Tytuł: Płaszcz

O autorze: Varapanyo Bhikkhu

Wersja pdf:

view source

print

Wersja scribd:

MN.088

Bāhitika Sutta

Płaszcz

Tłumaczenie: Varapanyo

alternatywne tłumaczenie:


1. Tak usłyszałem. Przy pewnej okazji Zrealizowany mieszkał w Savatthi w Gaju Jeta w Parku Anathpindki.

2. Wtedy o poranku czcigodny Ananda ubrał się i zabrał swą miskę i zewnętrzną szatę i udał się do Savatthi na żebraczy obchód. Kiedy obszedł Savatthi w poszukiwaniu jedzenia i wrócił z żebraczego obchodu, po posiłku, udał się do Wschodniego Parku do Pałacu Matki Migary na całodzienny pobyt.

3. Przy tej okazji Król Pasenadi z Kosala dosiadł słonia Ekapundarika i wyjechał z Savatthi w czasie południa. Zobaczył czcigodnego Anandę nadchodzącego z oddali i spytał ministra Sirivaddha: „Czy to czcigodny Ananda czy nie?” „Tak panie, to jest czcigodny Ananda”.

4. Wtedy Król Pasenadi z Kosala powiedział pewnemu człowiekowi: „Chodź dobry człowieku, idź do czcigodnego Anandy i złóż mu hołd w moim imieniu twoją głową u jego stóp. I powiedz: 'Czcigodny panie, Król Pasenadi z Kosala składa hołd swoją głową u stóp czcigodnego Anandy' i wtedy powiedz: 'Czcigodny panie, jeżeli czcigodny Ananda nie ma pilnego zajęcia, być może czcigodny Ananda mógłby poczekać chwilę, kierowany współczuciem'”.

5. „Tak panie”, odparł ten człowiek i poszedł do czcigodnego Anandy i po złożeniu mu hołdu stanął z boku i rzekł do czcigodnego Anandy: „Czcigodny panie, Król Pasenadi z Kosala składa hołd swoją głową u stóp czcigodnego Anandy. Czcigodny panie, jeżeli czcigodny Ananda nie ma pilnego zajęcia, być może czcigodny Ananda mógłby poczekać chwilę, kierowany współczuciem”.

6. Czcigodny Ananda zgodził się w milczeniu. Wtedy Król Pasenadi z Kosala udał się na słoniu tak daleko jak słoń potrafił dojść i wtedy zsiadł z niego i poszedł do Czcigodnego Anandy pieszo. Po złożeniu mu hołdu, stanął z boku i rzekł do czcigodnego Anandy: „Jeżeli czcigodny Ananda nie ma pilnego zajęcia, byłoby dobrze gdyby poszedł do brzegu rzeki Aciravati, kierowany współczuciem”.

7. Czcigodny Ananda zgodził się w milczeniu. Udał się do brzegów rzeki Acivarati i usiadł u korzenia drzewa na przygotowanym siedzeniu. Wtedy Król Pasenadi dojechał na słoniu tak daleko jak słoń potrafił dojść, zsiadł z niego i poszedł do Czcigodnego Anandy pieszo. Po złożeniu mu hołdu stanął z boku i rzekł do czcigodnego Anandy: „Czcigodny panie, tu jest słoniowy pled. Niech czcigodny Ananda usiądzie na nim”. „Nie ma potrzeby, wielki królu. Siedzę na swojej własnej macie”.

8. Król Pasenadi z Kosala usiadł na przygotowanym miejscu i rzekł do czcigodnego Anandy: „Czy Zrealizowany może zachować się ciałem w taki sposób, że mógłby być skrytykowany przez mądrych pustelników i braminów?” „Nie, wielki królu. Zrealizowany nie może zachować się ciałem w taki sposób, że mógłby być skrytykowany przez mądrych pustelników i braminów”. „Czy Zrealizowany może zachować się mową w taki sposób, że mógłby być skrytykowany przez mądrych pustelników i braminów?” „Nie, wielki królu. Zrealizowany nie może zachować się mową w taki sposób, że mógłby być skrytykowany przez mądrych pustelników i braminów”. „Czy Zrealizowany może zachować się umysłem w taki sposób, że mógłby być skrytykowany przez mądrych pustelników i braminów?” „Nie, wielki królu. Zrealizowany nie może zachować się umysłem w taki sposób, że mógłby być skrytykowany przez mądrych pustelników i braminów”.

9. „To cudowne, czcigodny panie, to wspaniale! Gdyż to czego nie zdołaliśmy osiągnąć pytaniem zostało osiągnięte przez czcigodnego Anandę odpowiedzią na pytanie. Nie rozpoznajemy niczego cennego w pochwałach i naganach innych, wypowiedzianych przez głupie ignoranckie osoby, które mówią bez przebadania czy oceny; ale rozpoznajemy jako cenne pochwały i nagany innych wypowiedziane przez mądre, inteligentne i bystre osoby, które mówią po przebadaniu i ocenie.

10. Czcigodny Anando, jaki rodzaj cielesnego zachowania jest krytykowany przez mądrych pustelników i braminów?” „Wszelkie cielesne zachowanie które jest niekorzystne, wielki królu”. „Czcigodny Anando, jaki rodzaj cielesnego zachowania jest niekorzystny?” „Wszelkie cielesne zachowanie które jest naganne, wielki królu”. „Czcigodny Anando, jaki rodzaj cielesnego zachowania jest naganny?” „Wszelkie cielesne zachowanie które przynosi zmartwienie, wielki królu”. „Czcigodny Anando, jaki rodzaj cielesnego zachowania przynosi zmartwienie?” „Wszelkie cielesne zachowanie które ma bolesne rezultaty, wielki królu”. „Czcigodny Anando, jaki rodzaj cielesnego zachowania ma bolesne rezultaty?” „Wszelkie cielesne zachowanie, które wiedzie do własnego zmartwienia, do zmartwienia innych, do zmartwienia obu; i z powodu którego niekorzystne stany wzrastają i korzystne stany zanikają. Takie cielesne zachowanie jest krytykowane przez mądrych pustelników i braminów, wielki królu”.

11.”Czcigodny Anando, jaki rodzaj werbalnego zachowania jest krytykowany przez mądrych pustelników i braminów?” „Wszelkie werbalne zachowanie które jest niekorzystne, wielki królu”. „Czcigodny Anando, jaki rodzaj werbalnego zachowania jest niekorzystny?” „Wszelkie werbalne zachowanie które jest naganne, wielki królu”. „Czcigodny Anando, jaki rodzaj werbalnego zachowania jest naganny?” „Wszelkie werbalne zachowanie które przynosi zmartwienie, wielki królu”. „Czcigodny Anando, jaki rodzaj werbalnego zachowania przynosi zmartwienie?” „Wszelkie werbalne zachowanie które ma bolesne rezultaty, wielki królu”. „Czcigodny Anando, jaki rodzaj werbalnego zachowania ma bolesne rezultaty?” „Wszelkie werbalne zachowanie, które wiedzie do własnego zmartwienia, do zmartwienia innych, do zmartwienia obu; i z powodu którego niekorzystne stany wzrastają i korzystne stany zanikają. Takie werbalne zachowanie jest krytykowane przez mądrych pustelników i braminów, wielki królu”.

12. „Czcigodny Anando, jaki rodzaj mentalnego zachowania jest krytykowany przez mądrych pustelników i braminów?” „Wszelkie mentalne zachowanie które jest niekorzystne, wielki królu”. „Czcigodny Anando, jaki rodzaj mentalnego zachowania jest niekorzystny?” „Wszelkie mentalne zachowanie które jest naganne, wielki królu”. „Czcigodny Anando, jaki rodzaj mentalnego zachowania jest naganny?” „Wszelkie mentalne zachowanie które przynosi zmartwienie, wielki królu”. „Czcigodny Anando, jaki rodzaj mentalnego zachowania przynosi zmartwienie?” „Wszelkie mentalne zachowanie które ma bolesne rezultaty, wielki królu”. „Czcigodny Anando, jaki rodzaj mentalnego zachowania ma bolesne rezultaty?” „Wszelkie mentalne zachowanie, które wiedzie do własnego zmartwienia, do zmartwienia innych, do zmartwienia obu; i z powodu którego niekorzystne stany wzrastają i korzystne stany zanikają. Takie mentalne zachowanie jest krytykowane przez mądrych pustelników i braminów, wielki królu”.

13. „Czcigodny Anando, czy Zrealizowany chwali tylko porzucenie wszystkich niekorzystnych stanów?” "Tathagata, wielki królu, porzucił wszystkie niekorzystne stany i posiada korzystne stany”.

14. „Czcigodny Anando, jaki rodzaj cielesnego zachowania nie jest krytykowany przez mądrych pustelników i braminów?” „Wszelkie cielesne zachowanie które jest korzystne, wielki królu”. „Czcigodny Anando, jaki rodzaj cielesnego zachowania jest korzystny?” „Wszelkie cielesne zachowanie które jest nienaganne, wielki królu”. „Czcigodny Anando, jaki rodzaj cielesnego zachowania jest nienaganny?” „Wszelkie cielesne zachowanie które nie przynosi zmartwienia, wielki królu”. „Czcigodny Anando, jaki rodzaj cielesnego zachowania nie przynosi zmartwienia?” „Wszelkie cielesne zachowanie które ma przyjemne rezultaty, wielki królu”. „Czcigodny Anando, jaki rodzaj cielesnego zachowania ma przyjemne rezultaty?” „Wszelkie cielesne zachowanie, które nie wiedzie do własnego zmartwienia, do zmartwienia innych, do zmartwienia obu; i z powodu którego korzystne stany wzrastają i niekorzystne stany zanikają. Takie cielesne zachowanie nie jest krytykowane przez mądrych pustelników i braminów, wielki królu”.

15. „Czcigodny Anando, jaki rodzaj werbalnego zachowania nie jest krytykowany przez mądrych pustelników i braminów?” „Wszelkie werbalne zachowanie które jest korzystne, wielki królu”. „Czcigodny Anando, jaki rodzaj werbalnego zachowania jest korzystny?” „Wszelkie werbalne zachowanie które jest nienaganne, wielki królu”. „Czcigodny Anando, jaki rodzaj werbalnego zachowania jest nienaganny?” „Wszelkie werbalne zachowanie które nie przynosi zmartwienia, wielki królu”. „Czcigodny Anando, jaki rodzaj werbalnego zachowania nie przynosi zmartwienia?” „Wszelkie werbalne zachowanie które ma przyjemne rezultaty, wielki królu”. „Czcigodny Anando, jaki rodzaj werbalnego zachowania ma przyjemne rezultaty?” „Wszelkie werbalne zachowanie, które nie wiedzie do własnego zmartwienia, do zmartwienia innych, do zmartwienia obu; i z powodu którego korzystne stany wzrastają i niekorzystne stany zanikają. Takie werbalne zachowanie nie jest krytykowane przez mądrych pustelników i braminów, wielki królu”.

16. „Czcigodny Anando, jaki rodzaj mentalnego zachowania nie jest krytykowany przez mądrych pustelników i braminów?” „Wszelkie mentalne zachowanie które jest korzystne, wielki królu”. „Czcigodny Anando, jaki rodzaj mentalnego zachowania jest korzystny?” „Wszelkie mentalne zachowanie które jest nienaganne, wielki królu”. „Czcigodny Anando, jaki rodzaj mentalnego zachowania jest nienaganny?” „Wszelkie mentalne zachowanie które nie przynosi zmartwienia, wielki królu”. „Czcigodny Anando, jaki rodzaj mentalnego zachowania nie przynosi zmartwienia?” „Wszelkie mentalne zachowanie które ma przyjemne rezultaty, wielki królu”. „Czcigodny Anando, jaki rodzaj mentalnego zachowania ma przyjemne rezultaty?” „Wszelkie mentalne zachowanie, które nie wiedzie do własnego zmartwienia, do zmartwienia innych, do zmartwienia obu; i z powodu którego korzystne stany wzrastają i niekorzystne stany zanikają. Takie mentalne zachowanie nie jest krytykowane przez mądrych mnichów i braminów, wielki królu”.

17. „Czcigodny Anando, czy Zrealizowany chwali tylko podjęcie wszystkich korzystnych stanów?” „Tathagata wielki królu, porzucił wszystkie niekorzystne stany i posiada korzystne stany”.

18. „To cudowne, czcigodny panie, to wspaniałe jak dobrze to zostało wyrażone przez czcigodnego Anandę! Jesteśmy usatysfakcjonowani i zadowoleni tym co zostało tak dobrze wyrażone przez niego. Czcigodny panie, jesteśmy tak usatysfakcjonowani i zadowoleni, z tego co zostało dobrze wyrażone przez czcigodnego Anandę, że gdyby słoń-skarb był mu dozwolony, dalibyśmy go mu. Gdyby koń-skarb był mu dozwolony, dalibyśmy go mu. Gdyby przywilej wioski był mu dozwolony, dalibyśmy go mu. Ale wiemy, że te rzeczy nie są dozwolone czcigodnemu Anandzie. Ale jest tu mój płaszcz, czcigodny panie, który został mi przysłany zapakowany w szkatułę królewskiego parasola przez króla Ajatasattu z Magadha, długi na szesnaście rąk i sześć rąk szeroki. Niech czcigodny Ananda zaakceptuje go kierowany współczuciem”. „To nie jest konieczne, wielki królu. Moja potrójna szata jest kompletna”.

19. „Czcigodny panie, ta rzeka Acaravati była widziana zarówno przez czcigodnego Anandę jak i przez nas gdy wielka chmura spuściła deszcz na góry. Wtedy ta rzeka Acaravati wylała z obu brzegów. Tak też czcigodny panie, czcigodny Ananda może mieć potrójną szatę z tego płaszcza dla siebie i może podzielić się swą starą potrójną szatą ze swymi towarzyszami w świętym życiu. W ten sposób, nasz podarunek wyleje się. Czcigodny panie, niech czcigodny Ananda zaakceptuje płaszcz”.

20. Czcigodny Ananda zaakceptował płaszcz. Wtedy Król Pasenadi z Kosala powiedział: „A teraz, czcigodny panie, odchodzimy. Jesteśmy zajęci i mamy duża do zrobienia”. „Teraz jest czas wielki królu byś zrobił to co uważasz za słuszne”. Wtedy po ucieszeniu się i uradowaniu słowami czcigodnego Anandy, Król Pasenadi z Kosala wstał ze swego miejsca i po złożeniu hołdu czcigodnemu Anandzie, trzymając go po swej prawej stronie, odszedł.

21. Wtedy wkrótce po tym jak odszedł, czcigodny Ananda udał się do Zrealizowanego i po złożeniu mu hołdu usiadł z boku i opowiedział mu całą konwersację z Królem Pasenadi z Kosala i sprezentował płaszcz Zrealizowanemu.

22. Wtedy Zrealizowany odezwał się do mnichów: „Mnisi, to zysk dla Króla Pasenadi z Kosala, wielki zysk dla Króla Pasenadi z Kosala, że miał okazję zobaczenia i okazania szacunku Anandzie”. Oto co powiedział Zrealizowany. Mnisi byli zadowoleni i ucieszeni słowami Zrealizowanego.

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://www.tipitaka.org/romn/cscd/s0201m.mul3.xml

Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/

Tłumaczenie: Varapanyo