Tytuł: Wielka Rozprawa w Assarpura

O autorze: Varapanyo Bhikkhu

Wersja pdf:

view source

print

Wersja scribd:

MN.039

Mahā-Assapura Sutta

Wielka Rozprawa w Assarpura

Tłumaczenie: Varapanyo

alternatywne tłumaczenie:


1. Tak usłyszałem. Przy pewnej okazji Zrealizowany mieszkał w Kraju Angan. Jest tam miasto Angan zwane Assapura. Tam Zrealizowany odezwał się do mnichów tak: „Mnisi”. „Tak, czcigodny panie” odpowiedzieli mnisi. Zrealizowany rzekł to:

2. „Mnisi, mnisi” oto jak ludzie was postrzegają. I kiedy jesteście pytani: „Czym jesteście?” twierdzicie, że jesteście mnichami. Gdyż tak jesteście postrzegani i sami tak twierdzicie, powinniście trenować tak: „W życiu spróbujemy wznieść się do takich rzeczy które tworzą mnicha i tworzą Świętość, by nasza reputacja była prawdziwa i nasze twierdzenia były zgodne z rzeczywistością i by w ten sposób działania tych których szaty, jedzenie, miejsca odpoczynku i lekarstwa dla wyzdrowienia z choroby których używamy, wyposażyły ich w wielki owoc i korzyść i dla nas by nasze odejście w bezdomność nie okazało się próżnym ale owocnym i produktywnym”.

3. Jakie rzeczy tworzą Mnicha i tworzą Świętość? Powinniście trenować tak: „Będziemy posiadać sumienność i poczucie wstydu”. Mnisi, może tak być, że pomyślicie: „Posiadamy sumienność i poczucie wstydu, to wystarczy, wraz z tym dużo zostało zrobione. Cel Mnicha został osiągnięty i nic więcej nie zostało dla nas do zrobienia”, i że spoczniecie zadowoleni z tego. Mnisi, powiadam wam i deklaruję wam, wy którzy szukacie statusu Mnicha, nie poprzestańcie na tym, gdyż więcej jest do zrobienia.

4. Co więcej jest do zrobienia? Powinniście trenować tak: „Nasze cielesne prowadzenie się będzie oczyszczone, jawne i otwarte, spójne i wstrzemięźliwe, nie będziemy zachwalać siebie ani dyskredytować innych z powodu naszego oczyszczonego cielesnego prowadzenia się. Mnisi może tak być, że pomyślicie: „Posiadamy sumienność i poczucie wstydu i nasze cielesne prowadzenie się jest oczyszczone, to wystarczy, wraz z tym dużo zostało zrobione. Cel Mnicha został osiągnięty i nic więcej nie zostało dla nas do zrobienia", i że spoczniecie zadowoleni z tego. Mnisi, powiadam wam i deklaruję wam, wy którzy szukacie statusu Mnicha, nie poprzestańcie na tym, gdyż więcej jest do zrobienia.

5. Co więcej jest do zrobienia? Powinniście trenować tak: „Nasze werbalne prowadzenie się będzie oczyszczone, jawne i otwarte, spójne i wstrzemięźliwe, nie będziemy zachwalać siebie ani dyskredytować innych z powodu naszego oczyszczonego werbalnego prowadzenia się”. Mnisi może tak być, że pomyślicie: „Posiadamy sumienność i poczucie wstydu i nasze cielesne i werbalne prowadzenie się jest oczyszczone, to wystarczy, wraz z tym dużo zostało zrobione. Cel Mnicha został osiągnięty i nic więcej nie zostało dla nas do zrobienia”, i że spoczniecie zadowoleni z tego. Mnisi, powiadam wam i deklaruję wam, wy którzy szukacie statusu Mnicha, nie poprzestańcie na tym, gdyż więcej jest do zrobienia.

6. Co więcej jest do zrobienia? Powinniście trenować tak: „Nasze mentalne prowadzenie się będzie oczyszczone, jawne i otwarte, spójne i wstrzemięźliwe, nie będziemy zachwalać siebie ani dyskredytować innych z powodu naszego oczyszczonego mentalnego prowadzenia się”. Mnisi może tak być, że pomyślicie: „Posiadamy sumienność i poczucie wstydu i nasze cielesne, werbalne i mentalne prowadzenie się jest oczyszczone, to wystarczy, wraz z tym dużo zostało zrobione. Cel Mnicha został osiągnięty i nic więcej nie zostało dla nas do zrobienia”, i że spoczniecie zadowoleni z tego. Mnisi, powiadam wam i deklaruję wam, wy którzy szukacie statusu Mnicha, nie poprzestańcie na tym, gdyż więcej jest do zrobienia.

7. Co więcej jest do zrobienia? Powinniście trenować tak: „Nasze utrzymanie będzie oczyszczone, jawne i otwarte, spójne i wstrzemięźliwe, nie będziemy zachwalać siebie ani dyskredytować innych z powodu naszego oczyszczonego utrzymania”. Mnisi może tak być, że pomyślicie: „Posiadamy sumienność i poczucie wstydu, i nasze cielesne, werbalne, mentalne prowadzenie się i utrzymanie jest oczyszczone, to wystarczy, wraz z tym dużo zostało zrobione. Cel Mnicha został osiągnięty i nic więcej nie zostało dla nas do zrobienia”, i że spoczniecie zadowoleni z tego. Mnisi, powiadam wam i deklaruję wam, wy którzy szukacie statusu Mnicha, nie poprzestańcie na tym, gdyż więcej jest do zrobienia.

8. Co więcej jest do zrobienia? Powinniście trenować tak:”Będziemy sprawować ochronę nad bramami naszych funkcji. Widząc materialną formę okiem nie będziemy chwytać znaków i cech przez które jeżeli pozostawimy bramę oka niechronioną, złe niekorzystne rzeczy związane z pożądliwością i smutkiem mogą nas nawiedzić, będziemy praktykować wstrzemięźliwość, będziemy chronić funkcję oka, podejmiemy się wstrzemięźliwości funkcji oka. Słysząc dźwięk uchem … Wąchając zapach nosem … Smakując smak językiem … Dotykając dotykalne ciałem … Poznając idee umysłem nie będziemy chwytać znaków i cech przez które jeżeli pozostawimy bramę umysłu niechronioną, złe niekorzystne rzeczy związane z pożądliwością i smutkiem mogą nas nawiedzić, będziemy praktykować wstrzemięźliwość, będziemy chronić funkcję umysłu, podejmiemy się wstrzemięźliwości funkcji umysłu. Mnisi może tak być, że pomyślicie: „Posiadamy sumienność i poczucie wstydu i nasze cielesne, werbalne, mentalne prowadzenie się i utrzymanie się jest oczyszczone, sprawujemy ochronę nad bramami naszych funkcji, to wystarczy, wraz z tym dużo zostało zrobione. Cel Mnicha został osiągnięty i nic więcej nie zostało dla nas do zrobienia”, i że spoczniecie zadowoleni z tego. Mnisi, powiadam wam i deklaruję wam, wy którzy szukacie statusu Mnicha, nie poprzestańcie na tym, gdyż więcej jest do zrobienia.

9. Co więcej jest do zrobienia? Powinniście trenować tak: ”Poznamy odpowiednią porcję jedzenia. Rozważając mądrze będziemy się odżywiać jedzeniem nie dla rozrywki, nie dla degustacji, nie dla upiększenia się czy ozdoby, ale tylko dla utrzymania i kontynuacji świętego życia (myśląc): tak zlikwidujemy stare uczucie bez wzbudzania nowych uczuć i będziemy żyli nienagannie w wygodzie i zdrowiu”. Mnisi może tak być, że pomyślicie: „Posiadamy sumienność i poczucie wstydu, i nasze cielesne, werbalne, mentalne prowadzenie się i utrzymanie się jest oczyszczone, sprawujemy ochronę nad bramami naszych funkcji, znamy odpowiednią porcję jedzenia, to wystarczy, wraz z tym dużo zostało zrobione. Cel Mnicha został osiągnięty i nic więcej nie zostało dla nas do zrobienia” i że spoczniecie zadowoleni z tego. Mnisi, powiadam wam i deklaruję wam, wy którzy szukacie statusu Mnicha, nie poprzestańcie na tym, gdyż więcej jest do zrobienia.

10. Co więcej jest do zrobienia? Powinniście trenować tak: „Poświęcimy się czujności (wolnej od snu), za dnia gdy chodząc i siedząc, będziemy oczyszczać umysł z przeszkadzających rzeczy. Podczas pierwszej nocnej warty, gdy chodząc i siedząc będziemy oczyszczać umysł z przeszkadzających rzeczy. Podczas środkowej nocnej warty, będziemy leżeć na prawym boku w pozycji śpiącego lwa z jedną stopą nałożoną na drugą, uważni i całkowicie rozważni, po odnotowaniu w naszym umyśle czasu wstawania. Po wstaniu o trzeciej nocnej warcie, gdy chodząc i siedząc, będziemy oczyszczać umysł z przeszkadzających rzeczy”. Mnisi może tak być, że pomyślicie: „Posiadamy sumienność i poczucie wstydu, i nasze cielesne, werbalne, mentalne prowadzenie się i utrzymanie jest oczyszczone, sprawujemy ochronę nad bramami naszych funkcji, znamy odpowiednią porcję jedzenia, poświęcamy się czujności (wolnej od snu) to wystarczy, wraz z tym dużo zostało zrobione. Cel Mnicha został osiągnięty i nic więcej nie zostało dla nas do zrobienia”, i że spoczniecie zadowoleni z tego. Mnisi, powiadam wam i deklaruję wam, wy którzy szukacie statusu Mnicha, nie poprzestańcie na tym, gdyż więcej jest do zrobienia.

11. Co więcej jest do zrobienia? Powinniście trenować tak: „Będziemy posiadać uważność i pełną rozwagę. Będziemy działać z pełną rozwagą poruszając się w przód i poruszając się do tyłu, będziemy działać z pełną rozwagą patrząc w przód i patrząc na boki, będziemy działać z pełną rozwagą zginając się, wyprostowując, będziemy działać z pełną rozwagą nosząc połatany płaszcz, miskę i szaty, będziemy działać z pełną rozwagą jedząc, pijąc i smakując, będziemy działać z pełną rozwagą opróżniając jelita i oddając mocz, idąc, siedząc, stojąc, zasypiając, budząc się, mówiąc i milcząc. Mnisi może tak być, że pomyślicie: „Posiadamy sumienność i poczucie wstydu, i nasze cielesne, werbalne, mentalne prowadzenie się i utrzymanie jest oczyszczone, sprawujemy ochronę nad bramami naszych funkcji, znamy odpowiednią porcję jedzenia, poświęcamy się czujności (wolnej od snu), posiadamy uważność i pełną rozwagę, to wystarczy, wraz z tym dużo zostało zrobione. Cel Mnicha został osiągnięty i nic więcej nie zostało dla nas do zrobienia”, i że spoczniecie zadowoleni z tego. Mnisi, powiadam wam i deklaruję wam, wy którzy szukacie statusu Mnicha, nie poprzestańcie na tym, gdyż więcej jest do zrobienia.

12. Co więcej jest do zrobienia? Tu mnisi, mnich odchodzi na odosobnione miejsce odpoczynku, do lasu, korzenia drzewa, skały, urwiska, górskiej jaskini, na teren cmentarny, czy do leśnej samotni, otwartej przestrzeni czy snopka siana.

13. Po powrocie z żebraczego obchodu, po posiłku, siada ze skrzyżowanymi nogami i z ustanowioną uważnością przed nim. Porzucając pożądliwość świata, trwa z umysłem wolnym od pożądliwości, oczyszcza swój umysł z pożądliwości. Porzucając złą wolę i nienawiść, trwa z umysłem wolnym od złej woli, ze współczuciem dla wszystkich stworzeń i istot, oczyszcza swój umysł ze złej woli i nienawiści.Porzucając stany letargiczne i senność, trwa wolny od stanów letargicznych i senności postrzegając światło, uważny i w pełni rozważny, oczyszcza swój umysł ze stanów letargicznych i senności. Porzucając niepokój i zmartwienia, trwa niezaniepokojony z umysłem wyciszonym w sobie, oczyszcza swój umysł z niepokojów i zmartwień. Porzucając niepewność, trwa z niepewnością przekroczoną, nie wątpiąc na temat korzystnych rzeczy, oczyszczając swój umysł z niepewności.

14. Mnisi, załóżmy, że człowiek wziął pożyczkę i podjął się pracy i osiągnął sukces w pracy, tak że spłacił wszystkie pieniądze z pożyczki i jeszcze zostały mu dodatkowe dla żony i dzieci, wtedy rozważając to, był on zadowolony z tego powodu i odnalazł radość z tego powodu; lub załóżmy, że jest człowiek chory, cierpiący, mocno schorowany i jedzenie mu nie odpowiadało i jego ciało nie miało siły, ale później wyszedł z tej choroby i jedzenie mu odpowiadało i jego ciało odzyskało siłę, wtedy rozważając to, był on zadowolony z tego powodu i odnalazł radość z tego powodu; lub załóżmy, że człowiek był uwięziony w więzieniu, ale później został wypuszczony, wtedy rozważając to, był on zadowolony z tego powodu i odnalazł radość z tego powodu; lub załóżmy że był niewolnik, niestanowiący sam o sobie, lecz zależny i później został on wyswobodzony z tej niewoli, stanowiący sam o sobie niezależny od innych, wolny człowiek zdolny pójść gdzie chce, wtedy rozważając to, był on zadowolony z tego powodu i odnalazł radość z tego powodu; lub załóżmy, że człowiek z własnością i dobrami wyszedł na drogę przez pustynię ale później przeszedł pustynię bezpieczny i zdrowy, bez utraty własności wtedy rozważając to, był on zadowolony z tego powodu i odnalazł radość z tego powodu; tak też mnisi kiedy te pięć przeszkód jest nieporzuconych u niego, mnich widzi je odpowiednio jako dług, chorobę, więzienie i drogę przez pustynię a gdy te pięć przeszkód jest porzuconych u niego, widzi on to jako wolność do debetu, zdrowie, uwolnienie z więzienia, wolność od więzów i bezpieczny ląd.

15. Po porzuceniu tych pięciu przeszkód, niedoskonałości umysłu co osłabiają zrozumienie, całkowicie odłączony od zmysłowych przyjemności, odłączony od niekorzystnych rzeczy, mnich wkracza i trwa w pierwszej jhanie z towarzyszącymi temu myśleniem i rozważaniem i z błogością i przyjemnością zrodzonymi z odosobnienia. Czyni błogość i przyjemność zrodzone z odosobnienia przenikającymi, wznoszącymi się, wypełniającymi i rozciągającymi się po całym ciele tak, że nie ma niczego w jego ciele gdzie nie dotarłaby błogość i przyjemność zrodzone z odosobnienia. Tak jak zręczny łaziebny lub jego pomocnik gromadzi mydlany puder w metalowym basenie i stopniowo spryskuje go wodą i miesza aż wilgoć całkiem przeniknie puder, namoczy go i rozciągnie się po nim na zewnątrz i wewnątrz, choć sam w sobie nie staje się on wodnisty, tak też mnich czyni błogość i przyjemność zrodzone z odosobnienia przesiąkającymi, wznoszącymi się, wypełniającymi i rozciągającymi się po całym ciele tak, że nie ma niczego w jego ciele gdzie nie dotarłaby błogość i przyjemność zrodzone z odosobnienia.

16. I znów, z uspokojeniem myślenia i rozważania wkracza on i trwa w drugiej jhanie, z pewnością siebie i zjednoczonym umysłem, bez myślenia i rozważania z błogością i przyjemnością zrodzonymi z koncentracji. Czyni błogość i przyjemność zrodzone z koncentracji przenikającymi, wznoszącymi się, wypełniającymi i rozciągającymi się po całym ciele tak, że nie ma niczego w jego ciele gdzie nie dotarłaby błogość i przyjemność zrodzone z koncentracji. Tak jak gdyby było jezioro którego wody byłyby zasilane podziemnym źródłem nie mając dopływów ze wschodu, zachodu, północy i południa, ani też nie zasilane od czasu do czasu przez deszcz, to zimny nurt wody z podziemnego źródła czyniłby zimną wodę przesiąkającą, wznoszącą, wypełniającą i rozciągającą się po całym jeziorze i nie byłoby niczego w całym jeziorze gdzie nie doszłaby zimna woda, tak też mnich czyni błogość i przyjemność zrodzone z koncentracji przenikającymi, wznoszącymi się, wypełniającymi i rozciągającymi się po całym ciele tak, że nie ma niczego w jego ciele gdzie nie dotarłaby błogość i przyjemność zrodzone z koncentracji.

17. I znów, z zanikiem błogości trwając w równowadze uważny i w pełni rozważny, ciągle odczuwając przyjemność cielesną, wkracza i trwa w trzeciej jhanie o której szlachetni mówią: „Ten ma przyjemne przebywanie kto zrównoważony i uważny”. Czyni on przyjemność pozbawioną błogości przenikającą, wznoszącą się, wypełniającą i rozciągającą się po całym ciele tak, że nie ma niczego w jego ciele gdzie nie dotarłaby przyjemność zrodzona z koncentracji. Tak jak w stawie z białymi lotosami czy stawie z liliowymi lotosami, czy stawie z czerwonymi lotosami, pewne lotosy rodzą się pod wodą, pozostają pod wodą, nie wychodząc ponad powierzchnię wody rozwijają się pod wodą i zimna woda przenika, wznosi się, wypełnia i rozciąga po nich, tak też mnich czyni przyjemność pozbawioną błogości przenikającą, wznoszącą się, wypełniającą i rozciągającą się po całym ciele tak, że nie ma niczego w jego ciele gdzie nie dotarłaby błogość i przyjemność zrodzone z koncentracji.

18. I znów z porzuceniem przyjemności i bólu, po uprzednim zaniku radości i smutku wkracza on i trwa w czwartej jhanie, charakteryzującej się ani-bólem-ani-przyjemnością i czystością umysłu dzięki równowadze. Siedzi on z czystym, jasnym umysłem rozciągającym się po ciele i nie ma niczego w jego całym ciele do czego czysty, jasny umysł by nie dotarł. Tak jak gdyby człowiek siedział ubrany od stóp do głowy w białe ubranie i nie byłoby niczego na jego ciele gdzie nie rozciągałoby się białe ubranie, tak też mnich siedzi z czystym, jasnym umysłem rozciągającym się po ciele i nie ma niczego w jego całym ciele do czego czysty, jasny umysł by nie dotarł.

19. Kiedy skoncentrowany umysł jest tak czysty i jasny i nienaganny, uwolniony od niedoskonałości stając się plastycznym, władczym i stałym osiągnąwszy niewzruszoność, nakierowuje, inklinuje umysł na wiedzę o przeszłych życiach. Wspomina on swe rozliczne przeszłe życia mianowicie jedne narodziny, drugie narodziny…pięć narodzin, dziesięć narodzin, pięćdziesiąt narodzin, sto narodzin, sto tysięcy narodzin, wiele eonów rozszerzania się wszechświata, wiele eonów kurczenia się wszechświata, wiele eonów rozszerzania i kurczenia się wszechświata: Tu był tak nazywany, takiej rasy, tak wyglądał, taki był jego pokarm, takie było jego doświadczenie przyjemności i bólu, taki był okres jego życia, odchodząc stamtąd, umierając, pojawił się gdzie indziej, tam też był tak a tak nazywany, takiej rasy, tak wyglądał, taki był jego pokarm, takie doświadczenie przyjemności i bólu, taki był okres jego życia, przemijając, umierając tam, pojawił się tutaj. Tak z detalami i szczegółami mnich wspomina swoje rozliczne przeszłe życia. Tak jak człowiek udałby się z jego własnej wioski do innej wioski i dalej z tamtej wioski do innej wioski i pomyślał: „Udałem się z mojej własnej wioski do tej wioski i tam siedziałem w ten sposób mówiłem w ten sposób, milczałem w ten sposób i z tamtej wioski poszedłem do innej wioski i tam siedziałem w ten sposób, mówiłem w ten sposób, milczałem w ten sposób i z tamtej wioski wróciłem z powrotem do mojej własnej wioski” tak też mnich wspomina swe rozliczne przeszłe życia.

20. Kiedy jego skoncentrowany umysł jest tak oczyszczony, jasny, nienaganny, wolny od niedoskonałości, podatny, władczy, stały, bazujący na niewzruszoności, mnich nakierowuje, inklinuje umysł na wiedzę o przemijaniu i ponownym pojawianiu się istot. Boskim okiem, oczyszczonym i przewyższającym ludzkie, widzi istoty umierające i pojawiające się ponownie, podrzędne i nadrzędne, piękne i brzydkie, o dobrym prowadzeniu się i źle się prowadzące, rozumie jak istoty pojawiają się zgodnie z ich działaniami tak:"Te wartościowe istoty, które źle się prowadziły ciałem mową i umysłem, lżące Szlachetnych, błędne w swych poglądach, skłaniające się do błędnego poglądu w swych działaniach, po rozpadzie ciała, po śmierci, pojawiły się w stanie deprywacji, zatraceniu, nawet w piekle, ale te wartościowe istoty, o dobrym prowadzeniu ciałem, mową i umysłem, nie lżące szlachetnych, słuszne w swych poglądach, skłaniające się do słusznego poglądu w swych działaniach, po rozpadzie ciała, po śmierci, pojawiły się w dobrej destynacji, nawet w niebiańskim świecie", tak boskim okiem, które jest oczyszczone i przewyższa ludzkie, widzi istoty umierające i pojawiające się ponownie, podrzędne i nadrzędne, piękne i brzydkie, o dobrym prowadzeniu się i źle się prowadzące. Rozumie jak istoty pojawiają się zgodnie z ich działaniami. Tak jak gdyby były dwa domy z drzwiami i człowiek o dobrym wzroku stojący pomiędzy nimi widzi człowieka wchodzącego do domu i wychodzącego z domu tam i z powrotem, tak też boskim okiem oczyszczonym i przewyższającym ludzkie, widzi istoty umierające i pojawiające się ponownie, podrzędne i nadrzędne, piękne i brzydkie, o dobrym prowadzeniu się i źle się prowadzące, rozumie jak istoty pojawiają się zgodnie z ich działaniami tak:"Te wartościowe istoty, które źle się prowadziły ciałem mową i umysłem, lżące Szlachetnych, błędne w swych poglądach, skłaniające się do błędnego poglądu w swych działaniach, po rozpadzie ciała, po śmierci, pojawiły się w stanie deprywacji, zatraceniu, nawet w piekle, ale te wartościowe istoty, o dobrym prowadzeniu ciałem, mową i umysłem, nie lżące szlachetnych, słuszne w swych poglądach, skłaniające się do słusznego poglądu w swych działaniach, po rozpadzie ciała, po śmierci, pojawiły się w dobrej destynacji, nawet w niebiańskim świecie".

21. Kiedy jego skoncentrowany umysł jest tak oczyszczony, jasny, nienaganny, wolny od niedoskonałości, podatny, władczy, stały, bazujący na niewzruszoności, mnich nakierowuje, inklinuje umysł na wiedzę o eliminacji skaz. Tak jak gdyby było jezioro w górach, czyste, przeźroczyste i niezmącone i człowiek o dobrym wzroku stojący u jego brzegu widziałby muszle, kamyki i kamienie jak również ławice ryb pływające dookoła i odpoczywające i mógłby pomyśleć: „Jest tu jezioro, czyste, przeźroczyste i nie zmącone są tu muszle, kamyki i kamienie jak również ławice ryb pływające dookoła i odpoczywające", tak też mnich ma bezpośrednią taką wiedzę:"To cierpienie". Ma bezpośrednią taką wiedzę:"To powstanie cierpienia". Ma bezpośrednią taką wiedzę:"To wstrzymanie cierpienia". Ma bezpośrednią taką wiedzę: "To jest droga prowadząca do wstrzymania cierpienia".

22. Mnisi, to ktoś taki jak ten, jest nazywany „Pustelnikiem”, który jest nazywany „Boskim” który jest nazywany „Obmytym”, który jest nazywany „Tym co osiągnął wiedzę”, który jest nazywany „Szlachetnym”, który jest nazywany „Arahatem”.

23. A jak mnich jest nazywany Pustelnikiem (Samana)? Uspokoił (samita) niekorzystne rzeczy co kalają, odnawiają istnienie, przynoszą cierpienie, dojrzewają bólem i dają przyszłe narodziny, starość i śmierć. Oto jak mnich jest Pustelnikiem.

24. A jak mnich jest „Boskim” (Brahmana)? Oddzielił się od złych niekorzystnych rzeczy co kalają, odnawiają istnienie, przynoszą cierpienie, dojrzewają bólem i dają przyszłe narodziny, starość i śmierć. Oto jak mnich jest Boskim.

25. A jak mnich jest „Obmytym”. Obmył się on ze złych niekorzystnych rzeczy co kalają, odnawiają istnienie, przynoszą cierpienie, dojrzewają bólem i dają przyszłe narodziny, starość i śmierć. Oto jak mnich jest Obmytym.

26. A jak mnich jest „Tym co osiągnął wiedzę”. Poznał on złe niekorzystne rzeczy co kalają, odnawiają istnienie, przynoszą cierpienie, dojrzewają bólem i dają przyszłe narodziny, starość i śmierć. Oto jak mnich jest "Tym co osiągnął wiedzę".

27. A jak mnich jest „w strumieniu” (sottija)? Opuścił on złe niekorzystne rzeczy co kalają, odnawiają istnienie, przynoszą cierpienie, dojrzewają bólem i dają przyszłe narodziny. Starość i śmierć odpłynęły (nissuta) od niego. Oto jak mnich jest w strumieniu.

28. A jak mnich jest Szlachetnym (Arija)? Złe niekorzystne rzeczy co kalają, odnawiają istnienie, przynoszą cierpienie, dojrzewają bólem i dają przyszłe narodziny, starość i śmierć są daleko (araka) od niego. Oto jak mnich jest Szlachetnym.

29. A jak mnich jest Arahatem? Złe niekorzystne rzeczy co kalają, odnawiają istnienie, przynoszą cierpienie, dojrzewają bólem i dają przyszłe narodziny, starość i śmierć są daleko (araka) od niego. Oto jak mnich jest Arahatem.

Oto co powiedział Zrealizowany. Mnisi byli zadowoleni i ucieszeni słowami Zrealizowanego.

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://www.tipitaka.org/romn/cscd/s0201m.mul3.xml

Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/

Tłumaczenie: Varapanyo