Tytuł: Bhaddali

O autorze: Varapanyo Bhikkhu

Wersja pdf:

view source

print

Wersja scribd:

MN.065

Bhaddāli Sutta

Bhaddali

Tłumaczenie: Varapanyo

alternatywne tłumaczenie:


1. Tak usłyszałem. Przy pewnej okazji Zrealizowany mieszkał w Savatthi w Gaju Jeta w Parku Anathapindiki. Tam Zrealizowany odezwał się do mnichów tak: „Mnisi”. „Czcigodny panie”, odpowiedzieli. Zrealizowany rzekł to:

2. „Mnisi, jem raz dziennie. Przez czynienie tak jestem wolny od chorób, dolegliwości i cieszę się zdrowiem, siłą i komfortowym trwaniem. Chodźcie mnisi, jedzcie raz dziennie. Czyniąc tak, będziecie wolni od chorób, dolegliwości i będziecie cieszyć się zdrowiem, siłą i komfortowym trwaniem”.

3. Kiedy to zostało powiedziane, czcigodny Bhaddali rzekł do Zrealizowanego: „Czcigodny panie, nie chcę jeść raz dziennie, bo gdybym tak zrobił, mógłbym się martwić i niepokoić z tego powodu”. "Zatem Bhaddali, jedz jedną część tam gdzie zostałeś zaproszony i zabieraj ze sobą jedną część do zjedzenia. Jedząc w ten sposób, utrzymasz siebie”. „Czcigodny panie, nie chcę jeść w ten sposób również, bo gdybym tak zrobił, mógłbym się martwić i niepokoić z tego powodu”.

4, Wtedy gdy ta reguła treningu została ogłoszona przez Zrealizowanego, czcigodny Bhaddali publicznie zdeklarował Zgromadzeniu mnichów swoją niechęć podjęcia treningu. Wtedy czcigodny Bhaddali nie pokazał się Zrealizowanemu przez pełne trzy miesiące sezonu (deszczowego) jako, że nie wypełniał treningu w Dhammie Nauczyciela.

5. Przy tej okazji liczni mnisi byli zaangażowani w robienie szaty dla Zrealizowanego, myśląc: „Z tą skompletowaną szatą, na koniec trzech miesięcy (deszczów) Zrealizowany wybierze się na wędrówkę".

6. Wtedy czcigodny Bhaddali poszedł do tych mnichów i wymienił z nimi pozdrowienia a kiedy kurtuazyjna i grzecznościowa rozmowa została zakończona, usiadł z boku. Kiedy to zrobił, powiedzieli mu: „Przyjacielu Bhaddali, ta szata jest robiona dla Zrealizowanego. Z tą skompletowaną szatą, na koniec trzech miesięcy (deszczów) Zrealizowany wybierze się na wędrówkę. Prosimy przyjacielu Bhaddali, zwróć uwagę na twoją deklarację. Nie pozwól by stało się to jeszcze trudniejsze później”.

7. „Tak przyjaciele”, odpowiedział i poszedł do Zrealizowanego i po złożeniu mu hołdu usiadł z boku i powiedział: „Czcigodny panie, popełniłem wykroczenie, że jak głupiec, pomieszany i nieudolny, kiedy reguła treningu została ogłoszona przez Zrealizowanego, publicznie zdeklarowałem Zgromadzeniu mnichów moją niechęć do podjęcia treningu. Czcigodny panie, niech Zrealizowany wybaczy mi wykroczenie zobaczone jako takie, w celu powstrzymania się w przyszłości”.

8. „Z pewnością Bhaddali popełniłeś wykroczenie, że jak głupiec, pomieszany i nieudolny, kiedy reguła treningu została ogłoszona przeze mnie, publicznie zdeklarowałeś Zgromadzeniu mnichów swoją niechęć do podjęcia treningu.

9. Bhaddali, ta okoliczność nie została rozpoznana przez ciebie: 'Zrealizowany mieszka w Savatthi i będzie mnie znał w taki sposób: 'Mnich o imieniu Bhaddali jest tym kto nie wypełnia treningu w Dhammie Nauczyciela'. Ta okoliczność nie została rozpoznana przez ciebie. Również ta okoliczność nie została rozpoznana przez ciebie: 'Wielu mnichów osiadło w Savatthi na sezon deszczów i oni również będą mnie znali w ten sposób: 'Mnich o imieniu Bhaddali jest tym kto nie wypełnia treningu w Dhammie Nauczyciela'. Ta okoliczność nie została rozpoznana przez ciebie. Również ta okoliczność nie została rozpoznana przez ciebie: 'Wiele mniszek osiadło w Savatthi na sezon deszczów i one również będą mnie znały w ten sposób: 'Mnich o imieniu Bhaddali jest tym kto nie wypełnia treningu w Dhammie Nauczyciela'. Ta okoliczność nie została rozpoznana przez ciebie. Również ta okoliczność nie została rozpoznana przez ciebie: 'Wielu świeckich wyznawców mieszka w Savatthi i oni również będą mnie znali w ten sposób: 'Mnich o imieniu Bhaddali jest tym kto nie wypełnia treningu w Dhammie Nauczyciela'. Ta okoliczność nie została rozpoznana przez ciebie. Również ta okoliczność nie została rozpoznana przez ciebie: 'Wiele świeckich wyznawczyń mieszka w Savatthi i one również będą mnie znały w ten sposób: 'Mnich o imieniu Bhaddali jest tym kto nie wypełnia treningu w Dhammie Nauczyciela'. Ta okoliczność nie została rozpoznana przez ciebie. Również ta okoliczność nie została rozpoznana przez ciebie: 'Wielu wędrowców z innych sekt osiadło w Savatthi na sezon deszczów i oni również będą mnie znali w ten sposób: 'Mnich o imieniu Bhaddali, starszy uczeń pustelnika Gotamy, jest tym kto nie wypełnia treningu w Dhammie Nauczyciela'. Ta okoliczność nie została rozpoznana przez ciebie”.

10. „Czcigodny panie, popełniłem wykroczenie, że jak głupiec, pomieszany i nieudolny, kiedy reguła treningu została ogłoszona przez Zrealizowanego, publicznie zdeklarowałem Zgromadzeniu mnichów moją niechęć do podjęcia treningu. Czcigodny panie, niech Zrealizowany wybaczy mi wykroczenie zobaczone jako takie, w celu powstrzymania się w przyszłości”. „Z pewnością Bhaddali popełniłeś wykroczenie, że jak głupiec, pomieszany i nieudolny, kiedy reguła treningu została ogłoszona przeze mnie, publicznie zdeklarowałeś Zgromadzeniu mnichów swoją niechęć do podjęcia treningu.

11. Jak myślisz Bhaddali. Załóżmy, że byłby tutaj mnich wyzwolony z obu stron i powiedziałbym mu: 'Chodź mnichu, bądź dla mnie kładką do przekroczenia błota'. Czy położyłby się, czy ustawił swe ciało inaczej, czy powiedziałby 'nie'?”. „'Nie', czcigodny panie”. „Jak myślisz Bhaddali. Załóżmy, że byłby tutaj mnich wyzwolony przez zrozumienie … świadek cielesny … ten co osiągnął pogląd … wyzwolony przez wiarę … postępujący za Dhammą … postępujący za wiarą i powiedziałbym mu: 'Chodź mnichu, bądź dla mnie kładką do przekroczenia błota'. Czy położyłby się czy ustawił swe ciało inaczej, czy powiedziałby 'nie'”?. „'Nie', czcigodny panie”.

12. „Jak myślisz Bhaddali, czy przy tamtej okazji byłeś wyzwolonym z obu stron czy wyzwolonym przez zrozumienie czy świadkiem cielesnym czy tym co osiągnął pogląd czy wyzwolonym przez wiarę czy postępującym za Dhammą czy postępujący za wiarą?” „Nie czcigodny panie”. „Bhaddali czy przy tamtej okazji byłeś pustym, próżnym winowajcą?”

13. „Tak, czcigodny panie. Czcigodny panie, popełniłem wykroczenie, że jak głupiec, pomieszany i nieudolny, kiedy reguła treningu została ogłoszona przez Zrealizowanego, publicznie zdeklarowałem Zgromadzeniu mnichów moją niechęć do podjęcia treningu. Czcigodny panie, niech Zrealizowany wybaczy mi wykroczenie zobaczone jako takie, w celu powstrzymania się w przyszłości”. „Z pewnością Bhaddali popełniłeś wykroczenie, że jak głupiec, pomieszany i nieudolny, kiedy reguła treningu została ogłoszona przeze mnie, publicznie zdeklarowałeś Zgromadzeniu mnichów swoją niechęć do podjęcia treningu. Ale skoro widzisz swoje wykroczenie jako takie i obiecujesz poprawę w zgodzie z Dhammą, wybaczamy ci, gdyż to wzrost w Dyscyplinie Szlachetnych, kiedy ktoś widzi swe wykroczenie jako takie i obiecuje poprawę na przyszłość.

14. Tu Bhaddali pewien mnich nie wypełnia treningu w Dhammie Nauczyciela. Rozważa w ten sposób: 'Załóżmy, że udam się w odosobnione miejsce odpoczynku, do lasu, korzenia drzewa, urwiska, górskiej jaskini, terenu cmentarnego, leśnej gęstwiny, otwartej przestrzeni, stogu siana – być może zrealizuję nadnaturalny stan, rozróżnienie w wiedzy i wizji godne szlachetnych'. Udaje się do jakiegoś takiego miejsca odpoczynku. Podczas gdy żyje tak oderwany, Nauczyciel krytykuje go, mądrzy towarzysze w świętym życiu krytykują go, bogowie krytykują go, i sam się krytykuje. Będąc tak krytykowanym przez Nauczyciela, przez mądrych towarzyszy w świętym życiu, przez bogów i przez samego siebie, nie realizuje nadnaturalnych stanów, żadnego rozróżnienia w wiedzy i wizji szlachetnych. Dlaczego tak jest? Tak jest z tym, który nie wypełnia treningu w Dhammie Nauczyciela.

15. Tu Dhaddali, pewien mnich wypełnia trening w Dhammie Nauczyciela. Rozważa w ten sposób: 'Załóżmy, że udam się w odosobnione miejsce odpoczynku, do lasu, korzenia drzewa, urwiska, górskiej jaskini, terenu cmentarnego, leśnej gęstwiny, otwartej przestrzeni, stogu siana – być może zrealizuję nadnaturalny stan, rozróżnienie w wiedzy i wizji godne szlachetnych'. Udaje się do jakiegoś takiego miejsca odpoczynku. Podczas gdy żyje tak oderwany, Nauczyciel nie krytykuje go, mądrzy towarzysze w świętym życiu nie krytykują go, bogowie nie krytykują go, i sam się nie krytykuje. Nie będąc tak krytykowanym przez Nauczyciela, przez mądrych towarzyszy w świętym życiu, przez bogów i przez samego siebie, realizuje nadnaturalne stany, rozróżnienie w wiedzy i wizji szlachetnych.

16. Całkiem odosobniony od zmysłowych przyjemności, odosobniony od niekorzystnych stanów, mnich wkracza i trwa w pierwszej jhanie co jest stowarzyszone z myśleniem i rozważaniem z błogością i przyjemnością zrodzonymi z odosobnienia. Dlaczego tak jest? Tak jest z tym, kto wypełnia trening w Dhammie Nauczyciela.

17. Po uspokojeniu myślenia i rozważania wkracza on i trwa w drugiej jhanie z pewnością siebie i z zjednoczonym umysłem, bez myślenia i rozważania, z błogością i przyjemnością zrodzonymi z koncentracji. Dlaczego tak jest? Tak jest z tym, kto wypełnia trening w Dhammie Nauczyciela.

18. Z zanikiem błogości trwając w równowadze, uważny i w pełni rozważny, ciągle odczuwając przyjemność cielesną, wkracza i trwa w trzeciej jhanie, na temat której szlachetni powiadają: 'Ten ma przyjemne przebywanie, kto zrównoważony i uważny'. Dlaczego tak jest? Tak jest z tym, kto wypełnia trening w Dhammie Nauczyciela.

19. Po zaniechaniu przyjemności i bólu z uprzednim zanikiem radości i smutku, wkracza i trwa w czwartej jhanie, charakteryzującej się ani-bólem-ani-przyjemnością, i z oczyszczoną uważnością dzięki równowadze. Dlaczego tak jest? Tak jest z tym, kto wypełnia trening w Dhammie Nauczyciela.

20. Kiedy jego skoncentrowany umysł jest tak oczyszczony, jasny, nienaganny, uwolniony od niedoskonałości, podatny, władczy i stały i bazujący na niewzruszoności, nakierowuje, inklinuje umysł na wiedzę o przeszłych życiach, mianowicie jedne narodziny, drugie narodziny…pięć narodzin, dziesięć narodzin, pięćdziesiąt narodzin, sto narodzin, sto tysięcy narodzin, wiele eonów rozszerzania się wszechświata, wiele eonów kurczenia się wszechświata, wiele eonów rozszerzania i kurczenia się wszechświata: Tu był tak nazywany, takiej rasy, tak wyglądał, taki był jego pokarm, takie było jego doświadczenie przyjemności i bólu, taki był okres jego życia, odchodząc stamtąd umierając, pojawił się gdzie indziej, tam też był tak a tak nazywany, takiej rasy, tak wyglądał, taki był jego pokarm, takie doświadczenie przyjemności i bólu, taki był okres jego życia, przemijając, umierając tam, pojawił się tutaj. Tak z detalami i szczegółami wspomina swoje rozliczne przeszłe żywoty. Dlaczego tak jest? Tak jest z tym, kto wypełnia trening w Dhammie Nauczyciela.

21. Kiedy jego skoncentrowany umysł jest tak oczyszczony, jasny nienaganny, wolny od niedoskonałości, podatny, władczy, stały, bazujący na niewzruszoności, nakierowuje, inklinuje umysł na wiedzę o przemijaniu i ponownym pojawianiu się istot. Boskim okiem, oczyszczonym i przewyższającym ludzkie, widzi on istoty umierające i pojawiające się ponownie, podrzędne i nadrzędne, piękne i brzydkie, o dobrym prowadzeniu się i źle się prowadzące, rozumie on jak istoty pojawiają się zgodnie z ich działaniami tak: 'Te wartościowe istoty, które źle się prowadziły ciałem mową i umysłem, lżące Szlachetnych, błędne w swych poglądach, skłaniające się do błędnego poglądu w swych działaniach, po rozpadzie ciała, po śmierci, pojawiły się w stanie deprywacji, zatraceniu, nawet w piekle, ale te wartościowe istoty, o dobrym prowadzeniu ciałem, mową i umysłem, nie lżące szlachetnych, słuszne w swych poglądach, skłaniające się do słusznego poglądu w swych działaniach, po rozpadzie ciała, po śmierci, pojawiły się w dobrej destynacji, nawet w niebiańskim świecie', tak boskim okiem, które jest oczyszczone i przewyższa ludzkie, widzi on istoty umierające i pojawiające się ponownie, podrzędne i nadrzędne, piękne i brzydkie, o dobrym prowadzeniu się i źle się prowadzące. Rozumie on jak istoty pojawiają się zgodnie z ich działaniami. Dlaczego tak jest? Tak jest z tym, kto wypełnia trening w Dhammie Nauczyciela.

22. Kiedy jego skoncentrowany umysł jest tak oczyszczony, jasny nienaganny, wolny od niedoskonałości, podatny, władczy, stały, bazujący na niewzruszoności, nakierowuje, inklinuje umysł na wiedzę o eliminacji skaz. Ma on bezpośrednią taką wiedzę: 'To cierpienie'. Ma on bezpośrednią taką wiedzę: 'To powstanie cierpienia'. Ma on bezpośrednią taką wiedzę: 'To wstrzymanie cierpienia'. Ma on bezpośrednią taką wiedzę: 'To droga do wstrzymania cierpienia'. Rozumie to takim jakim w rzeczywistości to jest: 'Takie są skazy'. Rozumie to takim jakim w rzeczywistości to jest: 'To jest powstanie skaz'. Rozumie to takim jakim w rzeczywistości to jest: 'To jest wstrzymanie skaz'. Rozumie to takim jakim w rzeczywistości to jest: 'To jest droga prowadząca do wstrzymania skaz'. Dlaczego tak jest? Tak jest z tym, kto wypełnia trening w Dhammie Nauczyciela.

23. Kiedy wie i widzi w ten sposób, jego umysł jest wyzwolony ze skazy zmysłowego pożądania, ze skazy istnienia, i ze skazy ignorancji. Z wyzwoleniem pojawia się wiedza: 'Jest wyzwolony'. Ma bezpośrednią wiedzę: 'Narodziny wyczerpane, święte życie przeżyte, co trzeba było wykonać zostało wykonane. Nigdy więcej tego stanu istnienia'. Dlaczego tak jest? Tak jest z tym, kto wypełnia trening w Dhammie Nauczyciela".

24. Następnie czcigodny Bhaddali spytał: „Czcigodny panie, jaka jest przyczyna, jaki powód, że podejmują tutaj działanie przeciwko pewnemu mnichowi przez stałe napominanie go. Jaka jest przyczyna, jaki powód, że nie podejmują tutaj działania przeciwko pewnemu mnichowi przez stałe napominanie go?”

25. „Tu Bhaddali, pewien mnich jest stale łamiącym regułę, ma wiele wykroczeń. Kiedy jest korygowany przez mnichów, robi uniki, sprowadza rozmowę na inne tory, ukazuje poruszenie, nienawiść i zgorzknienie; nie postępuje właściwie, nie podporządkowuje się, nie oczyszcza siebie, nie mówi: 'Niech działam w taki sposób, że Zgromadzenie będzie zadowolone'. Mnisi biorąc pod uwagę tą sprawę myślą: 'Byłoby dobrze gdyby czcigodni przeegzaminowali tego mnicha w taki sposób że ta sprawa przeciwko niemu nie zakończy się zbyt szybko'. I mnisi egzaminują tego mnicha w taki sposób, że ta sprawa przeciwko niemu nie zakończy się zbyt szybko.

26. Ale tu pewien mnich jest stale łamiącym regułę, ma wiele wykroczeń. Kiedy jest korygowany przez mnichów, nie robi uników, nie sprowadza rozmowy na inne tory, nie ukazuje poruszenia, nienawiści i zgorzknienia; postępuje właściwie, podporządkowuje się, oczyszcza siebie, mówi: 'Niech działam w taki sposób, że Zgromadzenie będzie zadowolone'. Mnisi biorąc pod uwagę tą sprawę myślą: 'Byłoby dobrze gdyby czcigodni przeegzaminowali tego mnicha w taki sposób, że ta sprawa przeciwko niemu zakończy się szybko'. I mnisi egzaminują tego mnicha w taki sposób, że ta sprawa przeciwko niemu zakończy się szybko.

27. Tu pewien mnich nie jest stale łamiącym regułę, nie ma wielu wykroczeń. Kiedy jest korygowany przez mnichów, robi uniki, sprowadza rozmowę na inne tory, ukazuje poruszenie, nienawiść i zgorzknienie; nie postępuje właściwie, nie podporządkowuje się, nie oczyszcza siebie, nie mówi: 'Niech działam w taki sposób, że Zgromadzenie będzie zadowolone'. Mnisi biorąc pod uwagę tą sprawę myślą: 'Byłoby dobrze gdyby czcigodni przeegzaminowali tego mnicha w taki sposób, że ta sprawa przeciwko niemu nie zakończy się zbyt szybko'. I mnisi egzaminują tego mnicha w taki sposób, że ta sprawa przeciwko niemu nie zakończy się zbyt szybko.

28. Ale tu pewien mnich nie jest stale łamiącym regułę, nie ma wielu wykroczeń. Kiedy jest korygowany przez mnichów, nie robi uników, nie sprowadza rozmowy na inne tory, nie ukazuje poruszenia, nienawiści i zgorzknienia; postępuje właściwie, podporządkowuje się, oczyszcza siebie, mówi: 'Niech działam w taki sposób, że Zgromadzenie będzie zadowolone'. Mnisi biorąc pod uwagę tą sprawę myślą: 'Byłoby dobrze gdyby czcigodni przeegzaminowali tego mnicha w taki sposób, że ta sprawa przeciwko niemu zakończy się szybko'. I mnisi egzaminują tego mnicha w taki sposób, że ta sprawa przeciwko niemu zakończy się szybko.

29. Tu pewien mnich mnich czyni postęp w wierze i miłości. W takim wypadku mnisi rozważają w ten sposób: 'Przyjaciele, ten mnich czyni postęp w wierze i miłości. Niech nie zgubi tej ilości wiary i miłości jak mógłby to zrobić, gdybyśmy podjęli przeciwko niemu działanie przez stałe napominanie go'. Załóżmy, że człowiek miałby tylko jedni oko. Wtedy jego przyjaciele i towarzysze, jego rodzina i krewni chroniliby jego oko, myśląc: 'Niech nie straci swego jedynego oka'. Tak też pewien mnich czyni postęp w wierze i miłości. W takim wypadku mnisi rozważają w ten sposób: 'Przyjaciele, ten mnich czyni postęp w wierze i miłości. Niech nie zgubi tej ilości wiary i miłości jak mógłby to zrobić, gdybyśmy podjęli przeciwko niemu działanie przez stałe napominanie go'.

30. To jest powód, to jest przyczyna, że podejmują tutaj działanie przeciwko pewnemu mnichowi przez stałe napominanie go. Jaka jest przyczyna, jaki powód, że nie podejmują tutaj działania przeciwko pewnemu mnichowi przez stałe napominanie go”.

31. „Czcigodny panie, jaki jest powód, jaka przyczyna, że uprzednio było mniej reguł treningu i więcej mnichów ustanawiało się w finałowej wiedzy? Jaki jest powód, jaka przyczyna, że obecnie jest więcej reguł treningu i mniej mnichów ustanawia się w finałowej wiedzy?”

32. Tak to jest Bhaddali. Kiedy istoty się degenerują i prawdziwa Dhamma zanika, wtedy jest więcej reguł treningu i mniej mnichów ustanawia się w finałowej wiedzy. Nauczyciel nie ogłasza reguły treningu dla uczniów zanim pewne rzeczy, które są podstawą dla skaz nie zamanifestują się tu w Zgromadzeniu, ale kiedy pewne rzeczy które są podstawą dla skaz manifestują się w Zgromadzeniu, wtedy nauczyciel ogłasza regułę treningu dla uczniów aby zabezpieczyć się przed tymi rzeczami które są podstawą dla skaz.

33. Te rzeczy które są podstawą dla skaz nie zamanifestują się zanim Zgromadzenie nie osiągnie wielkości, ale kiedy Zgromadzenie osiągnie wielkość, wtedy te rzeczy które są podstawą dla skaz, zamanifestują się w Zgromadzeniu i wtedy Nauczyciel ogłosi regułę treningu dla uczniów aby zabezpieczyć się przed tymi rzeczami które są podstawą dla skaz. Te rzeczy które są podstawą dla skaz nie zamanifestują się zanim Zgromadzenie nie osiągnie szczytu światowych zdobyczy … szczytu sławy … szczytu wielkiej uczoności … szczytu długotrwałej renomy ale kiedy Zgromadzenie osiągnie szczyt długotrwałej renomy, wtedy te rzeczy które są podstawą dla skaz, zamanifestują się w Zgromadzeniu i wtedy Nauczyciel ogłosi regułę treningu dla uczniów aby zabezpieczyć się przed tymi rzeczami które są podstawą dla skaz.

34. Było paru z was, Bhaddali, kiedy nauczałem Dhammy za pomocą przykładu młodego źrebaka czystej krwi. Czy to pamiętasz Bhaddali?” „Nie, czcigodny panie” „Jakiemu powodowi to przypisujesz?” „Czcigodny panie, przez długi czas byłem tym kto nie wypełnia treningu w Dhammie Nauczyciela”. „To nie jest jedyny powód czy jedyna przyczyna. Ale raczej przez przebadanie twojego umysłu moim umysłem, od dawna znałem cię w taki sposób: 'Kiedy nauczam Dhammy, ten błądzący człowiek nie uważa, nie skierowuje uwagi, nie angażuje się w to całym swym umysłem, nie słucha Dhammy z nadstawionymi uszami'. Ciągle Bhaddali, pouczę cię o Dhammie za pomocą przykładu z młodym źrebakiem czystej krwi. Słuchaj i bacznie uważaj na to co powiem”. „Tak czcigodny panie”, odpowiedział czcigodny Bhaddali. Zrealizowany rzekł to:

35. „Bhaddali, załóżmy, że sprytny treser koni uzyska dobrego źrebaka czystej krwi. Wpierw przyzwyczaja go do noszenia wędzidła. Podczas gdy źrebak jest przyzwyczajany do noszenia wędzidła, ponieważ robi coś czego nigdy przedtem nie robił, okazuje pewne skrzywienie, wykręty i chwiejność, ale przez stałe powtarzanie i stopniową praktykę, staje się spokojny przy tym działaniu. Kiedy stał się spokojny przy tym działaniu, treser koni przyzwyczaja go do noszenia uprzęży. Podczas gdy źrebak jest przyzwyczajany do noszenia uprzęży, ponieważ robi coś czego nigdy przedtem nie robił, okazuje pewne skrzywienie, wykręty i chwiejność, ale przez stałe powtarzanie i stopniową praktykę, staje się spokojny przy tym działaniu. Kiedy stał się spokojny przy tym działaniu, treser koni uczy go trzymania kroku, biegania wkoło, kłusowania, galopowania, noszenia ładunku, królewskich cech, królewskiego dziedzictwa, najwyższej prędkości, najwyższego pędu, i najwyższej łagodności. Podczas gdy źrebak jest uczony robić te rzeczy ponieważ robi coś czego nigdy przedtem nie robił, okazuje pewne skrzywienie, wykręty i chwiejność, ale przez stałe powtarzanie i stopniową praktykę, staje się spokojny przy tym działaniu. Kiedy stał się spokojny przy tym działaniu, treser koni nagradza go pocieraniem i głaskaniem. Kiedy dobry źrebak czystej krwi posiada te dziesięć czynników, jest godny króla, w służbie króla i uważany jest za jeden czynników króla.

36. Tak też Bhaddali, kiedy mnich posiada te dziesięć cech, jest warty podarunków, godny ofiar, godny oddawania mu czci, jest niezrównanym polem zasług dla świata. Jakie dziesięć? Tu Bhaddali, mnich ma właściwy pogląd tego co poza treningiem, właściwą intencję tego co poza treningiem, właściwą mowę tego co poza treningiem, właściwe działanie tego co poza treningiem, właściwe utrzymanie tego co poza treningiem, właściwy wysiłek tego co poza treningiem, właściwą uważność tego co poza treningiem, właściwą koncentrację tego co poza treningiem, właściwą wiedzę tego co poza treningiem, właściwe wyzwolenie tego co poza treningiem. Kiedy mnich posiada te dziesięć cech, jest warty podarunków, godny ofiar, godny oddawania mu czci, jest niezrównanym polem zasług dla świata". Oto co powiedział Zrealizowany. Czcigodny Bhaddali był zadowolony i ucieszony słowami Zrealizowanego

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji [http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html GNU Free

Documentation License] w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://www.tipitaka.org/romn/cscd/s0201m.mul3.xml

Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/

Tłumaczenie: Varapanyo