Tytuł: Mała Rozprawa w Assapura

O autorze: Varapanyo Bhikkhu

Wersja pdf:

view source

print

Wersja scribd:

MN.040

Cūḷa-Assapura Sutta

Mała Rozprawa w Assapura

Tłumaczenie: Varapanyo

alternatywne tłumaczenie:


1. Tak usłyszałem. Przy pewnej okazji Zrealizowany mieszkał w kraju Angan. Jest tam miasto Angan zwane Assapura. Tam Zrealizowany odezwał się do mnichów tak: „Mnisi”. „Czcigodny panie” odpowiedzieli mnisi. Zrealizowany rzekł to:

2. „Mnisi, mnisi” oto jak ludzie was postrzegają. I kiedy jesteście pytani: „Czym jesteście?” twierdzicie, że jesteście mnichami. Gdyż tak jesteście postrzegani, sami tak twierdzicie, powinniście trenować tak: „W życiu spróbujemy wznieść się do takich rzeczy które tworzą Mnicha i tworzą Świętość, by nasza reputacja była prawdziwa i nasze twierdzenia były zgodne z rzeczywistością i by w ten sposób działania tych których szaty, jedzenie, miejsca odpoczynku i lekarstwa dla wyzdrowienia z choroby które używamy, wyposażyły ich w wielki owoc i korzyść i dla nas by nasze odejście w bezdomność nie okazało się próżnym ale owocnym i produktywnym”.

3. A jak mnisi, mnich nie praktykuje na sposób właściwy mnichowi? Tak długo jak mnich jest pożądliwy i nie porzucił pożądliwości, ma umysł o złej woli i nie porzucił złej woli, jest opanowany przez gniew i nie porzucił gniewu, jest obrażony i nie porzucił obrażania się, jest pogardliwy i nie porzucił pogardy, jest nieuprzejmy i nie porzucił nieuprzejmości, jest zazdrosny i nie porzucił zazdrości, jest chciwy i nie porzucił chciwości, jest oszukańczy i nie porzucił oszukaństwa, jest zwodniczy i nie porzucił zwodniczości, ma złe pragnienia i nie porzucił złych pragnień, ma błędny pogląd i nie porzucił błędnego poglądu – tak długo nie praktykuje on na sposób właściwy mnichowi, ponieważ powiadam, że zaniedbał porzucenie tych zanieczyszczeń mnicha, tych błędów mnicha, tych osadów mnicha, które są gruntem dla odrodzin w stanach deprywacji i których rezultaty są do doświadczenia w nieszczęśliwej destynacji.

4. Załóżmy, że broń zwana mataja, dobrze wyostrzona z obu stron, została opakowana i owinięta w pozszywany z kawałków pokrowiec. Powiadam, że odejście w bezdomność takiego mnicha jest porównywalne do tego.

5. Nie mówię, że status mnicha osiąga się przez zaledwie noszenie pozszywanej z kawałków materiału szaty, ani u nagiego ascety przez zaledwie nagość, ani u trwającego w kurzu i brudzie, przez zaledwie kurz i bród, ani u obmywającego się wodą przez zaledwie obmywanie się wodą, ani u mieszkającego pod drzewem przez zaledwie mieszkanie pod drzewem, ani u mieszkającego na otwartej przestrzeni przez zaledwie mieszkanie na otwartej przestrzeni, ani u praktykującego ciągłe stanie przez zaledwie ciągłe stanie, ani u przyjmującego jedzenie w określonych przedziałach, przez zaledwie przyjmowanie jedzenia w określonych przedziałach, ani u recytującego formuły przez zaledwie recytowanie formuł, ani nie mówię, że status mnicha osiąga się u ascety o skudlonych włosach przez zaledwie noszenie skudlonych włosów.

6. Mnisi, gdyby przez zaledwie noszenie pozszywanej z kawałków szaty, noszący pozszywaną z kawałków szatę który jest pożądliwy – porzuciłby pożądliwość, który ma umysł o złej woli (złe cechy jak w 3.) … porzuciłby błędny pogląd, to wtedy jego przyjaciele i towarzysze, jego rodzina i krewni uczyniliby z niego noszącego pozszywaną z kawałków szatę jak tylko by się urodził, nakłaniając go do praktyki noszenia pozszywanej z kawałków szaty tak: „Mój drogi, bądź noszącym pozszywaną z kawałków materiału szatę, kiedy jesteś pożądliwy, porzucisz pożądliwość … kiedy masz błędny pogląd porzucisz błędny pogląd”. Ale widzę tutaj noszącego pozszywaną z kawałków materiału szatę, który jest pożądliwy … i dlatego nie mówię, że status mnicha jest osiągany zaledwie przez noszenie pozszywanej z kawałków szaty. Gdyby zaledwie przez nagość, nagi asceta, który jest pożądliwy porzucił pożądliwość … Gdyby zaledwie przez kurz i brud … obmywanie w wodzie … mieszkanie pod drzewem … mieszkanie na otwartej przestrzeni … ciągłe stanie … przyjmowanie jedzenia w określonych przedziałach … przez recytację formuł … noszenie skudlonych włosów asceta o skudlonych włosach, który jest pożądliwy porzucił pożądliwość … Ale widzę tutaj noszącego skudlone włosy który jest pożądliwy … i dlatego nie mówię, że status mnicha jest osiągany zaledwie przez noszenie skudlonych włosów.

7. Jak mnich praktykuje na sposób właściwy mnichowi? Kiedy jakikolwiek mnich który był pożądliwy, porzucił pożądliwość, który miał umysł złej woli, porzucił złą wolę, który był opanowany przez gniew i porzucił gniew, który był obrażony i porzucił obrażanie się, który był pogardliwy i porzucił pogardę, który był nieuprzejmy i porzucił nieuprzejmość, który był zazdrosny i porzucił zazdrość, który był chciwy i porzucił chciwość, który był oszukańczy i porzucił oszukaństwo, który był zwodniczy i porzucił zwodniczość, który miał złe pragnienia i porzucił złe pragnienoa, który miał błędny pogląd i porzucił błędny pogląd; to praktykuje on na sposób właściwy mnichowi, ponieważ powiadam, porzucił te zanieczyszczenia mnicha, te błędy mnicha, te osady mnicha, które są gruntem dla odrodzin w stanach deprywacji i których rezultaty są do doświadczenia w nieszczęśliwej destynacji.

8. Widzi się on oczyszczonym ze wszystkich tych złych niekorzystnych stanów, widzi się z nich wyzwolony. Kiedy widzi w ten sposób, rodzi się w nim zadowolenie. Gdy zadowolony, rodzi się w nim błogość, u tego co w stanie błogości ciało staje się spokojne, ten kogo ciało jest spokojne, odczuwa przyjemność, u tego kto odczuwa przyjemność, umysł staje się skoncentrowany.

9. Trwa z sercem przepełnionym przyjaznością rozciągniętą na jedną kwartę, jak i na drugą kwartę, jak i na trzecią kwartę, jak i na czwartą kwartę tak i powyżej, poniżej, dookoła i wszędzie, do wszystkich jak i do siebie; trwa on ze swym sercem pełnym, wzniosłym, niezmierzonym, w przyjazności bez wrogości czy złej woli, rozciągając to na cały świat.

10. Trwa z sercem przepełnionym współczuciem rozciągniętym na jedną kwartę, jak i na drugą kwartę, jak i na trzecią kwartę, jak i na czwartą kwartę tak i powyżej, poniżej, dookoła i wszędzie, do wszystkich jak i do siebie; trwa on ze swym sercem pełnym, wzniosłym, niezmierzonym, w współczuciu bez wrogości czy złej woli, rozciągając to na cały świat.

11. Trwa z sercem przepełnionym radością rozciągniętą na jedną kwartę, jak i na drugą kwartę, jak i na trzecią kwartę, jak i na czwartą kwartę tak i powyżej, poniżej, dookoła i wszędzie, do wszystkich jak i do siebie; trwa on ze swym sercem pełnym, wzniosłym, niezmierzonym, w radości bez wrogości czy złej woli, rozciągając to na cały świat.

12. Trwa z sercem przepełnionym równowagą rozciągniętą na jedną kwartę, jak i na drugą kwartę, jak i na trzecią kwartę, jak i na czwartą kwartę tak i powyżej, poniżej, dookoła i wszędzie, do wszystkich jak i do siebie; trwa on ze swym sercem pełnym, wzniosłym, niezmierzonym, w równowadze bez wrogości czy złej woli, rozciągając to na cały świat.

13. Załóżmy, że jest staw z czystą, przyjemnie zimną woda, przeźroczysty o łagodnych brzegach, uroczy. Jeżeli człowiek zgrzany i wyczerpany przez gorąco, pogodę, zmęczony i spragniony, nadejdzie ze wschodu czy z zachodu, czy z północy czy z południa, to po dotarciu do stawu ugasi pragnienie i swą gorączkę spowodowaną pogodą. Tak też mnisi, jeżeli ktokolwiek z klanu szlachetnych odchodzi w bezdomność i po spotkaniu Dhammy i Dyscypliny ogłaszanej przez Tathagatę rozwija przyjazność, współczucie, radość i równowagę i przez to zdobywa wewnętrzny spokój, to wtedy z powodu tego spokoju praktykuje on na sposób właściwy mnichowi. I jeżeli ktokolwiek z klanu braminów … kupców .. pracowników odchodzi w bezdomność i po spotkaniu Dhammy i Dyscypliny ogłaszanej przez Tathagatę rozwija przyjazność, współczucie, radość i równowagę i przez to zdobywa wewnętrzny spokój, to wtedy z powodu tego spokoju praktykuje on na sposób właściwy mnichowi.

14. Mnisi, jeżeli ktokolwiek z klanu szlachetnych odchodzi w bezdomność i przez osobistą realizację z bezpośrednią wiedzą tutaj i teraz wkracza i trwa w wyzwoleniu umysłu i wyzwoleniu przez zrozumienie co wolne od skaz przez wyczerpanie skaz, wtedy jest on już mnichem z uwagi na jego wyczerpanie skaz. I jeżeli ktokolwiek z klanu braminów … kupców … pracowników odchodzi w bezdomność i przez osobistą realizację z bezpośrednią wiedzą tutaj i teraz wkracza i trwa w wyzwoleniu umysłu i wyzwoleniu przez zrozumienie co wolne od skaz przez wyczerpanie skaz, wtedy jest on już mnichem z uwagi na jego wyczerpanie skaz. Oto co powiedział Zrealizowany. Mnisi byli zadowoleni i ucieszeni słowami Zrealizowanego.

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://www.tipitaka.org/romn/cscd/s0201m.mul3.xml

Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/

Tłumaczenie: Varapanyo