Tytuł: Gulissani

O autorze: Varapanyo Bhikkhu

Wersja pdf:

zobacz źródło

print

Wersja scribd:

MN.069

Goliyāni Sutta

Gulissani

Tłumaczenie: Varapanyo

alternatywne tłumaczenie:


1. Tak usłyszałem. Przy pewnej okazji Zrealizowany mieszkał w Rajagaha w Bambusowym Gaju w Sanktuarium Wiewiórek.

2. Przy tej okazji mnich o imieniu Gulissani, mieszkaniec lasu o swobodnym zachowaniu, przybył w tym czy innym interesie z wizytą, przebywając pośrodku Zgromadzenia. W odniesieniu do tego mnicha, czcigodny Sariputta odezwał się do mnichów w ten sposób:

3. „Przyjaciele, kiedy mnich mieszkający w lesie przybywa do Zgromadzenia i żyje w Zgromadzeniu, powinien być pełnym szacunku i okazywać szacunek swym towarzyszom w świętym życiu. Jeżeli nie jest pełnym szacunku i nie okazuje szacunku swym towarzyszom w świętym życiu, będą tacy którzy powiedzą o nim: 'Cóż ten czcigodny mieszkaniec lasu osiągnął przez przebywanie samotnie, robiąc to co mu się podoba, skoro nie jest pełen szacunku i nie okazuje szacunku swym towarzyszom w świętym życiu?'. Skoro byliby tacy, którzy powiedzieliby to o nim, mnich mieszkający w lesie i przybywający do Zgromadzenia, żyjący w Zgromadzeniu powinien być pełnym szacunku i okazywać szacunek swym towarzyszom w świętym życiu.

4. Kiedy mnich mieszkający w lesie przybywa do Zgromadzenia i żyje w Zgromadzeniu, powinien być obeznany z dobrym zachowaniem co do siedzeń w taki sposób: 'Będę siadał w taki sposób, że nie naruszę miejsc starszych michów i nie zabiorę miejsc nowym mnichom'. Jeżeli nie jest obeznany z dobrym zachowaniem co do siedzeń, będą tacy którzy powiedzą o nim: 'Cóż ten czcigodny mieszkaniec lasu osiągnął przez przebywanie samotnie, robiąc to co mu się podoba, skoro nawet nie wie co należy do dobrego zachowania?' Skoro byliby tacy, którzy powiedzieliby to o nim, mnich mieszkający w lesie i przybywający do Zgromadzenia, żyjący w Zgromadzeniu powinien być obeznany z dobrym zachowaniem co do siedzeń.

5. Kiedy mnich mieszkający w lesie przybywa do Zgromadzenia i żyje w Zgromadzeniu, nie powinien wkraczać do wioski zbyt wcześnie, ani wracać zbyt późno. Jeżeli wkracza do wioski zbyt wcześnie i wraca zbyt późno, będą tacy którzy powiedzą o nim: 'Cóż ten czcigodny mieszkaniec lasu osiągnął przez przebywanie samotnie, robiąc to co mu się podoba, skoro wkracza do wioski zbyt wcześnie i wraca zbyt późno?' Skoro byliby tacy którzy powiedzieliby to o nim, mnich mieszkający w lesie i przybywający do Zgromadzenia, żyjący w Zgromadzeniu nie powinien wkraczać do wioski zbyt wcześnie ani wracać zbyt późno.

6. Kiedy mnich mieszkający w lesie przybywa do Zgromadzenia i żyje w Zgromadzeniu, nie powinien przed posiłkiem czy po posiłku odwiedzać rodzin. Jeżeli przed posiłkiem czy po posiłku odwiedza rodziny, będą tacy którzy powiedzą o nim: 'Z pewnością ten mieszkaniec lasu podczas przebywania samotnie w lesie, robiąc to co mu się podoba, musiał nawyknąć do wizyt w nieodpowiednim czasie, skoro zachowuje się w ten sposób gdy przybywa do Zgromadzenia'. Skoro byliby tacy którzy powiedzieliby to o nim, mnich mieszkający w lesie i przybywający do Zgromadzenia, żyjący w Zgromadzeniu nie powinien przed posiłkiem czy po posiłku odwiedzać rodzin.

7. Kiedy mnich mieszkający w lesie przybywa do Zgromadzenia i żyje w Zgromadzeniu, nie powinien być wyniosły i osobiście próżny. Jeżeli jest wyniosły i osobiście próżny, będą tacy, którzy powiedzą o nim: 'Z pewnością ten mieszkaniec lasu podczas przebywania samotnie w lesie, robiąc to co mu się podoba, musi generalnie być wyniosły i osobiście próżny, skoro zachowuje się w ten sposób gdy przybywa do Zgromadzenia'. Skoro byliby tacy, którzy powiedzieliby to o nim, mnich mieszkający w lesie i przybywający do Zgromadzenia, żyjący w Zgromadzeniu nie powinien być wyniosły i osobiście próżny.

8. Kiedy mnich mieszkający w lesie przybywa do Zgromadzenia i żyje w Zgromadzeniu, nie powinien być o szorstkim języku ani gadatliwy. Jeżeli jest o szorstkim języku i gadatliwy, będą tacy którzy powiedzą o nim: 'Cóż ten czcigodny mieszkaniec lasu osiągnął przez przebywanie samotnie, robiąc to co mu się podoba, skoro jest o szorstkim języku i gadatliwy?' Skoro byliby tacy, którzy powiedzieliby to o nim, mnich mieszkający w lesie i przybywający do Zgromadzenia, żyjący w Zgromadzeniu nie powinien być o szorstkim języku i gadatliwy.

9. Kiedy mnich mieszkający w lesie przybywa do Zgromadzenia i żyje w Zgromadzeniu, powinien być łatwy do korygowania i powinien stowarzyszać się z dobrymi przyjaciółmi. Jeżeli jest trudny do korygowania i stowarzysza się ze złymi przyjaciółmi, będą tacy którzy powiedzą o nim: 'Cóż ten czcigodny mieszkaniec lasu osiągnął przez przebywanie samotnie, robiąc to co mu się podoba, skoro jest trudny do korygowania i stowarzysza się ze złymi przyjaciółmi?' Skoro byliby tacy, którzy powiedzieliby to o nim, mnich mieszkający w lesie i przybywający do Zgromadzenia, żyjący w Zgromadzeniu powinien być łatwy do korygowania i powinien stowarzyszać się z dobrymi przyjaciółmi.

10. Kiedy mnich mieszkający w lesie przybywa do Zgromadzenia i żyje w Zgromadzeniu, powinien chronić bramy swych zmysłów. Jeżeli nie chroni bram swych zmysłów, będą tacy, którzy powiedzą o nim: 'Cóż ten czcigodny mieszkaniec lasu osiągnął przez przebywanie samotnie, robiąc to co mu się podoba, skoro nie chroni bram swych zmysłów?' Skoro byliby tacy, którzy powiedzieliby to o nim, mnich mieszkający w lesie i przybywający do Zgromadzenia, żyjący w Zgromadzeniu powinien chronić brany swych zmysłów.

11. Kiedy mnich mieszkający w lesie przybywa do Zgromadzenia i żyje w Zgromadzeniu, powinien znać odpowiednią porcję jedzenia. Jeżeli nie zna odpowiedniej porcji jedzenia, będą tacy, którzy powiedzą o nim: 'Cóż ten czcigodny mieszkaniec lasu osiągnął przez przebywanie samotnie, robiąc to co mu się podoba, skoro nie zna odpowiedniej porcji jedzenia?' Skoro byliby tacy, którzy powiedzieliby to o nim, mnich mieszkający w lesie i przybywający do Zgromadzenia, żyjący w Zgromadzeniu powinien znać odpowiednią porcję jedzenia.

12. Kiedy mnich mieszkający w lesie przybywa do Zgromadzenia i żyje w Zgromadzeniu, powinien poświęcić się czujności (wolnej od snu). Jeżeli nie poświęca się czujności (wolnej od snu) będą tacy, którzy powiedzą o nim: 'Cóż ten czcigodny mieszkaniec lasu osiągnął przez przebywanie samotnie, robiąc to co mu się podoba, skoro nie poświęca się czujności (wolnej od snu)?' Skoro byliby tacy, którzy powiedzieliby to o nim, mnich mieszkający w lesie i przebywający do Zgromadzenia, żyjący w Zgromadzeniu powinien poświęcić się czujności (wolnej od snu).

13. Kiedy mnich mieszkający w lesie przybywa do Zgromadzenia i żyje w Zgromadzeniu, powinien być energiczny. Jeżeli nie jest energiczny, będą tacy, którzy powiedzą o nim: 'Cóż ten czcigodny mieszkaniec lasu osiągnął przez przebywanie samotnie, robiąc to co mu się podoba, skoro jest leniwy?' Skoro byliby tacy, którzy powiedzieliby to o nim, mnich mieszkający w lesie i przebywający do Zgromadzenia, żyjący w Zgromadzeniu powinien być energiczny.

14. Kiedy mnich mieszkający w lesie przybywa do Zgromadzenia i żyje w Zgromadzeniu, powinien być ustanowiony w uważności. Jeżeli jest nieuważny, będą tacy, którzy powiedzą o nim: 'Cóż ten czcigodny mieszkaniec lasu osiągnął przez przebywanie samotnie, robiąc to co mu się podoba, skoro jest nieuważny?' Skoro byliby tacy, którzy powiedzieliby to o nim, mnich mieszkający w lesie i przybywający do Zgromadzenia, żyjący w Zgromadzeniu powinien być ustanowiony w uważności.

15. Kiedy mnich mieszkający w lesie przybywa do Zgromadzenia i żyje w Zgromadzeniu, powinien być skoncentrowany. Jeżeli jest nieskoncentrowany, będą tacy którzy powiedzą o nim: 'Cóż ten czcigodny mieszkaniec lasu osiągnął przez przebywanie samotnie, robiąc to co mu się podoba, skoro jest nieskoncentrowany?' Skoro byliby tacy, którzy powiedzieliby to o nim, mnich mieszkający w lesie i przybywający do Zgromadzenia, żyjący w Zgromadzeniu powinien być skoncentrowany.

16. Kiedy mnich mieszkający w lesie przybywa do Zgromadzenia i żyje w Zgromadzeniu, powinien być mądry. Jeżeli nie jest mądry, będą tacy którzy powiedzą o nim: 'Cóż ten czcigodny mieszkaniec lasu osiągnął przez przebywanie samotnie, robiąc to co mu się podoba, skoro nie jest mądry?' Skoro byliby tacy, którzy powiedzieliby to o nim, mnich mieszkający w lesie i przybywający do Zgromadzenia, żyjący w Zgromadzeniu powinien być mądry.

17. Kiedy mnich mieszkający w lesie przybywa do Zgromadzenia i żyje w Zgromadzeniu, powinien przykładać się do wyższej Dhammy i wyższej Dyscypliny. Jeżeni nie przykłada się do wyższej Dhammy i wyższej Dyscypliny, będą tacy, którzy powiedzą o nim: 'Cóż ten czcigodny mieszkaniec lasu osiągnął przez przebywanie samotnie, robiąc to co mu się podoba, skoro nie przykłada się do wyższej Dhammy i wyższej Dyscypliny?' Skoro byliby tacy którzy powiedzieliby to o nim, mnich mieszkający w lesie i przybywający do Zgromadzenia, żyjący w Zgromadzeniu powinien przykładać się do wyższej Dhammy i wyższej Dyscypliny.

18. Kiedy mnich mieszkający w lesie przybywa do Zgromadzenia i żyje w Zgromadzeniu, powinien przykładać się do tych wyzwoleń, które są spokojne i niematerialne, przekraczające materialne formy, gdyż są ci którzy zadają mnichowi mieszkającemu w lesie pytania o te wyzwolenia, które są spokojne i niematerialne, przekraczające materialne formy. Jeżeli nie przykłada się do tych wyzwoleń, które są spokojne i niematerialne, przekraczające materialne formy, będą tacy, którzy powiedzą o nim: 'Cóż ten czcigodny mieszkaniec lasu osiągnął przez przebywanie samotnie, robiąc to co mu się podoba, skoro nie przykłada się do tych wyzwoleń które są spokojne i niematerialne, przekraczające materialne formy?' Skoro byliby tacy którzy powiedzieliby to o nim, mnich mieszkający w lesie i przybywający do Zgromadzenia, żyjący w Zgromadzeniu powinien przykładać się do tych wyzwoleń, które są spokojne i niematerialne, przekraczające materialne formy.

19. Kiedy mnich mieszkający w lesie przybywa do Zgromadzenia i żyje w Zgromadzeniu, powinien przykładać się do nadnaturalnych stanów, gdyż są ci którzy zadają mnichowi mieszkającemu w lesie pytania o te nadnaturalne stany. Jeżeli nie przykłada się do tych nadnaturalnych stanów, będą tacy którzy powiedzą o nim: 'Cóż ten czcigodny mieszkaniec lasu osiągnął przez przebywanie samotnie, robiąc to co mu się podoba, skoro nie przykłada się do tych nadnaturalnych stanów?' Skoro byliby tacy którzy powiedzieliby to o nim, mnich mieszkający w lesie i przybywający do Zgromadzenia, żyjący w Zgromadzeniu powinien przykładać się do nadnaturalnych stanów".

20 Kiedy to zostało powiedziane, czcigodny Maha Moggallana spytał czcigodnego Sariputtę: „Przyjacielu Sariputto, czy te rzeczy powinny być podjęte i praktykowane tylko przez mnicha mieszkającego w lesie, czy również przez mnicha mieszkającego w mieście?” „Przyjacielu Moggallano, te rzeczy powinny być podjęte i praktykowane nie tylko przez mnicha mieszkającego w lesie, ale również przez mnicha mieszkającego w mieście”.

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji [http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html GNU Free

Documentation License] w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://www.tipitaka.org/romn/cscd/s0201m.mul3.xml

Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/

Tłumaczenie: Varapanyo