Tytuł: Bhumija

O autorze: Varapanyo Bhikkhu

Wersja pdf:

view source

print

Wersja scribd:

MN.125

Bhūmija Sutta

Bhumija

Tłumaczenie: Varapanyo

alternatywne tłumaczenie:


1. Tak usłyszałem. Przy pewnej okazji Zrealizowany mieszkał w Rajagaha w Bambusowym Gaju w Sanktuarium Wiewiórek.

2. Wtedy o poranku, czcigodny Bhumija ubrał się i zabierając swa miskę i zewnętrzną szatę udał się do domu Księcia Jayasena. I usiadł na przygotowanym miejscu.

3. Wtedy Książę Jayasena udał się do czcigodnego Bhumija i wymienił z nim pozdrowienia. Kiedy kurtuazyjna i grzecznościowa wymiana zdań została zakończona, usiadł z boku i powiedział do czcigodnego Bhumija: „Mistrzu Bhumija, są pewni pustelnicy i bramini którzy czynią takie twierdzenia i utrzymują takie poglądy jak to: 'Jeżeli ktoś czyni aspirację i wiedzie święte życie, to jest niezdolny do uzyskania owocu; jeżeli ktoś nie czyni aspiracji i wiedzie święte życie, to wciąż jest niezdolny do uzyskania owocu; jeżeli ktoś zarówno czyni aspirację jak i nie czyni aspiracji i wiedzie święte życie, to wciąż jest niezdolny do uzyskania owocu; jeżeli ktoś ani czyni aspirację ani nie czyni aspiracji i wiedzie święte życie, to wciąż jest niezdolny do uzyskania owocu'. Co mówi tutaj nauczyciel czcigodnego Bhumija, co deklaruje?”

4. „Nie słyszałem tego z ust samego Zrealizowanego, książę. Ale jest możliwe, że Zrealizowany mógłby odpowiedzieć tak: 'Jeżeli ktoś czyni aspirację i wiedzie święte życie niemądrze, to jest niezdolny do uzyskania owocu; jeżeli ktoś nie czyni aspiracji i wiedzie święte życie niemądrze, to wciąż jest niezdolny do uzyskania owocu; jeżeli ktoś zarówno czyni aspirację jak i nie czyni aspiracji i wiedzie święte życie niemądrze, to wciąż jest niezdolny do uzyskania owocu, jeżeli ktoś ani czyni aspirację ani nie czyni aspiracji i wiedzie święte życie niemądrze, to wciąż jest niezdolny do uzyskania owocu'. Jednakże jeżeli ktoś czyni aspirację i wiedzie święte życie mądrze, to jest zdolny do uzyskania owocu; jeżeli ktoś nie czyni aspiracji i wiedzie święte życie mądrze, to wciąż jest zdolny do uzyskania owocu; jeżeli ktoś zarówno czyni aspirację jak i nie czyni aspiracji i wiedzie święte życie mądrze, to wciąż jest zdolny do uzyskania owocu, jeżeli ktoś ani czyni aspirację ani nie czyni aspiracji i wiedzie święte życie mądrze, to wciąż jest zdolny do uzyskania owocu'. Nie słyszałem tego z ust samego Zrealizowanego, książę. Ale jest możliwe, że Zrealizowany mógłby odpowiedzieć na sposób jak to przedstawiłem”.

5. „Jeżeli nauczyciel mistrza Bhumija mówi w ten sposób, jeżeli deklaruje w ten sposób, to wydaje się, że stoi ponad wszystkimi zwykłymi pustelnikami i braminami”.

6. Wtedy Książę Jayasena obsłużył czcigodnego Bhumija ze swego własnego naczynia ryżem gotowanym na mleku.

7. Wtedy, gdy czcigodny Bhumija wrócił z żebraczego obchodu, po posiłku, udał się do Zrealizowanego i po złożeniu mu hołdu usiadł z boku i opowiedział Zrealizowanemu co się wydarzyło dodając: „Czcigodny panie, mam nadzieję, że gdy po zapytaniu odpowiedziałem w ten sposób, to odpowiedziałem tak jak głosi Zrealizowany bez błędnego go reprezentowania tym co sprzeczne z faktami i wyjaśniłem to zgodnie z Dhammą, w taki sposób, że nie ma w tym nic co dawałoby grunt pod uprawnioną krytykę tych założeń?"

8. „Z pewnością Bhumija, kiedy po zapytaniu odpowiedziałeś w taki sposób, to odpowiedziałeś tak jak to głoszę bez błędnego reprezentowania mnie tym co sprzeczne z faktami i wyjaśniłeś to zgodnie z Dhammą, w taki sposób, że nie ma w tym nic co dawałoby grunt pod uprawnioną krytykę tych założeń.

9. Jacykolwiek pustelnicy i bramini mają błędny pogląd, błędną intencję, błędną mowę, błędne działanie, błędne utrzymanie, błędny wysiłek, błędną uważność i błędną koncentrację, jeżeli czynią aspirację i wiodą święte życie, to są niezdolni do uzyskania owocu; jeżeli nie czynią aspiracji i wiodą święte życie, to wciąż są niezdolni do uzyskania owocu; jeżeli zarówno czynią aspirację jak i nie czynią aspiracji i wiodą święte życie, to wciąż są niezdolni do uzyskania owocu, jeżeli ani czynią aspirację ani nie czynią aspiracji i wiodą święte życie, to wciąż są niezdolni do uzyskania owocu'. Dlaczego tak jest? Ponieważ ta (błędna ścieżka) nie jest właściwą dla uzyskania owocu.

10. Załóżmy, że człowiek potrzebujący oleju, szukający oleju, wędrujący w poszukiwaniu oleju zebrałby żwir do tuby, skropił to wodą i ścisnął. Wtedy gdyby uczynił aspirację i zadziałał w ten sposób, nie byłby zdolny uzyskać oleju; jeżeli nie uczyniłby aspiracji i zadziałał w ten sposób, to wciąż nie byłby zdolny uzyskać oleju; jeżeli zarówno uczyniłby aspirację jak i nie uczynił aspiracji i zadziałał w ten sposób, to wciąż nie byłby zdolny uzyskać oleju; jeżeli ani uczyniłby aspirację ani nie uczynił aspiracji i zadziałał w ten sposób, to wciąż nie byłby zdolny uzyskać oleju. Dlaczego tak jest? Ponieważ ten (sposób działania) nie jest odpowiednią metodą na uzyskanie oleju. Tak też jacykolwiek pustelnicy i bramini mają błędny pogląd, błędną intencję, błędną mowę, błędne działanie, błędne utrzymanie, błędny wysiłek, błędną uważność i błędną koncentrację, jeżeli czynią aspirację i wiodą święte życie, to są niezdolni do uzyskania owocu; jeżeli nie czynią aspiracji i wiodą święte życie, to wciąż są niezdolni do uzyskania owocu; jeżeli zarówno czynią aspirację jak i nie czynią aspiracji i wiodą święte życie, to wciąż są niezdolni do uzyskania owocu, jeżeli ani czynią aspirację ani nie czynią aspiracji i wiodą święte życie, to wciąż są niezdolni do uzyskania owocu. Dlaczego tak jest? Ponieważ ta (błędna ścieżka) nie jest właściwą dla uzyskania owocu.

11. Załóżmy, że człowiek potrzebujący mleka, szukający mleka, wędrujący w poszukiwaniu mleka ciągnąłby krowę co ostatnio się ocieliła za jej rogi. Wtedy gdyby uczynił aspirację i zadziałał w ten sposób, nie byłby zdolny uzyskać mleka; jeżeli nie uczyniłby aspiracji i zadziałał w ten sposób, to wciąż nie byłby zdolny uzyskać mleka; jeżeli zarówno uczyniłby aspirację jak i nie uczynił aspiracji i zadziałał w ten sposób, to wciąż nie byłby zdolny uzyskać mleka; jeżeli ani uczyniłby aspirację ani nie uczynił aspiracji i zadziałał w ten sposób, to wciąż nie byłby zdolny uzyskać mleka. Dlaczego tak jest? Ponieważ ten (sposób działania) nie jest odpowiednią metodą na uzyskanie mleka. Tak też jacykolwiek pustelnicy i bramini mają błędny pogląd, błędną intencję, błędną mowę, błędne działanie, błędne utrzymanie, błędny wysiłek, błędną uważność i błędną koncentrację, jeżeli czynią aspirację i wiodą święte życie, to są niezdolni do uzyskania owocu; jeżeli nie czynią aspiracji i wiodą święte życie to wciąż są niezdolni do uzyskania owocu; jeżeli zarówno czynią aspirację jak i nie czynią aspiracji i wiodą święte życie, to wciąż są niezdolni do uzyskania owocu, jeżeli ani czynią aspirację ani nie czynią aspiracji i wiodą święte życie, to wciąż są niezdolni do uzyskania owocu'. Dlaczego tak jest? Ponieważ ta (błędna ścieżka) nie jest właściwą dla uzyskania owocu.

12. Załóżmy, że człowiek potrzebujący masła, szukający masła, wędrujący w poszukiwaniu masła wlałby wodę do maselnicy i ubijał ją tłuczkiem. Wtedy gdyby uczynił aspirację i zadziałał w ten sposób, nie byłby zdolny uzyskać masła; jeżeli nie uczyniłby aspiracji i zadziałał w ten sposób, to wciąż nie byłby zdolny uzyskać masła; jeżeli zarówno uczyniłby aspirację jak i nie uczynił aspiracji i zadziałał w ten sposób, to wciąż nie byłby zdolny uzyskać masła; jeżeli ani uczyniłby aspirację ani nie uczynił aspiracji i zadziałał w ten sposób, to wciąż nie byłby zdolny uzyskać masła. Dlaczego tak jest? Ponieważ ten (sposób działania) nie jest odpowiednią metodą na uzyskanie masła. Tak też jacykolwiek pustelnicy i bramini mają błędny pogląd, błędną intencję, błędną mowę, błędne działanie, błędne utrzymanie, błędny wysiłek, błędną uważność i błędną koncentrację, jeżeli czynią aspirację i wiodą święte życie, to są niezdolni do uzyskania owocu; jeżeli nie czynią aspiracji i wiodą święte życie, to wciąż są niezdolni do uzyskania owocu; jeżeli zarówno czynią aspirację jak i nie czynią aspiracji i wiodą święte życie, to wciąż są niezdolni do uzyskania owocu, jeżeli ani czynią aspirację ani nie czynią aspiracji i wiodą święte życie, to wciąż są niezdolni do uzyskania owocu'. Dlaczego tak jest? Ponieważ ta (błędna ścieżka) nie jest właściwą dla uzyskania owocu.

13. Załóżmy, że człowiek potrzebujący ognia, szukający ognia, wędrujący w poszukiwaniu ognia wziąłby górny kij do produkcji ognia i pocierał nim mokry kawałek drewna. Wtedy gdyby uczynił aspirację i zadziałał w ten sposób, nie byłby zdolny uzyskać ognia; jeżeli nie uczyniłby aspiracji i zadziałał w ten sposób, to wciąż nie byłby zdolny uzyskać ognia; jeżeli zarówno uczyniłby aspirację jak i nie uczynił aspiracji i zadziałał w ten sposób, to wciąż nie byłby zdolny uzyskać ognia; jeżeliby ani uczyniłby aspirację ani nie uczynił aspiracji i zadziałał w ten sposób, to wciąż nie byłby zdolny uzyskać ognia. Dlaczego tak jest? Ponieważ ten (sposób działania) nie jest odpowiednią metodą na uzyskanie ognia. Tak też jacykolwiek pustelnicy i bramini mają błędny pogląd, błędną intencję, błędną mowę, błędne działanie, błędne utrzymanie, błędny wysiłek, błędną uważność i błędną koncentrację, jeżeli czynią aspirację i wiodą święte życie, to są niezdolni do uzyskania owocu; jeżeli nie czynią aspiracji i wiodą święte życie to wciąż są niezdolni do uzyskania owocu; jeżeli zarówno czynią aspirację jak i nie czynią aspiracji i wiodą święte życie, to wciąż są niezdolni do uzyskania owocu, jeżeli ani czynią aspirację ani nie czynią aspiracji i wiodą święte życie, to wciąż są niezdolni do uzyskania owocu'. Dlaczego tak jest? Ponieważ ta (błędna ścieżka) nie jest właściwą dla uzyskania owocu.

14. Jacykolwiek pustelnicy i bramini mają właściwy pogląd, właściwą intencję, właściwą mowę, właściwe działanie, właściwe utrzymanie, właściwy wysiłek, właściwą uważność i właściwą koncentrację, jeżeli czynią aspirację i wiodą święte życie, to są zdolni do uzyskania owocu; jeżeli nie czynią aspiracji i wiodą święte życie, to wciąż są zdolni do uzyskania owocu; jeżeli zarówno czynią aspirację jak i nie czynią aspiracji i wiodą święte życie, to wciąż są zdolni do uzyskania owocu, jeżeli ani czynią aspirację ani nie czynią aspiracji i wiodą święte życie, to wciąż są zdolni do uzyskania owocu'. Dlaczego tak jest? Ponieważ ta (właściwa ścieżka) jest odpowiednią dla uzyskania owocu.

15. Załóżmy, że człowiek potrzebujący oleju szukający oleju, wędrujący w poszukiwaniu oleju zebrałby mąkę sezamową do tuby, skropił to wodą i ścisnął. Wtedy gdyby uczynił aspirację i zadziałał w ten sposób, byłby zdolny uzyskać olej; jeżeli nie uczyniłby aspiracji i zadziałał w ten sposób, to wciąż byłby zdolny uzyskać olej; jeżeli zarówno uczyniłby aspirację jak i nie uczynił aspiracji i zadziałał w ten sposób, to wciąż byłby zdolny uzyskać olej; jeżeli ani uczyniłby aspirację ani nie uczynił aspiracji i zadziałał w ten sposób, to wciąż byłby zdolny uzyskać olej. Dlaczego tak jest? Ponieważ ten (sposób działania) jest odpowiednią metodą na uzyskanie oleju. Tak też jacykolwiek pustelnicy i bramini mają właściwy pogląd, właściwą intencję, właściwą mowę, właściwe działanie, właściwe utrzymanie, właściwy wysiłek, właściwą uważność i właściwą koncentrację, jeżeli czynią aspirację i wiodą święte życie, to są zdolni do uzyskania owocu; jeżeli nie czynią aspiracji i wiodą święte życie, to wciąż są zdolni do uzyskania owocu; jeżeli zarówno czynią aspirację jak i nie czynią aspiracji i wiodą święte życie, to wciąż są zdolni do uzyskania owocu, jeżeli ani czynią aspirację ani nie czynią aspiracji i wiodą święte życie, to wciąż są zdolni do uzyskania owocu'. Dlaczego tak jest? Ponieważ ta (właściwa ścieżka) jest odpowiednią dla uzyskania owocu.

16. Załóżmy, że człowiek potrzebujący mleka, szukający mleka, wędrujący w poszukiwaniu mleka ciągnąłby krowę co ostatnio się ocieliła za wymiona. Wtedy gdyby uczynił aspirację i zadziałał w ten sposób, byłby zdolny uzyskać mleko; jeżeli nie uczyniłby aspiracji i zadziałał w ten sposób, to wciąż byłby zdolny uzyskać mleko; jeżeli zarówno uczyniłby aspirację jak i nie uczynił aspiracji i zadziałał w ten sposób, to wciąż byłby zdolny uzyskać mleko; jeżeliby ani uczyniłby aspirację ani nie uczynił aspiracji i zadziałał w ten sposób, to wciąż byłby zdolny uzyskać mleko. Dlaczego tak jest? Ponieważ ten (sposób działania) jest odpowiednią metodą na uzyskanie mleka. Tak też jacykolwiek pustelnicy i bramini mają właściwy pogląd, właściwą intencję, właściwą mowę, właściwe działanie, właściwe utrzymanie, właściwy wysiłek, właściwą uważność i właściwą koncentrację, jeżeli czynią aspirację i wiodą święte życie, to są zdolni do uzyskania owocu; jeżeli nie czynią aspiracji i wiodą święte życie to wciąż są zdolni do uzyskania owocu; jeżeli zarówno czynią aspirację jak i nie czynią aspiracji i wiodą święte życie, to wciąż są zdolni do uzyskania owocu, jeżeli ani czynią aspirację ani nie czynią aspiracji i wiodą święte życie, to wciąż są zdolni do uzyskania owocu'. Dlaczego tak jest? Ponieważ ta (właściwa ścieżka) jest odpowiednią dla uzyskania owocu.

17. Załóżmy, że człowiek potrzebujący masła, szukający masła, wędrujący w poszukiwaniu masła wlałby mleko do maselnicy i ubijał je tłuczkiem. Wtedy gdyby uczynił aspirację i zadziałał w ten sposób, byłby zdolny uzyskać masło; jeżeli nie uczyniłby aspiracji i zadziałał w ten sposób, to wciąż byłby zdolny uzyskać masło; jeżeli zarówno uczyniłby aspirację jak i nie uczynił aspiracji i zadziałał w ten sposób, to wciąż byłby zdolny uzyskać masło; jeżeliby ani uczynił aspirację ani nie uczynił aspiracji i zadziałał w ten sposób, to wciąż byłby zdolny uzyskać masło. Dlaczego tak jest? Ponieważ ten (sposób działania) jest odpowiednią metodą na uzyskanie masła. Tak też jacykolwiek pustelnicy i bramini mają właściwy pogląd, właściwą intencję, właściwą mowę, właściwe działanie, właściwe utrzymanie, właściwy wysiłek, właściwą uważność i właściwą koncentrację, jeżeli czynią aspirację i wiodą święte życie, to są zdolni do uzyskania owocu; jeżeli nie czynią aspiracji i wiodą święte życie, to wciąż są zdolni do uzyskania owocu; jeżeli zarówno czynią aspirację jak i nie czynią aspiracji i wiodą święte życie, to wciąż są zdolni do uzyskania owocu, jeżeli ani czynią aspirację ani nie czynią aspiracji i wiodą święte życie, to wciąż są zdolni do uzyskania owocu'. Dlaczego tak jest? Ponieważ ta (właściwa ścieżka) jest odpowiednią dla uzyskania owocu.

18. Załóżmy, że człowiek potrzebujący ognia, szukający ognia, wędrujący w poszukiwaniu ognia wziąłby górny kij do produkcji ognia i pocierał nim suchy, wysuszony kawałek drewna. Wtedy gdyby uczynił aspirację i zadziałał w ten sposób, byłby zdolny uzyskać ogień; jeżeli nie uczyniłby aspiracji i zadziałał w ten sposób, to wciąż byłby zdolny uzyskać ogień; jeżeli zarówno uczyniłby aspirację jak i nie uczynił aspiracji i zadziałał w ten sposób, to wciąż byłby zdolny uzyskać ogień; jeżeliby ani uczynił aspiracji ani nie uczynił aspiracji i zadziałał w ten sposób, to wciąż byłby zdolny uzyskać ogień. Dlaczego tak jest? Ponieważ ten (sposób działania) jest odpowiednią metodą na uzyskanie ognia. Tak też jacykolwiek pustelnicy i bramini mają właściwy pogląd, właściwą intencję, właściwą mowę, właściwe działanie, właściwe utrzymanie, właściwy wysiłek, właściwą uważność i właściwą koncentrację, jeżeli czynią aspirację i wiodą święte życie, to są zdolni do uzyskania owocu; jeżeli nie czynią aspiracji i wiodą święte życie to wciąż są zdolni do uzyskania owocu; jeżeli zarówno czynią aspirację jak i nie czynią aspiracji i wiodą święte życie, to wciąż są zdolni do uzyskania owocu, jeżeli ani czynią aspirację ani nie czynią aspiracji i wiodą święte życie, to wciąż są zdolni do uzyskania owocu'. Dlaczego tak jest? Ponieważ ta (właściwa ścieżka) jest odpowiednią dla uzyskania owocu.

19. Bhumija, gdyby te cztery przykłady pojawiły się tobie w odniesieniu do Księcia Jayaseny, to spontanicznie uzyskałby przekonanie co do ciebie i będąc przekonanym okazałby ci swe przekonanie”. „Czcigodny panie, jak te cztery przykłady mogłyby mi się pojawić w odniesieniu do Księcia Jayaseny, tak jak pojawiły się Zrealizowanemu, skoro są one spontaniczne i nigdy przedtem nie słyszane?” Oto co powiedział Zrealizowany. Czcigodny Bhumija był zadowolony i ucieszony słowami Zrealizowanego.

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://www.tipitaka.org/romn/cscd/s0201m.mul3.xml

Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/

Tłumaczenie: Varapanyo