Tytuł: Las Gosinga - Wielka Rozprawa

O autorze: Varapanyo Bhikkhu

Wersja pdf:

view source

print

Wersja scribd:

MN.032

Mahāgosiṅga Sutta

Las Gosinga - Wielka Rozprawa

Tłumaczenie: Varapanyo

alternatywne tłumaczenie:


1. Tak usłyszałem. Przy pewnej okazji Zrealizowany mieszkał w Parku Lasu drzew sala wraz z wieloma bardzo doświadczonymi starszymi mnichami: czcigodnym Sariputtą, czcigodnym Maha Moggallaną, czcigodnym Kassapą, czcigodnym Anuruddhą, czcigodnym Revatą, czcigodnym Anandą i innymi bardzo doświadczonymi mnichami.

2. Wieczorem, czcigodny Maha Moggallana wstał z medytacji i udał się do czcigodnego Maha Kassapy i powiedział mu: „Przyjacielu Kassapa, chodźmy do czcigodnego Sariputty posłuchać Dhammy”. „Dobrze przyjacielu” odpowiedział Maha Kassapa. Wtedy czcigodny Maha Moggallana i czcigodny Maha Kassapa i czcigodny Anuruddha udali się do czcigodnego Sariputty posłuchać Dhammy.

3. Czcigodny Ananda zobaczył ich idących do czcigodnego Sariputty posłuchać Dhammy. Gdy ich zobaczył, udał się do czcigodnego Revaty i powiedział mu: „Przyjacielu Revata, ci prawdziwi ludzie idą do czcigodnego Sariputty by posłuchać Dhammy. Chodźmy też do czcigodnego Sariputty posłuchać Dhammy”. „Dobrze przyjacielu”, odpowiedział czcigodny Revata. Wtedy czcigodny Revata i czcigodny Ananda udali się do czcigodnego Sariputty by posłuchać Dhammy.

4. Czcigodny Sariputta zobaczył nadchodzących czcigodnego Revatę i czcigodnego Anandę. Gdy ich zobaczył, powiedział do czcigodnego Anandy: „Niech czcigodny Ananda zachodzi, witam czcigodnego Anandę, pomocnika Zrealizowanego, który zawsze jest blisko Zrealizowanego. Przyjacielu Anando, Gosinga - las drzew sala jest uroczy, noc oświetlona światłem księżyca, wszystkie drzewa sala kwitną i unoszące się dookoła zapachy wydają się niebiańskie; zatem jaki rodzaj mnicha jest godny tego Gosinga - lasu drzew sala?” „Tu przyjacielu Sariputto, mnich usłyszał wiele, zapamiętał to co usłyszał i utrwalił to co usłyszał, takie rzeczy co dobre na początku, w środku i na końcu o (właściwym) znaczeniu i frazie, afirmujące święte życie co całkowicie doskonałe i czyste, takie rzeczy jak te, wiele o nich usłyszał, zapamiętał i utrwalił przez recytację, przegląd w umyśle i odpowiednią penetrację z (właściwym) poglądem: i naucza on Dhammy cztery zgromadzenia; frazami i sylabami dobrze ułożonymi – bez wahania co do obalenia dogłębnych tendencji. Taki rodzaj mnicha jest godny tego Gosinga – lasu drzew sala”.

5. Kiedy to zostało powiedziane, czcigodny Sariputta odezwał się do czcigodnego Revaty tak: „Przyjacielu Revata, czcigodny Ananda przedstawił swoje zdanie. Teraz pytamy czcigodnego Revatę: Przyjacielu Revata Gosinga - las drzew sala jest uroczy, noc oświetlona światłem księżyca, wszystkie drzewa sala kwitną i unoszące się dookoła zapachy wydają się niebiańskie; zatem jaki rodzaj mnicha jest godny tego Gosinga - lasu drzew sala?” „Tu przyjacielu Sariputto, mnich gustuje w odosobnieniu, znajduje upodobanie w odosobnieniu, poświęca się spokojowi umysłu, nie zaniedbuje medytacji, jest obdarzony wglądem i mieszka w pustych chatkach. Taki rodzaj mnicha jest godny tego Gosinga - lasu drzew sala”.

6. Kiedy to zostało powiedziane, czcigodny Sariputta odezwał się do czcigodnego Anuruddhy tak: „Przyjacielu Anuruddha, czcigodny Revata przedstawił swoje zdanie. Teraz pytamy czcigodnego Anuruddhę: Przyjacielu Anuruddha, Gosinga las drzew sala jest uroczy, noc oświetlona światłem księżyca, wszystkie drzewa sala kwitną i unoszące się dookoła zapachy wydają się niebiańskie; zatem jaki rodzaj mnicha jest godny tego Gosinga - lasu drzew sala?” „Tu przyjacielu Sariputto, mnich przemierza tysiąc światów boskim okiem co oczyszczone i przewyższające ludzkie. Tak jak człowiek o dobrym wzroku gdy uda się na balkon górnego pałacu może przemierzyć wzrokiem tysiące kół, tak też mnich przemierza tysiące światów boskim okiem co oczyszczone i przewyższające ludzkie. Taki rodzaj mnicha jest godny tego Gosinga - lasu drzew sala”.

7. Kiedy to zostało powiedziane, czcigodny Sariputta odezwał się do czcigodnego Kassapy tak: „Przyjacielu Kassapo, czcigodny Anuruddha przedstawił swoje zdanie. Teraz pytamy czcigodnego Kassapę: Przyjacielu Kassapo, Gosinga - las drzew sala jest uroczy, noc oświetlona światłem księżyca, wszystkie drzewa sala kwitną i unoszące się dookoła zapachy wydają się niebiańskie; zatem jaki rodzaj mnicha jest godny tego Gosinga - lasu drzew sala?” „Tu przyjacielu Sariputto, mnich sam mieszka w lesie i rekomenduje mieszkanie w lesie, sam jest zjadaczem wyżebranego jedzenia i rekomenduje zjadanie wyżebranego jedzenia, sam nosi porzucone łachmany i rekomenduje noszenie porzuconych łachmanów, sam używa trzech szat i rekomenduje używanie trzech szat, sam ma mało pragnień i rekomenduje ograniczenie pragnień, sam jest zadowolony i rekomenduje zadowolenie, sam jest odosobniony i rekomenduje odosobnienie, sam jest niestowarzyszony i rekomenduje niestowarzyszanie się, sam jest energiczny i rekomenduje energiczność, sam jest doskonały w cnocie i rekomenduje doskonałość cnoty, sam jest doskonały w koncentracji i rekomenduje doskonałość w koncentracji, sam jest doskonały w zrozumieniu i rekomenduje doskonałość zrozumienia, sam jest doskonały w wyzwoleniu i rekomenduje doskonałość wyzwolenia, sam jest doskonały w wiedzy i we wglądzie w wyzwolenie i rekomenduje doskonałość wiedzy i wglądu we wyzwolenie. Taki rodzaj mnicha jest godny tego Gosinga - lasu drzew sala”.

8. Kiedy to zostało powiedziane, czcigodny Sariputta odezwał się do czcigodnego Maha Moggallany tak: „Przyjacielu Moggallano, czcigodny Kassapa przedstawił swoje zdanie. Teraz pytamy czcigodnego Moggallanę: Przyjacielu Moggallano, Gosinga las drzew sala jest uroczy, noc oświetlona światłem księżyca, wszystkie drzewa sala kwitną i unoszące się dookoła zapachy wydają się niebiańskie; zatem jaki rodzaj mnicha jest godny tego Gosinga - lasu drzew sala?” „Tu przyjacielu Sariputto, dwóch mnichów angażuje się w rozmowę o wyższej Dhammie i pytają się wzajemnie i każdy zapytany przez drugiego odpowiada bez wahania i ich rozmowa toczy się w zgodzie z Dhammą. Taki rodzaj mnicha jest godny tego Gosinga - lasu drzew sala.

9. Kiedy to zostało powiedziane, czcigodny Maha Moggallana odezwał się do czcigodnego Sariputty tak: „Przyjacielu Sariputto, wszyscy wypowiedzieliśmy swoje zdanie. Teraz my pytamy czcigodnego Sariputtę: Przyjacielu Sariputto Gosinga - las drzew sala jest uroczy, noc oświetlona światłem księżyca, wszystkie drzewa sala kwitną i unoszące się dookoła zapachy wydają się niebiańskie; zatem jaki rodzaj mnicha jest godny tego Gosinga - lasu drzew sala?” „Tu przyjacielu Moggallano, mnich panuje po mistrzowsku nad swoim umysłem, nie pozwala umysłowi opanować mistrzostwa (nad sobą). Rano przebywa w jakimkolwiek przebywaniu czy osiągnięciu chce przebywać rano, w środku dnia przebywa w jakimkolwiek przebywaniu czy osiągnięciu chce przebywać w środku dnia, wieczorem przebywa w jakimkolwiek przebywaniu czy osiągnięciu chce przebywać wieczorem. Załóżmy, że król lub minister króla ma szafę z ubraniami wypełnioną różną kolorową odzieżą i rano zakłada ubranie jakie chce założyć rano, w środku dnia zakłada ubranie jakie chce założyć w środku dnia, wieczorem zakłada ubranie jakie chce założyć wieczorem; tak też mnich panuje po mistrzowsku nad swoim umysłem, nie pozwala umysłowi opanować mistrzostwa (nad sobą). Rano przebywa w jakimkolwiek przebywaniu czy osiągnięciu chce przebywać rano, w środku dnia przebywa w jakimkolwiek przebywaniu czy osiągnięciu chce przebywać w środku dnia, wieczorem przebywa w jakimkolwiek przebywaniu czy osiągnięciu chce przebywać wieczorem. Taki rodzaj mnicha jest godny tego Gosinga - lasu drzew sala”.

10. Kiedy to zostało powiedziane, Sariputta odezwał się do tych czcigodnych tak: „Przyjaciele, wszyscy wypowiedzieliśmy swoje zdanie. Chodźmy do Zrealizowanego i opowiedzmy mu o tym. Tak jak Zrealizowany odpowie, tak to zapamiętamy”. „Dobrze przyjacielu”, odpowiedzieli. Wtedy poszli do Zrealizowanego i po złożeniu mu hołdu usiedli z boku. Kiedy to uczynili, czcigodny Sariputta rzekł do Zrealizowanego:

11. "Czcigodny panie, czcigodny Revata i czcigodny Ananda przyszli do mnie posłuchać Dhammy. Zobaczyłem ich nadchodzących i gdy ich zobaczyłem, powiedziałem do czcigodnego Anandy: 'Niech czcigodny Ananda zachodzi, witam czcigodnego Anandę, pomocnika Zrealizowanego, który zawsze jest blisko Zrealizowanego. Przyjacielu Anando Gosinga-las drzew sala jest uroczy, noc oświetlona światłem księżyca, wszystkie drzewa sala kwitną i unoszące się dookoła zapachy wydają się niebiańskie; zatem jaki rodzaj mnicha jest godny tego Gosinga - lasu drzew sala?' Kiedy to zostało powiedziane, czcigodny panie, czcigodny Ananda powiedział mi to: 'Tu przyjacielu Sariputto, mnich usłyszał wiele, zapamiętał to co usłyszał i utrwalił to co usłyszał, takie rzeczy co dobre na początku, w środku i na końcu o (właściwym) znaczeniu i frazie, afirmujące święte życie co całkowicie doskonałe i czyste, takie rzeczy jak te, wiele o nich usłyszał, zapamiętał i utrwalił przez recytację, przegląd w umyśle i odpowiednią penetrację z (właściwym) poglądem: i naucza on Dhammy cztery zgromadzenia; frazami i sylabami dobrze ułożonymi – bez wahania co do obalenia dogłębnych tendencji. Taki rodzaj mnicha jest godny tego Gosinga – lasu drzew sala'". "Dobrze, dobrze Sariputto, Ananda mówiąc właściwie, powinien powiedzieć tak jak to zrobił. Bo Ananda usłyszał wiele, zapamiętał to co usłyszał i utrwalił to co usłyszał, takie rzeczy co dobre na początku, w środku i na końcu o (właściwym) znaczeniu i frazie, afirmujące święte życie co całkowicie doskonałe i czyste, takie rzeczy jak te, wiele o nich usłyszał, zapamiętał i utrwalił przez recytację, przegląd w umyśle i odpowiednią penetrację z (właściwym) poglądem: i naucza on Dhammy cztery zgromadzenia; frazami i sylabami dobrze ułożonymi – bez wahania co do obalenia dogłębnych tendencji".

12. "Kiedy to zostało powiedziane, czcigodny panie, odezwałem się do czcigodnego Revaty: 'Przyjacielu Revata, czcigodny Ananda przedstawił swoje zdanie. Teraz pytamy czcigodnego Revatę: Przyjacielu Revata Gosinga - las drzew sala jest uroczy, noc oświetlona światłem księżyca, wszystkie drzewa sala kwitną i unoszące się dookoła zapachy wydają się niebiańskie; zatem jaki rodzaj mnicha jest godny tego Gosinga - lasu drzew sala?' Kiedy to zostało powiedziane, czcigodny panie, czcigodny Revata powiedział mi to: 'Tu przyjacielu Sariputto, mnich gustuje w odosobnieniu, znajduje upodobanie w odosobnieniu, poświęca się spokojowi umysłu, nie zaniedbuje medytacji, jest obdarzony wglądem i mieszka w pustych chatkach. Taki rodzaj mnicha jest godny tego Gosinga - lasu drzew sala'”. "Dobrze, dobrze Sariputto, Revata mówiąc właściwie, powinien powiedzieć tak jak to zrobił. Bo Revata gustuje w odosobnieniu, znajduje upodobanie w odosobnieniu, poświęca się spokojowi umysłu, nie zaniedbuje medytacji, jest obdarzony wglądem i mieszka w pustych chatkach".

13. "Kiedy to zostało powiedziane, czcigodny panie, odezwałem się do czcigodnego Anuruddhy: 'Przyjacielu Anuruddho, czcigodny Revata przedstawił swoje zdanie. Teraz pytamy czcigodnego Anuruddhę: Przyjacielu Anuruddha, Gosinga - las drzew sala jest uroczy, noc oświetlona światłem księżyca, wszystkie drzewa sala kwitną i unoszące się dookoła zapachy wydają się niebiańskie; zatem jaki rodzaj mnicha jest godny tego Gosinga - lasu drzew sala?' Kiedy to zostało powiedziane, czcigodny panie, czcigodny Anuruddha powiedział mi to: 'Tu przyjacielu Sariputto, mnich przemierza tysiąc światów boskim okiem co oczyszczone i przewyższające ludzkie. Tak jak człowiek o dobrym wzroku gdy uda się na balkon górnego pałacu może przemierzyć wzrokiem tysiące kół, tak też mnich przemierza tysiące światów boskim okiem co oczyszczone i przewyższające ludzkie. Taki rodzaj mnicha jest godny tego Gosinga - lasu drzew sala'”. "Dobrze, dobrze Sariputto, Anuruddha mówiąc właściwie, powinien powiedzieć tak jak to zrobił. Bo Anuruddha przemierza tysiąc światów boskim okiem co oczyszczone i przewyższające ludzkie".

14. "Kiedy to zostało powiedziane, czcigodny panie, odezwałem się do czcigodnego Kassapy 'Przyjacielu Kassapo, czcigodny Anuruddha przedstawił swoje zdanie. Teraz pytamy czcigodnego Kassapę: Przyjacielu Kassapo Gosinga - las drzew sala jest uroczy, noc oświetlona światłem księżyca, wszystkie drzewa sala kwitną i unoszące się dookoła zapachy wydają się niebiańskie; zatem jaki rodzaj mnicha jest godny tego Gosinga - lasu drzew sala?' Kiedy to zostało powiedziane, czcigodny panie, czcigodny Kassapa powiedział mi to: 'Tu przyjacielu Sariputto, mnich sam mieszka w lesie i rekomenduje mieszkanie w lesie, sam jest zjadaczem wyżebranego jedzenia i rekomenduje zjadanie wyżebranego jedzenia, sam nosi porzucone łachmany i rekomenduje noszenie porzuconych łachmanów, sam używa trzech szat i rekomenduje używanie trzech szat, sam ma mało pragnień i rekomenduje ograniczenie pragnień, sam jest zadowolony i rekomenduje zadowolenie, sam jest odosobniony i rekomenduje odosobnienie, sam jest niestowarzyszony i rekomenduje niestowarzyszanie się, sam jest energiczny i rekomenduje energiczność, sam jest doskonały w cnocie i rekomenduje doskonałość cnoty, sam jest doskonały w koncentracji i rekomenduje doskonałość w koncentracji, sam jest doskonały w zrozumieniu i rekomenduje doskonałość zrozumienia, sam jest doskonały w wyzwoleniu i rekomenduje doskonałość wyzwolenia, sam jest doskonały w wiedzy i we wglądzie w wyzwolenie i rekomenduje doskonałość wiedzy i wglądu we wyzwolenie. Taki rodzaj mnicha jest godny tego Gosinga - lasu drzew sala'”. "Dobrze, dobrze Sariputto, Kassapa mówiąc właściwie, powinien powiedzieć tak jak to zrobił. Bo sam mieszka w lesie i rekomenduje mieszkanie w lesie, sam jest zjadaczem wyżebranego jedzenia i rekomenduje zjadanie wyżebranego jedzenia, sam nosi porzucone łachmany i rekomenduje noszenie porzuconych łachmanów, sam używa trzech szat i rekomenduje używanie trzech szat, sam ma mało pragnień i rekomenduje ograniczenie pragnień, sam jest zadowolony i rekomenduje zadowolenie, sam jest odosobniony i rekomenduje odosobnienie, sam jest niestowarzyszony i rekomenduje niestowarzyszanie się, sam jest energiczny i rekomenduje energiczność, sam jest doskonały w cnocie i rekomenduje doskonałość cnoty, sam jest doskonały w koncentracji i rekomenduje doskonałość w koncentracji, sam jest doskonały w zrozumieniu i rekomenduje doskonałość zrozumienia, sam jest doskonały w wyzwoleniu i rekomenduje doskonałość wyzwolenia, sam jest doskonały w wiedzy i we wglądzie w wyzwolenie i rekomenduje doskonałość wiedzy i wglądu we wyzwolenie".

15. "Kiedy to zostało powiedziane, czcigodny panie, odezwałem się do czcigodnego Maha Moggallany: 'Przyjacielu Moggallano, czcigodny Kassapa przedstawił swoje zdanie. Teraz pytamy czcigodnego Moggallanę: Przyjacielu Mpggallano Gosinga - las drzew sala jest uroczy, noc oświetlona światłem księżyca, wszystkie drzewa sala kwitną i unoszące się dookoła zapachy wydają się niebiańskie; zatem jaki rodzaj mnicha jest godny tego Gosinga - lasu drzew sala?' Kiedy to zostało powiedziane, czcigodny panie, czcigodny Moggallana powiedział mi to: 'Tu przyjacielu Sariputto, dwóch mnichów angażuje się w rozmowę o wyższej Dhammie i pytają się wzajemnie i każdy zapytany przez drugiego odpowiada bez wahania i ich rozmowa toczy się w zgodzie z Dhammą. Taki rodzaj mnicha jest godny tego Gosinga - lasu drzew sala'''. "Dobrze, dobrze Sariputto, Moggallana mówiąc właściwie, powinien powiedzieć tak jak to zrobił. Bo Moggallana jest tym który mówi o Dhammie".

16. Kiedy to zostało powiedziane, czcigodny Maha Moggallana rzekł Zrealizowanemu: "Czcigodny panie, wtedy odezwałem się do czcigodnego Sariputty tak: 'Przyjacielu Sariputto, wszyscy wypowiedzieliśmy swoje zdanie. Teraz my pytamy czcigodnego Sariputtę: Przyjacielu Sariputto Gosinga - las drzew sala jest uroczy, noc oświetlona światłem księżyca, wszystkie drzewa sala kwitną i unoszące się dookoła zapachy wydają się niebiańskie; zatem jaki rodzaj mnicha jest godny tego Gosinga - lasu drzew sala?' Kiedy to zostało powiedziane, czcigodny Sariputta powiedział mi: 'Tu przyjacielu Moggallano, mnich panuje po mistrzowsku nad swoim umysłem, nie pozwala umysłowi opanować mistrzostwa (nad sobą). Rano przebywa w jakimkolwiek przebywaniu czy osiągnięciu chce przebywać rano, w środku dnia przebywa w jakimkolwiek przebywaniu czy osiągnięciu chce przebywać w środku dnia, wieczorem przebywa w jakimkolwiek przebywaniu czy osiągnięciu chce przebywać wieczorem. Załóżmy, że król lub minister króla ma szafę z ubraniami wypełnioną różną kolorową odzieżą i rano zakłada ubranie jakie chce założyć rano, w środku dnia zakłada ubranie jakie chce założyć w środku dnia, wieczorem zakłada ubranie jakie chce założyć wieczorem; tak też mnich panuje po mistrzowsku nad swoim umysłem, nie pozwala umysłowi opanować mistrzostwa (nad sobą). Rano przebywa w jakimkolwiek przebywaniu czy osiągnięciu chce przebywać rano, w środku dnia przebywa w jakimkolwiek przebywaniu czy osiągnięciu chce przebywać w środku dnia, wieczorem przebywa w jakimkolwiek przebywaniu czy osiągnięciu chce przebywać wieczorem. Taki rodzaj mnicha jest godny tego Gosinga - lasu drzew sala'”. "Dobrze, dobrze Moggallano, Sariputta mówiąc właściwie, powinien powiedzieć tak jak to zrobił. Bo Sariputta panuje po mistrzowsku nad swoim umysłem, nie pozwala umysłowi opanować mistrzostwa (nad sobą). Rano przebywa w jakimkolwiek przebywaniu czy osiągnięciu chce przebywać rano, w środku dnia przebywa w jakimkolwiek przebywaniu czy osiągnięciu chce przebywać w środku dnia, wieczorem przebywa w jakimkolwiek przebywaniu czy osiągnięciu chce przebywać wieczorem. Załóżmy, że król lub minister króla ma szafę z ubraniami wypełnioną różną kolorową odzieżą i rano zakłada ubranie jakie chce założyć rano, w środku dnia zakłada ubranie jakie chce założyć w środku dnia, wieczorem zakłada ubranie jakie chce założyć wieczorem; tak też Sariputta panuje po mistrzowsku nad swoim umysłem, nie pozwala umysłowi opanować mistrzostwa (nad sobą). Rano przebywa w jakimkolwiek przebywaniu czy osiągnięciu chce przebywać rano, w środku dnia przebywa w jakimkolwiek przebywaniu czy osiągnięciu chce przebywać w środku dnia, wieczorem przebywa w jakimkolwiek przebywaniu czy osiągnięciu chce przebywać wieczorem".

17. Kiedy to zostało powiedziane, czcigodny Sariputta spytał Zrealizowanego: „Czcigodny panie, który przemówił dobrze?” „Wszyscy przemówili dobrze, Sariputto, każdy na swój sposób. Posłuchajcie również mnie, jaki rodzaj mnicha jest godny tego Gosinga - lasu drzew sala. Tu Sariputto, kiedy mnich powrócił z żebraczego obchodu, po posiłku, siada ze skrzyżowanymi nogami i ustanawia uważność przed sobą (postanawiając): 'Nie przerwę tej sesji zanim mój umysł nie zostanie wyzwolony ze skaz przez nie utrzymywanie'. Ten rodzaj mnicha jest godny tego Gosinga – lasu drzew sala”. Oto co powiedział Zrealizowany. Ci czcigodni byli zadowoleni i ucieszeni słowami Zrealizowanego.

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://www.tipitaka.org/romn/cscd/s0201m.mul3.xml

Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/

Tłumaczenie: Varapanyo