Tytuł: Ponowne pojawienie się zgodnie z aspiracją

O autorze: Varapanyo Bhikkhu

Wersja pdf:

view source

print

Wersja scribd:

MN.120

Saṅkhārupapatti Sutta

Ponowne pojawienie się zgodnie z aspiracją

Tłumaczenie: Varapanyo

alternatywne tłumaczenie:


1. Tak usłyszałem. Przy pewnej okazji Zrealizowany mieszkał w Savatthi w Gaju Jeta w Parku Anathapindiki. Tam odezwał się do mnichów tak: „Mnisi”. „Czcigodny panie”, odpowiedzieli. Zrealizowany rzekł to:

2. Mnisi, pouczę was o ponownym pojawieniu się w zgodzie z własną aspiracją. Słuchajcie i bacznie uważajcie na to co powiem”. „Tak, czcigodny panie”. Zrealizowany rzekł to:

3. Tu mnisi, mnich posiada wiarę, cnotę, uczoność, szczodrość i zrozumienie. Myśli: „Och żebym tak po rozpadzie ciała, po śmierci, mógł pojawić się ponownie w towarzystwie bogatych szlachetnych!” Skupia swój umysł na tym, ustanawia go, rozwija go. Te aspiracje i to jego trwanie tak utrzymane przy istnieniu i kultywowane, wiodą go do jego ponownego pojawienia się tam. To mnisi jest ścieżka, droga co prowadzi do ponownego pojawienia się tam.

4-5. I znów, mnich posiada wiarę, cnotę, uczoność, szczodrość i zrozumienie. Myśli: „Och żebym tak po rozpadzie ciała, po śmierci, mógł pojawić się ponownie w towarzystwie bogatych braminów! … gospodarzy!” Skupia swój umysł na tym, ustanawia go, rozwija go. Te aspiracje i to jego trwanie tak utrzymane przy istnieniu i kultywowane, wiodą go do jego ponownego pojawienia się tam. To mnisi jest ścieżka, droga co prowadzi do ponownego pojawienia się tam.

6. I znów mnich posiada wiarę, cnotę, uczoność, szczodrość i zrozumienie. Słyszy, że bogowie nieba Czterech Wielkich Króli są długowieczni, piękni i cieszą się wielkim szczęściem. Myśli: „Och żebym tak po rozpadzie ciała, po śmierci, mógł pojawić się ponownie w towarzystwie bogów nieba Czterech Wielkich Króli!” Skupia swój umysł na tym, ustanawia go, rozwija go. Te aspiracje i to jego trwanie tak utrzymane przy istnieniu i kultywowane, wiodą go do jego ponownego pojawienia się tam. To mnisi jest ścieżka, droga co prowadzi do ponownego pojawienia się tam.

7-11. I znów mnich posiada wiarę, cnotę, uczoność, szczodrość i zrozumienie. Słyszy, że bogowie nieba Trzydziestu trzech … bogowie Yamy … bogowie nieba Tusita … bogowie cieszący się kreacją … bogowie sprawujący kontrolę nad kreacjami innych są długowieczni, piękni i cieszą się wielkim szczęściem. Myśli: „Och żebym tak po rozpadzie ciała, po śmierci, mógł pojawić się ponownie w towarzystwie bogów sprawujących kontrolę nad kreacjami innych!” Skupia swój umysł na tym, ustanawia go, rozwija go. Te aspiracje i to jego trwanie tak utrzymane przy istnieniu i kultywowane, wiodą go do jego ponownego pojawienia się tam. To mnisi jest ścieżka, droga co prowadzi do ponownego pojawienia się tam.

12. I znów mnich posiada wiarę, cnotę, uczoność, szczodrość i zrozumienie. Słyszy, że Brahma Tysiąca jest długowieczny, piękny i cieszy się wielkim szczęściem. A Brahma Tysiąca trwa przenikając światowy system tysiąca światów i trwa przenikając istoty które się tam urodziły. Tak jak człowiek o dobrym wzroku mógłby wziąć w swoją rękę żołądź i przeglądać go, tak Brahma Tysiąca trwa przenikając światowy system tysiąca światów i trwa przenikając istoty które się tam urodziły. Mnich myśli: „Och żebym tak po rozpadzie ciała, po śmierci, mógł pojawić się ponownie w towarzystwie Brahmy Tysiąca!” Skupia swój umysł na tym, ustanawia go, rozwija go. Te aspiracje i to jego trwanie tak utrzymane przy istnieniu i kultywowane, wiodą go do jego ponownego pojawienia się tam. To mnisi jest ścieżka, droga co prowadzi do ponownego pojawienia się tam.

13-16. I znów mnich posiada wiarę, cnotę, uczoność, szczodrość i zrozumienie. Słyszy, że Brahma Dwóch Tysięcy … Trzech Tysięcy … Czterech Tysięcy … Pięciu Tysięcy jest długowieczny, piękny i cieszy się wielkim szczęściem. A Brahma Pięciu Tysięcy trwa przenikając światowy system pięciu tysięcy światów i trwa przenikając istoty które się tam urodziły. Tak jak człowiek o dobrym wzroku mógłby wziąć w swoją rękę żołądź i przeglądać go, tak Brahma Pięciu Tysięcy trwa przenikając światowy system pięciu tysięcy światów i trwa przenikając istoty które się tam urodziły. Mnich myśli: „Och żebym tak po rozpadzie ciała, po śmierci, mógł pojawić się ponownie w towarzystwie Brahmy Pięciu Tysięcy!” Skupia swój umysł na tym, ustanawia go, rozwija go. Te aspiracje i to jego trwanie tak utrzymane przy istnieniu i kultywowane, wiodą go do jego ponownego pojawienia się tam. To mnisi jest ścieżka, droga co prowadzi do ponownego pojawienia się tam.

17. I znów mnich posiada wiarę, cnotę, uczoność, szczodrość i zrozumienie. Słyszy, że Brahma Dziesięciu Tysięcy jest długowieczny, piękny i cieszy się wielkim szczęściem. A Brahma Dziesięciu Tysięcy trwa przenikając światowy system dziesięciu tysięcy światów i trwa przenikając istoty które się tam urodziły. Tak jak dobry klejnot berylu, najczystszej wody, ośmiokątny, dobrze wycięty, leżący na czerwonym brokacie, żarzy się, promieniuje i lśni, tak też Brahma Dziesięciu Tysięcy trwa przenikając światowy system dziesięciu tysięcy światów i trwa przenikając istoty które się tam urodziły. Mnich myśli: „Och żebym tak po rozpadzie ciała, po śmierci, mógł pojawić się ponownie w towarzystwie Brahmy Dziesięciu Tysięcy!” Skupia swój umysł na tym, ustanawia go, rozwija go. Te aspiracje i to jego trwanie tak utrzymane przy istnieniu i kultywowane, wiodą go do jego ponownego pojawienia się tam. To mnisi jest ścieżka, droga co prowadzi do ponownego pojawienia się tam.

18. I znów mnich posiada wiarę, cnotę, uczoność, szczodrość i zrozumienie. Słyszy, że Brahma Stu Tysięcy jest długowieczny, piękny i cieszy się wielkim szczęściem. A Brahma Stu Tysięcy trwa przenikając światowy system stu tysięcy światów i trwa przenikając istoty które się tam urodziły. Tak jak ornament z najczystszego złota, bardzo zręcznie ukształtowany w piecu przez sprytnego złotnika, leżący na czerwonym brokacie, żarzy się, promieniuje i lśni, tak też Brahma Stu Tysięcy trwa przenikając światowy system stu tysięcy światów i trwa przenikając istoty które się tam urodziły. Mnich myśli: „Och żebym tak po rozpadzie ciała, po śmierci, mógł pojawić się ponownie w towarzystwie Brahmy Stu Tysięcy!” Skupia swój umysł na tym, ustanawia go, rozwija go. Te aspiracje i to jego trwanie tak utrzymane przy istnieniu i kultywowane, wiodą go do jego ponownego pojawienia się tam. To mnisi jest ścieżka, droga co prowadzi do ponownego pojawienia się tam.

19-32. I znów mnich posiada wiarę, cnotę, uczoność, szczodrość i zrozumienie. Słyszy, że Promieniści bogowie … bogowie o Ograniczonej Radiacji … bogowie o Niezmierzalnej Radiacji … bogowie Wielkiej Chwały … bogowie Wielkiego Owocu … bogowie Aviha … bogowie Atappa … bogowie Sudassa … bogowie Sudassi … bogowie Akanittha są długowieczni, piękni i cieszą się wielkim szczęściem. Myśli: „Och żebym tak po rozpadzie ciała, po śmierci, mógł pojawić się ponownie w towarzystwie bogów Akanittha!” Skupia swój umysł na tym, ustanawia go, rozwija go. Te aspiracje i to jego trwanie tak utrzymane przy istnieniu i kultywowane, wiodą go do jego ponownego pojawienia się tam. To mnisi jest ścieżka, droga co prowadzi do ponownego pojawienia się tam.

33-36. I znów mnich posiada wiarę, cnotę, uczoność, szczodrość i zrozumienie. Słyszy, że bogowie bazy nieskończonej przestrzeni … bogowie bazy nieskończonej świadomości … bogowi bazy nicości … bogowie bazy ani-percepcji-ani-nie-percepcji są długowieczni, piękni i cieszą się wielkim szczęściem. Myśli: „Och żebym tak po rozpadzie ciała, po śmierci, mógł pojawić się ponownie w towarzystwie bogów bazy ani-percepcji-ani-nie-percepcji”. Skupia swój umysł na tym, ustanawia go, rozwija go. Te aspiracje i to jego trwanie tak utrzymane przy istnieniu i kultywowane, wiodą go do jego ponownego pojawienia się tam. To mnisi jest ścieżka, droga co prowadzi do ponownego pojawienia się tam.

37. I znów mnich posiada wiarę, cnotę, uczoność, szczodrość i zrozumienie. Myśli: "Ach, żebym tak realizując dla siebie z bezpośrednią wiedzą mógł tutaj i teraz wkroczyć i trwać w wyzwoleniu umysłu i wyzwoleniu przez zrozumienie co bez skaz przez wyczerpanie skaz!" I przez realizację dla siebie z bezpośrednią wiedzą tutaj i teraz wkracza i trwa w wyzwoleniu umysłu i wyzwoleniu przez zrozumienie co bez skaz przez wyczerpanie skaz. Mnisi, ten mnich w ogóle nie pojawia się ponownie. Oto co powiedział Zrealizowany. Mnisi byli zadowoleni i ucieszeni słowami Zrealizowanego.

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://www.tipitaka.org/romn/cscd/s0201m.mul3.xml

Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/

Tłumaczenie: Varapanyo