Tytuł: Esukari

O autorze: Varapanyo Bhikkhu

Wersja pdf:

view source

print

Wersja scribd:

MN.096

Esukārī Sutta

Esukari

Tłumaczenie: Varapanyo

alternatywne tłumaczenie:


1. Tak usłyszałem. Przy pewnej okazji Zrealizowany mieszkał w Savatthi w Gaju Jeta w Parku Anathapindiki.

2. Wtedy bramin Esukari udał się do Zrealizowanego i wymienił z nim pozdrowienia. Kiedy kurtuazyjna i grzecznościowa rozmowa została zakończona, usiadł z boku i powiedział:

3. „Mistrzu Gotama, bramini opisują cztery poziomy służby. Opisują poziom służby dla bramina, poziom służby dla szlachetnego, poziom służby dla kupca i poziom służby dla pracownika. W tym, mistrzu Gotama, bramini opisują ten poziom służby dla bramina - bramin może służyć braminowi, szlachetny może służyć braminowi, kupiec może służyć braminowi i pracownik może służyć braminowi. To jest poziom służby dla bramina, który opisują bramini. Mistrzu Gotama, bramini opisują to jako poziom służby dla szlachetnego - szlachetny może służyć szlachetnemu, kupiec może służyć szlachetnemu i pracownik może służyć szlachetnemu. To jest poziom służby dla szlachetnego który opisują bramini. Mistrzu Gotama, bramini opisują to jako poziom służby dla kupca - kupiec może służyć kupcowi i pracownik może służyć kupcowi. To jest poziom służby dla kupca który opisują bramini. Mistrzu Gotama, bramini opisują to jako poziom służby dla pracownika - tylko pracownik może służyć pracownikowi, bo któż mógłby jeszcze służyć pracownikowi? To jest poziom służby dla pracownika który opisują bramini. Co mówi o tym mistrz Gotama?”

4. „Cóż braminie, czy cały świat autoryzował cztery poziomy służby opisane przez braminów?” „Nie, mistrzu Gotama”. „Załóżmy braminie, że zmusiliby biedaka bez grosza, w nędzy, by wyciął kawał mięsa i powiedzieli mu: 'Dobry człowieku, musisz zjeść to mięso i zapłacić za nie', tak też, bez zgody tych (innych) pustelników i braminów bramini jednakże opisują te cztery poziomy służby.

5. Nie mówię braminie, że wszystkim powinno się służyć, ani nie mówię, że nikomu nie powinno się służyć. Gdyż jeżeli kiedy służąc komuś, człowiek staje się gorszy i nie lepszy z uwagi na tą służbę, wtedy powiadam, że nie powinno mu się służyć. I jeżeli kiedy służąc komuś, człowiek staje się lepszy i nie gorszy z uwagi na tą służbę, wtedy powiadam, że powinno mu się służyć.

6. Jeżeli zapytaliby szlachetnego w taki sposób: 'Któremu z tych powinieneś służyć – temu na służbie u którego stajesz się gorszy a nie lepszy gdy mu służysz, czy też temu na służbie u którego stajesz się lepszy i nie gorszy kiedy mu służysz?' Odpowiadając właściwie szlachetny odpowiedziałby tak: 'Nie powinienem służyć temu na służbie u którego staję się gorszy i nie lepszy gdy mu służę, powinienem służyć temu na służbie u którego staję się lepszy i nie gorszy'. Jeżeli zapytaliby bramina … kupca … pracownika w taki sposób: 'Któremu z tych powinieneś służyć – temu na służbie u którego stajesz się gorszy a nie lepszy gdy mu służysz, czy też temu na służbie u którego stajesz się lepszy i nie gorszy kiedy mu służysz?' Odpowiadając właściwie szlachetny odpowiedziałby tak: 'Nie powinienem służyć temu na służbie u którego staję się gorszy i nie lepszy gdy mu służę, powinienem służyć temu na służbie u którego staję się lepszy i nie gorszy'.

7. Nie mówię braminie, że ktoś jest lepszy ponieważ jest z arystokratycznej rodziny, ani nie mówię, że ktoś jest gorszy ponieważ jest z arystokratycznej rodziny. Nie mówię braminie, że ktoś jest lepszy ponieważ jest bardzo piękny, ani nie mówię, że ktoś jest gorszy ponieważ jest bardzo piękny. Nie mówię braminie, że ktoś jest lepszy ponieważ jest bardzo bogaty, ani nie mówię, że ktoś jest gorszy ponieważ jest bardzo bogaty.

8. Gdyż tu braminie, ten z arystokratycznej rodziny może zabijać żywe istoty, zabierać to co niedane, błędnie prowadzić się co do zmysłowych przyjemności, mówić fałszywie, mówić złośliwie, mówić ostro, obmawiać, być pożądliwym, posiadać umysł złej woli i utrzymywać błędny pogląd. Zatem nie mówię, że ktoś jest lepszy ponieważ jest z arystokratycznej rodziny. Ale również braminie, ten z arystokratycznej rodziny może powstrzymywać się od zabijania żywych istot, od zabierania tego co niedane, od błędnego prowadzenia się co do zmysłowych przyjemności, od fałszywej mowy, od złośliwej mowy, od ostrej mowy, od obmowy, nie być pożądliwym, i nie posiadać umysłu złej woli i utrzymywać właściwy pogląd. Zatem nie mówię, że ktoś jest gorszy ponieważ jest z arystokratycznej rodziny. Tu braminie, ktoś bardzo piękny … bardzo bogaty może zabijać żywe istoty, zabierać to co niedane, błędnie prowadzić się co do zmysłowych przyjemności, mówić fałszywie, mówić złośliwie, mówić ostro, obmawiać, być pożądliwym, posiadać umysł złej woli i utrzymywać błędny pogląd. Zatem nie mówię, że ktoś jest lepszy ponieważ jest bardzo bogaty. Ale również braminie, bardzo bogaty może powstrzymywać się od zabijania żywych istot, od zabierania tego co niedane, od błędnego prowadzenia się co do zmysłowych przyjemności, od fałszywej mowy, od złośliwej mowy, od ostrej mowy, od obmowy, nie być pożądliwym, i nie posiadać umysłu złej woli i utrzymywać właściwy pogląd. Zatem nie mówię, że ktoś jest gorszy ponieważ jest bardzo bogaty.

9. Nie mówię braminie, że wszystkim powinno się służyć, ani nie mówię, że nikomu nie powinno się służyć. Gdyż jeżeli kiedy służąc komuś, czyjaś wiara, cnota, uczoność, szczodrość i zrozumienie wzrastają w tej służbie, wtedy powiadam, że powinno mu się służyć".

10. Kiedy to zostało powiedziane, bramin Esukari powiedział do Zrealizowanego: „Mistrzu Gotama, bramini opisują cztery typy zajęcia. Opisują zajęcie dla bramina, zajęcie dla szlachetnego, zajęcie dla kupca i zajęcie dla pracownika. W tym, mistrzu Gotama bramini opisują to jako zajęcie dla bramina - wędrowanie żebrząc o jedzenie; bramin który odrzuca swe własne zajęcie, wędrowanie żebrząc o jedzenie, znieważa swój obowiązek, jak strażnik który zabiera to co niedane. To jest zajęcie bramina które bramini opisują. Mistrzu Gotama bramini opisują to jako zajęcie dla szlachetnego – łuk i kołczan, szlachetny który odrzuca swe własne zajęcie, łuk i kołczan, znieważa swój obowiązek, jak strażnik który zabiera to co niedane. To jest zajęcie szlachetnego które bramini opisują. Mistrzu Gotama bramini opisują to jako zajęcie dla kupca – rolnictwo i hodowla bydła, kupiec który odrzuca swe własne zajęcie, rolnictwo i hodowlę bydła, znieważa swój obowiązek, jak strażnik który zabiera to co niedane. To jest zajęcie kupca które bramini opisują. Mistrzu Gotama bramini opisują to jako zajęcie dla pracownika – sierp i tyczka, pracownik który odrzuca swe własne zajęcie, sierp i tyczkę, znieważa swój obowiązek, jak strażnik który zabiera to co niedane. To jest zajęcie dla pracownika które bramini opisują. Co mówi o tym mistrz Gotama?”

11. „Cóż braminie, czy cały świat autoryzował cztery typy zajęcia opisane przez braminów?” „Nie, mistrzu Gotama”. „Załóżmy braminie, że zmusiliby biedaka bez grosza, w nędzy by wyciął kawał mięsa i powiedzieli mu: 'Dobry człowieku, musisz zjeść to mięso i zapłacić za nie', tak też, bez zgody tych (innych) pustelników i braminów bramini jednakże opisują te cztery rodzaje zajęcia.

12. Ja braminie deklaruję szlachetną ponad światową Dhammę jako zajęcie dla człowieka. Ale wspominając swą starożytna matczyną i ojcowską rodzinną linię, jest rozpoznawany zgodnie z tym gdzie się odradza. Jeżeli odradza się w klanie szlachetnych, jest rozpoznawany jako szlachetny, jeżeli odradza się w klanie braminów jest rozpoznawany jako bramin, jeżeli odradza się w klanie kupców, jest rozpoznawany jako kupiec, jeżeli odradza się w klanie pracowników, jest rozpoznawany jako pracownik. Tak jak ogień jest rozpoznawany przez szczególny warunek zależnie od którego płonie: kiedy ogień pali się zależnie od kłód, jest rozpoznawany jako ogień z kłód, kiedy ogień pali się zależnie od szczap, jest rozpoznawany jako ogień ze szczap, kiedy ogień pali się zależnie od trawy jest rozpoznawany jako ogień z trawy, kiedy ogień pali się zależnie od krowiego łajna jest rozpoznawany jako ogień z krowiego łajna, kiedy ogień pali się zależnie od śmieci, jest rozpoznawany jako ogień ze śmieci – tak też ja deklaruję szlachetną ponad światową Dhammę jako zajęcie dla człowieka. Ale wspominając swą starożytna matczyną i ojcowską rodzinną linię, jest rozpoznawany zgodnie z tym gdzie się odradza. Jeżeli odradza się w klanie szlachetnych, jest rozpoznawany jako szlachetny, jeżeli odradza się w klanie braminów jest rozpoznawany jako bramin, jeżeli odradza się w klanie kupców, jest rozpoznawany jako kupiec, jeżeli odradza się w klanie pracowników, jest rozpoznawany jako pracownik.

13. Jeżeli braminie, ktoś z klanu szlachetnych odchodzi z domowego życia w bezdomność i po spotkaniu Dhammy i Dyscypliny ogłaszanej przez Tathagatę powstrzymuje się od zabijania żywych istot i od zabierania tego co niedane, od niewstrzemięźliwości seksualnej, od fałszywej mowy, od złośliwej mowy, od ostrej mowy, od obmowy i jest niepożądliwy, ma umysł bez złej woli i utrzymuje właściwy pogląd, to jest tym który jest spełniony w prawdziwej drodze, w Dhammie która jest korzystna. Jeżeli braminie, ktoś z klanu braminów … kupców … pracowników odchodzi z domowego życia w bezdomność i po spotkaniu Dhammy i dyscypliny ogłaszanej przez Tathagatę powstrzymuje się od zabijania żywych istot i od zabierania tego co niedane, od niewstrzemięźliwości seksualnej, od fałszywej mowy, od złośliwej mowy, od ostrej mowy, od obmowy i jest niepożądliwy, ma umysł bez złej woli i utrzymuje właściwy pogląd, to jest tym który jest spełniony w prawdziwej drodze, w Dhammie która jest korzystna.

14. Jak myślisz braminie? Czy tylko bramini są zdolni do utrzymania przy istnieniu umysłu przyjazności wobec pewnego regionu, bez wrogości i złej woli a już nie szlachetni, kupcy czy pracownicy?” „Nie, mistrzu Gotama. Czy to będzie szlachetny, czy bramin, czy kupiec, czy pracownik – wszystkie te cztery kasty są zdolne do utrzymania przy istnieniu przyjazności wobec pewnego regionu, bez wrogości i złej woli”. „Tak też braminie, jeżeli ktoś z klanu szlachetnych odchodzi z domowego życia w bezdomność i po spotkaniu Dhammy i Dyscypliny ogłaszanej przez Tathagatę powstrzymuje się od zabijania żywych istot i od zabierania tego co niedane, od niewstrzemięźliwości seksualnej, od fałszywej mowy, od złośliwej mowy, od ostrej mowy, od obmowy i jest niepożądliwy, ma umysł bez złej woli i utrzymuje właściwy pogląd, to jest tym który jest spełniony w prawdziwej drodze, w Dhammie która jest korzystna. Jeżeli braminie, ktoś z klanu braminów … kupców … pracowników odchodzi z domowego życia w bezdomność i po spotkaniu Dhammy i Dyscypliny ogłaszanej przez Tathagatę powstrzymuje się od zabijania żywych istot i od zabierania tego co niedane, od niewstrzemięźliwości seksualnej, od fałszywej mowy, od złośliwej mowy, od ostrej mowy, od obmowy i jest niepożądliwy, ma umysł bez złej woli i utrzymuje właściwy pogląd, to jest tym który jest spełniony w prawdziwej drodze, w Dhammie która jest korzystna.

15. Jak myślisz, braminie, czy tylko bramin jest zdolny do zabrania gąbki i mydlanego pudru i pójścia do rzeki i obmycia się z kurzu i brudu a nie szlachetny czy kupiec, czy pracownik?” „Nie, mistrzu Gotama. Czy to będzie szlachetny, czy bramin, czy kupiec, czy pracownik – wszystkie te cztery kasty są zdolne do zabrania gąbki i mydlanego pudru i pójścia do rzeki i obmycia się z kurzu i brudu”. „Tak też braminie, jeżeli ktoś z klanu szlachetnych odchodzi z domowego życia w bezdomność i po spotkaniu Dhammy i Dyscypliny ogłaszanej przez Tathagatę powstrzymuje się od zabijania żywych istot i od zabierania tego co niedane, od niewstrzemięźliwości seksualnej, od fałszywej mowy, od złośliwej mowy, od ostrej mowy, od obmowy i jest niepożądliwy, ma umysł bez złej woli i utrzymuje właściwy pogląd, to jest tym który jest spełniony w prawdziwej drodze, w Dhammie która jest korzystna. Jeżeli braminie, ktoś z klanu braminów … kupców … pracowników odchodzi z domowego życia w bezdomność i po spotkaniu Dhammy i Dyscypliny ogłaszanej przez Tathagatę powstrzymuje się od zabijania żywych istot i od zabierania tego co niedane, od niewstrzemięźliwości seksualnej, od fałszywej mowy, od złośliwej mowy, od ostrej mowy, od obmowy i jest niepożądliwy, ma umysł bez złej woli i utrzymuje właściwy pogląd, to jest tym który jest spełniony w prawdziwej drodze, w Dhammie która jest korzystna.

16. Jak myślisz braminie? Załóżmy, że król o namaszczonej głowie zebrałby stu ludzi różnego urodzenia i powiedział im: 'Chodźcie panowie, niech każdy tutaj co urodził się w klanie szlachetnych czy w klanie braminów czy królewskim klanie, zabierze górny kij do wytwarzania ognia zrobiony drzewa sala, z drzewa salala, z drzewa sandałowego czy drzewa pudamaka i rozpali ogień i wyprodukuje gorąco. I również każdy co się urodził się poza kastą, w klanie traperów, w klanie wiklinowych pracowników, w klanie naprawiaczy karet, czy w klanie śmieciarzy, niech zabierze górny kij do wytwarzania ognia zrobiony z psiego koryta, z koryta dla świń, z pojemnika na śmiecie, z drzewa rycynowego i rozpali ogień i wyprodukuje gorąco'. Jak myślisz braminie, kiedy ogień jest rozpalany i gorąco wyprodukowane przez kogoś z pierwszej grupy, czy ten ogień miałby płomień, kolor i promieniowanie, i czy byłoby można użyć go do celów jakim służy ogień podczas kiedy ogień jest rozpalany i gorąco wyprodukowane przez kogoś z drugiej grupy, czy ten ogień nie miałby płomienia, koloru i promieniowania, i czy nie byłoby można użyć go do celów jakim służy ogień?” „Nie, mistrzu Gotama. Kiedy ogień jest rozpalany i gorąco wyprodukowane przez kogoś z pierwszej grupy, ten ogień miałby płomień, kolor i promieniowanie, i można byłoby użyć go do celów jakim służy ogień. I kiedy ogień jest rozpalany i gorąco wyprodukowane przez kogoś z drugiej grupy, ten ogień również miałby płomień, kolor i promieniowanie, i można byłoby użyć go do celów jakim służy ogień. Gdyż wszelki ogień ma płomień, kolor i promieniowanie i można użyć go do celów jakim służy ogień”. „Tak też braminie jeżeli ktoś z klanu szlachetnych odchodzi z domowego życia w bezdomność i po spotkaniu Dhammy i dyscypliny ogłaszanej przez Tathagatę powstrzymuje się od zabijania żywych istot i od zabierania tego co niedane, od niewstrzemięźliwości seksualnej, od fałszywej mowy, od złośliwej mowy, od ostrej mowy, od obmowy i jest niepożądliwy, ma umysł bez złej woli i utrzymuje właściwy pogląd, to jest tym który jest spełniony w prawdziwej drodze, w Dhammie która jest korzystna. Jeżeli braminie, ktoś z klanu braminów … kupców … pracowników odchodzi z domowego życia w bezdomność i po spotkaniu Dhammy i dyscypliny ogłaszanej przez Tathagatę powstrzymuje się od zabijania żywych istot i od zabierania tego co niedane, od niewstrzemięźliwości seksualnej, od fałszywej mowy, od złośliwej mowy, od ostrej mowy, od obmowy i jest niepożądliwy, ma umysł bez złej woli i utrzymuje właściwy pogląd, to jest tym który jest spełniony w prawdziwej drodze, w Dhammie która jest korzystna”.

17. Kiedy to zostało powiedziane, bramin Esukari powiedział do Zrealizowanego: "Znakomicie, mistrzu Gotama! Znakomicie, mistrzu Gotama! Dhamma została wyjaśniona na wiele sposobów przez mistrza Gotamę, tak jakby ustawił on właściwie to co zostało przewrócone, odsłaniając ukryte, pokazując drogę temu kto zagubiony, trzymając lampę w ciemności dla tych ze wzrokiem by zobaczyli formy. Biorę schronienie u mistrza Gotamy jak i w Dhammie i Zgromadzeniu. Od dziś niech mistrz Gotama zapamięta mnie jako wyznawcę, którzy udał się do niego po życiowe schronienie".

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://www.tipitaka.org/romn/cscd/s0201m.mul3.xml

Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/

Tłumaczenie: Varapanyo