Tytuł: Sutta o oddychaniu

O autorze: Agrios

Wersja pdf:

view source

print

Wersja scribd:

MN.118

Ānāpānasati Sutta

Sutta o oddychaniu

Tłumaczenie: Agrios

alternatywne tłumaczenie: Varapanyo | Jagodziński | Siristru


Oto co usłyszałem:

Pewnego razu Błogosławiony przebywał w Savatthi we Wschodnim Klasztorze Miagary wraz z czcigodnym Sariputtą, czcigodnym Maha Mogallaną, czcigodnym Maha Kassapą, czcigodnym Maha Kotthitą, czcigodnym Maha Kappiną, czcigodnym Maha Kundą, czcigodnym Revatą i czcigodnym Anandą oraz wieloma innymi dobrze znanymi Starszymi.

Wówczas to Starsi nauczali i instruowali mnichów. Niektórzy Starsi nauczali i instruowali dziesięciu mnichów, niektórzy nauczali i instruowali dwudziestu mnichów, niektórzy nauczali i instruowali trzydziestu mnichów, niektórzy nauczali i instruowali czterdziestu mnichów.

Właściwie pouczeni i poinstruowani nowi mnisi zaczynali zauważać i rozróżniać rzeczy istotne. Wówczas to, Uposatha dnia piętnastego, nocą pełni księżyca ceremonii Pavarana - Błogosławiony zasiadł pod gołym niebem w otoczeniu zgromadzenia mnichów. Obserwując pogrążone w ciszy zgromadzenie, zwrócił się do nich:

"Mnisi, jestem zadowolony z postepów. Moj umysł jest zadowolony mnisi. Wzmacnia to upór do zdobywania tego co jeszcze niezdobyte, osiągnięcia tego co jeszcze nieosiągnięte, urzeczywistnienia tego co jeszcze nieurzeczywistnione. Pozostanę tutaj w Savatti jeszcze przez miesiąc Białych Lilii Wodnych, czwarty miesiąc pory deszczowej".

Rozeszła się wieść o tym, że Błogosławiony pozostaje w Savatthi przez miesiąc Białych Lilii Wodnych, czwarty miesiąc pory deszczowej i mnisi z całej okolicy zaczęli ściągać do Savatthi aby spotkać się z Błogosławionym. Tak więc Starsi nauczali i instruowali młodszych mnichów jeszcze intensywniej.

Niektórzy Starsi nauczali i instruowali dziesięciu mnichów, niektórzy nauczali i instruowali dwudziestu mnichów, niektórzy nauczali i instruowali trzydziestu mnichów, niektórzy nauczali i instruowali czterdziestu mnichów. Właściwie pouczeni i poinstruowani nowi mnisi zaczynali zauważać i rozróżniać rzeczy istotne. Z okazji Uposatha dnia piętnastego pełni księżyca miesiąca Białych Lilii Wodnych, czwartego miesiąca pory deszczowej, Błogosławiony zasiadł pod gołym niebem w otoczeniu zgromadzenia mnichów. Obserwując pogrążone w ciszy zgromadzenie, zwrócił się do nich:

"Mnisi, to zgromadzenie jest wolne od pustego gadania, pozbawione go, utwierdzone. Taka jest ta społeczność mnichów, takie jest to zgromadzenie. Taki rodzaj zgromadzenia jest wart darów, opieki, ofiar i szacunku. Bezprecedensowy w świecie obszar zasług - taka jest ta społeczność mnichów, takie jest to zgromadzenie. Jest to rodzaj zgromadzenia w którym mały dar staje się wielkim, a duży staje się nawet większym - taka jest ta społeczność mnichów, takie jest to zgromadzenie.

Taki rodzaj zgromadzenia który jest w świecie unikalny - taka jest ta społeczność mnichów, takie jest to zgromadzenie. Taki rodzaj zgromadzenia jest wart najdłuższego nawet do niego pielgrzymowania.

W tej społeczności są mnisi którzy są prawdziwie święci, których emanacje myślowe wygasły, którzy osiągnęli pełnię, zrobili co było do zrobienia, pozbyli się ciężaru, osiągnęli prawdziwy cel, całkowicie zniszczyli kajdany stawania się, uwolnieni przez właściwą wiedzę - tacy są mnisi w tym zgromadzeniu.

W tej społeczności są mnisi którzy na skutek całkowitego wygaśnięcia pierwszych pięciu kajdan, zrodzą się w niebach tylko po to aby w pełni uwolnieni nigdy więcej nie powrócić - tacy są mnisi w tym zgromadzeniu. W tej społeczności są mnisi którzy na skutek całkowitego wygaśnięcia pierwszych trzech kajdan, złagodziwszy pasję, awersję i niewiedzę powrócą jeszcze tylko raz do tego świata aby wygasić cierpienie - tacy są mnisi w tym zgromadzeniu. W tej społeczności są mnisi którzy na skutek całkowitego wygaśnięcia pierwszych trzech kajdan, weszli w strumień Dhammy i z pewnością nigdy więcej nie powrócą w nieszczęście. Płynący ku przebudzeniu - tacy są mnisi w tym zgromadzeniu. W tej społeczności są mnisi którzy rozwijają Cztery Ustanowienia Uważności…, Cztery Właściwe Starania…, Cztery Podstawy Sukcesu…, Pięć Zdolności…, Pięć Umiejętności…, Siedem Czynników Wygaśnięcia…, Ośmioaspektową Ścieżkę… tacy są mnisi w tym zgromadzeniu. W tej społeczności są mnisi którzy rozwijają dobrą wolę…, współczucie…, wyrozumiałość…, zrównoważenie…, świadomość skalań…, przenikliwość nietrwałości… tacy są mnisi w tym zgromadzeniu. W tej społeczności są mnisi którzy rozwijają uważność oddychania. Kiedy uważność oddychania jest rozwijana i praktykowana, przynosi dobry owoc, ogromną korzyść. Uważność oddychania kiedy rozwijana i praktykowana, prowadzi Cztery Ustanowienia Uważności do kulminacji. Cztery Ustanowienia Uważności kiedy rozwijane i praktykowane, prowadzą Siedem Czynników Wygaśnięcia do kulminacji. Siedem Czynników Wygaśnięcia, kiedy rozwijane i praktykowane, wznoszą uwalniającą wiedzę ku kulminacji.

A jak jest uważność oddychania rozwijana i praktykowana aby przyniosła dobry owoc, ogromną korzyść?

Tak się dzieje, gdy mnich udaje się w odosobnienie, siada że skrzyżowanymi nogami w cieniu drzewa lub w pustym pomieszczeniu i utrzymując ciało wyprostowane, ustanawia uważność wokół ust.

Zawsze w pełni świadomy, świadomie wdycha i świadomie wydycha:

Robiąc długi wdech, obserwuje że jest to długi wdech, albo robiąc długi wydech, obserwuje że jest to długi wydech. Albo robiąc krótki wdech, obserwuje że jest to krótki wdech, albo robiąc krótki wydech, obserwuje że jest to krótki wydech. Robiąc wdech praktykuje odczuwanie całego ciała i robiąc wydech praktykuje odczuwanie całego ciała. Robiąc wdech praktykuje uspokajanie całego ciała i robiąc wydech praktykuje uspokajanie całego ciała.

Praktykuje wdychanie odczuwając radość oraz praktykuje wydychanie odczuwając radość.

Praktykuje wdychanie odczuwając przyjemność oraz praktykuje wydychanie odczuwając przyjemność. Praktykuje wdychanie odczuwając inicjacje oraz praktykuje wydychanie odczuwając inicjacje. Praktykuje wdychanie uspokajając inicjacje oraz praktykuje wydychanie uspokajając inicjacje. Praktykuje wdychanie odczuwając umysł oraz praktykuje wydychanie odczuwając umysł. Praktykuje wdychanie zaspokajając umysł oraz praktykuje wydychanie zaspokajając umysł. Praktykuje wdychanie stabilizując umysł oraz praktykuje wydychanie stabilizując umysł. Praktykuje wdychanie uwalniając umysł oraz praktykuje wydychanie uwalniając umysł. Praktykuje wdychanie skupione na niestałości oraz praktykuje wydychanie skupione na niestałości. Praktykuje wdychanie skupione na beznamiętności oraz praktykuje wydychanie skupione na beznamiętności. Praktykuje wdychanie skupione na zaprzestaniu oraz praktykuje wydychanie skupione na zaprzestaniu. Praktykuje wdychanie skupione na zaniechaniu oraz praktykuje wydychanie skupione na zaniechaniu. Oto jak uważność oddychania jest rozwijana i praktykowana aby przyniosła dobry owoc, ogromną korzyść.

A jak jest uważność oddychania rozwijana i praktykowana, aby doprowadziła Cztery Ustanowienia Uważności do kulminacji?

Kiedy mnich robi długi wdech, obserwuje że jest to długi wdech, albo robiąc długi wydech, obserwuje że jest to długi wydech. Albo robiąc krótki wdech, obserwuje że jest to krótki wdech, albo robiąc krótki wydech, obserwuje że jest to krótki wydech. Robiąc wdech praktykuje odczuwanie całego ciała i robiąc wydech praktykuje odczuwanie całego ciała. Robiąc wdech praktykuje uspokajanie inicjacji ciała i robiąc wydech praktykuje uspokajanie inicjacji ciała. Wówczas, mnich jest skupiony na ciele wewnątrz i na zewnątrz - dbały, czujny i w pełni świadomy, odsuwając na bok pragnienia i zmartwienia w odniesieniu do świata. Mówię wam mnisi, ten wdech i wydech klasyfikuje się jako ciało między ciałami. Mnich wówczas pozostaje skupiony na ciele wewnątrz i na zewnątrz - dbały, czujny i w pełni świadomy, odsuwając na bok pragnienia i zmartwienia w odniesieniu do świata.

Kiedy mnich praktykuje wdychanie i wydychanie odczuwając radość, praktykuje wdychanie i wydychanie odczuwając przyjemność, praktykuje wdychanie i wydychanie odczuwając inicjacje, praktykuje wdychanie i wydychanie uspokajając inicjacje. Wówczas, mnich jest skupiony na uczuciach wewnątrz i na zewnątrz - dbały, czujny i w pełni świadomy, odsuwając na bok pragnienia i zmartwienia w odniesieniu do świata.

Mówię wam mnisi, ta skupiona uwaga skierowana na wdychanie i wydychanie klasyfikuje się jako uczucie między uczuciami i dlatego mnich wówczas pozostaje skupiony na uczuciach wewnątrz i na zewnątrz - dbały, czujny i w pełni świadomy, odsuwając na bok pragnienia i zmartwienia w odniesieniu do świata.

Kiedy mnich praktykuje wdychanie i wydychanie odczuwając umysł, praktykuje wdychanie i wydychanie zaspokajając umysł, praktykuje wdychanie i wydychanie stabilizując umysł, praktykuje wdychanie i wydychanie uwalniając umysł. Wówczas, mnich jest skupiony na umyśle wewnątrz i na zewnątrz - dbały, czujny i w pełni świadomy, odsuwając na bok pragnienia i zmartwienia w odniesieniu do świata.

Nie powiem że istnieje uważność wdychania i wydychania, kiedy uwaga jest zamącona i nie ma żadnej czujności. Dlatego mnich pozostaje skupiony na uczuciach wewnątrz i na zewnątrz - dbały, czujny i w pełni świadomy, odsuwając na bok pragnienia i zmartwienia w odniesieniu do świata.

Kiedy mnich praktykuje wdychanie i wydychanie skupiony na niestałości, praktykuje wdychanie i wydychanie skupiony na beznamiętności, praktykuje wdychanie i wydychanie skupiony na zaprzestaniu, praktykuje wdychanie i wydychanie skupiony na zaniechaniu, wówczas, mnich jest skupiony na wartościach umysłowych wewnątrz i na zewnątrz - dbały, czujny i w pełni świadomy, odsuwając na bok pragnienia i zmartwienia w odniesieniu do świata.

Ten który widzi jasno, z krytyczną wnikliwością żądze i zmartwienia, ten zapanował nad zrównoważeniem i dlatego mnich wówczas pozostaje skupiony na uczuciach wewnątrz i na zewnątrz - dbały, czujny i w pełni świadomy, odsuwając na bok pragnienia i zmartwienia w odniesieniu do świata. Oto jak uważność oddychania jest rozwijana i praktykowana, aby doprowadziła Cztery Ustanowienia Uważności do kulminacji.

A jak są Cztery Ustanowienia Uważności rozwijane i praktykowane aby doprowadziły Siedem Czynników Wygaśnięcia do kulminacji?

Kiedy mnich jest skupiony na ciele wewnątrz i na zewnątrz - dbały, czujny i w pełni świadomy, odsuwając na bok pragnienia i zmartwienia w odniesieniu do świata - wówczas jego uważność jest stabilna i bez skazy. Kiedy uważność jest stabilna i bez skazy, wówczas uważność jako Czynnik Wygaśnięcia może zaistnieć. Rozwijając ją, mnich osiąga kulminację jej rozwoju. Pozostając tak właśnie uważnym, egzaminuje, analizuje i dochodzi do wnikliwego pojęcia tej jakości. Kiedy pozostając tak właśnie uważnym, egzaminuje, analizuje i dochodzi do wnikliwego pojęcia tej jakości, wówczas analiza jakości jako Czynnik Wygaśnięcia może zaistnieć. Rozwijając ją, mnich osiąga kulminację jej rozwoju.

U tego który egzaminuje, analizuje i dochodzi do wnikliwego pojęcia tej jakości, niesłabnąca wytrwałość może zaistnieć. Kiedy niesłabnąca wytrwałość zaistnieje w kimś kto egzaminuje, analizuje i dochodzi do wnikliwego pojęcia tej jakości, wtedy wytrwałość jako Czynnik Wygaśnięcia może zaistnieć. Rozwijając ją, mnich osiąga kulminację jej rozwoju. U tego którego wytrwałość zaistniała, ekstaza nie cielesności może zaistnieć. Kiedy ekstaza nie cielesności zaistnieje w kimś kogo wytrwałość trwa, wtedy ekstaza jako Czynnik Wygaśnięcia może zaistnieć. Rozwijając ją, mnich osiąga kulminację jej rozwoju. Tego który jest w ekstazie, ciało się uspokaja i umysł się uspokaja. Kiedy ciało i umysł mnicha w ekstazie się uspokaja, wtedy uspokojenie jako Czynnik Wygaśnięcia może zaistnieć. Rozwijając je, mnich osiąga kulminację jego rozwoju. Tego który jest spokojny, a jego ciało wyciszone, umysł osiąga koncentracje. Kiedy umysł mnicha który jest spokojny a którego ciało jest wyciszone osiąga koncentrację, wtedy koncentracja jako Czynnik Wygaśnięcia może zaistnieć. Rozwijając ją, mnich osiąga kulminację jej rozwoju.

Mnich nadzoruje skoncentrowany umysł że zrównoważeniem. Kiedy nadzoruje tak skoncentrowany umysł że zrównoważeniem, zrównoważenie jako Czynnik Wygaśnięcia może zaistnieć. Rozwijając je, mnich osiąga kulminację jego rozwoju. Kiedy mnich jest skupiony na uczuciach wewnątrz i na zewnątrz… (odniesienie, podobnie jak poprzednio). Kiedy mnich jest skupiony na umyśle wewnątrz i na zewnątrz… (odniesienie, podobnie jak poprzednio). Kiedy mnich jest skupiony na inicjacjach wewnątrz i na zewnątrz… (odniesienie, podobnie jak poprzednio). Oto jak Cztery Ustanowienia Uważności rozwijane i praktykowane, doprowadzają Siedem Czynników Wygaśnięcia do kulminacji.

A jak jest Siedem Czynników Wygaśnięcia rozwijanych i praktykowanych aby doprowadziły całą wiedzę i uwolnienie do kulminacji?

Tak jest kiedy mnich rozwija uważność jako czynnik oparty na odosobnieniu…, beznamiętności…, wygaśnięciu, przynoszący zaniechanie. Rozwija on analizę jakości jako Czynnik Wygaśnięcia…, wytrwałość jako Czynnik Wygaśnięcia…, ekstazę jako Czynnik Wygaśnięcia…, uspokojenie jako Czynnik Wygaśnięcia…, koncentrację jako Czynnik Wygaśnięcia…, zrównoważenie jako Czynnik Wygaśnięcia oparty na odosobnieniu…, beznamiętności…, wygaśnięciu, przynoszący zaniechanie.

Oto jak Siedem Czynników Wygaśnięcia jest rozwijanych i praktykowanych aby doprowadziły całą wiedzę i uwolnienie do kulminacji."

To rzekł Błogosławiony. Usatysfakcjonowani, mnisi rozkoszowali się słowami Błogosławionego.

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://www.tipitaka.org/romn/cscd/s0201m.mul3.xml

Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/

Tłumaczenie: Agrios