Tytuł: Garncarz Ghatikara

O autorze: Varapanyo Bhikkhu

Wersja pdf:

view source

print

Wersja scribd:

,,MN.081,

Ghaṭikāra Sutta

Garncarz Ghatikara

Tłumaczenie: Varapanyo

alternatywne tłumaczenie:


1. Tak usłyszałem. Przy pewnej okazji Zrealizowany wędrował wśród Kosalan, razem z dużym zgromadzeniem mnichów.

2. Wtedy w pewnym miejscu poza główna drogą, Zrealizowany uśmiechnął się. Czcigodnemu Anandzie wydało się: „Jaki jest powód, jaka przyczyna uśmiechu Zrealizowanego? Tathagatowie nie uśmiechają się bez powodu”. Zatem ułożył szatę na jednym ramieniu i wyciągając ręce w pozdrawiającym geście szacunku ku Zrealizowanemu, spytał go: „Czcigodny panie, jaki jest powód, jaka przyczyna uśmiechu Zrealizowanego? Tathagatowie nie uśmiechają się bez powodu”.

3. „Kiedyś Anando, w tym samym miejscu było prosperujące i tłoczne miasto handlowe zwane Vebhalinga, z wieloma mieszkańcami, gęsto zaludnione. Zrealizowany Kassapa, spełniony i w pełni przebudzony żył w pobliżu tego handlowego miasta Vebhalinga. Faktycznie, to tutaj Zrealizowany Kassapa, spełniony i w pełni przebudzony miał swój klasztor; to tutaj faktycznie Zrealizowany Kassapa, spełniony i w pełni przebudzony rezydował i doradzał mnisiemu Zgromadzeniu”.

4. Wtedy czcigodny Ananda złożył swą połataną szatę cztery razy i położył ją na ziemi, mówiąc do Zrealizowanego: „Zatem czcigodny panie, niech Zrealizowany usiądzie. W ten sposób to miejsce będzie używane przez dwóch Zrealizowanych w pełni przebudzonych”. Zrealizowany usiadł na tak przygotowanym siedzeniu i odezwał się do czcigodnego Anandy tak:

5. „Pewnego razu, Anando, w tym samym miejscu było prosperujące i tłoczne miasto handlowe zwane Vebhalinga, z wieloma mieszkańcami, gęsto zaludnione. Zrealizowany Kassapa, spełniony i w pełni oświecony żył w pobliżu tego handlowego miasta Vebhalinga. Faktycznie, to tutaj Zrealizowany Kassapa, spełniony i w pełni przebudzony miał swój klasztor; to tutaj faktycznie Zrealizowany Kassapa, spełniony i w pełni przebudzony rezydował i doradzał mnisiemu Zgromadzeniu”.

6. W Vebhalinga Zrealizowany Kassapa, spełniony i w pełni przebudzony miał wspierającego, swego głównego wspierającego, garncarza, zwanego Ghatikara. Garncarz Ghatikara miał przyjaciela, swego bliskiego przyjaciela, studenta bramina zwanego Jotipala. Pewnego dnia garncarz Ghatikara odezwał się do bramina studenta Jatipala w ten sposób: 'Mój drogi Jotipala, chodźmy zobaczyć Zrealizowanego Kassapę, spełnionego i w pełni przebudzonego. Twierdzę, że jest dobrze zobaczyć tego Zrealizowanego Kassapę, spełnionego i w pełni przebudzonego'. Bramin student Jotipala odpowiedział: 'Wystarczy, mój drogi Ghatikara, jaki sens jest w widzeniu tego łysego pustelnika?' Drugi raz i trzeci raz garncarz Ghatikara powiedział: 'Mój drogi Jotipala, chodźmy zobaczyć Zrealizowanego Kassapę, spełnionego i w pełni przebudzonego. Twierdzę, że jest dobrze zobaczyć tego Zrealizowanego Kassapę, spełnionego i w pełni przebudzonego'. Drugi raz i trzeci raz bramin student Jotipala odpowiedział: 'Wystarczy, mój drogi Ghatikara, jaki sens jest w widzeniu tego łysego pustelnika?' 'Zatem mój drogi Jotipala, weźmy gąbki i mydlany puder i chodźmy okąpać się w rzece'. 'Dobrze, odparł Jotipala'.

7. I tak garncarz Ghatikara i bramin student Jotipala zabrali gąbki i mydlany puder i udali się do rzeki na kąpiel. Wtedy Ghatikara rzekł do Jotipala: 'Mój drogi Jotipala, jest tu całkiem blisko klasztor Zrealizowanego Kassapy, spełnionego i w pełni przebudzonego. Chodźmy go zobaczyć. Twierdzę, że jest dobrze zobaczyć tego Zrealizowanego Kassapę, spełnionego i w pełni przebudzonego'. Student Jotipala odpowiedział: 'Wystarczy, mój drogi Ghatikara, jaki sens jest w widzeniu tego łysego pustelnika?' Drugi raz i trzeci raz garncarz Ghatikara powiedział: 'Mój drogi Jotipala, jest tu całkiem blisko klasztor Zrealizowanego Kassapy, spełnionego i w pełni przebudzonego. Chodźmy go zobaczyć. Twierdzę, że jest dobrze zobaczyć tego Zrealizowanego Kassapę, spełnionego i w pełni przebudzonego'. Drugi raz i trzeci raz bramin student Jotipala odpowiedział: 'Wystarczy, mój drogi Ghatikara, jaki sens jest w widzeniu tego łysego pustelnika?'

8. Wtedy garncarz Ghatikara chwycił bramina studenta Jatipalę za pasek i powiedział: 'Mój drogi Jotipala, jest tu całkiem blisko klasztor Zrealizowanego Kassapy, spełnionego i w pełni przebudzonego. Chodźmy go zobaczyć. Twierdzę, że jest dobrze zobaczyć tego Zrealizowanego Kassapę, spełnionego i w pełni przebudzonego'. Student Jotipala odpowiedział: 'Wystarczy, mój drogi Ghatikara, jaki sens jest w widzeniu tego łysego pustelnika?'

9. Wtedy gdy bramin student Jotipala umył swą głowę, garncarz Ghatikara chwycił go za włosy i rzekł: 'Mój drogi Jotipala, jest tu całkiem blisko klasztor Zrealizowanego Kassapy, spełnionego i w pełni przebudzonego. Chodźmy go zobaczyć. Twierdzę, że jest dobrze zobaczyć tego Zrealizowanego Kassapę, spełnionego i w pełni przebudzonego'. Wtedy bramin student Jotipala pomyślał: 'To cudowne, to niesamowite, że ten garncarz Ghatikara, który jest innego urodzenia, pozwala sobie chwycić mnie za włosy gdy umyłem głowę! Z pewnością to nie może być prosta sprawa'. I powiedział do garncarza Ghatikary: 'Posuwasz się aż do tego, mój drogi Ghatikara?' 'Posuwam się aż do tego, mój drogi Jotipala, bo tak mocno twierdzę, że jest dobrze zobaczyć Zrealizowanego Kassapę, spełnionego i w pełni przebudzonego'. 'Zatem mój drogi Ghatikara, puść mnie. Chodźmy go odwiedzić'.

10. I tak garncarz Ghatikara i bramin student Jotipala, poszli zobaczyć Zrealizowanego Kassapę, spełnionego i w pełni przebudzonego. Ghatikara po złożeniu mu hołdu, usiadł z boku, podczas gdy Jotipala wymienił z nim pozdrowienia i kiedy kurtuazyjna i grzecznościowa rozmowa została zakończona, również usiadł z boku. Wtedy Ghatikara rzekł do Zrealizowanego Kassapy, spełnionego i w pełni przebudzonego: 'Czcigodny panie, to bramin student Jotipala, mój przyjaciel, mój bliski przyjaciel. Niech Zrealizowany pouczy go o Dhammie'. Wtedy Zrealizowany Kassapa, spełniony i w pełni przebudzony, poinstruował, przynaglił, pobudził i zachęcił garncarza Ghatikarę i bramina studenta Jotipalę ekspozycją Dhammy. Na zakończenie ekspozycji, po ucieszeniu się i uradowaniu słowami Zrealizowanego Kassapy, wstali ze swych miejsc trzymając go po swej prawej stronie i odeszli.

11. Wtedy Jotipala spytał Ghatikarę: 'Teraz kiedy usłyszałeś tą Dhammę, mój drogi Ghatikaro, dlaczego nie odejdziesz z domowego życia w bezdomność?' 'Mój drogi Jotipala. Czyżbyś nie wiedział, że wspomagam moich niewidomych i starych rodziców?' 'Zatem mój drogi Ghatikaro, ja odejdę w bezdomność'.

12. I tak garncarz Gathikara i bramin student Jotipala, udali się do Zrealizowanego Kassapy, spełnionego i w pełni przebudzonego i garncarz Ghatikara powiedział do Zrealizowanego Kassapy, spełnionego i w pełni przebudzonego: 'Czcigodny panie, to bramin student Jotipala, mój przyjaciel, mój bliski przyjaciel. Niech Zrealizowany da mu odejść w bezdomność'. I bramin student odszedł w bezdomność pod wodzą Zrealizowanego Kassapy, spełnionego i w pełni oświeconego i otrzymał pełne przyjęcie.

13. Wtedy, niedługo po tym jak bramin student Jotipala otrzymał pełne przyjęcie, pół miesiąca po tym jak otrzymał pełne przyjęcie, Zrealizowany Kassapa, spełniony i w pełni przebudzony, pozostał w Vebhalinga tak długo jak chciał i dalej udał się na wędrówkę do Bennares. Wędrując etapami ostatecznie doszedł do Bennares i tam zamieszkał w Parku Jeleni Isipatana.

14. Król Kiki z Kasi usłyszał: 'Wydaje się, że Zrealizowany Kassapa, spełniony i w pełni przebudzony przybył do Bennares i mieszka w Parku Jeleni Isipatana. Zatem przygotował on wiele powozów i wsiadł do jednego z nich i wyjechał z Bennares z pełną pompą, ażeby zobaczyć Zrealizowanego Kassapę, spełnionego i w pełni przebudzonego. Dojechał tak daleko jak pozwalała na to droga i wtedy wyszedł z powozu i ruszył pieszo do Zrealizowanego Kassapy, spełnionego i w pełni przebudzonego. Po złożeniu mu hołdu, usiadł z boku i Zrealizowany Kassapa spełniony i w pełni przebudzony, poinstruował, przynaglił, pobudził i zachęcił Króla Kiki z Kasi ekspozycją Dhammy.

15. Na zakończenie ekspozycji Król Kiki z Kasi powiedział: 'Czcigodny panie, niech Zrealizowany wraz ze Zgromadzeniem mnichów przyjmie jutrzejszy posiłek ode mnie'. I Zrealizowany Kassapa, spełniony i w pełni przebudzony zgodził się w milczeniu. Wtedy wiedząc, że Zrealizowany Kassapa, spełniony i w pełni przebudzony zaakceptował, król wstał ze swojego miejsca i po złożeniu mu hołdu, trzymając go po swej prawej stronie, odszedł.

16. Wtedy gdy skończyła się noc, Król Kiki z Kasi przygotował wiele rodzajów dobrego jedzenia we swym własnym miejscu przebywania, czerwony ryż przechowywany w snopkach, z wybranymi ciemnymi ziarnami, wraz z wieloma rodzajami sosów i curry i po tym oznajmił Zrealizowanemu Kassapie, spełnionemu i w pełni oświeconemu: 'Już czas, czcigodny panie, posiłek jest gotowy'.

17. Wtedy o poranku, Zrealizowany Kassapa, spełniony i w pełni przebudzony ubrał się i zabierając swą miskę i zewnętrzna szatę, udał się ze Zgromadzeniem mnichów do miejsca pobytu Króla Kasi Kiki z Kasi i usiadł na przygotowanym siedzeniu. Wtedy swymi własnymi rękami Król Kiki z Kasi obsłużył i zadowolił Zgromadzenie mnichów wiedzione przez Buddę rozlicznymi rodzajami dobrego pokarmu. Wtedy gdy Zrealizowany Kassapa, spełniony i w pełni przebudzony zjadł i wyciągnął swą rękę z miski, Król Kiki z Kasi zajął niższe miejsce i rzekł: 'Czcigodny panie, niech Zrealizowany zaakceptuje ode mnie rezydencję na sezon deszczowy w Bennares; będzie to pomocne dla Zgromadzenia'. 'Wystarczy, królu, moja rezydencja na sezon deszczowy już została zapewniona'. Drugi raz i trzeci raz Król Kiki z Kasi powiedział: 'Czcigodny panie, niech Zrealizowany zaakceptuje ode mnie rezydencję na sezon deszczowy w Bennares; będzie to pomocne dla Zgromadzenia'. 'Wystarczy, królu, moja rezydencja na sezon deszczowy już została zapewniona'. Król pomyślał: 'Zrealizowany Kassapa, spełniony i w pełni oświecony nie zaakceptował ode mnie rezydencji na sezon deszczowy w Bennares' i był bardzo rozczarowany i smutny.

18. Wtedy rzekł: 'Czcigodny panie czy masz lepszego wspierającego niż ja?' 'Mam wielki królu. Jest handlowe miasto zwane Vebhalinga, gdzie mieszka garncarz zwany Ghatikara. On jest moim wspierającym, moim głównym wspierającym'. Teraz wielki królu myślisz: 'Zrealizowany Kassapa, spełniony i w pełni przebudzony nie zaakceptował ode mnie rezydencji na sezon deszczowy w Bennares' i jesteś bardzo rozczarowany i smutny ale garncarz Ghatikara nie jest i nie będzie. Garncarz Gathikara udał się po schronienie do Buddy, Dhammy i Zgromadzenia. Powstrzymuje się od zabijania żywych stworzeń, od zabierania tego co nie dane, od błędnego prowadzenia się odnośnie zmysłowych przyjemności, od fałszywej mowy i od wina, likierów i środków oszałamiających, które są podstawą zaniedbania. Ma on doskonałe zaufanie do Buddy, Dhammy i Zgromadzenia i posiada cnoty kochane przez szlachetnych, Jest wolny od wątpliwości co do cierpienia, powstania cierpienia, wstrzymania cierpienia i drogi prowadzącej do wstrzymania cierpienia. Je tylko raz dziennie, utrzymuje celibat, jest cnotliwy o dobrym charakterze. Odłożył klejnoty i złoto, zrezygnował ze złota i srebra. Nie kopie w ziemi dla zdobycia gliny używając piki; swymi własnymi rękami; zbiera materiał na wybrzeżu i zawozi do domu w taczce, kiedy wykona naczynie, mówi: 'Niech ktokolwiek chce, przyniesie przebrany ryż czy przebraną fasolę czy przebraną soczewicę i niech zabierze co chce'. Wspiera on swoich niewidomych i starych rodziców. Po zniszczeniu pięciu niższych pęt jest tym który pojawi się ponownie spontanicznie (w Czystych Krainach) i tam osiągnie finałowe wygaszenie, bez ponownego powracania na ten świat.

19. Przy pewnej okazji gdy mieszkałem w Vebhalinga, z nastaniem poranka, ubrałem się i zabierając moją miskę i zewnętrzną szatę, udałem się do rodziców garncarza Ghatikary i spytałem ich: 'Proszę powiedzcie gdzie poszedł garncarz?' 'Czcigodny panie, twój wspierający wyszedł, ale weź ryż z kotła i sos z rondla i jedz'. Tak zrobiłem i odszedłem. Wtedy garncarz Ghatikara przyszedł do swych rodziców i spytał: 'Kto zabrał ryż z kotła i sos z rondla, zjadł i poszedł?' 'Mój drogi, to był Zrealizowany Kassapa, spełniony i w pełni przebudzony'. Wtedy garncarz Ghatikara pomyślał: 'To zysk dla mnie, to dla mnie wielki zysk, że Zrealizowany Kassapa spełniony i w pełni przebudzony polega na mnie w ten sposób'. I błogość i radość i szczęście nie opuszczały go przez pół miesiąca a jego rodziców przez tydzień.

20. Przy innej okazji gdy mieszkałem w Vebhalinga, z nastaniem poranka, ubrałem się i zabierając moją miskę i zewnętrzną szatę, udałem się do rodziców garncarza Ghatikary i spytałem ich: 'Proszę powiedzcie gdzie poszedł garncarz?' 'Czcigodny panie, twój wspierający wyszedł, ale weź owsiankę z wazy i sos z rondla i jedz'. Tak zrobiłem i odszedłem. Wtedy garncarz Ghatikara przyszedł do swych rodziców i spytał: 'Kto zabrał owsiankę z wazy i sos z rondla, zjadł i poszedł?' 'Mój drogi, to był Zrealizowany Kassapa, spełniony i w pełni przebudzony'. Wtedy garncarz Ghatikara pomyślał: 'To zysk dla mnie, to dla mnie wielki zysk, że Zrealizowany Kassapa spełniony i w pełni przebudzony polega na mnie w ten sposób'. I błogość i radość i szczęście nie opuszczały go przez pół miesiąca a jego rodziców przez tydzień.

21. Przy innej okazji gdy mieszkałem w Vebhalinga, moja chatka przeciekała. Wtedy odezwałem się do mnichów tak: 'Idźcie mnisi i poszukajcie czy nie ma jakiejś trawy w domu garncarza Ghatikary'. 'Czcigodny panie, nie ma trawy w domu garncarza Ghatikary, jest trawa, którą wyłożony jest dach domu'. 'Idźcie mnisi i zabierzcie trawę z dachu garncarza Ghatikary'. Zrobili tak. Wtedy rodzice garncarza Ghatikary spytali mnichów: 'Kto usuwa trawę z dachu?' 'Siostro, chatka Zrealizowanego Kassapy spełnionego i w pełni przebudzonego przecieka' 'Zabierajcie, czcigodni panowie, zabierajcie i bądźcie błogosławieni'. Wtedy garncarz przyszedł do domu rodziców i spytał: 'Kto usunął trawę z dachu?' 'Mnisi, mój drogi, chatka Zrealizowanego Kassapy spełnionego i w pełni przebudzonego, przeciekała'. Wtedy garncarz Ghatikara pomyślał: 'To zysk dla mnie, to dla mnie wielki zysk, że Zrealizowany Kassapa spełniony i w pełni przebudzony polega na mnie w ten sposób'. I błogość i radość i szczęście nie opuszczały go przez pół miesiąca a jego rodziców przez tydzień. A dom pozostał pełne trzy miesiące pod gołym niebem a jednak żaden deszcz nie spadł do środka. Taki jest garncarz Ghatikara'. 'To zysk, to wielki zysk dla garncarza Ghatikary, że Zrealizowany Kassapa, spełniony i w pełni przebudzony tak na nim polega'.

22. Wtedy Król Kiki z Kasi przeznaczył dla garncarza Ghatikary pięćset wozów wypełnionych czerwonym ryżem przechowywanym w snopkach, jak również materiałami na sosy. Wtedy człowiek króla udał się do garncarza Ghatikary i rzekł mu: 'Czcigodny panie oto pięćset wozów wypełnionych czerwonym ryżem przechowywanym w snopkach, jak również materiałami na sosy, przeznaczonymi dla ciebie przez Króla Kiki z Kasi, proszę zaakceptuje je'. 'Król jest bardzo zajęty i ma wiele do zrobienia. Ja mam dość. Niech to będzie dla samego króla'.

23. Teraz Anando możesz pomyśleć w ten sposób: 'Z pewnością ktoś inny był braminem studentem Jatipalą, przy tamtej okazji. Ale nie powinieneś uważać w ten sposób. To ja byłem braminem studentem Jatipalą przy tamtej okazji”. Oto co powiedział Zrealizowany. Czcigodny Ananda był zadowolony i ucieszony słowami Zrealizowanego.

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji [http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html GNU Free

Documentation License] w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://www.tipitaka.org/romn/cscd/s0201m.mul3.xml

Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/

Tłumaczenie: Varapanyo