Tytuł: Mniejsza Rozprawa do Saccaki

O autorze: Varapanyo Bhikkhu

Wersja pdf:

view source

print

Wersja scribd:

MN.035

Cūḷasaccaka Sutta

Mniejsza Rozprawa do Saccaki

Tłumaczenie: Varapanyo

alternatywne tłumaczenie:


1 Tak usłyszałem. Przy pewnej okazji Zrealizowany mieszkał w Vesali w Wielkim Lesie w Holu o Spadzistym Dachu.

2 Przy tej okazji Saccaka syn Nighanta mieszkał w Vesali, debatujący, sprytny rozmówca, uważany przez wielu za świętego. Te słowa wypowiedział on przed zgromadzeniem w Vasali: "Nie widzę pustelnika czy bramina, głowy zgromadzenia, głowy sekty, nauczyciela sekty, nawet jeżeli ogłosił się być Arahatem Całkowicie Oświeconym, który by nie trząsł się i nie drżał i nie pocił pod pachami przy zaangażowaniu się w argumentację ze mną. Nawet gdy zaangażuję się w argumentację ze słupem bez czucia, będzie się on trząsł i drżał przy zaangażowaniu się w argumentację ze mną, cóż więc mam powiedzieć o ludzkiej istocie".

3 Był poranek gdy czcigodny Assaji ubrał się i zabrał swoją miskę i zewnętrzną szatę, udając się do Vesali na żebraczy obchód. Spacerując i wędrując dla relaksu, Saccaka syn Nigantha dostrzegł nadchodzącego z oddali czcigodnego Assaji. Kiedy go zobaczył, udał się do niego i wymienił z nim pozdrowienia a kiedy kurtuazyjna i grzecznościowa rozmowa została zakończona, stanął z boku. Wtedy Saccaka syn Nigantha powiedział:

4 "Jak pustelnik Gotama dyscyplinuje uczniów, mistrzu Asaji; i w jaki sposób instrukcje pustelnika Gotamy są zwykle prezentowane wśród uczniów?" "Oto jak Zrealizowany dyscyplinuje uczniów, Aggivessana; i w ten sposób instrukcje Zrealizowanego są zwykle prezentowane wśród uczniów: 'Mnisi, materia jest nietrwała, uczucie jest nietrwałe, percepcja jest nietrwała, determinacje są nietrwałe, świadomość jest nietrwała; mnisi: materia jest nie-ja, uczucie jest nie-ja, percepcja jest nie-ja, determinacje są nie-ja, świadomość jest nie-ja. Wszystkie determinacje są nietrwałe, wszystkie rzeczy są nie-ja'. Tak Zrealizowany dyscyplinuje swych uczniów, Aggivessana; i w ten sposób instrukcje Zrealizowanego są zwykle prezentowane wśród uczniów". "Jeżeli to jest to co pustelnik Gotama zakłada, w rzeczy samej słyszymy to co brzmi źle. Załóżmy, że tego czy innego razu spotkamy się z pustelnikiem Gotamą i odbędziemy z nim konwersację. Zakładam, że uwolnimy go od tych błędnych poglądów".

5 I tego czasu pięciuset Licchavich spotkało się razem w holu zgromadzeń z powodu tego czy innego interesu. Saccaka syn Nigantha udał się do nich i powiedział: "Chodźcie panowie Licchavi, chodźcie. Dziś odbędzie się konwersacja pomiędzy mną a pustelnikiem Gotamą. Jeżeli pustelnik Gotama będzie twierdził to co powiedział mi jeden z jego słynnych uczniów, mnich zwany Asaji, wtedy tak jak silny człowiek mógłby uchwycić za włosy długowłosego barana i ciągnąc go tu i ciągnąć go tam i ciągnąć go dookoła, tak i ja moimi argumentami pociągnę pustelnika Gotamę tu i pociągnę go tam i pociągnę go dookoła. Tak jak silny pracownik browaru mógłby wrzucić duże browarnicze sito do głębokiego zbiornika z wodą i po chwyceniu za krawędzie ciągnąc go tu i ciągnąć go tam i ciągnąć go dookoła, tak i ja moimi argumentami pociągnę pustelnika Gotamę tu i pociągnę go tam i pociągnę go dookoła. Tak jak silny browarniczy mieszalniczy mógłby wziąć cedzak za krawędzie i potrząsnąć nim w dół i potrząsnąć nim w górę i ostukać go tak i ja moimi argumentami potrząsnę pustelnika Gotamę w dół i potrząsnę nim w górę i ostukam go. I tak jak sześćdziesięcioletni słoń mógłby zejść do stawu i mieć w nim wspaniały rozrywkę bawiąc się w mycie konopiami, tak też ja będę miał wspaniałą rozrywkę w zabawie mycia konopiami pustelnika Gotamę".

6 Po tym pewni Licchavi powiedzieli: "Jak pustelnik Gotama mógłby obalić założenia Saccaki syna Nigantha; to Saccaka syna Nigantha obali założenia pustelnika Gotamy". A pewni Licchavi powiedzieli: "Kim jest Saccakia syna Nigantha by mógł obalić założenia Zrealizowanego? To Zrealizowany obali założenia Saccaki syna Nigantha". Wtedy Saccaka syn Nigantha udał się wraz pięciuset Liccavi do Holu o Spadzistym Dachu w Wielkim Lesie.

7 Przy tej okazji liczni mnisi spacerowali tam i z powrotem na otwartej przestrzeni. Wtedy Saccaka syn Nigantha udał się do nich i spytał: "Panowie, gdzie mieszka obecnie mistrz Gotama. Pragniemy zobaczyć mistrza Gotamę". "Zrealizowany wszedł do Wielkiego Lasu, na całodzienny pobyt, Aggivessano i siedzi u korzenia drzewa".

8 Wtedy Saccaka syn Nigantha udał się razem z dużym zgromadzeniem Licchavich do Wielkiego Lasu, gdzie przebywał Zrealizowany i wymienił z nim pozdrowienia, a kiedy kurtuazyjna i grzecznościowa wymiana zdań została zakończona, usiadł z boku. I niektórzy z Licchavich złożyli hołd Zrealizowanemu i usiedli z boku, niektórzy wymienili z nim pozdrowienia, a kiedy kurtuazyjna i grzecznościowa rozmowa została zakończona, usiedli z boku, niektórzy wznieśli swe złączone razem dłonie w geście pozdrowienia i usiedli z boku, niektórzy wygłosili swe imiona i klan w obecności Zrealizowanego i usiedli z boku, niektórzy zachowując milczenie usiedli z boku.

9 Kiedy Saccaka syn Nigantha usiadł, powiedział do Zrealizowanego: "Zapytam mistrza Gotamę o pewien punkt, czy mistrz Gotama będzie uprzejmy mi odpowiedzieć?" "Pytaj o co chcesz Aggivessano", rzekł Zrealizowany. "Jak mistrz Gotama dyscyplinuje uczniów; i w jaki sposób instrukcje mistrza Gotamy są zwykle prezentowane wśród uczniów?" "Oto jak dyscyplinuję uczniów, Aggivessana; i w ten sposób moje instrukcje są zwykle prezentowane wśród uczniów: 'Mnisi, materia jest nietrwała, uczucie jest nietrwałe, percepcja jest nietrwała, determinacje są nietrwałe, świadomość jest nietrwała; mnisi: materia jest nie-ja, uczucie jest nie-ja, percepcja jest nie-ja, determinacje są nie-ja, świadomość jest nie-ja. Wszystkie determinacje są nietrwałe wszystkie rzeczy są nie-ja'. Tak dyscyplinuję swych uczniów, Aggivessana; i w ten sposób moje instrukcje są zwykle prezentowane wśród uczniów".

10 "Dostrzegam pewien przykład, mistrzu Gotama". "Przedstaw go Aggivissano", rzekł Zrealizowany. "Tak jak gdy nasiona i rośliny jakiegokolwiek rodzaju osiągają wzrost, wszystkie czynią tak w uzależnieniu od ziemi, tak jak gdy różne rodzaje prac wymagające wysiłku są czynione w uzależnieniu od ziemi, bazują na ziemi - tak też, mistrzu Gotama człowiek ma materię za ja, produkuje zasługi i przewinę bazując na materii, ma uczucie za ja, produkuje zasługi i przewinę bazując na uczuciu, ma percepcję za ja, produkuje zasługi i przewinę bazując na percepcji, ma determinacje za ja, produkuje zasługi i przewinę bazując na determinacjach, ma świadomość za ja, produkuje zasługi i przewinę bazując na świadomości".

11 "Agivessano, czy nie zakładasz tego: 'Materia to moje ja, uczucie to moje ja, percepcja to moje ja, determinacje to moje ja, świadomość to moje ja?'" "Zakładam tak Mistrzu Gotama: 'Materia to moje ja, uczucie to moje ja, percepcja to moje ja, determinacje to moje ja, świadomość to moje ja' i tak też czyni ten wielki tłum". "Cóż ma ten wielki tłum wspólnego z tobą, Aggivesanno. Proszę ograniczaj się tylko do siebie w swych założeniach". "Zatem Mistrzu Gotama zakładam tak: 'Materia to moje ja, uczucie to moje ja, percepcja to moje ja, determinacje to moje ja, świadomość to moje ja'".

12 "W tym przypadku Aggivessano w odpowiedzi zadam ci pytanie. Odpowiedz jak uważasz. Jak ci się wydaje, Aggivessano, czy królowie o namaszczonych głowach, szlachetni wojownicy mają moc w swych królestwach by dokonywać egzekucji na tych, na których powinno się jej dokonać, nagradzać tych, którzy powinni być nagrodzeni i wypędzać tych, którzy powinni być wypędzeni, na przykład król Pasenadi z Kosala, czy król Ajatasattu Vedehiputta z Magadha?" "Mistrzu Gotama, królowie o namaszczonych głowach, szlachetni wojownicy mają moc w swych królestwach by dokonywać egzekucji na tych, na których powinno się jej dokonać, nagradzać tych, którzy powinni być nagrodzeni i wypędzać tych, którzy powinni być wypędzeni, na przykład król Pasenadi z Kosala, czy król Ajatasattu Vedehiputta z Magadha. Gdyż nawet te oligarchiczne komuny i społeczności, takie jak Vajjan czy Mallan mają moc w swych państwach by dokonywać egzekucji na tych, na których powinno się jej dokonać, nagradzać tych, którzy powinni być nagrodzeni i wypędzać tych, którzy powinni być wypędzeni, a co dopiero królowie o namaszczonych głowach, szlachetni wojownicy tacy jak król Pasenadi z Kosala, czy król Ajatasattu Vedehiputta z Magadha. Mają oni taką moc i są warci tego by ją mieć".

13 "Jak ci się wydaje Aggivessana: Kiedy mówisz tak: 'Materia to moje ja, czy masz jakąkolwiek taką moc nad matarią: 'Niech moje mataria będzie taka, niech moja materia nie będzie taka?' Kiedy to zostało powiedziane Saccaka syn Nigantha milczał. Drugi raz Zrealizowany powiedział do niego: "Jak ci się wydaje Aggivessana: Kiedy mówisz tak: 'Materia to moje ja', czy masz jakąkolwiek taką moc nad materią: 'Niech moje materia będzie taka, niech moja materia nie będzie taka?'" Drugi raz Saccaka syn Nigantha milczał. Wtedy Zrealizowany rzekł do niego: "Aggivessano, odpowiadaj teraz. Teraz nie jest czas by milczeć. Jeżeli ktoś nie odpowiada za trzecim razem, gdy pytany zgodnie z Dhammą przez Tathagatę, jego głowa rozpadnie się na siedem kawałków, na miejscu".

14 Teraz, przy tej okazji, władający piorunami duch trzymający żelazny piorun, płonący, błyszczący, żarzący się, pojawił się w powietrzu nad Saccaką synem Nigantha (myśląc) "Jeżeli Saccaka syn Nigantha nie odpowie za trzecim razem, gdy pytany zgodnie z Dhammą, rozbiję jego głowę na siedem kawałków, tutaj i teraz". Zrealizowany zobaczył władającego piorunami ducha, tak jak i Saccaka syn Nigantha. Wtedy Saccaka syn Nigantha przestraszył się, przeraził i jego włosy stanęły dęba i szukając swego schronu, azylu i schronienia w Zrealizowanym, powiedział: "Mistrzu Gotama, spytaj mnie a odpowiem".

15 "Jak ci się wydaje Aggivessana: Kiedy mówisz tak: 'Materia to moje ja', czy masz jakąkolwiek taką moc nad materią: 'Niech moja materia będzie taka, niech moja materia nie będzie taka?'" "Nie mistrzu Gotama".

16 "Zwróć uwagę, Aggivessano, zwróć uwagę jak odpowiadasz. To co powiedziałeś przedtem nie zgadza się z tym co powiedziałeś potem, lub to co powiedziałeś potem nie zgadza się z tym co powiedziałeś przedtem. Jak ci się wydaje Aggivessana: Kiedy mówisz tak: 'Uczucie to moje ja', czy masz jakąkolwiek taką moc nad uczuciem: 'Niech moje uczucie będzie takie, niech moja uczucie nie będzie takie?'" "Nie mistrzu Gotama".

17 "Zwróć uwagę, Aggivessano, zwróć uwagę jak odpowiadasz. To co powiedziałeś przedtem nie zgadza się z tym co powiedziałeś potem, lub to co powiedziałeś potem nie zgadza się z tym co powiedziałeś przedtem. Jak ci się wydaje Aggivessana: Kiedy mówisz tak: 'Percepcja to moje ja', czy masz jakąkolwiek taką moc nad percepcją: 'Niech moja percepcja będzie taka, niech moja percepcja nie będzie taka?'" "Nie mistrzu Gotama".

18 "Zwróć uwagę, Aggivessano, zwróć uwagę jak odpowiadasz. To co powiedziałeś przedtem nie zgadza się z tym co powiedziałeś potem, lub to co powiedziałeś potem nie zgadza się z tym co powiedziałeś przedtem. Jak ci się wydaje Aggivessana: Kiedy mówisz tak: 'Determinacje to moje ja', czy masz jakąkolwiek taką moc nad determinacjami: 'Niech moje determinacje będą takie, niech moje determinacje nie będą takie?'" "Nie Mistrzu Gotama".

19"Zwróć uwagę, Aggivessano, zwróć uwagę jak odpowiadasz. To co powiedziałeś przedtem nie zgadza się z tym co powiedziałeś potem, lub to co powiedziałeś potem nie zgadza się z tym co powiedziałeś przedtem. Jak ci się wydaje Aggivessana: Kiedy mówisz tak: 'Świadomość to moje ja', czy masz jakąkolwiek taką moc nad świadomością: 'Niech moja świadomość będzie taka, niech moja świadomość nie będzie taka?'" "Nie mistrzu Gotama".

20 "Zwróć uwagę, Aggivessano, zwróć uwagę jak odpowiadasz. To co powiedziałeś przedtem nie zgadza się z tym co powiedziałeś potem, lub to co powiedziałeś potem nie zgadza się z tym co powiedziałeś przedtem. Jak ci się wydaje Aggivessana: Czy materia jest trwała czy nietrwała?" "Nietrwała mistrzu Gotama" "To co nietrwałe jest nieprzyjemne czy przyjemne?" "Nieprzyjemne mistrzu Gotama". "Teraz, to co nietrwałe, nieprzyjemne i podmiotem zmiany, czy godzi się to traktować tak: "To moje, tym jestem, to moje ja?" "Nie mistrzu Gotama".

21 Jak ci się wydaje czy uczucie jest trwałe czy nietrwałe?…

22 Jak ci się wydaje czy percepcja jest trwała czy nietrwała?…

23 Jak ci się wydaje czy determinacje są trwałe czy nietrwałe?…

24 "Jak ci się wydaje czy świadomość jest trwała czy nietrwała?" "Nietrwała mistrzu Gotama" "To co nietrwałe jest nieprzyjemne czy przyjemne?" "Nieprzyjemne mistrzu Gotama". "Teraz to co nietrwałe, nieprzyjemne i podmiotem zmiany, czy godzi się to traktować tak: "To moje, tym jestem, to moje ja?" "Nie mistrzu Gotama".

25 "Jak ci się wydaje, Aggivessana, gdy człowiek przywiązuje się do cierpienia, akceptuje cierpienie, zawsze patrzy na cierpienie w ten sposób: 'To moje, tym jestem, to moje ja' czy może on osobiście całkowicie zrozumieć cierpienie i trwać całkowicie wyczerpawszy cierpienie?" "W jaki sposób, mistrzu Gotama? Nie mistrzu Gotama". "Jak ci się wydaje, Aggivessana, skoro tak jest, czy nie przywiązałeś się do cierpienia, nie zaakceptowałeś cierpienia i zawsze patrzysz na cierpienie w ten sposób: 'To moje, tym jestem, to moje ja?'" "Jakże by nie mistrzu Gotama? Tak mistrzu Gotama".

26 "To tak jakby człowiek poszukujący rdzenia drzewa, wędrujący w poszukiwaniu rdzenia drzewa zabrał ostrą siekierę i udał się do lasu i tam zobaczył wielki pień drzewa, prosty, młody, bez owocowych pączków. Wtedy uciął by drzewo u korzeni i odciął koronę i po odcięciu korony zerwałby liście; ale czyniąc tak nie naruszył nawet miąższu drzewa a co dopiero by mógł dostać się do rdzenia drzewa. Tak też Aggivessana, gdy zostałeś przeze mnie poddany pytaniom, krzyżowym pytaniom dotyczącym twych własnych założeń okazałeś się pusty, brakujący i w błędzie. Ale te twoje słowa zostały wypowiedziane przed tym zgromadzeniem: 'Nie widzę pustelnika czy bramina, głowy zgromadzenia, głowy sekty, nauczyciela sekty, nawet jeżeli ogłosił się być Arahatem Całkowicie Oświeconym, który by nie trząsł się i nie drżał i nie pocił pod pachami przy zaangażowaniu się w argumentację ze mną. Nawet gdy zaangażuję się w argumentację ze słupem bez czucia, będzie się on trząsł i drżał przy zaangażowaniu się w argumentację ze mną cóż więc mam powiedzieć o ludzkiej istocie'. I teraz są krople potu na twoim czole, przemoczyły twoją górną szatę i spadły na ziemię. Ale nie ma potu na moim ciele". I Zrealizowany odkrył swe złociste ciało przed zgromadzeniem. Kiedy to zostało powiedziane Saccaka syn Nighanta milczał, przerażony ze zwieszonymi ramionami i opuszczoną głową, bez słów.

27 Wtedy Dummukha, syn Licchavich widząc takiego Saccakę syna Nigantha rzekł do Zrealizowanego: "Dostrzegam pewien przykład, mistrzu Gotama". "Przedstaw go, Dummukha". "Załóżmy, czcigodny panie, że niedaleko wioski czy miasta jest staw z krabem. I grupa chłopców i dziewczyn z wioski czy miasta udała się nad ten staw. Po wejściu do wody i wyciągnięciu kraba z wody położyli go na suchym lądzie. I kiedykolwiek krab ten wysunął nogę, odcinali mu ją, łamali i miażdżyli patykami i kamieniami tak, że krab z jego wszystkimi nogami odciętymi, połamanymi i zmiażdżonymi nie był zdolny by wrócić do stawu. Tak też wszystkie przekręcenia, paradoksy i trawestowanie Saccaki syna Nighanta zostały odcięte, złamane, zmiażdżone przez Zrealizowanego i teraz już nie może on zbliżyć się do Zrealizowanego w celu debaty".

28 Kiedy to zostało powiedziane Saccaka syn Nighanta odparł: "Czekaj Dummukha, czekaj. Nie debatujemy z tobą, debatujemy z mistrzem Gotamą". (Wtedy powiedział): "Zostawmy tą naszą mowę, mistrzu Gotama, tak jak w przypadku wielu pustelników i braminów była to tylko paplanina. Ale jak uczeń mistrza Gotamy dźwiga jego przesłanie, odpowiada na rady, wykracza poza niepewność, gubi swe wątpliwości, zdobywa nieustraszoność i staje się niezależnym od innych w przesłaniu Nauczyciela?" "Tu Aggivessana, jakikolwiek rodzaj materii, czy to przeszłej, przyszłej czy obecnej, w sobie lub zewnętrznej, zwykłej lub subtelnej, podrzędnej lub nadrzędnej, daleko czy blisko, mój uczeń widzi z właściwym zrozumieniem takim jakim to jest: 'To nie moje, tym nie jestem, to nie moje ja'. Jakikolwiek rodzaj uczucia … percepcji… determinacji… świadomości czy to przeszłej, przyszłej czy obecnej, w sobie lub zewnętrznej, zwykłej lub subtelnej, podrzędnej lub nadrzędnej, daleko czy blisko, mój uczeń widzi z właściwym zrozumieniem takim jakim to jest: 'To nie moje, tym nie jestem, to nie moje ja'. Oto jak mój uczeń dźwiga moje przesłanie, odpowiada na rady, wykracza poza niepewność, gubi swe wątpliwości, zdobywa nieustraszoność i staje się niezależnym od innych w przesłaniu Nauczyciela"

29 "Mistrzu Gotama, jak mnich zostaje arahatem z wyczerpanymi skazami, co przeżył święte życie, wykonał to co było do wykonania, odłożył ciężar, osiągnął najwyższy cel, zniszczył więzy istnienia i jest wyzwolony przez finałową wiedzę?" "Tu Aggivessana jakikolwiek rodzaj materii, czy to przeszłej, przyszłej czy obecnej, w sobie lub zewnętrznej, zwykłej lub subtelnej, podrzędnej lub nadrzędnej, daleko czy blisko, mój uczeń widzi z właściwym zrozumieniem takim jakim to jest: 'To nie moje, tym nie jestem, to nie moje ja' i jest wyzwolony przez nie utrzymywanie. Jakikolwiek rodzaj uczucia… percepcji… determinacji… świadomości czy to przeszłej, przyszłej czy obecnej, w sobie lub zewnętrznej, zwykłej lub subtelnej, podrzędnej lub nadrzędnej, daleko czy blisko, mój uczeń widzi z właściwym zrozumieniem takim jakim to jest: 'To nie moje, tym nie jestem, to nie moje ja' i jest wyzwolony przez nie utrzymywanie. Oto jak mnich staje się arahatem.

30 Kiedy umysł mnicha jest tak wyzwolony, posiada on trzy pewności: Pewność wizji, pewność praktyki drogi i pewność wyzwolenia. Kiedy umysł mnicha jest tak wyzwolony, honoruje on, respektuje, szanuje, czci tylko Tathagatę: 'Zrealizowany jest oświeconym i uczy Dhammy w celu oświecenia. Zrealizowany jest opanowany i uczy Dhammy w celu opanowania. Zrealizowany jest spokojny i uczy Dhammy w celu spokoju. Zrealizowany przedostał się na drugi brzeg i uczy Dhammy w celu przedostania się na drugi brzeg. Zrealizowany osiągnął wygaszenie i uczy Dhammy w celu osiągnięcia wygaszenia'".

31 Kiedy to zostało powiedziane Saccaka syn Nigantha odparł: "Mistrzu Gotama, byliśmy zuchwali i pośpieszni w wyobrażaniu sobie, że mistrz Gotama może być zaatakowany argumentacją. Może się zdarzyć, że człowiek bezkarnie zaatakuje szalonego słonia, lecz nie da się bezkarnie zaatakować mistrza Gotamy. Człowiek może bezkarnie zaatakować płonącą masę ognia lecz nie da się bezkarnie zaatakować mistrza Gotamy. Człowiek może bezkarnie zaatakować straszliwego jadowitego węża, lecz nie da się bezkarnie zaatakować mistrza Gotamy. Byliśmy zuchwali i pośpieszni w wyobrażaniu sobie, że mistrz Gotama może być zaatakowany argumentacją.

32 Niech mistrz Gotama razem ze Zgromadzeniem mnichów zaakceptuje jutrzejszy posiłek u mnie". Zrealizowany zgodził się w milczeniu.

33 Widząc, że Zrealizowany zaakceptował zaproszenie, Saccaka syn Nigantha zwrócił się do Licchavich. "Słuchajcie Licchavi, pustelnik Gotama razem ze Zgromadzeniem mnichów został przeze mnie zaproszony na jutrzejszy posiłek. Możecie mi przynieść cokolwiek uważacie za właściwe".

34 Wtedy, gdy skończyła się noc, Licchavi przynieśli jako podarunek pięćset ceremonialnych posiłków z ryżu gotowanego na mleku. Wtedy Saccaka syn Niganthy mając przygotowane w domu dobre jedzenie różnego rodzaju oznajmił Zrealizowanemu: "To czas, mistrzu Gotama, jedzenie jest gotowe".

35 Wtedy o poranku Zrealizowany ubrał się i wziął swoją miskę i zewnętrzną szatę i udał się wraz ze Zgromadzeniem mnichów do domu Saccaki syna Nigantha i usiadł na przygotowanym siedzeniu. Wtedy swymi własnymi rękami Saccaka syna Nigantha obsłużył i zadowolił Zgromadzenie mnichów wiedzione przez Buddę różnymi rodzajami dobrego jedzenia. Kiedy Zrealizowany zjadł i nie trzymał już miski w swej dłoni, Saccaka syna Nigantha zajął niższe miejsce z boku. Kiedy to uczynił, rzekł do Zrealizowanego: "Mistrzu Gotama jakiekolwiek zasługi i (oczekiwana przyszła) wielkość z uwagi na zasługi z tego aktu dawania, niech będą na szczęście dających". "Aggivessana zasługi i oczekiwana przyszła wielkość z uwagi na zasługi z tego aktu dawania, która pochodzi z dawania tobie, nie będącego beż pożądania, bez nienawiści, bez złudzenia będzie dla dających (którzy dali tobie); ale to co pochodzi z dania mi, będącego bez pożądania, bez nienawiści i bez złudzenia, będzie dla ciebie.

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://www.tipitaka.org/romn/cscd/s0201m.mul3.xml

Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/

Tłumaczenie: Varapanyo