Tytuł: Rozprawa o Prawdziwym Człowieku

O autorze: Varapanyo Bhikkhu

Wersja pdf:

view source

print

Wersja scribd:

MN.113

Sappurisa Sutta

Rozprawa o Prawdziwym Człowieku

Tłumaczenie: Varapanyo

alternatywne tłumaczenie:


1 Tak usłyszałem. Przy pewnej okazji Zrealizowany mieszkał w Savatthi w Gaju Jeta w Parku Anathapindiki. Tam odezwał się do mnichów tak: "Mnisi". "Czcigodny panie", odpowiedzieli. Zrealizowany rzekł to:

2 Mnisi, pouczę was o charakterze prawdziwego człowieka i charakterze nieprawdziwego człowieka. Słuchajcie i bacznie uważajcie na to co powiem. Zrealizowany rzekł to:

3 Mnisi, jaki jest charakter nieprawdziwego człowieka? Tu nieprawdziwy człowiek, który odszedł w bezdomność z arystokratycznej rodziny rozważa tak: "Odszedłem w bezdomność z arystokratycznej rodziny ale ci inni mnisi nie odeszli w bezdomność z arystokratycznych rodzin" i tak zachwala siebie i wyraża się ujemnie o innych. Taki jest charakter nieprawdziwego człowieka. Ale prawdziwy człowiek rozważa tak: "To nie z uwagi na arystokratyczne pochodzenie stany chciwości, nienawiści czy złudzenia są likwidowane. Nawet jeżeli ktoś nie odszedł w bezdomność z arystokratycznej rodziny, to jeżeli wkroczył na drogę zgodną z Dhammą, na właściwą drogę i prowadzi się zgodnie z Dhammą, powinien być za to honorowany, powinien być za to chwalony". I tak stawiając praktykę na pierwszym miejscu ani nie zachwala siebie ani nie wyraża się ujemnie o innych z powodu swego arystokratycznego pochodzenia. Taki jest charakter prawdziwego człowieka.

4-6 Nieprawdziwy człowiek, który odszedł w bezdomność z wielkiej rodziny… z bogatej rodziny… z uprzywilejowanej rodziny rozważa tak: "Odszedłem w bezdomność z uprzywilejowanej rodziny ale ci inni mnisi nie odeszli w bezdomność z uprzywilejowanych rodzin" i tak zachwala siebie i wyraża się ujemnie o innych z powodu swego pochodzenia. Taki jest charakter nieprawdziwego człowieka. Ale prawdziwy człowiek rozważa tak: "To nie z uwagi na pochodzenie z uprzywilejowanej rodziny, stany chciwości, nienawiści czy złudzenia są likwidowane. Nawet jeżeli ktoś nie odszedł w bezdomność z uprzywilejowanej rodziny, to jeżeli wkroczył na drogę zgodną z Dhammą, na właściwą drogę i prowadzi się zgodnie z Dhammą, powinien być za to honorowany, powinien być za to chwalony". I tak stawiając praktykę na pierwszym miejscu ani nie zachwala siebie ani nie wyraża się ujemnie o innych z powodu swego pochodzenia. Taki jest charakter prawdziwego człowieka.

7 Co więcej, nieprawdziwy człowiek, który jest znany i sławny rozważa tak: "Jestem znany i sławny ale ci inni mnisi są nieznani i bez znaczenia". I tak zachwala siebie i wyraża się ujemnie o innych z powodu swej sławy. To też leży w charakterze nieprawdziwego człowieka. Ale prawdziwy człowiek rozważa tak: "To nie z uwagi na sławę, stany chciwości, nienawiści czy złudzenia są likwidowane. Nawet jeżeli ktoś nie jest sławny to jeżeli wkroczył na drogę zgodną z Dhammą, na właściwą drogę i prowadzi się zgodnie z Dhammą, powinien być za to honorowany, powinien być za to chwalony". I tak stawiając praktykę na pierwszym miejscu ani nie zachwala siebie ani nie wyraża się ujemnie o innych z powodu swej sławy. To też leży w charakterze prawdziwego człowieka.

8 Co więcej, nieprawdziwy człowiek, uzyskujący szaty, jedzenie, miejsca spoczynku, lekarstwa rozważa tak: "Uzyskuję szaty, jedzenie, miejsca spoczynku, lekarstwa, ale ci inni mnisi nie uzyskują tych rzeczy". I tak zachwala siebie i wyraża się ujemnie o innych z powodu uzyskiwania tych rzeczy. To też leży w charakterze nieprawdziwego człowieka. Ale prawdziwy człowiek rozważa tak: "To nie z uwagi na uzyskiwanie tych rekwizytów, stany chciwości, nienawiści czy złudzenia są likwidowane. Nawet jeżeli ktoś nie uzyskuje tych rekwizytów, to jeżeli wkroczył na drogę zgodną z Dhammą, na właściwą drogę i prowadzi się zgodnie z Dhammą, powinien być za to honorowany, powinien być za to chwalony". I tak stawiając praktykę na pierwszym miejscu ani nie zachwala siebie ani nie wyraża się ujemnie o innych z powodu uzyskiwania rekwizytów. To też leży w charakterze prawdziwego człowieka.

9-20 Co więcej, nieprawdziwy człowiek, który jest uczony … który jest ekspertem w Dyscyplinie … który jest wykładowcą Dhammy … który jest jedzącym wyżebrane jedzenie … mieszkającym pod drzewem … mieszkającym na terenie cmentarnym …mieszkającym na otwartej przestrzeni… uprawiającym ciągłe siedzenie … używającym jakiegokolwiek posłania … jedzącym jeden posiłek dziennie, rozważa tak: "Jem jeden posiłek dziennie, ale ci inni mnisi tego nie robią". I tak zachwala siebie i wyraża się ujemnie o innych z powodu jedzenia jednego posiłku dziennie. To też leży w charakterze nieprawdziwego człowieka. Ale prawdziwy człowiek rozważa tak: "To nie z uwagi na jedzenie jednego posiłku dziennie, stany chciwości, nienawiści czy złudzenia są likwidowane. Nawet jeżeli ktoś je częściej, to jeżeli wkroczył na drogę zgodną z Dhammą, na właściwą drogę i prowadzi się zgodnie z Dhammą, powinien być za to honorowany, powinien być za to chwalony". I tak stawiając praktykę na pierwszym miejscu ani nie zachwala siebie ani nie wyraża się ujemnie o innych z powodu jedzenia jednego posiłku dziennie. To też leży w charakterze prawdziwego człowieka.

21 Co więcej, całkiem odłączony od zmysłowych przyjemności, odłączony od niekorzystnych stanów, nieprawdziwy człowiek wkracza i trwa w pierwszej jhanie, której towarzyszy myślenie i rozważanie, z błogością i przyjemnością zrodzonymi z odosobnienia. Rozważa on tak: "Doszedłem do osiągnięcia pierwszej jhany, ale ci inni mnisi nie osiągnęli pierwszej jhany". I tak zachwala siebie i wyraża się ujemnie o innych z powodu osiągnięcia pierwszej jhany. To też leży w charakterze nieprawdziwego człowieka. Ale prawdziwy człowiek rozważa tak: "Nie-identyfikacja nawet z osiągnięciem pierwszej jhany została zdeklarowana przez Zrealizowanego, gdyż w jakikolwiek sposób to wyobrażają, rzeczy są zawsze inne niż to". I tak stawiając nie-identyfikację na pierwszym miejscu ani nie zachwala siebie ani nie wyraża się ujemnie o innych z powodu osiągnięcia pierwszej jhany.

22-24 Co więcej, po uspokojeniu myślenia i rozważania nieprawdziwy człowek wkacza i trwa w drugiej jhanie z pewnością siebie i z zjednoczonym umysłem, bez myślenia i rozważania z błogością i przyjemnością zrodzonymi z koncentracji. .. Z z zanikiem błogości nieprawdziwy człowiek trwając w równowadze, uważny i w pełni rozważny, ciągle odczuwając przyjemność cielesną, wkracz i trwa w trzeciej jhanie, na temat której szlachetni powiadają: 'Ten ma przyjemne przebywanie, kto zrównoważony i uważny'. .. Z zanikiem przyjemności i bólu… Po porzuceniu przyjemności i bólu z uprzednim zanikiem radości i smutku, nieprawdziwy człowiek wkracz i trwa w czwartej jhanie, charakteryzującej się ani-bólem-ani-przyjemnością, i z oczyszczoną uważnością dzięki równowadze. Rozważa on tak: "Doszedłem do osiągnięcia czwartej jhany, ale ci inni mnisi nie osiągnęli czwartej jhany". I tak zachwala siebie i wyraża się ujemnie o innych z powodu osiągnięcia czwartej jhany. To też leży w charakterze nieprawdziwego człowieka. Ale prawdziwy człowiek rozważa tak: "Nie-identyfikacja nawet z osiągnięciem czwartej jhany została zdeklarowana przez Zrealizowanego, gdyż w jakikolwiek sposób to wyobrażają, rzeczy są zawsze inne niż to". I tak stawiając nie-identyfikację na pierwszym miejscu ani nie zachwala siebie ani nie wyraża się ujemnie o innych z powodu osiągnięcia czwartej jhany.

25 Co więcej, z całkowitym przekroczeniem percepcji materialnych form, z zanikiem oddziaływania zmysłowej percepcji, nie zważając na percepcję różnorodności, baczny tego, że "przestrzeń jest nieskończona" nieprawdziwy człowiek wkracza i trwa w bazie nieskończonej przestrzeni…

26 Co więcej, z całkowitym przekroczeniem bazy nieskończonej przestrzeni, baczny tego, że świadomość jest nieskończona" nieprawdziwy człowiek wkracza i trwa w bazie nieskończonej świadomości…

27 Co więcej, z całkowitym przekroczeniem bazy nieskończonej świadomości, baczny tego, że "tu nic nie ma" nieprawdziwy człowiek wkracza i trwa w bazie nicości…

28 Co więcej z całkowitym przekroczeniem bazy nicości, nieprawdziwy człowiek trwa w bazie ani-percepcji-ani-nie-percepcji. Rozważa on tak: "Doszedłem do osiągnięcia bazy ani-percepcji-ani-nie-percepcji, ale ci inni mnisi nie osiągnęli bazy ani-percepcji-ani-nie-percepcji". I tak zachwala siebie i wyraża się ujemnie o innych z powodu osiągnięcia bazy ani-percepcji-ani-nie-percepcji. To też leży w charakterze nieprawdziwego człowieka. Ale prawdziwy człowiek rozważa tak: "Nie-identyfikacja nawet z osiągnięciem bazy ani-percepcji-ani-nie-percepcji została zdeklarowana przez Zrealizowanego, gdyż w jakikolwiek sposób to wyobrażają, rzeczy są zawsze inne niż to". I tak stawiając nie-identyfikację na pierwszym miejscu ani nie zachwala siebie ani nie wyraża się ujemnie o innych z powodu osiągnięcia bazy ani-percepcji-ani-nie-percepcji.

29 Co więcej, z całkowitym przekroczeniem bazy ani-percepcji-ani-nie-percepcji prawdziwy człowiek wkracza i trwa we wstrzymaniu percepcji i uczucia. I jego skazy zostają zniszczone przez widzenie z mądrością. Ten mnich nie wyobraża sobie niczego, nie wyobraża odnośnie do czegoś, nie wyobraża w jakikolwiek sposób.

Oto co zostało powiedziane przez Zrealizowanego. Mnisi byli zadowoleni i ucieszeni słowami Zrealizowanego.

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://www.tipitaka.org/romn/cscd/s0201m.mul3.xml

Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/

Tłumaczenie: Varapanyo