Tytuł: Upali

O autorze: Varapanyo Bhikkhu

Wersja pdf:

view source

print

Wersja scribd:

MN.056

Upāli Sutta

Upali

Tłumaczenie: Varapanyo

alternatywne tłumaczenie:


1. Tak usłyszałem. Przy pewnej okazji Zrealizowany mieszkał w Nalanda w Gaju Mango Pavariki.

2. Przy tej okazji Nigantha Nataputta przebywał w Nalanda z licznym zgromadzeniem Niganthów. Wtedy gdy nigantha Digha Tapassi obszedł Nalandę w poszukiwaniu jedzenia, po posiłku, udał się do Gaju Mango Pavariki zobaczyć Zrealizowanego. Wymienił z nim pozdrowienia a kiedy kurtuazyjna i grzecznościowa rozmowa została zakończona, stanął z boku. Kiedy tak stanął, Zrealizowany rzekł do niego: „Są tu siedzenia Tapassi, usiądź jeśli chcesz”.

3. Kiedy to zostało powiedziane, Digha Tapassi siadając z boku, zajął niższe siedzenie. Wtedy Zrealizowany spytał go: „Tapassi, jak wiele rodzajów działania opisuje Nigantha Nataputta dla przeprowadzenia złego działania, dla popełnienia złego działania?” „Przyjacielu Gotama, Nigantha Nataputta nie jest przyzwyczajony do opisu 'działanie, działanie'. Nigantha Nataputta jest przyzwyczajony do opisu 'pręt, pręt'''. „Zatem Tapassi, jak wiele rodzajów prętów opisuje Nigantha Nataputta dla przeprowadzenia złego działania, dla popełnienia złego działania?” „Przyjacielu Gotama, Nigantha Nataputta opisuje trzy rodzaje prętów dla przeprowadzenia złego działania, dla popełnienia złego działania, to jest cielesny pręt, werbalny pręt i mentalny pręt”. „Z tych trzech rodzajów prętów, Tapassi, tak przeanalizowanych i rozróżnionych, który rodzaj pręta Nigantha Nataputta opisuje jako najbardziej naganny dla przeprowadzenia złego działania, dla popełnienia złego działania, cielesny pręt, werbalny pręt czy mentalny pręt?” „Z tych trzech rodzajów prętów, przyjacielu Gotama, tak przeanalizowanych i rozróżnionych, Nigantha Nataputta opisuje jako najbardziej naganny dla przeprowadzenia złego działania, dla popełnienia złego działania, cielesny pręt, i nie tak bardzo werbalny pręt czy mentalny pręt”. „Czy mówisz cielesny pręt, Tapassi?” „Mówię cielesny pręt, przyjacielu Gotama”. „Czy mówisz cielesny pręt, Tapassi?” „Mówię cielesny pręt, przyjacielu Gotama”. „Czy mówisz cielesny pręt, Tapassi?” „Mówię cielesny pręt, przyjacielu Gotama”. W ten sposób Zrealizowany sprawił, że nigantha Digha Tapassi podtrzymał swe twierdzenie trzy razy.

4. Wtedy nigantha Digha Tapass spytał Zrealizowanego: „A ty przyjacielu Gotama jak wiele rodzajów prętów opisujesz dla przeprowadzenia złego działania, dla popełnienia złego działania?” „Tapassi, Tathagata, nie jest przyzwyczajony do opisu 'pręt, pręt'. Tathagata jest przyzwyczajony do opisu 'działanie, działanie'''. „Zatem przyjacielu Gotama, jak wiele rodzajów działania opisujesz dla przeprowadzenia złego działania, dla popełnienia złego działania?” „Tapassi, opisuję trzy rodzaje działania dla przeprowadzenia złego działania, dla popełnienia złego działania, to jest cielesne działanie, werbalne działania i mentalne działanie”. „Z tych trzech rodzajów działania przyjacielu Gotama, tak przeanalizowanych i rozróżnionych, który rodzaj działania opisujesz jako najbardziej naganny dla przeprowadzenia złego działania, dla popełnienia złego działania, cielesne działanie, werbalne działanie, czy mentalne działanie?”. „Z tych trzech rodzajów działania, Tapassi tak przeanalizowanych i rozróżnionych, opisuję jako najbardziej naganny dla przeprowadzenia złego działania, dla popełnienia złego działania, mentalne działanie, i nie tak bardzo cielesne działanie, czy werbalne działanie”. „Czy mówisz mentalne działanie przyjacielu Gotama?” „Mówię mentalne działanie, Tapassi”„Czy mówisz mentalne działanie przyjacielu Gotama?” „Mówię mentalne działanie, Tapassi”. „Czy mówisz mentalne działanie przyjacielu Gotama?” „Mówię mentalne działanie, Tapassi”. W ten sposób nigantha Digha Tapassi sprawił, że Zrealizowany podtrzymał swe twierdzenie trzy razy, po czym wstał ze swego miejsca i udał się do Niganthy Nataputty.

5. Przy tej okazji Nigantha Nataputta siedział razem z bardzo dużym zgromadzeniem świeckich z Balaka, najbardziej znaczącym wśród nich był Upali. Nigantha Nataputta zobaczył nadchodzącego z dystansu niganthę Digha Tapassi i spytał go: „Skąd przychodzisz pośrodku dnia, Tapassi?” „Przychodzę od pustelnika Gotamy, czcigodny panie” „Czy miałeś jakąś konwersację z pustelnikiem Gotamą?” „Miałem pewną konwersację z pustelnikiem Gotamą, czcigodny panie” „O czym była ta konwersacja z pustelnikiem Gotamą, Tapassi?” Wtedy nigantha Digha Tapassi opowiedział Nigantha Nataputtcie całą konwersację ze Zrealizowanym.

6. Kiedy to zostało powiedziane, Nigantha Nataputta rzekł mu: „Dobrze, dobrze, Tapassi! Nigantha Digha Tapassi odpowiedział pustelnikowi Gotamie, jak dobrze pouczony uczeń, który właściwie rozumie nauki swego Nauczyciela. Cóż trywialny mentalny pręt może znaczyć w porównaniu z poważnym cielesnym prętem? Odwrotnie, cielesny pręt jest najbardziej naganny dla przeprowadzenia złego działania, dla popełnienia złego działania. Nie tak bardzo werbalny pręt i mentalny pręt”.

7. Kiedy to zostało powiedziane, gospodarz Upali rzekł do Niganthy Nataputty: „Dobrze, dobrze czcigodny panie (ze strony) Digha Tapassiego. Czcigodny Tapassi odpowiedział pustelnikowi Gotamie, jak dobrze pouczony uczeń, który właściwie rozumie nauki swego Nauczyciela. Cóż trywialny mentalny pręt może znaczyć w porównaniu z poważnym cielesnym prętem? Odwrotnie, cielesny pręt jest najbardziej naganny dla przeprowadzenia złego działania, dla popełnienia złego diałania. Nie tak bardzo werbalny pręt i mentalny pręt. Teraz czcigodny panie, pójdę i obalę doktrynę pustelnika Gotamy na bazie tego stwierdzenia. Jeżeli pustelnik Gotama podtrzyma przy mnie to co Digha Tapassi sprawił by utrzymał, wtedy moimi argumentami pociągnę mnicha Gotamę tu, pociągnę pustelnika Gotamę tam, pociągnę go dookoła, tak jak silny człowiek mógłby uchwycić za włosy długowłosego barana i ciągnąc go tu i ciągnąć go tam i ciągnąć go dookoła, tak i ja moimi argumentami pociągnę pustelnika Gotamę tu i pociągnę go tam i pociągnę go dookoła. Tak jak silny pracownik browaru mógłby wrzucić duże browarnicze sito do głębokiego zbiornika z wodą i po chwyceniu za krawędzie ciągnąc je tu i ciągnąć je tam i ciągnąć je dookoła, tak i ja moimi argumentami pociągnę pustelnika Gotamę tu i pociągnę go tam i pociągnę go dookoła. Tak jak silny browarniczy mieszalniczy mógłby wziąć cedzak za krawędzie i potrząsnąć nim w dół i potrząsnąć nim w górę i ostukać go tak i ja moimi argumentami potrząsnę pustelnika Gotamę w dół, potrząsnę pustelnika Gotamę w ku górze, i ostukam go dookoła. I tak jak sześćdziesięcioletni słoń mógłby zejść do stawu i mieć w nim wspaniały rozrywkę bawiąc się w mycie konopiami, tak też ja będę miał wspaniałą rozrywkę w zabawie mycia konopiami pustelnika Gotamę. Czcigodny panie, pójdę i obalę doktrynę pustelnika Gotamy na bazie tego stwierdzenia”. „Idź gospodarzu i obal doktrynę pustelnika Gotamy na bazie tego stwierdzenia. Gdyż albo ja obalę doktrynę pustelnika Gotamy, albo nigantha Digha Tapassi albo ty sam”.

8. Kiedy to zostało powiedziane, nigantha Digha Tapassi rzekł do Niganthy Nataputty: „Czcigodny panie, nie myślę by gospodarz Upali powinien obalać doktrynę pustelnika Gotamy. Gdyż pustelnik Gotama jest magikiem i zna konwertującą magię za pomocą której konwertuje uczniów z innych sekt”. „To niemożliwe, Tapassi, nie może się zdarzyć by gospodarz Upali przeszedł do dyscypliny pustelnika Gotamy; ale to możliwe, może się zdarzyć, że pustelnik Gotama przejdzie do dyscypliny gospodarza Upali”. Drugi raz … Trzeci raz nigantha Digha Tapassi rzekł do Nigahthy Nataputty: „Czcigodny panie, nie myślę by gospodarz Upali powinien obalać doktrynę pustelnika Gotammy. Gdyż pustelnik Gotama jest magikiem i zna konwertującą magię za pomocą której konwertuje uczniów z innych sekt”. „To niemożliwe, Tapassi, nie może się zdarzyć by gospodarz Upali przeszedł na dyscyplinę pustelnika Gotamy; ale to możliwe, może się zdarzyć, że pustelnik Gotama przejdzie na dyscyplinę gospodarza Upali. Idź gospodarzu i obal doktrynę pustelnika Gotamy na bazie tego stwierdzenia. Gdyż albo ja obalę doktrynę pustelnika Gotamy, albo nigantha Digha Tapassi albo ty sam”.

9. „Tak, czcigodny panie”, odpowiedział gospodarz Upali i wstał ze swego miejsca i po złożeniu hołdu Nigantcie Nataputtcie, trzymając go po swej prawej stronie, udał się do Zrealizowanego w Gaju Mango Pavariki. Tam po złożeniu hołdu Zrealizowanemu usiadł z boku i spytał Zrealizowanego: „Czcigodny panie, czy przyszedł tutaj nigantha Digha Tapassi?” „Gospodarzu, nigantha Digha Tapassi był tutaj”. „Czcigodny panie czy miałeś z nim jakąś konwersację?” „Miałem z nim pewną konwersację, gospodarzu”. „O czym była ta konwersacja?”. Wtedy Zrealizowany opowiedział gospodarzowi Upali całą konwersację z niganthą Digha Tapassim.

10. Kiedy to zostało powiedziane, gospodarz Upali rzekł do Zrealizowanego: „Dobrze, dobrze czcigodny panie (ze strony) Digha Tapassiego. Czcigodny Tapassi odpowiedział Zrealizowanemu jak dobrze pouczony uczeń, który właściwie rozumie nauki swego Nauczyciela. Cóż trywialny mentalny pręt może znaczyć w porównaniu z poważnym cielesnym prętem? Odwrotnie, cielesny pręt jest najbardziej naganny dla przeprowadzenia złego działania, dla popełnienia złego działania. Nie tak bardzo werbalny pręt i mentalny pręt”. „Gospodarzu, jeżeli będziesz debatował na bazie prawdy, możemy odbyć pewną konwersację na ten temat”. „Będę debatował na bazie prawdy, czcigodny panie, zatem odbądźmy pewną konwersację na ten temat”.

11. „Jak myślisz, gospodarzu. Tu pewien Nigantaha może być schorowany, cierpiący i ciężko chory (na chorobę wymagającą leczenia zimną wodą, czego zabrania mu reguła) i może odmówić zimnej wody (choć mentalnie za nią tęsknić) i użyć tylko (dozwolonej) ciepłej wody ( w ten sposób utrzymując swe ślubowania cieleśnie i werbalnie). Ponieważ nie otrzymał zimnej wody mógłby umrzeć. Teraz gospodarzu, gdzie opisałby jego odrodziny Nigantha Nataputa?” „Czcigodny panie, są bogowie zwani 'związani umysłem', odrodziłby się on tam. Dlaczego tak jest? Ponieważ kiedy umarł, wciąż był związany (przez przywiązanie) w umyśle”. „Gospodarzu, gospodarzu, zwracaj uwagę jak odpowiadasz. To co powiedziałeś przedtem nie zgadza się z tym co powiedziałeś potem, ani to co powiedziałeś potem, nie zgadza się z tym co powiedziałeś przedtem. A jednak uczyniłeś stwierdzenie: 'Będę debatował na bazie prawdy'”. „Czcigodny panie, chociaż Zrealizowany powiedział w ten sposób, jednak cielesny pręt jest najbardziej naganny dla przeprowadzenia złego działania, dla popełnienia złego działania. Nie tak bardzo werbalny pręt i mentalny pręt”.

12. Jak myślisz gospodarzu? Tu pewien Nigantha może być powstrzymany czterema zakazami, ograniczony przez wszystkie ograniczenia, związany przez wszystkie ograniczenia, oczyszczony przez wszystkie ograniczenia – a jednak gdy idąc na przód i wracając powodować zniszczenie wielu małych żywych istot. Jaki rezultat opisuje dla niego Nigantha Nataputta?” „Czcigodny panie, Nigantha Nataputta nie opisuje tego co niechciane jako wielce naganne”. „Ale gdy się tego chce?” „Wtedy jest to wielce naganne”. „Ale pod którym z prętów Nigantha Nataputta opisuje chcenie, gospodarzu?” „Pod mentalny pręt, czcigodny panie”. „Gospodarzu, gospodarzu, zwracaj uwagę jak odpowiadasz. To co powiedziałeś przedtem nie zgadza się z tym co powiedziałeś potem, ani to co powiedziałeś potem, nie zgadza się z tym co powiedziałeś przedtem. A jednak uczyniłeś stwierdzenie: 'Będę debatował na bazie prawdy'”. „Czcigodny panie, chociaż Zrealizowany powiedział w ten sposób, jednak cielesny pręt jest najbardziej naganny dla przeprowadzenia złego działania, dla popełnienia złego działania. Nie tak bardzo werbalny pręt i mentalny pręt”.

13. „Jak myślisz gospodarzu? Czy miasto Nalanda jest bogate i prosperujące, czy jest licznie zaludnione i tłoczne?” „Tak czcigodny panie”. „Jak myślisz gospodarzu? Załóżmy, że przyjdzie tu człowiek wymachując mieczem i mówiący w ten sposób: 'W jednym momencie, w jednej chwili uczynię wszystkie istoty w tym mieście jedną masą mięsa, kupą mięsa'. Jak myślisz, gospodarzu? Czy ten człowiek byłby w stanie tego dokonać?” „Czcigodny panie, dziesięciu, dwudziestu, trzydziestu, czterdziestu, pięćdziesięciu ludzi nie byłoby w stanie uczynić wszystkich żyjących istot w tym Nalanda jedną masą mięsa, kupą mięsa, w jednym momencie, w jednej chwili, jak zatem mógłby dokonać tego jeden człowiek?”. „Jak myślisz, gospodarzu? Załóżmy, że pewien pustelnik czy bramin przyszedłby tu, posiadający nadnaturalną moc po osiągnięciu mistrzostwa nad umysłem i powiedziałby: 'Zredukuję to miasto Nalanda do popiołów, jednym mentalnym aktem nienawiści'. Jak myślisz, gospodarzu? Czy ten człowiek byłby w stanie tego dokonać?” „Czcigodny panie, taki pustelnik czy bramin posiadający nadnaturalną moc, po osiągnięciu mistrzostwa nad umysłem, byłby w stanie zredukować do popiołów dziesięć, dwadzieścia, trzydzieści, czterdzieści, pięćdziesiąt Naland, jednym mentalnym aktem nienawiści, cóż zatem jedną Nalandę”. „Gospodarzu, gospodarzu, zwracaj uwagę jak odpowiadasz. To co powiedziałeś przedtem nie zgadza się z tym co powiedziałeś potem ani to co powiedziałeś potem, nie zgadza się z tym co powiedziałeś przedtem. A jednak uczyniłeś stwierdzenie: 'Będę debatował na bazie prawdy'”. „Czcigodny panie, chociaż Zrealizowany powiedział w ten sposób, jednak cielesny pręt jest najbardziej naganny dla przeprowadzenia złego działania, dla popełnienia złego działania. Nie tak bardzo werbalny pręt i mentalny pręt”.

14. "Jak myślisz, gospodarzu? Czy słyszałeś o tym jak lasy Dandaka, Kalinga, Mejjha i Matanga stały się lasami?” „Czcigodny panie, słyszałem, że stały się lasami z powodu mentalnego aktu nienawiści ze strony jasnowidzących”. „Gospodarzu, gospodarzu, zwracaj uwagę jak odpowiadasz. To co powiedziałeś przedtem nie zgadza się z tym co powiedziałeś potem ani to co powiedziałeś potem, nie zgadza się z tym co powiedziałeś przedtem. A jednak uczyniłeś stwierdzenie: 'Będę debatował na bazie prawdy'”.

15. „Czcigodny panie, byłem usatysfakcjonowany i zadowolony pierwszym przykładem Zrealizowanego. Jednakże pomyślałem, żeby oponować Zrealizowanemu w ten sposób, gdyż chciałem usłyszeć różne rozwiązania tego problemu przez Zrealizowanego. Znakomicie, czcigodny panie! Znakomicie, czcigodny panie! Dhamma została wyjaśniona na wiele sposobów przez Zrealizowanego, tak jakby ustawił on właściwie to co zostało przewrócone, odsłaniając ukryte, pokazując drogę temu kto zagubiony, trzymając lampę w ciemności dla tych ze wzrokiem by zobaczyli formy. Biorę schronienie u Zrealizowanego jak i w Dhammie i Zgromadzeniu. Od dziś niech Zrealizowany zapamięta mnie jako wyznawcę, którzy udał się do niego po schronienie".

16. „Zastanów się dokładnie, gospodarzu. Jest odpowiednim dla tak dobrze znanych ludzi jak ty by zastanowili się dokładnie”. „Czcigodny panie, jestem jeszcze bardziej usatysfakcjonowany i zadowolony ze Zrealizowanego, że mi to powiedział. Gdyby ci z innych sekt pozyskali mnie do swojej dyscypliny, nieśliby baner po całej Nalandzie ogłaszając: 'Gospodarz Upali przeszedł pod naszą dyscyplinę'. Ale tu odwrotnie, Zrealizowany mówi mi: 'Zastanów się dokładnie, gospodarzu. Jest odpowiednim dla tak dobrze znanych ludzi jak ty by zastanowili się dokładnie'. Zatem po raz drugi biorę schronienie u Zrealizowanego jak i w Dhammie i Zgromadzeniu. Od dziś niech Zrealizowany zapamięta mnie jako wyznawcę, którzy udał się do niego po schronienie”.

17. Gospodarzu, twoja rodzina przez długi czas wspomagała Niganthów, powinieneś rozważyć to by jedzenie było im dawane gdy przyjdą”. „Czcigodny panie, jestem jeszcze bardziej usatysfakcjonowany i zadowolony ze Zrealizowanego, że mi to powiedział. Czcigodny panie, słyszałem, że pustelnik Gotama mówi tak: 'Podarunki powinny być dawane tylko mnie, podarunki nie powinny być dawane innym. Podarunki powinny być dawane tylko moim uczniom, podarunki nie powinny być dawane uczniom innych. Tylko to co jest dawane mi jest o wielkim owocu, nie to co dawane jest dla innych'. Ale tu przeciwnie, Zrealizowany zachęca mnie bym dawał podarunki Niganthom. Będziemy znali czas ku temu, czcigodny panie. I tak po raz trzeci biorę schronienie u Zrealizowanego jak i w Dhammie i Zgromadzeniu. Od dziś niech Zrealizowany zapamięta mnie jako wyznawcę, którzy udał się do niego po schronienie”.

18. Wtedy Zrealizowany dał gospodarzowi Upali progresywne nauczanie, to jest mowę o dawaniu, mowę o cnocie, mowę o niebach; wyjaśnił niebezpieczeństwo, degradację i skalania leżące w zmysłowych przyjemnościach i błogosławieństwa wyrzeczenia. Kiedy poznał, że umysł gospodarza Upali był gotowy, recepcyjny, wolny od przeszkód, rozradowany i przekonany, wyłożył mu nauki specyficzne dla Buddów: cierpienie, jego powstanie, jego wstrzymanie i ścieżkę. Tak jak czysty materiał z usuniętymi plamami zabarwiłby się równo, tak też podczas gdy gospodarz Upali tam siedział, czyste nieskazitelne oko Dhammy powstało u niego: „Wszystko co jest podmiotem powstawania, jest podmiotem wstrzymania”. Wtedy gospodarz Upali zobaczył Dhammę, osiągnął Dhammę, zrozumiał Dhammę, przeniknął Dhammę, przekroczył wątpliwości, skończył z niepokojem, osiągnął niewzruszoność i stał się niezależnym od innych w Dhammie Nauczyciela. Wtedy rzekł do do Zrealizowanego: „Teraz czcigodny panie musimy iść. Jesteśmy zajęci i mamy dużo do zrobienia”. „Teraz jest czas gospodarzu byś robił to co uważasz za słuszne”.

19. Wtedy gospodarz Upali po ucieszeniu się i uradowaniu słowami Zrealizowanego, wstał ze swego miejsca i po złożeniu hołdu Zrealizowanemu, trzymając go po swej prawej stronie, wrócił do swojego domu. Tam odezwał się do dozorcy: „Drogi dozorco, od dzisiaj zamykam me drzwi dla niganthów i niganthek i otwieram me drzwi dla mnichów i mniszek, świeckich wyznawców i świeckich wyznawczyń Zrealizowanego. Jeżeli jakiś nighanta przyjdzie, powiedz mu tak: 'Poczekaj czcigodny panie, nie wchodź. Od dzisiaj gospodarz Upali przeszedł do dyscypliny pustelnika Gotamy. Zamknął on swe drzwi dla niganthów i niganthek i otworzył swe drzwi dla mnichów i mniszek, świeckich wyznawców i świeckich wyznawczyń Zrealizowanego. Jeżeli potrzebujesz jedzenia, poczekaj tutaj, przyniosą ci je tu''. „Tak czcigodny panie” odpowiedział dozorca.

20. Nigantha Digha Tapassi usłyszał: „Gospodarz Upali przeszedł do dyscypliny pustelnika Gotamy”. Wtedy udał się do Niganthy Nataputty i powiedział mu: „Czcigodny panie usłyszałem tak: 'Gospodarz Upali przeszedł do dyscypliny pustelnika Gotamy'”. „To niemożliwe, Tapassi, nie mogło się zdarzyć by gospodarz Upali przeszedł do dyscypliny pustelnika Gotamy; ale to możliwe, mogło się zdarzyć, że pustelnik Gotama przeszedł do dyscypliny gospodarza Upali”. Drugi raz … Trzeci raz nighanta Digha Tapassi powiedział: „Czcigodny panie usłyszałem tak: 'Gospodarz Upali przeszedł do dyscypliny pustelnika Gotamy'”. Drugi raz … Trzeci raz Nighanta Nataputta odpowiedział: „To niemożliwe, Tapassi, nie mogło się zdarzyć by gospodarz Upali przeszedł do dyscypliny pustelnika Gotamy; ale to możliwe, mogło się zdarzyć, że pustelnik Gotama przeszedł do dyscypliny gospodarza Upali”. „Czcigodny panie, pójdę i dowiem się czy gospodarz Upali przeszedł do dyscypliny pustelnika Gotamy czy nie”. „Idź Tapassi i dowiedz się czy gospodarz Upali przeszedł do dyscypliny pustelnika Gotamy czy nie”. „Wtedy nigantha Digha Tapassi udał się do domu gospodarza Upali. Dozorca zobaczył go nadchodzącego z oddali i powiedział mu: 'Poczekaj czcigodny panie, nie wchodź. Od dzisiaj gospodarz Upali przeszedł do dyscypliny pustelnika Gotamy. Zamknął on swe drzwi dla niganthów i niganthek i otworzył swe drzwi dla mnichów i mniszek, świeckich wyznawców i świeckich wyznawczyń Zrealizowanego. Jeżeli potrzebujesz jedzenia, poczekaj tutaj, przyniosą ci je tu''. „Nie potrzebuję jedzenie, przyjacielu”, odpowiedział i odwrócił się i poszedł do Niganthy Nataputty i powiedział mu: „Czcigodny panie, to jest prawda, że gospodarz Upali przeszedł do dyscypliny pustelnika Gotamy. Czcigodny panie, nie uzyskałem twego poparcia gdy powiedziałem ci: 'Czcigodny panie, nie myślę by gospodarz Upali powinien obalać doktrynę pustelnika Gotammy. Gdyż pustelnik Gotama jest magikiem i zna konwertującą magię za pomocą której konwertuje uczniów z innych sekt'. A teraz czcigodny panie, twój gospodarz Upali został konwertowany przez pustelnika Gotamę za pomocą jego konwertującej magi”. „To niemożliwe, Tapassi, nie mogło się zdarzyć by gospodarz Upali przeszedł do dyscypliny pustelnika Gotamy; ale to możliwe, mogło się zdarzyć, że pustelnik Gotama przeszedł do dyscypliny gospodarza Upali”. Drugi raz … Trzeci raz, nigantha Digha Tapassi powiedział: „Czcigodny panie, to jest prawda, że gospodarz Upali przeszedł do dyscypliny pustelnika Gotamy. Czcigodny panie, nie uzyskałem twego poparcia gdy powiedziałem ci: 'Czcigodny panie, nie myślę by gospodarz Upali powinien obalać doktrynę pustelnika Gotammy. Gdyż pustelnik Gotama jest magikiem i zna konwertującą magię za pomocą której konwertuje uczniów z innych sekt'. A teraz czcigodny panie, twój gospodarz Upali został konwertowany przez pustelnika Gotamę za pomocą jego konwertującej magi”. Drugi raz … Trzeci raz Nigantha Nataputta odpowiedział: „To niemożliwe, Tapassi, nie mogło się zdarzyć by gospodarz Upali przeszedł do dyscypliny pustelnika Gotamy; ale to możliwe, mogło się zdarzyć, że pustelnik Gotama przeszedł do dyscypliny gospodarza Upali. Pójdę i sam się dowiem czy gospodarz Upali przeszedł do dyscypliny pustelnika Gotamy czy nie”.

22. Wtedy Nigantha Nataputta udał się wraz z dużym zgromadzeniem niganthów do domu gospodarza Upali. Dozorca zobaczył go nadchodzącego z oddali i powiedział mu: „Poczekaj czcigodny panie, nie wchodź. Od dzisiaj gospodarz Upali przeszedł do dyscypliny pustelnika Gotamy. Zamknął on swe drzwi dla niganthów i niganthek i otworzył swe drzwi dla mnichów i mniszek, świeckich wyznawców i świeckich wyznawczyń Zrealizowanego. Jeżeli potrzebujesz jedzenia, poczekaj tutaj, przyniosą ci je tu''. „Dobry dozorco, idź do gospodarza Upali i powiedz mu: 'Czcigodny panie, Nigantha Nataputta stoi przy bramie z dużym zgromadzeniem niganthów i chce cię zobaczyć”. „Tak, czcigodny panie”, odparł i poszedł do gospodarza Upali i powiedział mu: „Czcigodny panie, Nigantha Nataputta stoi przy bramie z dużym zgromadzeniem niganthów i chce się zobaczyć”. „W takim razie, dobry dozorco, przygotuj siedzenia w holu centralnych drzwi”. „Tak, czcigodny panie”, odpowiedział i przygotował siedzenia w holu centralnych drzwi, wrócił do gospodarza i powiedział mu: 'Czcigodny panie, siedzenia są przygotowane w holu centralnych drzwi. Teraz jest czas byś zrobił to co uważasz za słuszne”.

23. Wtedy gospodarz Upali udał się do holu centralnych drzwi i usiadł na najwyższym, najlepszym, głównym i najdostojniejszy miejscu. Wtedy rzekł do dozorcy: „Teraz, dobry dozorco, idź do Niganthy Nataputty i powiedz mu: 'Czcigodny panie, gospodarz Upali mówi: wchodź jeśli chcesz'”. „Tak czcigodny panie”, odpowiedział i udał się do Niganthy Nataputty i powiedział mu: „Czcigodny panie: gospodarz Upali mówi: wchodź jeśli chcesz”. Wtedy Nigantha Nataputta wszedł z dużym zgromadzeniem niganthów do holu centralnych drzwi.

24. Uprzednio, gdy gospodarz Upali zobaczył Niganthę Nataputtę przychodzącego z dystansu, zwykł wychodzić mu na spotkanie, odkurzał najwyższe, najlepsze, główne i najdostojniejsze miejsce i z odpowiednio ułożoną szatą zapraszał go by tam usiadł. Ale teraz podczas gdy sam siedział na najwyższym, najlepszym, głównym i najdostojniejszy miejscu, powiedział do Niganthy Nataputty: „Czcigodny panie, są tu siedzenia, usiądź jeśli chcesz”.

25. Kiedy to zostało powiedziane, Nigantha Nataputta rzekł: „Gospodarzu, zwariowałeś, jesteś imbecylem. Poszedłeś mówiąc: 'Czcigodny panie, obalę doktrynę pustelnika Gotamy' a wróciłeś pojmany w obszerną sieć doktryny. Tak jakby człowiek udał się kogoś wykastrować i wrócił sam wykastrowany z obu stron, tak jakby człowiek udał się wkłuć komuś oczy i wrócił z wkłutymi oboma oczami; tak też ty gospodarzu poszedłeś mówiąc: 'Czcigodny panie, obalę doktrynę pustelnika Gotamy' a wróciłeś pojmany w obszerną sieć doktryny. Gospodarzu, zostałeś konwertowany przez pustelnika Gotamę za pomocą jego konwertującej magii”.

26. „Pomyślna jest ta konwertująca magia, czcigodny panie, dobra jest ta konwertująca magia! Czcigodny panie, gdyby moi ukochani krewni i rodzina byli konwertowani tą konwertacją, doprowadziłoby to do moich krewnych i rodzinę do ich dobra i szczęścia na długi czas. Gdyby wszyscy szlachetni … wszyscy bramini … wszyscy kupcy … wszyscy pracownicy … Gdyby świat z jego bogami, jego Marami i jego Brahmami, jego książętami i ich ludźmi był konwertowany tą konwertacją, doprowadziłoby to świat do jego dobra i szczęścia na długi czas. Co do tego dam ci przykład, czcigodny panie, gdyż pewni mądrzy ludzie tutaj zrozumieją znaczenie tego stwierdzenia za pomocą przykładu.

27. Czcigodny panie, był raz bramin, który był stary, wiekowy, obciążony latami i miał żonę, młodą dziewczynę braminkę, która była w ciąży, blisko czasu porodu. Wtedy powiedziała mu: „Idź braminie, kup młodą małpkę samczyka i przynieś mi jako zabawkę dla towarzystwa mojego dziecka'. Odpowiedział: 'Poczekaj pani, niech dziecko się urodzi. Jeżeli urodzisz chłopca, wtedy pójdę na targ i kupię ci młodą małpkę samczyka i przyniosę ci jako zabawkę dla towarzystwa twojego dziecka. Ale jeżeli urodzisz dziewczynkę wtedy pójdę na targ i kupię ci młodą małpkę samiczkę i przyniosę ci jako zabawkę dla towarzystwa twojego dziecka'. Drugi raz i trzeci raz zażądała tego samego. A ponieważ jego umysł był związany z nią miłością, udał się na targ i kupił młodą małpkę samczyka i przyniósł jej i powiedział: 'Kupiłem ci młodą małpkę samczyka i przyniosłem jako zabawkę dla towarzystwa twojego dziecka'. Wtedy ona powiedziała: 'Idź braminie, zabież tą młodą małpkę samczyka do Rattapani, syna farbiarza i powiedz mu: 'Dobry Rattapani, chcę byś zabarwił tą młodą małpkę samczyka na żółty kolor i wytrzepał i wyprasował po obu stronach. Wtedy, gdyż jego umysł był związany z nią przez miłość, zabrał tą młodą małpkę samczyka do Rattapani, syna farbiarza i powiedział mu: 'Dobry Rattapani, chcę byś zabarwił tą młodą małpkę samczyka na żółty kolor i wytrzepał i wyprasował po obu stronach. Rattapani, syn farbiarza odparł mu: 'Czcigodny panie, tą młodą małpkę samczyka da się zabarwić ale nie wytrzepać czy wyprasować'. Tak też czcigodny panie doktryna głupich niganthów da radość głupcom ale nie mądrym i nie wytrzyma testowania czy bycia prasowaną. Wtedy czcigodny panie, przy innej okazji, ten bramin zabrał nową parę ubrań do Rattapani, syna farbiarza i powiedział mu: 'Dobry Rattapani, chcę byś zabarwił tą nową parę ubrań na żółty kolor i wytrzepał i wyprasował po obu stronach'. Rattapani odparł mu: 'Czcigodny panie, tą nową parę szat da się zafarbować i wytrzepać i wyprasować'. Tak też, czcigodny panie, doktryna Zrealizowanego, spełnionego i całkowicie przebudzonego da radość mądrym, ale nie głupcom i wytrzyma testowanie i prasowanie.

28. „Gospodarzu, zgromadzenie i król zna cię tak: 'Gospodarz Upali jest uczniem Niganthy Nataputty', za ucznia kogo powinniśmy cię uważać?” Kiedy to zostało powiedziane, gospodarz Upali wstał z miejsca i po ułożeniu szaty na jednym ramieniu, wyciągnął swe dłonie w geście szacunku w kierunku pobytu Zrealizowanego i rzekł Nigantha Nataputtcie:

29. W takim razie czcigodny panie, posłuchaj czyim jestem uczniem.

Jest Mądrym, który odrzucił złudzenie
Porzucił serca dzicz; zwycięzca w bitwie
Nie zna niepokoju, jest doskonale zrównoważony,
Dojrzały w cnocie, o wspanialej wiedzy;
Poza wszelkimi pokusami, jest niesplamiony:
Jest Zrealizowanym a ja jestem jego uczniem.

Wolny od trosk, trwa zadowolony
Wzgardził światowymi zdobyczami, puchar radości.
Ludzka istota, która wykonała obowiązek pustelniczy,
Człowiek niosący swe ostatnie ciało,
Jest niezrównany, całkowicie niesplamiony:
Jest Zrealizowanym a ja jestem jego uczniem.

Jest wolny od wątpliwości i zręcznym
Dyscyplinującym i wspaniałym przywódcą.
Nikt nie może przewyższyć jego olśniewającej jakości;
Bez wahania, jest iluminującym,
Przekroczywszy wyobrażenia, jest bohaterem:
Jest Zrealizowanym a ja jestem jego uczniem.

Lider stada, nie może być zmierzony
Jego głębia jest nieprzenikniona, osiągnął milczenie.
Zapewniający bezpieczeństwo, profesor wiedzy,
Stoi w Dhammie, wewnętrznie powstrzymany;
Przezwyciężywszy wszelkie zniewolenie, jest wyzwolony:
Jest Zrealizowanym a ja jestem jego uczniem.

Czysty słoń, żyjący odlegle
Z wszystkimi więzami zniszczonymi, w pełni uwolniony,
Zręczny w dyskusji, przepełniony mądrością
Jego sztandar obniżony, już dłużej nie pożąda.
Opanował siebie, nie różnicuje już dłużej:
Jest Zrealizowanym a ja jestem jego uczniem.

Najlepszy z jasnowidzących, bez złudnych planów
Zdobył potrójną wiedzę, osiągnął świętość
Jego serce oczyszczone, mistrz rozprawy,
Żyje zawsze spokojnie, znalazca wiedzy,
Pierwszy ze wszystkich dających, jest zawsze zdolny:
Jest Zrealizowanym a ja jestem jego uczniem.

Jest szlachetnym o rozwiniętym umyśle,
Który zdobył cel i wykłada prawdę.
Obdarzony uważnością i penetrującym wglądem,
Nie skłania się ku przodowi ani w tył,
Wolny od poruszenia, z osiągniętym mistrzostwem:
Jest Zrealizowanym a ja jestem jego uczniem.

Zakończył wędrówkę i trwa w medytacji,
Wewnętrznie nieskalany, doskonały w czystości,
Jest niezależny i całkowicie wolny od lęku,
Żyjąc odosobniony, po osiągnięciu szczytu.
Przekroczywszy samego siebie, prowadzi nas ku temu:
Jest Zrealizowanym a ja jestem jego uczniem.

Doskonałego spokoju, z rozległą wiedzą
Człowiek o wielkiej mądrości, wolny od wszelkiej chciwości;
Jest Tathagtą, jest Wzniosłym
Jednostką bez rywala, tym bez równych sobie;
Jest mężny, biegły we wszystkim:
Jest Zrealizowanym a ja jestem jego uczniem.

Przemógł pragnienie i stał się Oświeconym
Oczyszczony z wszystkich chmur, całkowicie niesplamiony
Najbardziej warty podarunków, najpotężniejszy z duchów,
Najdoskonalszy z jednostek, poza oceną.
Największy w majestacie, osiągnął szczyt chwały:
Jest Zrealizowanym a ja jestem jego uczniem.

30. „Kiedy stworzyłeś ten hymn pochwalny dla pustelnika Gotamy, gospodarzu?” „Czcigodny panie, załóżmy, że jest wielki bukiet wielu rodzajów kwiatów i wtedy sprytny twórca girland lub pomocnik twórcy girland powiąże je w wielobarwną girlandę, tak też, czcigodny panie, Zrealizowany ma wiele cech godnych pochwały, wiele setek cech godnych pochwały. Kto czcigodny panie, nie chwaliłby tego co godne pochwały?"

31. Wtedy ponieważ Nigantha Nataputta nie mógł znieść tego honoru uczynionego Zrealizowanemu, gorąca krew trysnęła z jego ust.

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://www.tipitaka.org/romn/cscd/s0201m.mul3.xml

Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/

Tłumaczenie: Varapanyo