Tytuł: W Nalakapana

O autorze: Varapanyo Bhikkhu

Wersja pdf:

view source

print

Wersja scribd:

MN.068

Naḷakapāna Sutta

W Nalakapana

Tłumaczenie: Varapanyo

alternatywne tłumaczenie:


1. Tak usłyszałem. Przy pewnej okazji Zrealizowany mieszkał w Nalakapana w Gaju Palasa.

2. Przy tej okazji wielu szlachetnie urodzonych odeszło z domowego życia w bezdomność, kierowani wiarą w Zrealizowanego – czcigodny Anuruddha, czcigodny Nandiya, czcigodny Kimbila, czcigodny Bhagu, czcigodny Kundadhana, czcigodny Revata, czcigodny Ananda i inni bardzo dobrze znani szlachetnie urodzeni.

3. I przy tej okazji Zrealizowany siedział na otwartej przestrzeni otoczony przez Zgromadzenie mnichów. Wtedy odnosząc się do tych szlachetnie urodzonych powiedział tak: „Mnisi, czy ci szlachetnie urodzeni, którzy kierowani wiarą odeszli z domowego życia w bezdomność pod moją wodzą – czy cieszą się świętym życiem?” Kiedy to zostało powiedziane, ci mnisi milczeli. Drugi raz i trzeci raz, odnosząc się do tych szlachetnie urodzonych, odezwał się do mnichów tak: „Mnisi, czy ci szlachetnie urodzeni, którzy kierowani wiarą odeszli z domowego życia w bezdomność pod moją wodzą – czy cieszą się świętym życiem?” Za drugim i za trzecim razem ci mnisi milczeli.

4. Wtedy Zrealizowany rozważył w ten sposób: „Załóżmy, że zapytam tych szlachetnie urodzonych". Wtedy odezwał się do czcigodnego Anuruddhy tak: „Anuruddha, czy cieszysz się świętym życiem?” „Z pewnością czcigodny panie, cieszymy się świetnym życiem”.

5. "Dobrze, dobrze Anuruddho! Jest odpowiednim dla was szlachetnie urodzonych, którzy kierowani wiarą odeszli z domowego życia w bezdomność, by cieszyć się świętym życiem. Jako że wciąż jesteście obdarzeni błogosławieństwem młodości, czarnowłosymi młodzieńcami w kwiecie wieku, moglibyście zadowalać się zmysłowymi przyjemnościami a jednak odeszliście z domowego życia w bezdomność. To nie z tego powodu, że zostaliście zmuszeni przez króli, odeszliście z domowego życia w bezdomność, czy dla tego, że zostaliście zmuszeni przez złodziei, odeszliście z domowego życia w bezdomność, czy z uwagi na debet, strach, czy z potrzeby znalezienia utrzymania. Raczej czyż nie odeszliście z domowego życia w bezdomność po rozważeniu: 'Jestem ofiarą narodzin, starości i śmierci, płaczu, bólu, smutku i rozpaczy. Jestem ofiarą cierpienia, żerem cierpienia. Z pewnością koniec tej całej masy cierpienia może być poznany?'” „Tak, czcigodny panie”.

6. "Anuruddha, co powinno być uczynione przez szlachetnie urodzonego, który odszedł w bezdomność w taki sposób? Podczas gdy ciągle nie osiąga błogości i przyjemności które są odosobnione od zmysłowych przyjemności, odosobnione od niekorzystnych stanów, lub coś bardziej spokojnego niż to, pożądliwość nawiedza jego umysł i pozostaje, zła wola nawiedza jego umysł i pozostaje, ospałość i stany letargiczne nawiedzają jego umysł i pozostają, niepokój i zmartwienia nawiedzają jego umysł i pozostają, wątpliwość nawiedza jego umysł i pozostaje, niezadowolenie nawiedza jego umysł i pozostaje, zmęczenie nawiedza jego umysł i pozostaje. Tak jest gdy ciągle nie osiąga błogości i przyjemności które są odosobnione od zmysłowych przyjemności, odosobnione od niekorzystnych stanów, lub coś bardziej spokojnego niż to. Kiedy osiąga błogość i przyjemność które są odosobnione od zmysłowych przyjemności, odosobnione od niekorzystnych stanów, lub coś bardziej spokojnego niż to, pożądliwość nie nawiedza jego umysłu i nie pozostaje, zła wola nie nawiedza jego umysłu i nie pozostaje, ospałość i stany letargiczne nie nawiedzają jego umysłu i nie pozostają, niepokój i zmartwienia nie nawiedzają jego umysłu i nie pozostają, wątpliwość nie nawiedza jego umysłu i nie pozostaje, niezadowolenie nie nawiedza jego umysłu i nie pozostaje, zmęczenie nie nawiedza jego umysłu i nie pozostaje. Tak jest gdy osiąga błogość i przyjemność które są odosobnione od zmysłowych przyjemności, odosobnione od niekorzystnych stanów, lub coś bardziej spokojnego niż to.

7. Jak zatem, Anuruddho, czy myślisz o mnie w ten sposób: 'Tathagata nie porzucił skaz co kalają, przynoszą odnowę istnienia, sprawiają kłopoty, dojrzewają cierpieniem i prowadzą do przyszłych narodzin, starości i śmierci. Oto dlaczego używa on jednej rzeczy po refleksji, wytrzymuje on inną rzecz po refleksji, unika on innej rzeczy po refleksji i usuwa inną rzecz po refleksji?” „Nie, czcigodny panie, nie myślimy o Zrealizowanym w ten sposób. Myślimy o Zrealizowanym tak: 'Tathagata porzucił skazy co kalają, przynoszą odnowę istnienia, sprawiają kłopoty, dojrzewają cierpieniem i prowadzą do przyszłych narodzin, starości i śmierci. Oto dlaczego używa on jednej rzeczy po refleksji, wytrzymuje on inną rzecz po refleksji, unika on innej rzeczy po refleksji i usuwa inną rzecz po refleksji”. „Dobrze, dobrze Anurudha. Tathagata porzucił skazy co kalają, przynoszą odnowę istnienia, sprawiają kłopoty, dojrzewają cierpieniem i prowadzą do przyszłych narodzin, starości i śmierci; odciął je u korzenia, uczynił je jak palmowy pieniek, skończył z nimi tak, że nie są już dłużej podmiotem przyszłego powstania. Tak jak drzewo palmy, którego korona jest ucięta nie jest zdolne do dalszego wzrostu, tak też Tathagata porzucił skazy co kalają, przynoszą odnowę istnienia, sprawiają kłopoty, dojrzewają cierpieniem i prowadzą do przyszłych narodzin, starości i śmierci; odciął je u korzenia, uczynił je jak palmowy pieniek, skończył z nimi tak, że nie są już dłużej podmiotem przyszłego powstania.

8. Jak myślisz Anuruddha. Jaki cel Tathagata widzi, że gdy uczeń umiera, deklaruje jego ponowne pojawienie się: 'Taki a taki pojawił się ponownie w takim a takim miejscu'?” „Czcigodny panie, nasze nauki są zakorzenione w Zrealizowanym, prowadzone przez Zrealizowanego, mają Zrealizowanego jako swe schronienie. Byłoby dobrze gdyby Zrealizowany wyjaśnił znaczenie tych słów. Po usłyszeniu tego od Zrealizowanego, mnisi zapamiętają”.

9. „Anurodho, to nie w celu intrygi by zwodzić ludzi, czy w celu pochlebienia ludziom, czy w celu zysku, honoru czy uznania, lub z myślą: 'Niech ludzie wiedza, że jestem taki', gdy uczeń umiera, Tathagata deklaruje jego ponowne pojawienie się: 'Taki a taki pojawił się ponownie w takim a takim miejscu'. Raczej to ponieważ są tu wierzący szlachetnie urodzeni, inspirowani i zadowoleni tym co wzniosłe, którzy gdy słyszą to, kierują swe umysły do takich stanów i to doprowadzi do ich dobra i szczęścia na długi czas.

10. Tu mnich słyszy to: 'Mnich nazywany tak-a-tak umarł. Zrealizowany zdeklarował o nim: 'Był ustanowiony w finałowej wiedzy' i albo sam widział tego mnicha, albo słyszał o nim: 'Tego czcigodnego cnota była taka, jego stan (koncentracji) był taki, jego zrozumienie było takie'. Wspominając jego wiarę, cnotę, uczoność, szczodrość i zrozumienie, skierowuje umysł na taki stan. W ten sposób mnich ma komfortowe przebywanie.

11. Tu mnich słyszy to: 'Mnich nazywany tak-a-tak umarł. Zrealizowany zdeklarował o nim: 'Ze zniszczeniem pięciu niższych pęt, pojawił się on spontanicznie (w Czystych Krainach) i tam osiągnie finałowe wygaszenie, bez powracania z tamtego świata' i albo sam widział tego mnicha albo słyszał o nim: 'Tego czcigodnego cnota była taka, jego stan (koncentracji) był taki, jego zrozumienie było takie'. Wspominając jego wiarę, cnotę, uczoność, szczodrość i zrozumienie, skierowuje umysł na taki stan. W ten sposób mnich ma komfortowe przebywanie.

12. Tu mnich słyszy to: 'Mnich nazywany tak-a-tak umarł. Zrealizowany zdeklarował o nim: 'Ze zniszczeniem trzech pęt i pomniejszeniem pożądania, nienawiści i złudzenia, stał się raz powracającym, powróciwszy raz na ten świat uczyni koniec cierpieniu' i albo sam widział tego mnicha, albo słyszał o nim: Tego czcigodnego cnota była taka, jego stan (koncentracji) był taki, jego zrozumienie było takie'. Wspominając jego wiarę, cnotę, uczoność, szczodrość i zrozumienie, skierowuje umysł na taki stan. W ten sposób mnich ma komfortowe przebywanie.

13. Tu mnich słyszy to: 'Mnich nazywany tak-a-tak umarł. Zrealizowany zdeklarował o nim: 'Ze zniszczeniem trzech pęt stał się wchodzącym w strumień nie skazanym już dłużej na niższe światy, pewnie kierowany ku pełnemu oświeceniu' i albo sam widział tego mnicha albo słyszał o nim: 'Tego czcigodnego cnota była taka, jego stan (koncentracji) był taki, jego zrozumienie było takie'. Wspominając jego wiarę, cnotę, uczoność, szczodrość i zrozumienie, skierowuje umysł na taki stan. W ten sposób mnich ma komfortowe przebywanie.

14. Tu mniszka słyszy to: 'Mniszka nazywana tak-a-tak umarła. Zrealizowany zdeklarował o niej: 'Była ustanowiona w finałowej wiedzy' i albo sama widziała tą mniszkę, albo słyszała o niej: 'Tej czcigodnej cnota była taka, jej stan (koncentracji) był taki, jej zrozumienie było takie'. Wspominając jej wiarę, cnotę, uczoność, szczodrość i zrozumienie, skierowuje umysł na taki stan. W ten sposób mniszka ma komfortowe przebywanie.

15. Tu mniszka słyszy to: 'Mniszka nazywana tak-a-tak umarła. Zrealizowany zdeklarował o niej: 'Ze zniszczeniem pięciu niższych pęt, pojawiła się ona spontanicznie (w Czystych Krainach) i tam osiągnie finałowe wygaszenie, bez powracania z tamtego świata' i albo sama widziała tą mniszkę, albo słyszała o niej: 'Tej czcigodnej cnota była taka, jej stan (koncentracji) był taki, jej zrozumienie było takie'. Wspominając jej wiarę, cnotę, uczoność, szczodrość i zrozumienie, skierowuje umysł na taki stan. W ten sposób mniszka ma komfortowe przebywanie.

16. Tu mniszka słyszy to: 'Mniszka nazywana tak-a-tak umarła. Zrealizowany zdeklarował o niej: 'Ze zniszczeniem trzech pęt i pomniejszeniem pożądania, nienawiści i złudzenia stała się raz powracającym, powróciwszy raz na ten świat uczyni koniec cierpienia' i albo sama widziała tą mniszkę, albo słyszała o niej: 'Tej czcigodnej cnota była taka, jej stan (koncentracji) był taki, jej zrozumienie było takie'. Wspominając jej wiarę, cnotę, uczoność, szczodrość i zrozumienie, skierowuje umysł na taki stan. W ten sposób mniszka ma komfortowe przebywanie.

17. Tu mniszka słyszy to: 'Mniszka nazywana tak-a-tak umarła. Zrealizowany zdeklarował o niej: 'Ze zniszczeniem trzech pęt stała się wchodzącym w strumień nie skazaną już dłużej na niższe światy, pewnie kierowaną ku pełnemu oświeceniu' i albo sama widziała tą mniszkę, albo słyszała o niej: 'Tej czcigodnej cnota była taka, jej stan (koncentracji) był taki, jej zrozumienie było takie'. Wspominając jej wiarę, cnotę, uczoność, szczodrość i zrozumienie, skierowuje umysł na taki stan. W ten sposób mniszka ma komfortowe przebywanie.

18. Tu świecki wyznawca słyszy to: 'Świecki wyznawca nazywany tak-a-tak umarł. Zrealizowany zdeklarował o nim: 'Ze zniszczeniem pięciu niższych pęt, pojawił się on spontanicznie (w Czystych Krainach) i tam osiągnie finałowe wygaszenie, bez powracania z tamtego świata' i albo sam widział tego świeckiego wyznawcę, albo słyszał o nim: 'Tego czcigodnego cnota była taka, jego stan (koncentracji) był taki, jego zrozumienie było takie'. Wspominając jego wiarę, cnotę, uczoność, szczodrość i zrozumienie, skierowuje umysł na taki stan. W ten sposób świecki wyznawca ma komfortowe przebywanie.

19. Tu świecki wyznawca słyszy to: 'Świecki wyznawca nazywany tak-a-tak umarł. Zrealizowany zdeklarował o nim: 'Ze zniszczeniem trzech pęt i pomniejszeniem pożądania, nienawiści i złudzenia stał się raz powracającym, powróciwszy raz na ten świat uczyni koniec cierpieniu' i albo sam widział tego świeckiego wyznawcę, albo słyszał o nim: 'Tego czcigodnego cnota była taka, jego stan (koncentracji) był taki, jego zrozumienie było takie'. Wspominając jego wiarę, cnotę, uczoność, szczodrość i zrozumienie, skierowuje umysł na taki stan. W ten sposób świecki wyznawca ma komfortowe przebywanie.

20. Tu świecki wyznawca słyszy to: 'Świecki wyznawca nazywany tak-a-tak umarł. Zrealizowany zdeklarował o nim: 'Ze zniszczeniem trzech pęt stał się wchodzącym w strumień nie skazanym już dłużej na niższe światy pewnie kierowany ku pełnemu oświeceniu' i albo sam widział tego świeckiego wyznawcę, albo słyszał o nim: 'Tego czcigodnego cnota była taka, jego stan (koncentracji) był taki, jego zrozumienie było takie'. Wspominając jego wiarę, cnotę, uczoność, szczodrość i zrozumienie, skierowuje umysł na taki stan. W ten sposób świecki wyznawca ma komfortowe przebywanie.

21. Tu świecka wyznawczyni słyszy to: 'Świecka wyznawczyni nazywana tak-a-tak umarła. Zrealizowany zdeklarował o niej: 'Ze zniszczeniem pięciu niższych pęt, pojawiła się ona spontanicznie (w Czystych Krainach) i tam osiągnie finałowe wygaszenie, bez powracania z tamtego świata' i albo sama widziała tą świecką wyznawczynię, albo słyszała o niej: 'Tej czcigodnej cnota była taka, jej stan (koncentracji) był taki, jej zrozumienie było takie'. Wspominając jej wiarę, cnotę, uczoność, szczodrość i zrozumienie, skierowuje umysł na taki stan. W ten sposób świecka wyznawczyni ma komfortowe przebywanie.

22. Tu świecka wyznawczyni słyszy to: 'Świecka wyznawczyni nazywana tak-a-tak umarła. Zrealizowany zdeklarował o niej: 'Ze zniszczeniem trzech pęt i pomniejszeniem pożądania, nienawiści i złudzenia stała się raz powracającym, powróciwszy raz na ten świat uczyni koniec cierpieniu' i albo sama widziała tą świecką wyznawczynię, albo słyszała o niej: 'Tej czcigodnej cnota była taka, jej stan (koncentracji) był taki, jej zrozumienie było takie'. Wspominając jej wiarę, cnotę, uczoność, szczodrość i zrozumienie, skierowuje umysł na taki stan. W ten sposób świecka wyznawczyni ma komfortowe przebywanie.

23. Tu świecka wyznawczyni słyszy to:'Świecka wyznawczyni nazywana tak-a-tak umarła. Zrealizowany zdeklarował o niej: 'Ze zniszczeniem trzech pęt stała się wchodzącym w strumień nie skazaną już dłużej na niższe światy, pewnie kierowaną ku pełnemu oświeceniu' i albo sama widziała tą świecką wyznawczynię, albo słyszała o niej: 'Tej czcigodnej cnota była taka, jej stan (koncentracji) był taki, jej zrozumienie było takie'. Wspominając jej wiarę, cnotę, uczoność, szczodrość i zrozumienie, skierowuje umysł na taki stan. W ten sposób świecka wyznawczyni ma komfortowe przebywanie.

24. I tak Anuruddho, to nie w celu celu intrygi by zwodzić ludzi, czy w celu pochlebienia ludziom, czy w celu zysku, honoru czy uznania, lub z myślą: 'Niech ludzie wiedza, że jestem taki', gdy uczeń umiera, Tathagata deklaruje jego ponowne pojawienie się: 'Taki a taki pojawił się ponownie w takim a takim miejscu'. Raczej to ponieważ są tu wierzący szlachetnie urodzeni, inspirowani i zadowoleni z tego co wzniosłe, którzy gdy słyszą to, kierują swe umysły do takich stanów i to doprowadzi do ich dobra i szczęścia na długi czas". Oto co powiedział Zrealizowany. Czcigodny Anuruddha był zadowolony i ucieszony słowami Zrealizowanego.

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji [http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html GNU Free

Documentation License] w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://www.tipitaka.org/romn/cscd/s0201m.mul3.xml

Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/

Tłumaczenie: Varapanyo