Tytuł: Mała Rozprawa Przy Pełni Księżyca

O autorze: Varapanyo Bhikkhu

Wersja pdf:

view source

print

Wersja scribd:

MN.110

Cūḷapuṇṇama Sutta

Mała Rozprawa Przy Pełni Księżyca

Tłumaczenie: Varapanyo

alternatywne tłumaczenie:


1 Tak usłyszałem. Przy pewnej okazji Zrealizowany mieszkał w Savatthi we Wschodnim Parku w Pałacu Matki Migary.

2 Przy tej okazji, piętnastego w dniu Uposatha przy pełni księżyca Zrealizowany siedział na otwartej przestrzeni otoczony Zgromadzeniem mnichów. Wtedy widząc milczące Zgromadzenie mnichów, odezwał się do nich tak:

3 "Mnisi, czy nieprawdziwy człowiek pozna nieprawdziwego człowieka:'Ta osoba to nieprawdziwy człowiek?' 'Nie, czcigodny panie'. "Dobrze mnisi. To niemożliwe, nie może się zdarzyć by nieprawdziwy człowiek poznał drugiego nieprawdziwego człowieka: 'Ta osoba to nieprawdziwy człowiek'. Ale czy nieprawdziwy człowiek pozna prawdziwego człowieka: 'Ta osoba to prawdziwy człowiek?' "Nie, czcigodny panie". "Dobrze mnisi. To niemożliwe, nie może się zdarzyć by nieprawdziwy człowiek poznał prawdziwego człowieka: 'Ta osoba to prawdziwy człowiek'.

4 Mnisi, nieprawdziwy człowiek posiada złe właściwości, stowarzysza się jak nieprawdziwy człowiek, ma wolę nieprawdziwego człowieka, rozważa jak nieprawdziwy człowiek, doradza jak nieprawdziwy człowiek, mówi jak nieprawdziwy człowiek, działa jak nieprawdziwy człowiek, utrzymuje poglądy nieprawdziwego człowieka i daje podarunki jak nieprawdziwy człowiek.

5 A jaki nieprawdziwy człowiek ma złe właściwości? Tu nieprawdziwy człowiek nie ma wiary, nie ma wstydu ani obawy przed złym działaniem, jest nieuczony, leniwy, zapominalski i niemądry. Tak nieprawdziwy człowiek posiada złe właściwości.

6 A jak nieprawdziwy człowiek stowarzysza się jako nieprawdziwy człowiek? Tu nieprawdziwy człowiek ma za przyjaciół i towarzyszy tych pustelników i braminów co są bez wiary i nie mających wstydu ani obawy przed złym działaniem, którzy są nieuczeni, leniwi, zapominalscy i niemądrzy. Tak nieprawdziwy człowiek stowarzysza się jak nieprawdziwy człowiek.

7 A jak nieprawdziwy człowiek ma wolę nieprawdziwego człowieka? Tu nieprawdziwy człowiek skierowuje swą wolę na to co prowadzi do jego zmartwień, zmartwień innych i zmartwień obu. Tak nieprawdziwy człowiek ma wolę nieprawdziwego człowieka.

8 A jak nieprawdziwy człowiek doradza jak nieprawdziwy człowiek? Tu nieprawdziwy człowiek doradza doprowadzając do swoich zmartwień, zmartwień innych i zmartwień obu. Tak nieprawdziwy człowiek doradza jak nieprawdziwy człowiek.

9 A jak nieprawdziwy człowiek mówi jak nieprawdziwy człowiek? Tu nieprawdziwy człowiek kłamie, mówi złośliwie, mówi ostro i obmawia. Tak nieprawdziwy człowiek mówi jak nieprawdziwy człowiek.

10 A jak nieprawdziwy człowiek działa jak nieprawdziwy człowiek? Tu nieprawdziwy człowiek zabija żywe istoty, zabiera to co niedane i błędnie prowadzi się co do zmysłowych przyjemności. Tak nieprawdziwy człowiek działa jak nieprawdziwy człowiek.

11 A jak nieprawdziwy człowiek utrzymuje poglądy nieprawdziwego człowieka? Tu nieprawdziwy człowiek utrzymuje tego typu poglądy: 'Nie ma nic danego, nic ofiarowanego, nic poświęconego, nie ma owocu czy rezultatu dobrych i złych działań, nie ma tego świata ani innego świata, nie ma matki ani ojca, ani spontanicznie rodzących się istot, nie ma dobrych i cnotliwych pustelników i braminów w świecie, którzy zrealizowali dla siebie przez bezpośrednią wiedzę i deklarują ten świat i inny świat'. Tak nieprawdziwy człowiek utrzymuje poglądy jak nieprawdziwy człowiek.

12 A jak nieprawdziwy człowiek daje podarunki nieprawdziwego człowieka? Tu nieprawdziwy człowiek daje niedbale, nie własnymi rękami, daje bez okazywania szacunku, daje to co powinno być wyrzucone i daje z myślą, że nic z tego nie będzie. Oto jak nieprawdziwy człowiek daje podarunki nieprawdziwego człowieka.

13 Ten nieprawdziwy człowiek, posiadając te złe właściwości, który stowarzysza się jak nieprawdziwy człowiek, ma wolę nieprawdziwego człowieka, rozważa jak nieprawdziwy człowiek, doradza jak nieprawdziwy człowiek, mówi jak nieprawdziwy człowiek, działa jak nieprawdziwy człowiek, utrzymuje poglądy nieprawdziwego człowieka i daje podarunki jak nieprawdziwy człowiek, po śmierci, po rozpadzie ciała pojawia się w destynacji nieprawdziwego człowieka. A jaka jest destynacja nieprawdziwego człowieka? To piekło lub świat zwierząt.

14 Mnisi, czy prawdziwy człowiek pozna prawdziwego człowieka: 'Ta osoba to prawdziwy człowiek?'" "Tak, czcigodny panie". "Dobrze mnisi. To możliwe, by prawdziwy człowiek poznał drugiego prawdziwego człowieka: 'Ta osoba to prawdziwy człowiek'. Ale czy prawdziwy człowiek pozna nieprawdziwego człowieka: 'Ta osoba to nieprawdziwy człowiek?'" "Tak, czcigodny panie". "Dobrze mnisi. To możliwe, by prawdziwy człowiek poznał nieprawdziwego człowieka: 'Ta osoba to nieprawdziwy człowiek'".

15 Mnisi, prawdziwy człowiek posiada dobre właściwości, stowarzysza się jak prawdziwy człowiek, ma wolę prawdziwego człowieka, rozważa jak prawdziwy człowiek, doradza jak prawdziwy człowiek, mówi jak prawdziwy człowiek, działa jak prawdziwy człowiek, utrzymuje poglądy prawdziwego człowieka i daje podarunki jak prawdziwy człowiek.

16 A jak prawdziwy człowiek ma dobre właściwości? Tu prawdziwy człowiek ma wiarę, wstydzi się i obawia złego działania, jest uczony, pracowity, uważny i mądry. Tak prawdziwy człowiek posiada dobre właściwości.

17 A jak prawdziwy człowiek stowarzysza się jako prawdziwy człowiek? Tu prawdziwy człowiek ma za przyjaciół i towarzyszy tych pustelników i braminów co mają wiarę, wstydzą się i obawiają złego działania, którzy są uczeni, pracowici, uważni i mądrzy. Tak prawdziwy człowiek stowarzysza się jak prawdziwy człowiek.

18 A jak prawdziwy człowiek ma wolę prawdziwego człowieka? Tu prawdziwy człowiek skierowuje swą wolę na to co nie prowadzi do jego zmartwień, zmartwień innych i zmartwień obu. Tak prawdziwy człowiek ma wolę prawdziwego człowieka.

19 A jak prawdziwy człowiek doradza jak prawdziwy człowiek? Tu prawdziwy człowiek doradza nie doprowadzając do swoich zmartwień, zmartwień innych i zmartwień obu. Tak prawdziwy człowiek doradza jak prawdziwy człowiek.

20 A jak prawdziwy człowiek mówi jak prawdziwy człowiek? Tu prawdziwy człowiek powstrzymuje się od kłamstwa od złośliwej mowy, od ostrej mowy i od obmowy. Tak prawdziwy człowiek mówi jak prawdziwy człowiek.

21 A jak prawdziwy człowiek działa jak prawdziwy człowiek? Tu prawdziwy człowiek powstrzymuje się od zabijania żywych istot, zabierania tego co niedane i od błędnego prowadzenia się co do zmysłowych przyjemności. Tak prawdziwy człowiek działa jak prawdziwy człowiek.

22 A jak prawdziwy człowiek utrzymuje poglądy prawdziwego człowieka? Tu prawdziwy człowiek utrzymuje tego typu poglądy: "Jest to co dane, co ofiarowane, co poświęcone, jest owoc czy rezultat dobrych i złych działań, jest ten świat i inny świat, są matka i ojciec i spontanicznie rodzące się istoty, są dobrzy i cnotliwi pustelnicy i bramini w świecie, którzy zrealizowali dla siebie przez bezpośrednią wiedzę i deklarują ten świat i inny świat. Tak prawdziwy człowiek utrzymuje poglądy jak prawdziwy człowiek.

23 A jak prawdziwy człowiek daje podarunki prawdziwego człowieka? Tu prawdziwy człowiek daje dbale, własnymi rękami, daje okazując szacunek, daje wartościowy podarunek i daje z myślą, że coś z tego będzie. Oto jak prawdziwy człowiek daje podarunki prawdziwego człowieka.

24 Ten prawdziwy człowiek, posiadając te dobre właściwości, który stowarzysza się jak prawdziwy człowiek, ma wolę prawdziwego człowieka, rozważa jak prawdziwy człowiek, doradza jak prawdziwy człowiek, mówi jak prawdziwy człowiek, działa jak prawdziwy człowiek, utrzymuje poglądy prawdziwego człowieka i daje podarunki jak prawdziwy człowiek, po śmierci, po rozpadzie ciała pojawia się w destynacji prawdziwego człowieka. A jaka jest destynacja prawdziwego człowieka? To najwięksi z bogów czy najwięksi z ludzi".
Oto co powiedział Zrealizowany. Mnisi byli zadowoleni i ucieszeni słowami Zrealizowanego.

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://www.tipitaka.org/romn/cscd/s0201m.mul3.xml

Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/

Tłumaczenie: Varapanyo