Tytuł: Assalayana

O autorze: Varapanyo Bhikkhu

Wersja pdf:

view source

print

Wersja scribd:

MN.093

Assalāyana Sutta

Assalayana

Tłumaczenie: Varapanyo

alternatywne tłumaczenie:


1. Tak usłyszałem. Przy pewnej okazji Zrealizowany mieszkał w Savatthi w Gaju Jeta w Parku Anathapindiki.

2. Przy tej okazji pięciuset braminów z różnych prowincji przebywało w Savatthi w tym lub innym interesie. Ci bramini pomyśleli: „Ten pustelnik Gotama opisuje oczyszczenie dla wszystkich czterech kast. Kto jest zdolny podjąć z nim dyskusję na temat tego twierdzenia?”

3. Przy tej okazji bramin student Assalayana mieszkał w Savatthi. Młody, o wygolonej głowie, szesnastoletni, był mistrzem Trzech Wed z ich słownictwem, liturgią, fonologią, etymologią i z historią jako piątą, obeznany w filologi i gramatyce, w pełni doświadczony w naturalnej filozofii i znakach Wielkiego Człowieka. Wtedy bramini pomyśleli: „Jest tu ten bramin student Assalayana mieszkający w Savatthi. Młody, o wygolonej głowie, szesnastoletni, jest mistrzem Trzech Wed z ich słownictwem, liturgią, fonologią, etymologią i z historią jako piątą, obeznany w filologi i gramatyce, w pełni doświadczony w naturalnej filozofii i znakach Wielkiego Człowieka. On będzie zdolny podjąć dyskusję z pustelnikiem Gotamą o tym twierdzeniu”.

4 I tak bramini udali się do bramina studenta Assalayany i powiedzieli mu: „Mistrzu Assalayana, pustelnik Gotama opisuje oczyszczenie dla wszystkich czterech kast. Niech mistrz Assalayana podejmie dyskusję z pustelnikiem Gotamą o tym twierdzeniu”. Kiedy to zostało powiedziane, bramin student Assalayana odpowiedział: „Panowie, pustelnik Gotama jest tym kto mówi Dhammę. A z tymi którzy mówią Dhammę jest trudno dyskutować. Nie jestem w stanie dyskutować z pustelnikiem Gotamą o tym twierdzeniu”. Drugi raz bramini powiedzieli: „Mistrzu Assalayana, pustelnik Gotama opisuje oczyszczenie dla wszystkich czterech kast. Niech mistrz Assalayana podejmie dyskusję z pustelnikiem Gotamą o tym twierdzeniu. Gdyż trening wędrowca został zakończony przez mistrza Assalayanę”. Drugi raz bramin student Assalayana odpowiedział: „Panowie, pustelnik Gotama jest tym kto mówi Dhammę. A z tymi którzy mówią Dhammę jest trudno dyskutować. Nie jestem w stanie dyskutować z pustelnikiem Gotamą o tym twierdzeniu”. Trzeci raz bramini powiedzieli: „Mistrzu Assalayana, pustelnik Gotama opisuje oczyszczenie dla wszystkich czterech kast. Niech mistrz Assalayana podejmie dyskusję z pustelnikiem Gotamą o tym twierdzeniu. Gdyż trening wędrowca został zakończony przez mistrza Assalayanę. Niech mistrz Assalayana nie będzie przegranym bez nawet pomyślenia o walce”. Kiedy to zostało powiedziane, bramin student Assalayana odpowiedział: „Panowie, pustelnik Gotama jest tym kto mówi Dhammę. A z tymi którzy mówią Dhammę jest trudno dyskutować. Nie jestem w stanie dyskutować z pustelnikiem Gotamą o tym twierdzeniu. Jednak panowie, na wasze żądanie pójdę”.

5. Wtedy bramin student Assalayana udał się z licznymi braminami do Zrealizowanego i wymienił z nim pozdrowienia a kiedy kurtuazyjna i grzecznościowa rozmowa został zakończona, usiadł z boku i powiedział do Zrealizowanego: „Mistrzu Gotama, bramini mówią tak: 'Bramini są najwyższą kastą, ci z innych kast są gorsi, bramini są najjaśniejszą kastą, ci z innych kast są ciemni. Tylko bramini są oczyszczeni, nie nie-bramini, jedynie bramini są synami Brahmy, potomstwem Brahmy zrodzonymi z jego ust, zrodzonymi z Brahmy, stworzonymi przez Brahmę, spadkobiercami Brahmy'. Co mistrz Gotama o tym mówi?” „Assalayana, kobiety braminki są widziane jako mające okres, będące w ciąży, rodzące i dające mleko. A jednak ci którzy są zrodzeni z łon bramińskich kobiet mówią w ten sposób: 'Bramini są najwyższą kastą, ci z innych kast są gorsi, bramini są najjaśniejszą kastą, ci z innych kast są ciemni. Tylko bramini są oczyszczeni, nie nie-bramini, jedynie bramini są synami Brahmy, potomstwem Brahmy zrodzonymi z jego ust, zrodzonymi z Brahmy, stworzonymi przez Brahmę, spadkobiercami Brahmy'”.

6. „Chociaż mistrz Gotama mówi tak, wciąż bramini myślą w ten sposób: 'Bramini są najwyższą kastą, ci z innych kast są gorsi, bramini są najjaśniejszą kastą, ci z innych kast są ciemni. Tylko bramini są oczyszczeni, nie nie-bramini, jedynie bramini są synami Brahmy, potomstwem Brahmy zrodzonymi z jego ust, zrodzonymi z Brahmy, stworzonymi przez Brahmę, spadkobiercami Brahmy'”. „Jak myślisz Assalayana? Czy słyszałeś, że w Yona i Kamboja i w innych zewnętrznych krajach, są tylko dwie kasty, mistrzów i niewolników, i że mistrzowie stają się niewolnikami a niewolnicy mistrzami?” „Tak słyszałem, panie”. „Zatem na mocy jakiego argumentu, lub wspierani jakim (autorytetem) bramini w tym przypadku mówią w ten sposób: 'Bramini są najwyższą kastą, ci z innych kast są gorsi, bramini są najjaśniejszą kastą, ci z innych kast są ciemni. Tylko bramini są oczyszczeni, nie nie-bramini, jedynie bramini są synami Brahmy, potomstwem Brahmy zrodzonymi z jego ust, zrodzonymi z Brahmy, stworzonymi przez Brahmę'?”

7. „Chociaż mistrz Gotama mówi tak, wciąż bramini myślą w ten sposób: 'Bramini są najwyższą kastą, ci z innych kast są gorsi, bramini są najjaśniejszą kastą, ci z innych kast są ciemni. Tylko bramini są oczyszczeni, nie nie-bramini, jedynie bramini są synami Brahmy, potomstwem Brahmy zrodzonymi z jego ust, zrodzonymi z Brahmy, stworzonymi przez Brahmę, spadkobiercami Brahmy'”. „Jak myślisz Assalayana? Załóżmy, że szlachetny będzie zabijał żywe istoty, zabierał to co niedane, błędnie prowadził się co do zmysłowych przyjemności, mówił fałszywie, mówił złośliwie, mówił ostro, obmawiał, był pożądliwy, miał umysł o złej woli i utrzymywał błędny pogląd. Czy po rozpadzie ciała, po śmierci, tylko on pojawiłby się w stanie deprywacji, nieszczęśliwej destynacji, nawet w piekle – a nie bramin? Załóżmy, że kupiec … pracownik będzie zabijał żywe istoty, zabierał to co niedane, błędnie prowadził się co do zmysłowych przyjemności, mówił fałszywie, mówił złośliwie, mówił ostro, obmawiał, był pożądliwy, miał umysł o złej woli i utrzymywał błędny pogląd. Czy po rozpadzie ciała, po śmierci, tylko on pojawiłby się w stanie deprywacji, nieszczęśliwej destynacji, nawet w piekle – a nie bramin?” „Nie mistrzu Gotama. Czy to szlachetny, czy bramin, czy kupiec czy pracownik – wszyscy ci z czterech kast którzy zabiją żywe istoty, zabierają to co niedane, błędnie prowadzą się co do zmysłowych przyjemności, mówią fałszywie, mówią złośliwie, mówią ostro, obmawiają, są pożądliwi, mają umysł o złej woli i utrzymują błędny pogląd, po rozpadzie ciała, po śmierci, pojawiliby się w stanie deprywacji, nieszczęśliwej destynacji, nawet w piekle”. „Zatem na mocy jakiego argumentu, lub wspierani jakim (autorytetem) bramini w tym przypadku mówią w ten sposób: 'Bramini są najwyższą kastą, ci z innych kast są gorsi, bramini są najjaśniejszą kastą, ci z innych kast są ciemni. Tylko bramini są oczyszczeni, nie nie-bramini, jedynie bramini są synami Brahmy, potomstwem Brahmy zrodzonymi z jego ust, zrodzonymi z Brahmy, stworzonymi przez Brahmę, spadkobiercami Brahmy'?”

8. „Chociaż mistrz Gotama mówi tak, wciąż bramini myślą w ten sposób: 'Bramini są najwyższą kastą, ci z innych kast są gorsi, bramini są najjaśniejszą kastą, ci z innych kast są ciemni. Tylko bramini są oczyszczeni, nie nie-bramini, jedynie bramini są synami Brahmy, potomstwem Brahmy zrodzonymi z jego ust, zrodzonymi z Brahmy, stworzonymi przez Brahmę, spadkobiercami Brahmy'”. „Jak myślisz Assalayana? Załóżmy, że bramin będzie powstrzymywał się od zabijania żywych istot, od zabierania tego co niedane, od błędnego prowadzenia się co do zmysłowych przyjemności, od fałszywej mowy, od złośliwej mowy, od ostrej mowy, od obmowy, nie byłby pożądliwy, nie miałby umysłu o złej woli i będzie utrzymywał właściwy pogląd. Po rozpadzie ciała, po śmierci, czy tylko on pojawiłby się w szczęśliwej destynacji, nawet w świecie niebiańskim – a nie szlachetny, kupiec czy pracownik?” „Nie, mistrzu Gotama. Czy to szlachetny czy bramin czy kupiec czy pracownik – wszyscy ci z czterech kast którzy powstrzymują się od zabijania żywych istot, zabierania tego co niedane, błędnego prowadzenia się co do zmysłowych przyjemności, fałszywej mowy, złośliwej mowy, ostrej mowy, obmowy, nie są pożądliwi, nie mają umysłu o złej woli i utrzymują właściwy pogląd, po rozpadzie ciała, po śmierci, pojawiliby się w szczęśliwej destynacji, nawet w świecie niebiańskim”. „Zatem na mocy jakiego argumentu, lub wspierani jakim (autorytetem) bramini w tym przypadku mówią w ten sposób: 'Bramini są najwyższą kastą, ci z innych kast są gorsi, bramini są najjaśniejszą kastą, ci z innych kast są ciemni. Tylko bramini są oczyszczeni, nie nie-bramini, jedynie bramini są synami Brahmy, potomstwem Brahmy zrodzonymi z jego ust, zrodzonymi z Brahmy, stworzonymi przez Brahmę, spadkobiercami Brahmy'?”

9. „Chociaż mistrz Gotama mówi tak, wciąż bramini myślą w ten sposób: 'Bramini są najwyższą kastą, ci z innych kast są gorsi, bramini są najjaśniejszą kastą, ci z innych kast są ciemni. Tylko bramini są oczyszczeni, nie nie-bramini, jedynie bramini są synami Brahmy, potomstwem Brahmy zrodzonymi z jego ust, zrodzonymi z Brahmy, stworzonymi przez Brahmę'”. „Jak myślisz Assalayana? Czy tylko bramin jest zdolny do utrzymania przy istnieniu umysłu przyjazności wobec pewnego regionu, bez wrogości i złej woli a już nie szlachetny, kupiec czy pracownik?” „Nie, mistrzu Gotama. Czy to będzie szlachetny, czy bramin, czy kupiec, czy pracownik – wszystkie te cztery kasty są zdolne do utrzymania przy istnieniu przyjazności wobec pewnego regionu, bez wrogości i złej woli”. „Zatem na mocy jakiego argumentu, lub wspierani jakim (autorytetem) bramini w tym przypadku mówią w ten sposób: 'Bramini są najwyższą kastą, ci z innych kast są gorsi, bramini są najjaśniejszą kastą, ci z innych kast są ciemni. Tylko bramini są oczyszczeni, nie nie-bramini, jedynie bramini są synami Brahmy, potomstwem Brahmy zrodzonymi z jego ust, zrodzonymi z Brahmy, stworzonymi przez Brahmę, spadkobiercami Brahmy'?”

10. „Chociaż mistrz Gotama mówi tak, wciąż bramini myślą w ten sposób: 'Bramini są najwyższą kastą, ci z innych kast są gorsi, bramini są najjaśniejszą kastą, ci z innych kast są ciemni. Tylko bramini są oczyszczeni, nie nie-bramini, jedynie bramini są synami Brahmy, potomstwem Brahmy zrodzonymi z jego ust, zrodzonymi z Brahmy, stworzonymi przez Brahmę'”. „Jak myślisz Assalayana? Czy tylko bramin jest zdolny do zabrania gąbki i mydlanego pudru i pójścia do rzeki i obmycia się z kurzu i brudu a nie szlachetny czy kupiec, czy pracownik?” „Nie, mistrzu Gotama. Czy to będzie szlachetny, czy bramin, czy kupiec, czy pracownik – wszystkie te cztery kasty są zdolne do zabrania gąbki i mydlanego pudru i pójścia do rzeki i obmycia się z kurzu i brudu”. „Zatem na mocy jakiego argumentu, lub wspierani jakim (autorytetem) bramini w tym przypadku mówią w ten sposób: 'Bramini są najwyższą kastą, ci z innych kast są gorsi, bramini są najjaśniejszą kastą, ci z innych kast są ciemni. Tylko bramini są oczyszczeni, nie nie-bramini, jedynie bramini są synami Brahmy, potomstwem Brahmy zrodzonymi z jego ust, zrodzonymi z Brahmy, stworzonymi przez Brahmę, spadkobiercami Brahmy'?”

11. „Chociaż mistrz Gotama mówi tak, wciąż bramini myślą w ten sposób: 'Bramini są najwyższą kastą, ci z innych kast są gorsi, bramini są najjaśniejszą kastą, ci z innych kast są ciemni. Tylko bramini są oczyszczeni, nie nie-bramini, jedynie bramini są synami Brahmy, potomstwem Brahmy zrodzonymi z jego ust, zrodzonymi z Brahmy, stworzonymi przez Brahmę, spadkobiercami Brahmy'”. „Jak myślisz Assalayana? Załóżmy, że król o namaszczonej głowie zebrałby stu ludzi różnego urodzenia i powiedział im: 'Chodźcie panowie, niech każdy tutaj co urodził się w klanie szlachetnych czy w klanie braminów czy królewskim klanie, zabierze górny kij do wytwarzania ognia zrobiony drzewa sala, z drzewa salala, z drzewa sandałowego czy drzewa pudamaka i rozpali ogień i wyprodukuje gorąco. I również każdy co się urodził się poza kastą, w klanie traperów, w klanie wiklinowych pracowników, w klanie naprawiaczy karet, czy w klanie śmieciarzy, niech zabierze górny kij do wytwarzania ognia zrobiony z psiego koryta, z koryta dla świń, z pojemnika na śmiecie, z drzewa rycynowego i rozpali ogień i wyprodukuje gorąco'. Jak myślisz braminie, kiedy ogień jest rozpalany i gorąco wyprodukowane przez kogoś z pierwszej grupy, czy ten ogień miałby płomień, kolor i promieniowanie i czy byłoby można użyć go do celów jakim służy ogień, podczas kiedy ogień jest rozpalany i gorąco wyprodukowane przez kogoś z drugiej grupy, czy ten ogień nie miałby płomienia, koloru i promieniowania, i czy nie byłoby można użyć go do celów jakim służy ogień?” „Nie, mistrzu Gotama. Kiedy ogień jest rozpalany i gorąco wyprodukowane przez kogoś z pierwszej grupy, ten ogień miałby płomień, kolor i promieniowanie, i byłoby można użyć go do celów jakim służy ogień. I kiedy ogień jest rozpalany i gorąco wyprodukowane przez kogoś z drugiej grupy, ten ogień również miałby płomień, kolor i promieniowanie, i byłoby można użyć go do celów jakim służy ogień. Gdyż wszelki ogień ma płomień, kolor i promieniowanie i można użyć go do celów jakim służy ogień”. „Zatem na mocy jakiego argumentu, lub wspierani jakim (autorytetem) bramini w tym przypadku mówią w ten sposób: 'Bramini są najwyższą kastą, ci z innych kast są gorsi, bramini są najjaśniejszą kastą, ci z innych kast są ciemni. Tylko bramini są oczyszczeni, nie nie-bramini, jedynie bramini są synami Brahmy, potomstwem Brahmy zrodzonymi z jego ust, zrodzonymi z Brahmy, stworzonymi przez Brahmę, spadkobiercami Brahmy'?”

12. „Chociaż mistrz Gotama mówi tak, wciąż bramini myślą w ten sposób: 'Bramini są najwyższą kastą, ci z innych kast są gorsi, bramini są najjaśniejszą kastą, ci z innych kast są ciemni. Tylko bramini są oczyszczeni, nie nie-bramini, jedynie bramini są synami Brahmy, potomstwem Brahmy zrodzonymi z jego ust, zrodzonymi z Brahmy, stworzonymi przez Brahmę, spadkobiercami Brahmy'”. „Jak myślisz Assalayana? Załóżmy, że szlachetny młodzieniec będzie współżył z bramińską dziewczyną i z tego współżycia urodzi się syn. Czy ten syn zrodzony z szlachetnego młodzieńca i bramińskiej dziewczyny nazywałby się szlachetnym za ojcem czy braminem za matką?” „Mógłby być nazywany tak i tak, mistrzu Gotama”.

13. „Jak myślisz Assalayana? Załóżmy, że bramin młodzieniec będzie współżył z szlachetną dziewczyną i z tego współżycia urodzi się syn. Czy ten syn zrodzony z bramina młodzieńca i szlachetnej dziewczyny nazywałby się braminem za ojcem czy szlachetnym za matką?” „Mógłby być nazywany tak i tak, mistrzu Gotama”.

14. „Załóżmy, że klacz skrzyżowałby się z osłem i w wyniku tego urodziłby się źrebak. Czy ten źrebak byłby nazwany koniem po matce czy osłem po ojcu?” „To muł, mistrzu Gotama, gdyż nie należy do żadnego rodzaju. Widzę różnicę w tym przypadku, nie widzę różnicy w poprzednich przypadkach”.

15. „Jak myślisz, Assalayana? Załóżmy, że byłoby dwóch braminów studentów, którzy są braćmi urodzonymi z tej samej matki. Jeden uczony i bystry, drugi ani nie uczony ani bystry. Którego z nich bramini najpierw by karmili na stypie czy ceremonii ofiarowania ryżu gotowanego na mleku, czy uczcie ofiarnej czy uczcie dla gości?” „Przy takich okazjach, bramini karmiliby pierwszego tego kto uczony i bystry, mistrzu Gotama, gdyż jak to co ofiarowane dla tego kto nie jest uczony ani bystry mogłoby przynieść wielki owoc?”

16. „Jak myślisz, Assalayana? Załóżmy, że byłoby dwóch braminów studentów, którzy są braćmi urodzonymi z tej samej matki. Jeden uczony i bystry ale niemoralny i o złym charakterze a drugi ani nie uczony ani bystry, ale cnotliwy i o dobrym charakterze. Którego z nich bramini najpierw by karmili na stypie czy ceremonii ofiarowania ryżu gotowanego na mleku, czy uczcie ofiarnej czy uczcie dla gości?” „Przy takich okazjach, bramini karmiliby pierwszego tego kto nie jest ani uczony ani bystry, ale cnotliwy o dobrym charakterze, mistrzu Gotama; gdyż jak coś darowanego temu kto niemoralny i o złym charakterze mogłoby przynieść wielki owoc?”

17. „Wpierw Assalayana, oparłeś się na urodzinach, a potem oparłeś się na tekstowej uczoności, a potem oparłeś się o ten sam grunt tak jak to opisuję, że oczyszczenie jest dla czterech kast”. Kiedy to zostało powiedziane, bramin Student Assalayana siedział w milczeniu i skonsternowany, ze spuszczonymi ramionami i głową, smutny, bez słowa. Widząc to Zrealizowany rzekł do niego:

18. „Pewnego razu, Assalayana, kiedy siedmiu braminów proroków mieszkało w chatkach z liści w lesie, ten zgubny pogląd powstał u nich: 'Bramini są najwyższą kastą, ci z innych kast są gorsi, bramini są najjaśniejszą kastą, ci z innych kast są ciemni. Tylko bramini są oczyszczeni, nie nie-bramini, jedynie bramini są synami Brahmy, potomstwem Brahmy zrodzonymi z jego ust, zrodzonymi z Brahmy, stworzonymi przez Brahmę, spadkobiercami Brahmy'. Prorok Devala Ciemny usłyszał to. Wtedy uczesał swe włosy i brodę i ubrał się w ubranie koloru brunatnożółtego, włożył sandały i zabierając swój kij wykonany ze złota, pojawił się w na podwórku siedmiu bramińskich proroków. Wtedy podczas spacerowania tam i z powrotem po podwórku tych siedmiu bramińskich proroków, prorok Devala Ciemny mówił tak: 'Gdzie ci godni bramini prorocy poszli? Gdzie ci godni bramini prorocy poszli?' Wtedy tych siedmiu bramińskich proroków pomyślało: 'Kto chodzi tam i z powrotem po podwórku siedmiu bramińskich proroków, jak wiejski prostak mówiąc tak: 'Gdzie ci godni bramini prorocy poszli? Gdzie ci godni bramini prorocy poszli? Przeklnijmy go!' Wtedy tych siedmiu bramińskich proroków przeklęło bramina proroka Devalę Ciemnego: 'Bądź popiołem, niegodziwcze! Bądź popiołem, niegodziwcze!' Ale czym więcej przekleństw siedmiu braminów proroków na niego rzucało, tym bardziej urodziwy, piękny i przystojny stawał się prorok Devala Ciemny. Wtedy tych siedmiu bramińskich proroków pomyślało: 'Nasz ascetyzm jest na próżno, nasze święte życie jest bezowocne, gdyż uprzednio ktoś kogo przeklęliśmy w ten sposób: 'Bądź popiołem, niegodziwcze! Bądź popiołem, niegodziwcze!' stawał się popiołem, ale czym więcej przekleństw rzucamy na tego, tym bardziej urodziwy, piękny i przystojny się staje'. 'Wasz ascetyzm nie jest na próżno. Ale panowie odłóżcie nienawiść do mnie'. 'Odłożyliśmy nienawiść do ciebie. Kim jesteś?' 'Czy słyszeliście o proroku Devala Ciemnym, panowie?' 'Tak, panie'. 'Ja nim jestem'. Wtedy siedmiu braminów udało się do Davala Ciemnego i złożyło mu hołd. Wtedy powiedział do nich: 'Panowie, słyszałem, że podczas gdy siedmiu braminów proroków mieszka w chatkach z liści w lesie, ten zgubny pogląd powstał u nich: 'Bramini są najwyższą kastą, ci z innych kast są gorsi, bramini są najjaśniejszą kastą, ci z innych kast są ciemni. Tylko bramini są oczyszczeni, nie nie-bramini, jedynie bramini są synami Brahmy, potomstwem Brahmy zrodzonymi z jego ust, zrodzonymi z Brahmy, stworzonymi przez Brahmę, spadkobiercami Brahmy'. 'Tak jest panie'. 'Ale panowie, czy wiecie, że matka która was urodziła chodziła tylko z braminem i nigdy nie z nie-braminem?' 'Nie, panie'. 'Ale panowie, czy wiecie, że matki waszych matek, cofając siedem pokoleń w tył chodziły tylko z braminami i nigdy z nie-braminami?' 'Nie, panie'. 'Ale panowie, czy wiecie, że ojciec który was począł chodził tylko z braminkami i nigdy nie z nie-braminkami?' 'Nie, panie'. 'Ale panowie, czy wiecie, że ojcowie waszych ojców, cofając siedem pokoleń w tył chodzili tylko z braminkami i nigdy z nie-braminkami?' 'Nie, panie'. 'Ale panowie, czy wiecie jak dochodzi do poczęcia embrionu w łonie?' 'Tak panie, wiemy. Tu jest połączenie matki i ojca i czas matki i istota mająca się odrodzić jest obecna. W taki sposób dochodzi do poczęcia embrionu w łonie przez zejście się tych trzech warunków'. 'Zatem panowie, czy wiecie na pewno, czy ta istota mająca się odrodzić jest szlachetnym, czy braminem, czy kupcem, czy pracownikiem?' 'Panie, nie wiemy tego na pewno czy ta istota mająca się odrodzić jest szlachetnym, czy braminem, czy kupcem, czy pracownikiem'. 'Skoro tak jest, to kim jesteście?' 'Skoro tak jest, nie wiemy kim jesteśmy'. Assalayana, nawet tych siedmiu braminów proroków, będąc naciskanymi, pytanymi poddanymi krzyżowym pytaniom przez Devala Ciemnego o ich twierdzeniu na temat urodzin, nie było zdolnych go obronić. Ale jak ty będąc naciskany, pytany, poddany krzyżowym pytaniom przeze mnie na temat twojego twierdzenia o urodzinach, mógłbyś go obronić? Ty który polegasz na doktrynach nauczycieli którzy nie są (nawet godni być) ich trzymającą łyżkę Punną".

19. Kiedy to zostało powiedziane, bramin student Assalayana rzekł do Zrealizowanego: "Znakomicie, mistrzu Gotama! Znakomicie, mistrzu Gotama! Dhamma została wyjaśniona na wiele sposobów przez Mistrza Gotamę, tak jakby ustawił on właściwie to co zostało przewrócone, odsłaniając ukryte, pokazując drogę temu kto zagubiony, trzymając lampę w ciemności dla tych ze wzrokiem by zobaczyli formy. Biorę schronienie u mistrza Gotamy jak i w Dhammie i Zgromadzeniu. Od dziś niech mistrz Gotama zapamięta mnie jako wyznawcę, którzy udał się do niego po życiowe schronienie”.

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://www.tipitaka.org/romn/cscd/s0201m.mul3.xml

Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/

Tłumaczenie: Varapanyo