Tytuł: Wiele Rodzajów Uczuć

O autorze: Varapanyo Bhikkhu

Wersja pdf:

zobacz źródło

print

Wersja scribd:

MN.059

Bahuvedanīya Sutta

Wiele Rodzajów Uczuć

Tłumaczenie: Varapanyo

alternatywne tłumaczenie:


 1. Tak usłyszałem. Przy pewnej okazji Zrealizowany mieszkał w Savatthi w Gaju Jeta w Parku Anathapindiki.
 2. Wtedy to stolarz Pancakanga udał się do czcigodnego Udayina i po złożeniu mu hołdu, usiadł z boku. Kiedy to uczynił, spytał go:
 3. "Czcigodny panie, jak wiele rodzajów uczuć zostało ogłoszonych przez Zrealizowanego?" "Trzy rodzaje uczuć zostały ogłoszone przez Zrealizowanego, gospodarzu. Przyjemne uczucie, bolesne uczucie i ani-bolesne-ani-przyjemne-uczucie. Te trzy rodzaje uczuć zostały ogłoszone przez Zrealizowanego". "Czcigodny Udayinie, to nie trzy rodzaje uczuć zostały ogłoszone przez Zrealizowanego, a dwa rodzaje uczuć zostały ogłoszone przez Zrealizowanego. To ani-bolesne-ani-przyjemne-uczucie zostało przez Zrealizowanego uznane jako spokojny i nadrzędny (typ) przyjemności". Drugi raz… Trzeci raz czcigodny Udayin powiedział do stolarza Pancakangi: "Nie dwa rodzaje uczuć zostały ogłoszone przez Zrealizowanego, gospodarzu; trzy rodzaje uczuć zostały ogłoszone przez Zrealizowanego: przyjemne uczucie, bolesne uczucie i ani-bolesne-ani-przyjemne-uczucie. Te trzy rodzaje uczuć zostały ogłoszone przez Zrealizowanego". Drugi raz… trzeci raz stolarz Panciakanga powiedział: "Nie trzy rodzaje uczuć zostały ogłoszone przez Zrealizowanego, a dwa rodzaje uczuć zostały ogłoszone przez Zrealizowanego. To ani-bolesne-ani przyjemne-uczucie zostało przez Zrealizowanego uznane jako spokojny i nadrzędny (typ) przyjemności". Czcigodny Udayin nie mógł przekonać stolarza Pancakangi ani stolarz Panciakanga nie mógł przekonać czcigodnego Udayina.
 4. Czcigodny Ananda usłyszał tę konwersację. Wtedy udał się on do Zrealizowanego i po złożeniu mu hołdu usiadł z boku. Kiedy to uczynił, zdał Zrealizowanemu relację z rozmowy pomiędzy czcigodnym Udayinem, a stolarzem Pancakangą. Kiedy to zostało powiedziane Zrealizowany odezwał się do czcigodnego Anandy:
 5. Anando, to była właściwa prezentacja Udayina, którą odrzucił stolarz Pancakanga i była to właściwa prezentacja, Pancakangi, którą odrzucił Udayin. Przy jednej prezentacji ogłosiłem dwa rodzaje uczuć. Przy innej prezentacji ogłosiłem trzy rodzaje uczuć. Przy innej prezentacji ogłosiłem pięć rodzajów uczuć. Przy innej prezentacji ogłosiłem sześć rodzajów uczuć. Przy innej prezentacji ogłosiłem osiemnaście rodzajów uczuć. Przy innej prezentacji ogłosiłem trzydzieści sześć rodzajów uczuć. Przy innej prezentacji ogłosiłem sto osiem rodzajów uczuć. Oto jak ukazana została przeze mnie Dhamma w (różnych) prezentacjach; i kiedy Dhamma została tak ukazana przeze mnie w (różnych) prezentacjach, można oczekiwać po tych, którzy nie przyznają i nie zaakceptują tego co dobrze ogłoszone, dobrze wypowiedziane przez innych, że będą trwać kłócąc się, awanturując, dysputując, raniąc się wzajemnie słownymi ostrzami. Oto jak ukazana została przeze mnie Dhamma w (różnych) prezentacjach; i kiedy Dhamma została tak ukazana przeze mnie w (różnych) prezentacjach, można oczekiwać po tych, którzy przyznają i zaakceptują to co dobrze ogłoszone, dobrze wypowiedziane przez innych, że będą trwać w zgodzie, tak przyjaźnie i niekłótliwie jak mleko z wodą, spoglądając na siebie wzajemnie życzliwym okiem.
 6. Anando, jest pięć strun zmysłowych przyjemności. Jakie pięć? Materialne formy poznawane przez oko co chciane, pożądane, miłe i lubiane, połączone ze zmysłowymi pragnieniami i prowokujące pożądanie. Dźwięki poznawane przez ucho… Zapachy poznawane przez nos… Smaki poznawane przez język… Obiekty dotyku poznawane przez ciało co chciane, pożądane, miłe i lubiane połączone ze zmysłowymi pragnieniami i prowokujące pożądanie.
 7. Gdyby ktoś powiedział: "Przyjemność i radość, jaką istoty doświadczają osiąga swój szczyt tutaj", nie przyznałbym mu racji. Dlaczego tak jest? Ponieważ jest inny rodzaj przyjemności, wznioślejszy i nadrzędny. Jaki to? Tu Anando całkiem odłączony od zmysłowych przyjemności, odłączony od niekorzystnych rzeczy, mnich wkracza i trwa w pierwszej jhānie, z myśleniem i rozważaniem i błogością i przyjemnością zrodzonymi z odosobnienia. To inny rodzaj przyjemności, wznioślejszy niż ta przyjemność i nadrzędny wobec niej.
 8. Gdyby ktoś powiedział: "Przyjemność i radość, jaką istoty doświadczają osiąga swój szczyt tutaj", nie przyznałbym mu racji. Dlaczego tak jest? Ponieważ jest inny rodzaj przyjemności, wznioślejszy i nadrzędny. Jaki to? Tu Anando z uspokojeniem myślenia i rozważania mnich wkracza i trwa w drugiej jhānie charakteryzującej się pewnością siebie i zjednoczeniem umysłu, bez myślenia i rozważania, z błogością i przyjemnością zrodzonymi z koncentracji. To inny rodzaj przyjemności, wznioślejszy niż ta przyjemność i nadrzędny wobec niej.
 9. Gdyby ktoś powiedział: "Przyjemność i radość, jaką istoty doświadczają osiąga swój szczyt tutaj", nie przyznałbym mu racji. Dlaczego tak jest? Ponieważ jest inny rodzaj przyjemności, wznioślejszy i nadrzędny. Jaki to? Tu Anando z zanikiem błogości mnich trwając w równowadze uważny i w pełni zrównoważony, ciągle odczuwając przyjemność cielesną wkracza i trwa w trzeciej jhānie, o której to szlachetni mówią: "Ten ma przyjemne trwanie, kto zrównoważony i uważny". To inny rodzaj przyjemności, wznioślejszy niż ta przyjemność i nadrzędny wobec niej.
 10. Gdyby ktoś powiedział: "Przyjemność i radość, jaką istoty doświadczają osiąga swój szczyt tutaj", nie przyznałbym mu racji. Dlaczego tak jest? Ponieważ jest inny rodzaj przyjemności, wznioślejszy i nadrzędny. Jaki to? Tu Anando z porzuceniem przyjemności i bólu z uprzednim zanikiem radości i smutku mnich wkracza i trwa w czwartej jhānie charakteryzującej się ani bólem ani przyjemnością i czystą uważnością dzięki równowadze. To inny rodzaj przyjemności, wznioślejszy niż ta przyjemność i nadrzędny wobec niej.
 11. Gdyby ktoś powiedział: "Przyjemność i radość, jaką istoty doświadczają osiąga swój szczyt tutaj", nie przyznałbym mu racji. Dlaczego tak jest? Ponieważ jest inny rodzaj przyjemności, wznioślejszy i nadrzędny. Jaki to? Tu Anando z całkowitym przekroczeniem percepcji materialnych form, z zanikiem percepcji zmysłowych wrażeń, nie zważając na percepcję różnorodności, baczny tego: "Przestrzeń jest nieskończona", mnich wkracza i trwa w bazie nieskończonej przestrzeni. To inny rodzaj przyjemności, wznioślejszy niż ta przyjemność i nadrzędny wobec niej.
 12. Gdyby ktoś powiedział: "Przyjemność i radość, jaką istoty doświadczają osiąga swój szczyt tutaj", nie przyznałbym mu racji. Dlaczego tak jest? Ponieważ jest inny rodzaj przyjemności, wznioślejszy i nadrzędny. Jaki to? Tu Anando przez całkowite przekroczenie bazy nieskończonej przestrzeni baczny tego: "Świadomość jest nieskończona", mnich wkracza i trwa w bazie nieskończonej świadomości. To inny rodzaj przyjemności, wznioślejszy niż ta przyjemność i nadrzędny wobec niej.
 13. Gdyby ktoś powiedział: "Przyjemność i radość, jaką istoty doświadczają osiąga swój szczyt tutaj", nie przyznałbym mu racji. Dlaczego tak jest? Ponieważ jest inny rodzaj przyjemności, wznioślejszy i nadrzędny. Jaki to? Tu Anando przez całkowite przekroczenie bazy nieskończonej przestrzeni, baczny tego: "Tu nic nie ma", mnich wkracza i trwa w bazie nicości. To inny rodzaj przyjemności, wznioślejszy niż ta przyjemność i nadrzędny wobec niej.
 14. Gdyby ktoś powiedział: "Przyjemność i radość, jaką istoty doświadczają osiąga swój szczyt tutaj", nie przyznałbym mu racji. Dlaczego tak jest? Ponieważ jest inny rodzaj przyjemności, wznioślejszy i nadrzędny. Jaki to? Tu Anando przez całkowite przekroczenie bazy nicości mnich wkracza i trwa w bazie ani-percepcji-ani-nie-percepcji. To inny rodzaj przyjemności, wznioślejszy niż ta przyjemność i nadrzędny wobec niej.
 15. Gdyby ktoś powiedział: "Przyjemność i radość, jaką istoty doświadczają osiąga swój szczyt tutaj", nie przyznałbym mu racji. Dlaczego tak jest? Ponieważ jest inny rodzaj przyjemności, wznioślejszy i nadrzędny. Jaki to? Tu Anando przez całkowite przekroczenie bazy ani-percepcji-ani-nie-percepcji mnich wkracza i trwa w wstrzymaniu percepcji i uczucia. To inny rodzaj przyjemności, wznioślejszy niż ta przyjemność i nadrzędny wobec niej.
 16. Może się zdarzyć, Anando, że wędrowcy z innych sekt powiedzą tak: "Pustelnik Gotama mówi o wstrzymaniu percepcji i uczucia i opisuje to jako przyjemność. Co to jest? Jak to jest?" Wędrowcom z innych sekt mówiącym w ten sposób można powiedzieć: "Przyjaciele, Zrealizowany opisuje przyjemność nie tylko w odniesieniu do przyjemnego uczucia, raczej przyjaciele, Tathāgata opisuje jako przyjemność każdy rodzaj przyjemności gdziekolwiek i jakkolwiek osiągany". Oto co powiedział Zrealizowany. Czcigodny Ananda był zadowolony i ucieszony słowami Zrealizowanego.
gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji [http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html GNU Free

Documentation License] w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://www.tipitaka.org/romn/cscd/s0201m.mul3.xml

Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/

Tłumaczenie: Varapanyo