Tytuł: Sutta o Instrukcjach dla Rahuli [danych] przy Kamnieniu Mango

O autorze: Siristru

Wersja pdf:

view source

print

Wersja scribd:

MN.061

Ambalaṭṭhikarāhulovāda

Sutta o Instrukcjach dla Rahuli [danych] przy Kamnieniu Mango

Tłumaczenie: Siristru

alternatywne tłumaczenie: Varapanyo


Tak oto słyszałem:

Pewnego razu Błogosławiony przebywał w Rajagaha, w Bambusowym Gaju, w Wiewiórczym Sanktuarium.

W tym samym czasie Czcigodny Rahula1 przebywał przy Kamieniu Mango. Wtedy Błogosławiony, opuszczając swą samotnię późnym popołudniem przybył do Czcigodnego Rahuli przebywającego przy Kamieniu Mango. Czcigodny Rahula ujrzał Go już z daleka i przygotowal siedzisko oraz misę z wodą do obmycia stóp. Błogosławiony usiadłwszy na przygotowanym siedzisku obmył stopy. Czcigodny Rahula złożył głęboki ukłon Błogosławionemu i usiadł z boku.

Wtedy Błogosławiony, pozostawiwszy resztkę wody w misce, przemówił do Czcigodnego Rahuli: "Rahulo, czy widzisz tą resztkę wody pozostawione w misce?"

"Tak, o Panie."

"Oto jak mało kontemplacji2 jest w każdym kto rozmyślnie, bez odrobiny wstydu mówi kłamstwa."

Wylawszy resztkę pozostałej wody, Błogosławiony rzekł do Czcigodnego Rahuli: "Rahulo, czy widziałeś jak ta resztka wody została wylana?"

"Tak, o Panie"

"Jakakolwiek kontemplacja jest w każdym kto rozmyślnie, bez odrobiny wstydu mówi kłamstwa, ta jest wylewana podobnie [jak ta resztka wody].

Odwróciwszy miskę do góry 'nogami', Błogosławiony rzekł do Czcigodnego Rahuli: "Rahulo, czy widzisz jak ta miska jest odwrócona do góry 'nogami'?"

"Tak, o Panie"

"Jakakolwiek kontemplacja jest w każdym kto rozmyślnie, bez odrobiny wstydu mówi kłamstwa, ta jest odwrócona [jak ta miska]."

Ułożywszy miskę prawą strona do góry, Błogosławiony rzekł do Czcigodnego Rahuli: "Rahulo, czy widzisz jak pusta i głęboka jest ta miska?"

"Tak, o Panie"

"Jakakolwiek kontemplacja jest w każdym kto rozmyślnie, bez odrobiny wstydu mówi kłamstwa, ta jest pusta i głęboka [jak ta miska].

"Rahula, to jest jak królewski słoń: ogromny, z rodowodem, przyzwyczajony do bitew, posiada kły jak koła rydwanu. W bitwie używa swych przednich stóp i tylnich stóp, swych przednich ćwiartek i tylnich ćwiartek, swej głowy, uszu, kłów i ogona lecz trzyma z tyłu swe ciało. Treser słonia widzi to i myśli: 'Królewski słoń nie oddał swego życia królowi.' Jednak kiedy królewski słoń… w bitwie używa swych przednich stóp i tylnich stóp, swych przednich ćwiartek i tylnich ćwiartek, swej głowy, uszu, kłów i ogona a także ciała, treser widzi to i myśli: 'Ten królewski słoń oddał swe życie królowi. Niema niczego czego by [dla króla] nie zrobił.'

"To samo wstrzymuje prawdę u każdego kto rozmyślnie, bez odrobiny wstydu mówi kłamstwa: nie ma zła, powiadam Ci, którego by nie popełnił. Tak więc, Rahulo, powinieneś uczyć się: 'Nie rzeknę kłamstwa, nawet jako żart.'

"Jak rozumiesz to, Rahulo: po cóż jest lustro?"

"Dla odbicia [by rozważać odbicie], o Panie."

"Takoż samo, Rahulo, czyny, słowa i myśli (mentalne akty) powinny być dokonane z rozwagą.

"Kiedykolwiek zapragniesz dokonać czynu, powinieneś rozważyć je: 'Ten czyn, którego pragnę dokonać — doprowadzi do mego nieszczęścia, nieszczęścia innych czy obie te rzeczy? Czy to nieumiejętny czyn, z bolesnymi konsekwencjami, bolesnymi efektami?' Jeśli, rozważywszy [ten czyn], wiesz, że doprowadzi do twego nieszczęścia, lub nieszczęścia innych, lub obu tych rzeczy; będzie to nieumiejętny czyn z bolesnymi konsekwencjami, bolesnymi efektami, wtedy każdy taki rodzaj czynu jest niewłaściwy by go dokonać. Lecz jeśli rozważywszy [ten czyn], wiesz, że nie doprowadzi do twego nieszczęścia, ani nieszczęścia innych, ani obu tych rzeczy; będzie to szczęśliwy czyn, ze szczęśliwymi efektami, wtedy każdy taki rodzaj czynu jest właściwy by go dokonać."

"Kiedykolwiek dokonujesz czynu, powinieneś rozważyć go: 'Ten czyn, który dokonuję — doprowadzi do mego nieszczęścia, nieszczęścia innych czy obie te rzeczy? Czy to nieumiejętny czyn, z bolesnymi konsekwencjami, bolesnymi efektami?' Jeśli, rozważywszy [ten czyn], wiesz, że doprowadzi do twego nieszczęścia, lub nieszczęścia innych, lub obu tych rzeczy; jest to nieumiejętny czyn z bolesnymi konsekwencjami, bolesnymi efektami, wtedy powinieneś go porzucić. Lecz jeśli rozważywszy [ten czyn], wiesz, że nie doprowadzi do twego nieszczęścia, ani nieszczęścia innych, ani obu tych rzeczy; będzie to szczęśliwy czyn, ze szczęśliwymi efektami, wtedy powinieneś go kontynuować."

"Dokonawszy czynu, powinieneś rozważyć go: 'Ten czyn, który dokonałem — doprowadził do mego nieszczęścia, nieszczęścia innych czy obie te rzeczy? Czy to nieumiejętny czyn, z bolesnymi konsekwencjami, bolesnymi efektami?' Jeśli, rozważywszy [ten czyn], wiesz, że doprowadził do twego nieszczęścia, lub nieszczęścia innych, lub obu tych rzeczy; był to nieumiejętny czyn z bolesnymi konsekwencjami, bolesnymi efektami, wtedy powinieneś wyznać go, odsłonić [przed innymi], okazać go Nauczycielowi lub mądremu towarzyszowi w świętym żywocie. Wyznawszy go powinieneś ćwiczyć powstrzymywanie się w przyszłości. Lecz jeśli rozważywszy [ten czyn], wiesz, że nie doprowadził do twego nieszczęścia, ani nieszczęścia innych, ani obu tych rzeczy; był to szczęśliwy czyn, ze szczęśliwymi efektami, wtedy powinieneś zostać umysłowo odświeżony i radosny, ćwicząc dzień i noc w użytecznych mentalnych właściwościach."

"Kiedykolwiek zapragniesz wypowiedzieć słowo, powinieneś rozważyć je: 'To słowo, ktore pragnę wypowiedzieć — doprowadzi do mego nieszczęścia, nieszczęścia innych czy obie te rzeczy? Czy to nieumiejętne słowo, z bolesnymi konsekwencjami, bolesnymi efektami?' Jeśli, rozważywszy [te słowo], wiesz, że doprowadzi do twego nieszczęścia, lub nieszczęścia innych, lub obu tych rzeczy; będzie to nieumiejętne słowo z bolesnymi konsekwencjami, bolesnymi efektami, wtedy każde takie słowo jest niewłaściwe by je wypowiedzieć. Lecz jeśli rozważywszy [to słowo], wiesz, że nie doprowadzi do twego nieszczęścia, ani nieszczęścia innych, ani obu tych rzeczy; będzie to szczęśliwe słowo, ze szczęśliwymi efektami, wtedy każde takie słowo jest właściwe by je wypowiedzieć."

"Kiedykolwiek wypowiadasz słowo, powinieneś rozważyć je: 'To słowo, które wypowiadam — doprowadzi do mego nieszczęścia, nieszczęścia innych czy obie te rzeczy? Czy to nieumiejętne słowo, z bolesnymi konsekwencjami, bolesnymi efektami?' Jeśli, rozważywszy [to słowo], wiesz, że doprowadzi do twego nieszczęścia, lub nieszczęścia innych, lub obu tych rzeczy; jest to nieumiejętne słowo z bolesnymi konsekwencjami, bolesnymi efektami, wtedy powinieneś je porzucić. Lecz jeśli rozważywszy [to słowo], wiesz, że nie doprowadzi do twego nieszczęścia, ani nieszczęścia innych, ani obu tych rzeczy; będzie to szczęśliwe słowo, ze szczęśliwymi efektami, wtedy powinieneś je kontynuować."

"Wypowiedziawszy słowo, powinieneś rozważyć je 'To słowo, które wypowiedziałem — doprowadziło do mego nieszczęścia, nieszczęścia innych czy obie te rzeczy? Czy to nieumiejętne słowo, z bolesnymi konsekwencjami, bolesnymi efektami?' Jeśli, rozważywszy [to słowo], wiesz, że doprowadziło do twego nieszczęścia, lub nieszczęścia innych, lub obu tych rzeczy; było to nieumiejętne słowo z bolesnymi konsekwencjami, bolesnymi efektami, wtedy powinieneś wyznać je, odsłonić [przed innymi], powiedzieć Nauczycielowi lub mądremu towarzyszowi w świętym żywocie. Wyznawszy je powinieneś ćwiczyć powstrzymywanie się w przyszłości. Lecz jeśli rozważywszy [to słowo], wiesz, że nie doprowadziło do twego nieszczęścia, ani nieszczęścia innych, ani obu tych rzeczy; było to szczęśliwe słowo, ze szczęśliwymi efektami, wtedy powinieneś zostać umysłowo odświeżony i radosny, ćwicząc dzień i noc w użytecznych mentalnych właściwościach."

"Kiedykolwiek zapragniesz dokonać mentalnego aktu, powinieneś rozważyć go: 'Ten mentalny akt, który pragnę dokonać — doprowadzi do mego nieszczęścia, nieszczęścia innych czy obie te rzeczy? Czy to nieumiejętny mentalny akt, z bolesnymi konsekwencjami, bolesnymi efektami?' Jeśli, rozważywszy [ten mentalny akt], wiesz, że doprowadzi do twego nieszczęścia, lub nieszczęścia innych, lub obu tych rzeczy; będzie to nieumiejętny mentalny akt z bolesnymi konsekwencjami, bolesnymi efektami, wtedy każdy taki rodzaj mentalnego aktu jest niewłaściwy by go dokonać. Lecz jeśli rozważywszy [ten mentalny akt], wiesz, że nie doprowadzi do twego nieszczęścia, ani nieszczęścia innych, ani obu tych rzeczy; będzie to szczęśliwy mentalny akt, ze szczęśliwymi efektami, wtedy każdy taki rodzaj mentalnego aktu jest właściwy by go dokonać."

"Kiedykolwiek dokonujesz mentalnego aktu rozważyć go: 'Ten mentalny akt, który dokonuję — doprowadzi do mego nieszczęścia, nieszczęścia innych czy obie te rzeczy? Czy to nieumiejętny mentalny akt, z bolesnymi konsekwencjami, bolesnymi efektami?' Jeśli, rozważywszy [ten mentalny akt], wiesz, że doprowadzi do twego nieszczęścia, lub nieszczęścia innych, lub obu tych rzeczy; jest to nieumiejętny mentalny akt z bolesnymi konsekwencjami, bolesnymi efektami, wtedy powinieneś go porzucić. Lecz jeśli rozważywszy [ten mentalny akt], wiesz, że nie doprowadzi do twego nieszczęścia, ani nieszczęścia innych, ani obu tych rzeczy; jest to szczęśliwy czyn, ze szczęśliwymi efektami, wtedy powinieneś go kontynuować. "

"Dokonawszy mentalnego aktu, powinieneś rozważyć go: 'Ten mentalny akt, który dokonałem — doprowadził do mego nieszczęścia, nieszczęścia innych czy obie te rzeczy? Czy to nieumiejętny mentalny akt, z bolesnymi konsekwencjami, bolesnymi efektami?' Jeśli, rozważywszy [ten mentalny akt], wiesz, że doprowadził do twego nieszczęścia, lub nieszczęścia innych, lub obu tych rzeczy; był to nieumiejętny mentalny akt z bolesnymi konsekwencjami, bolesnymi efektami, wtedy powinieneś wyznać go, odsłonić [przed innymi], okazać go Nauczycielowi lub mądremu towarzyszowi w świętym żywocie. Wyznawszy go powinieneś ćwiczyć powstrzymywanie się w przyszłości. Lecz jeśli rozważywszy [ten mentalny akt], wiesz, że nie doprowadził do twego nieszczęścia, ani nieszczęścia innych, ani obu tych rzeczy; był to szczęśliwy mentalny akt, ze szczęśliwymi efektami, wtedy powinieneś zostać umysłowo odświeżony i radosny, ćwicząc dzień i noc w użytecznych mentalnych właściwościach."

"Rahulo, wszyscy ci kapłani i mędrcy w strumieniu przeszłości, którzy oczyścili swe czyny, słowa i myśli (mentalne akty) uczynili to poprzez powtarzane rozważanie swych czynów, słów i myśli (mentalnych aktów) w ten właśnie sposób.

"Wszyscy ci kapłani i mędrcy w strumieniu przyszłości, którzy oczyszczą swe czyny, słowa i myśli (mentalne akty) uczynią to poprzez powtarzane rozważanie swych czynów, słów i myśli (mentalnych aktów) w ten właśnie sposób. "

"Wszyscy ci kapłani i mędrcy w teraźniejszości, którzy oczyścili swe czyny, słowa i myśli (mentalne akty) czynią to poprzez powtarzane rozważanie swych czynów, słów i myśli (mentalnych aktów) w ten właśnie sposób. "

"Dlatego też, Rahulo, powinieneś ćwiczyć: 'Oczyszczę swe czyny poprzez rozważanie ich. Oczyszczę swe słowa poprzez rozważanie ich. Oczyszczę swe myśli (mentalne akty).' Oto jak powinieneś ćwiczyć."

Oto co rzekł Błogosławiony. Zadowolony Czcigodny Rahula rozkoszował się słowami Błogosławionego.

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://www.tipitaka.org/romn/cscd/s0201m.mul3.xml

Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/

Tłumaczenie: Siristru