten sam sposób mnich z zaciśniętymi zębami i językiem przyciśniętym do podniebienia powinien powalić, opanować i zdruzgotać umysł, swoją inteligencją. Kiedy z zaciśniętymi zębami i językiem przyciśniętym do podniebienia będzie powalać, opanowywać i druzgotać umysł swoją inteligencją, wówczas złe, nierozsądne myśli - związane z pragnieniem, awersją albo ułudą, ustaną i zanikną. Z ich zaniknięciem ustabilizuje, ustali, zjednoczy i skoncentruje umysł.

Mnich który doświadcza złych, nierozsądnych myśli - związanych z pragnieniem, awersją albo ułudą
zmieni temat na inny… podejmie refleksję nad bez wartościowością nierozsądnych myśli… całkowicie odejmie od nich uwagę i przestanie o nich myśleć… podejmie spokojną refleksję nad źródłem i eliminacją nierozsądnych myśli… opanuje i zdruzgocze umysł swoją inteligencją… ustabilizuje, ustali, zjednoczy i skoncentruje umysł, zostanie nazwany mnichem który osiągnął mistrzostwo nad myślami. Taki mnich myśli to co chce i nie myśli o tym o czym nie chce. Zniszczył żądzę, odrzucił kajdany i poprzez właściwy wgląd w dumę, zakończył cierpienie i stres."

To rzekł Błogosławiony. Usatysfakcjonowani, mnisi rozkoszowali się słowami Błogosławionego.

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://www.tipitaka.org/romn/cscd/s0201m.mul3.xml

Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/

Tłumaczenie: Agrios