Tytuł: Głupcy i Ludzie Mądrzy

O autorze: Varapanyo Bhikkhu

Wersja pdf:

view source

print

Wersja scribd:

MN.129

Bālapaṇḍita Sutta

Głupcy i Ludzie Mądrzy

Tłumaczenie: Varapanyo

alternatywne tłumaczenie:


1. Tak usłyszałem. Przy pewnej okazji Zrealizowany mieszkał w Savatthi w Gaju Jeta w Parku Anathapindiki. Tam odezwał się do mnichów tak: „Mnisi”. „Czcigodny panie”, odpowiedzieli. Zrealizowany rzekł to:

2. Mnisi, są trzy charakterystyki głupca, atrybuty głupca. Jakie trzy? Tu głupiec jest tym który myśli złe myśli, mówi złe słowa i czyni złe działania. Gdyby głupiec nie był taki, jak mądry człowiek poznałby go w ten sposób: „Ta osoba jest głupcem, nieprawdziwym człowiekiem”? Ale ponieważ głupiec jest tym który myśli złe myśli, mówi złe słowa i czyni złe działania, mądry człowiek wie o nim w ten sposób: „Ta osoba jest głupcem, nieprawdziwym człowiekiem”.

3. Głupiec odczuwa ból i smutek tutaj i teraz na trzy sposoby. Jeżeli głupiec siedzi w zgromadzeniu, czy idzie ulicą czy skwerem i ludzie dyskutują pewne stosowne i mające znaczenie sprawy, wtedy jeżeli głupiec jest tym, który zabija żywe istoty, zabiera to co niedane, błędnie prowadzi się co do zmysłowych przyjemności i zadowala winem, likierami i środkami oszałamiającymi, które są podstawą zaniedbania, myśli on: „Ci ludzie dyskutują pewne stosowne i mające znaczenie sprawy, te rzeczy są do znalezienia u mnie i jestem widziany jako angażujący się w te rzeczy”. To jest pierwszy rodzaj bólu i smutku który głupiec odczuwa tutaj i teraz.

4. I znów, kiedy winny bandyta jest złapany, głupiec widzi wiele rodzajów tortur stosowanych na nim przez króli: po wychłostaniu go biczami, pobiciu laskami, pobiciu pałkami, odcinają mu ręce, odcinają mu stopy, odcinają mu ręce i stopy, odcinają mu uszy, odcinają mu nos, odcinają mu uszy i nos, stosują na nim 'naczynie na kaszę', 'wypolerowana muszlę', 'usta Rahu', 'ognisty gniew', 'płonące ręce', 'źdźbła trawy'. 'ubranie z kory', 'antylopę', 'mięsne haki', 'monety', 'kręcącą się szpilę', 'toczący się materac' i chlapią go wrzącym olejem i rzucają go psom na pożarcie, lub nabijają żywcem na pal i odcinają głowę mieczem. Wtedy głupiec myśli w ten sposób: „Z uwagi na takie złe działania kiedy winny bandyta jest złapany, królowie stosują na nim wiele rodzajów tortur: po wychłostaniu go biczami, pobiciu laskami, pobiciu pałkami, odcinają mu ręce, odcinają mu stopy, odcinają mu ręce i stopy, odcinają mu uszy, odcinają mu nos, odcinają mu uszy i nos, stosują na nim 'naczynie na kaszę', 'wypolerowana muszlę', 'usta Rahu', 'ognisty gniew', 'płonące ręce', 'źdźbła trawy'. 'ubranie z kory', 'antylopę', 'mięsne haki', 'monety', 'kręcącą się szpilę', 'toczący się materac' i chlapią go wrzącym olejem i rzucają go psom na pożarcie, lub nabijają żywcem na pal i odcinają głowę mieczem. Te rzeczy są do odnalezienia u mnie i jestem widziany jako angażujący się w te rzeczy”. To jest drugi rodzaj bólu i smutku który głupiec odczuwa tutaj i teraz.

5. I znów, kiedy głupiec siedzi na swym krześle czy łóżku, czy odpoczywa na ziemi, wtedy złe działania które wykonał w przeszłości – jego cielesne, werbalne i mentalne błędne zachowania – przykrywają go, rozchodzą się po nim i obejmują go. Tak jak cień wielkiej góry wieczorem przykrywa, rozchodzi się i obejmuje ziemię, tak też kiedy głupiec siedzi na swym krześle czy łóżku, czy odpoczywa na ziemi, wtedy złe działania które wykonał w przeszłości – jego cielesne, werbalne i mentalne błędne zachowania – przykrywają go, rozchodzą się po nim i obejmują go. Wtedy głupiec myśli: „Nie robiłem tego co dobre, nie robiłem tego co korzystne, nie uczyniłem sobie schronienia od niepokoju. Robiłem to co złe, robiłem to co okrutne, robiłem to co niegodziwe. Kiedy umrę, pójdę do destynacji tych którzy nie robili tego co dobre, nie robili tego co korzystne, którzy nie uczynili sobie schronienia od niepokoju. Robili to co złe, robili to co okrutne, robili to co niegodziwe". Żali się, smuci i lamentuje, płacze bijąc się w piersi i staje się zaniepokojony. To są trzy rodzaje bólu i smutku które głupiec odczuwa tutaj i teraz.

6. Głupiec który zaangażował się w błędne zachowanie ciałem, mową i umysłem, po rozpadzie ciała, po śmierci, pojawia się ponownie w stanie deprywacji, w nieszczęśliwej destynacji, nawet w piekle.

Piekło

7. Gdyby słusznie o czymś powiedzieć: „To jest zupełnie niechciane, zupełnie niepożądane, zupełnie niemiłe, to o piekle mówiąc słusznie, powinno to być powiedziane. Tak bardzo, że jest trudno znaleźć porównanie na cierpienie w piekle”. Kiedy to zostało powiedziane, mnich spytał Zrealizowanego: „Czcigodny panie, czy może być dane przykład?”

8. „Może być, mnichu”, odpowiedział Zrealizowany. Mnisi, załóżmy, że ludzie złapali winnego bandytę i postawili przed królem, mówiąc: 'Panie, to winny bandyta, zarządź dla niego karę jaką chcesz'. Wtedy król powiedział: 'Idźcie i obijcie tego człowieka rano stoma batami'. I obili go stoma batami rano. Wtedy w południe król spytał: 'Co z tym człowiekiem?' 'Panie, jest jeszcze żywy'. Wtedy król powiedział: 'Idźcie i obijcie tego człowieka w południe stoma batami'. I obili go stoma batami w południe. Wtedy wieczorem król spytał: 'Co z tym człowiekiem?' 'Panie, jest jeszcze żywy'. Wtedy król powiedział: 'Idźcie i obijcie tego człowieka wieczorem stoma batami'. I obili go stoma batami wieczorem. „Jak myślicie mnisi? Czy ten człowiek doświadczałby bólu i smutku z powodu bycia obitym trzystoma batami?” „Czcigodny panie, ten człowiek doświadczałby bólu i smutku będąc obitym nawet jednym batem a co dopiero trzystoma”.

9. Wtedy biorąc mały kamień rozmiaru jego ręki, Zrealizowany odezwał się do mnichów tak: „Jak myślicie mnisi? Co jest większe ten mały kamień rozmiaru mojej ręki który podniosłem, czy Himalaje, król gór?". "Czcigodny panie, mały kamień rozmiaru ręki Zrealizowanego, który Zrealizowany podniósł nie liczy się wobec Himalajów, króla gór, to nawet nie ułamek, nie ma tu porównania”. "Tak też mnisi, ból i smutek, którego by ten człowiek doświadczał będąc obitym trzystoma batami nie liczy się wobec piekła, to nawet nie ułamek, nie ma tu porównania.

10. Teraz strażnicy piekła torturują go pięciorakim umocowaniem. Przeciągają rozżarzoną do czerwoności żelazną pikę przez jego jedną rękę, przeciągają rozżarzoną do czerwoności żelazną pikę przez jego drugą rękę, przeciągają rozżarzoną do czerwoności żelazną pikę przez jego jedną stopę, przeciągają rozżarzoną do czerwoności żelazną pikę przez jego drugą stopę, przeciągają rozżarzoną do czerwoności żelazną pikę przez jego żołądek. I czuje on bolesne, dręczące i przeszywające uczucia. Ale nie umiera on tak długo jak to złe działanie nie wyczerpało swych rezultatów.

11. Następnie strażnicy piekła przewracają go i ociosują go siekierami. I czuje on bolesne, dręczące i przeszywające uczucia. Ale nie umiera on tak długo jak to złe działanie nie wyczerpało swych rezultatów.

12. Następnie strażnicy piekła ustawiają go nogami do góry i głową na dół i ociosują go toporami. I czuje on bolesne, dręczące i przeszywające uczucia. Ale nie umiera on tak długo jak to złe działanie nie wyczerpało swych rezultatów.

13. Następnie strażnicy piekła zaprzęgają go do powozu i zmuszają do biegu tam i z powrotem, przez płonący teren, rozpalony i żarzący się. I czuje on bolesne, dręczące i przeszywające uczucia. Ale nie umiera on tak długo jak to złe działanie nie wyczerpało swych rezultatów.

14. Następnie strażnicy piekła zmuszają go do wspinania się i zejścia z wielkiej góry płonących węgli, rozpalonych i żarzących się. I czuje on bolesne, dręczące i przeszywające uczucia. Ale nie umiera on tak długo jak to złe działanie nie wyczerpało swych rezultatów.

15. Następnie strażnicy piekła ustawiają go nogami do góry i głową na dół i zanurzają go w rozżarzonym do czerwoności metalowym zbiorniku, płonącym i żarzącym się. Jest tam gotowany w kłębiącej się pianie. Tak jak jest tam gotowany w kłębiącej się pianie, raz wypływa na górę, raz na dół, raz jest unoszony wzdłuż. I czuje on bolesne, dręczące i przeszywające uczucia. Ale nie umiera on tak długo jak to złe działanie nie wyczerpało swych rezultatów.

16. Następnie strażnicy piekła wrzucają go do Wielkiego Piekła. Co do Wielkiego Piekła, mnisi:

Ma cztery rogi i jest zbudowane

Z czterema drzwiami, każde po jednej stronie,

Otoczone żelazem dookoła

I zamknięte żelaznym dachem.

Jego podłoga również jest zrobiona z żelaza,

I ogrzewana tak że żarzy się ogniem.

Jego obszar to pełne sto mil

Które to całe pokrywa.

17. Mnisi, mógłbym mówić wam na wiele sposobów o piekle. Tak bardzo, że jest trudno dać przykład na cierpienie w piekle.

Świat zwierząt

18. Mnisi, są zwierzęta które odżywiają się trawą. Jedzą one świeżą czy wysuszoną trawę. A jakie zwierzęta odżywiają się trawą? Słonie, konie, woły, osły, kozy i jelenie i inne takie zwierzęta. Głupiec który uprzednio rozmiłowywał się tutaj smakach i czynił złe działania, po rozpadzie ciała, po śmierci, pojawia się ponownie w towarzystwie zwierząt odżywiających się trawą.

19. Są zwierzęta odżywiające się łajnem, z daleka wyczuwają łajno i biegną do niego myśląc: 'Możemy jeść, możemy jeść'. Tak jak bramini biegną czując ofiarę i myśląc: 'Możemy jeść, możemy jeść!', tak też te zwierzęta odżywiające się łajnem z daleka wyczuwają łajno i biegną do niego myśląc: 'Możemy jeść, możemy jeść'. A jakie zwierzęta odżywiają się łajnem? Ptactwo, świnie, psy, szakale i inne takie zwierzęta. Głupiec który uprzednio rozmiłowywał się tutaj w smakach i czynił złe działania, po rozpadzie ciała, po śmierci, pojawia się ponownie w towarzystwie zwierząt odżywiających się łajnem.

20. Są zwierzęta które są zrodzone, starzeją się i umierają w ciemności. Jakie zwierzęta są zrodzone, starzeją się i umierają w ciemności? Ćmy, czerwy i robaki żyjące w ziemi i inne takie zwierzęta. Głupiec który uprzednio rozmiłowywał się tutaj w smakach i czynił złe działania, po rozpadzie ciała, po śmierci, pojawia się ponownie w towarzystwie zwierząt żyjących w ciemności.

21. Są zwierzęta które są zrodzone, starzeją się i umierają w wodzie. Jakie zwierzęta są zrodzone, starzeją się i umierają w wodzie? Ryby, żółwie, krokodyle i inne takie zwierzęta. Głupiec który uprzednio rozmiłowywał się tutaj smakach i czynił złe działania, po rozpadzie ciała, po śmierci, pojawia się ponownie w towarzystwie zwierząt które są zrodzone, starzeją się i umierają w wodzie.

22. Są zwierzęta które są zrodzone, starzeją się i umierają w nieczystościach. Jakie zwierzęta są zrodzone, starzeją się i umierają w nieczystościach? To zwierzęta które są zrodzone, starzeją się i umierają w zgniłych rybach, w zgniłych trupach, w zgniłym cieście czy szambie czy rynsztoku. Głupiec który uprzednio rozmiłowywał się tutaj w smakach i czynił złe działania, po rozpadzie ciała, po śmierci, pojawia się ponownie w towarzystwie zwierząt żyjących w nieczystościach.

23. Mnisi, mógłbym mówić wam o świecie zwierząt na wiele sposobów, tak, że jest trudno znaleźć przykład na cierpienie w świecie zwierząt.

24.Załóżmy, że człowiek zarzucił pojedynczą uprząż w wielkim oceanie i byłby tam ślepy żółw, który wynurzałby się na powierzchnię co sto lat. Jak myślicie mnisi, czy ten ślepy żółw, wynurzający się na powierzchnię co sto lat wsadziłby swą głowę w tą uprząż?” „Gdyby to zrobił, to nastąpiłoby to po bardzo długim czasie”. „Prędzej, powiadam, ten ślepy żółw, wynurzający się na powierzchnię co sto lat wsadzi swą głowę w tą uprząż, niż głupiec, który zszedł do niższych światów, odzyska ludzki status. Dlaczego tak jest? Ponieważ tam nie ma prowadzenia się zgodnie z Dhammą, nie ma właściwego prowadzenia się ani korzystnego działania przynoszącego zasługi. Przeważa tam wzajemne pożeranie się, pożeranie słabszych.

25. Jeżeli tego czy innego czasu, na końcu długiego okresu, głupiec wraca ponownie do ludzkiego stanu, to odradza się w rodzinie z nizin społecznych – w rodzinie bez kasty czy myśliwych czy bambusowych pracowników czy naprawiaczy karet czy śmieciarzy – rodzinie która jest biedna z małą ilością jedzenia i picia utrzymującej się z trudnością, gdzie trudno znaleźć jedzenie i ubranie; i jest brzydki, źle wyglądający i zniekształcony, ślepy, o pokrzywionych rękach, kulawy czy sparaliżowany; nie uzyskuje jedzenia, picia, ubrań i wehikułów i girland, perfum, balsamów łóżek, mieszkań i światła; błędnie prowadzi się ciałem, mową i umysłem i czyniąc tak, po rozpadzie ciała, po śmierci pojawia się ponownie w stanie deprywacji, w nieszczęśliwej destynacji, w zatraceniu, nawet w piekle.

26. Mnisi, załóżmy, że gracz swoim pierwszym nieszczęśliwym rzutem traci swe dzieci i żonę i wszystkie posiadłości i co więcej idzie w niewolę, taki nieszczęśliwy rzut jak ten, jednak jest bez znaczenia; to znacznie bardziej nieszczęśliwy rzut gdy głupiec który błędnie prowadzi się ciałem, mową i umysłem, po rozpadzie ciała, po śmierci pojawia się w nieszczęśliwej destynacji, w zatraceniu, nawet w piekle. Mnisi, to jest pełny opis sfery głupca.

27. Mnisi, są trzy charakterystyki mądrego człowieka, atrybuty mądrego człowieka. Jakie trzy? Tu mądry człowiek jest tym który myśli dobre myśli, mówi dobre słowa i czyni dobre działania. Gdyby mądry człowiek nie był taki, jak mądry człowiek poznałby go w ten sposób: „Ta osoba jest mądrym człowiekiem, prawdziwym człowiekiem”? Ale ponieważ mądry człowiek jest tym który myśli dobre myśli, mówi dobre słowa i czyni dobre działania, mądry człowiek wie o nim w ten sposób: „Ta osoba jest mądrym człowiekiem, prawdziwym człowiekiem”.

28. Mądry człowiek odczuwa przyjemność i radość tutaj i teraz na trzy sposoby. Jeżeli mądry człowiek siedzi w zgromadzeniu, czy idzie ulicą czy skwerem i ludzie dyskutują pewne stosowne i mające znaczenie sprawy, wtedy jeżeli mądry człowiek jest tym, który powstrzymuje się od zabijania żywych istot, od zabierania tego co niedane, od błędnego prowadzenia się co do zmysłowych przyjemności i zadowalania się winem, likierami i środkami oszałamiającymi, które są podstawą zaniedbania, myśli on: „Ci ludzie dyskutują pewne stosowne i mające znaczenie sprawy, te rzeczy nie są do znalezienia u mnie i nie jestem widziany jako angażujący się w te rzeczy”. To jest pierwszy rodzaj przyjemności i radości który mądry człowiek odczuwa tutaj i teraz.

29. I znów, kiedy winny bandyta jest złapany, mądry człowiek widzi wiele rodzajów tortur stosowanych na nim przez króli: po wychłostaniu go biczami, pobiciu laskami, pobiciu pałkami, odcinają mu ręce, odcinają mu stopy, odcinają mu ręce i stopy, odcinają mu uszy, odcinają mu nos, odcinają mu uszy i nos, stosują na nim 'naczynie na kaszę', 'wypolerowana muszlę', 'usta Rahu', 'ognisty gniew', 'płonące ręce', 'źdźbła trawy'. 'ubranie z kory', 'antylopę', 'mięsne haki', 'monety', 'kręcącą się szpilę', 'toczący się materac' i chlapią go wrzącym olejem i rzucają go psom na pożarcie, lub nabijają żywcem na pal i odcinają głowę mieczem. Wtedy mądry człowiek myśli w ten sposób: „Z uwagi na takie złe działania kiedy winny bandyta jest złapany, królowie stosują na nim miele rodzajów tortur: po wychłostaniu go biczami, pobiciu laskami, pobiciu pałkami, odcinają mu ręce, odcinają mu stopy, odcinają mu ręce i stopy, odcinają mu uszy, odcinają mu nos, odcinają mu uszy i nos, stosują na nim 'naczynie na kaszę', 'wypolerowana muszlę', 'usta Rahu', 'ognisty gniew', 'płonące ręce', 'źdźbła trawy'. 'ubranie z kory', 'antylopę', 'mięsne haki', 'monety', 'kręcącą się szpilę', 'toczący się materac' i chlapią go wrzącym olejem i rzucają go psom na pożarcie, lub nabijają żywcem na pal i odcinają głowę mieczem. Te rzeczy nie są do odnalezienia u mnie i nie jestem widziany jako angażujący się w te rzeczy”. To jest drugi rodzaj przyjemności i radości który mądry człowiek odczuwa tutaj i teraz.

30. I znów, kiedy mądry człowiek siedzi na swym krześle czy łóżku, czy odpoczywa na ziemi, wtedy dobre działania które wykonał w przeszłości – jego cielesne, werbalne i mentalne dobre zachowania – przykrywają go, rozchodzą się po nim i obejmują go. Tak jak cień wielkiej góry wieczorem przykrywa, rozchodzi się i obejmuje ziemię, tak też kiedy mądry człowiek siedzi na swym krześle czy łóżku, czy odpoczywa na ziemi, wtedy dobre działania które wykonał w przeszłości – jego cielesne, werbalne i mentalne dobre zachowania – przykrywają go, rozchodzą się po nim i obejmują go. Wtedy mądry człowiek myśli: „Robiłem to co dobre, robiłem to co korzystne, uczyniłem sobie schronienie od niepokoju. Nie robiłem tego co złe, nie robiłem tego co okrutne, nie robiłem tego co niegodziwe. Kiedy umrę, pójdę do destynacji tych którzy robili to co dobre, robili to co korzystne, którzy uczynili sobie schronienie od niepokoju. Robili to co dobre, nie robili tego co okrutne, nie robili to co niegodziwe". Nie żali się, nie smuci i nie lamentuje, nie płacze bijąc się w piersi i nie staje się zaniepokojony. To są trzy rodzaje przyjemności i radości które mądry człowiek odczuwa tutaj i teraz.

31. Mądry człowiek który zaangażował się w dobre zachowanie ciałem, mową i umysłem, po rozpadzie ciała, po śmierci, pojawia się ponownie w szczęśliwej destynacji, nawet w niebiańskim świecie.

Niebiański świat

32. Gdyby słusznie o czymś powiedzieć: „To jest całkowicie chciane, całkowicie pożądane, całkowicie miłe”, to o niebiańskim świecie mówiąc słusznie, powinno to być powiedziane. Tak bardzo, że jest trudno znaleźć porównanie na szczęście w niebiańskim świecie”. Kiedy to zostało powiedziane, mnich spytał Zrealizowanego: „Czcigodny panie, czy może być dane przykład?”

33. Może być, mnichu. Mnisi, załóżmy, że Obracający Kołem Monarcha posiadający siedem skarbów i cztery rodzaje sukcesu, z tego powodu doświadcza przyjemności i radości.

34. Jakie jest te siedem skarbów? Tu kiedy król o namaszczonej głowie umył swe włosy w dzień Uposatha piętnastego i wkroczył do górnego pałacu, pojawia się mu boskie koło-skarb z tysiącami szprych, obręczą, piastą, kompletne w każdym aspekcie, wtedy ten król staje się Monarchą Obracającym Kołem. Jestem zatem Monarchą Obracającym Kołem?

35. Wtedy król o namaszczonej głowie wstaje z siedzenia i zabierając dzban z wodą w swą lewą rękę, spryskuje koło-skarb swą prawą ręką, mówiąc: 'Kręć się naprzód, dobre koło-skarbie, triumfuj, dobre koło-skarbie!' Wtedy koło-skarb kręci się naprzód, obracając się we wschodnim kierunku i Monarcha Obracający Kołem podąża za nim ze swą czterorako ukonstytuowaną armią. I w jakimkolwiek rejonie koło się zatrzymuje, tam Monarcha Obracający Kołem rozbija obóz ze swą czterorako ukonstytuowaną armią. I opozycyjni królowie ze wschodniego kierunku przychodzą do Monarchy Obracającym Kołem i mówią w ten sposób: 'Chodź wielki królu, witaj wielki królu, rozkazuj wielki królu, doradzaj wielki królu'. Monarcha Obracający Kołem mówi tak: 'Nie powinniście zabijać żywych istot, nie powinniście zabierać tego co niedane, nie powinniście błędnie prowadzić się co do zmysłowych przyjemności, nie powinniście mówić fałszu, nie powinniście pić alkoholu, powinniście jeść to co nawykliście jeść'. I opozycyjni królowie ze wschodniego kierunku podporządkowują się Monarsze Obracającemu Kołem. Wtedy koło-skarb zanurza się we wschodnim oceanie i wynurza z powrotem. I wtedy kręci się naprzód obracając się w południowym kierunku. I Monarcha Obracający Kołem podąża za nim ze swą czterorako ukonstytuowaną armią. I w jakimkolwiek rejonie koło się zatrzymuje, tam Monarcha Obracający Kołem rozbija obóz ze swą czterorako ukonstytuowaną armią. I opozycyjni królowie ze południowego kierunku przychodzą do Monarchy Obracającym Kołem i mówią w ten sposób: 'Chodź wielki królu, witaj wielki królu, rozkazuj wielki królu, doradzaj wielki królu'. Monarcha Obracający Kołem mówi tak: 'Nie powinniście zabijać żywych istot, nie powinniście zabierać tego co niedane, nie powinniście błędnie prowadzić się co do zmysłowych przyjemności, nie powinniście mówić fałszu, nie powinniście pić alkoholu, powinniście jeść to co nawykliście jeść'. I opozycyjni królowie z południowego kierunku podporządkowują się Monarsze Obracającemu Kołem. Wtedy koło-skarb zanurza się w południowym oceanie i wynurza z powrotem. I wtedy kręci się naprzód obracając się w zachodnim kierunku. I Monarcha Obracający Kołem podąża za nim ze swą czterorako ukonstytuowaną armią. I w jakimkolwiek rejonie koło się zatrzymuje, tam Monarcha Obracający Kołem rozbija obóz ze swą czterorako ukonstytuowaną armią. I opozycyjni królowie z zachodniego kierunku przychodzą do Monarchy Obracającym Kołem i mówią w ten sposób: 'Chodź wielki królu, witaj wielki królu, rozkazuj wielki królu, doradzaj wielki królu'. Monarcha Obracający Kołem mówi tak: 'Nie powinniście zabijać żywych istot, nie powinniście zabierać tego co niedane, nie powinniście błędnie prowadzić się co do zmysłowych przyjemności, nie powinniście mówić fałszu, nie powinniście pić alkoholu, powinniście jeść to co nawykliście jeść'. I opozycyjni królowie z zachodniego kierunku podporządkowują się Monarsze Obracającemu Kołem. Wtedy koło-skarb zanurza się w zachodnim oceanie i wynurza z powrotem. I wtedy kręci się naprzód obracając się w północnym kierunku. I Monarcha Obracający Kołem podąża za nim ze swą czterorako ukonstytuowaną armią. I w jakimkolwiek rejonie koło się zatrzymuje, tam Monarcha Obracający Kołem rozbija obóz ze swą czterorako ukonstytuowaną armią. I opozycyjni królowie z północnego kierunku przychodzą do Monarchy Obracającym Kołem i mówią w ten sposób: 'Chodź wielki królu, witaj wielki królu, rozkazuj, wielki królu, doradzaj, wielki królu'. Monarcha Obracający Kołem mówi tak: 'Nie powinniście zabijać żywych istot, nie powinniście zabierać tego co niedane, nie powinniście błędnie prowadzić się co do zmysłowych przyjemności, nie powinniście mówić fałszu, nie powinniście pić alkoholu, powinniście jeść to co nawykliście jeść'. I opozycyjni królowie z północnego kierunku podporządkowują się Monarsze Obracającemu Kołem. Wtedy koło-skarb zanurza się w północnym oceanie i wynurza z powrotem. Kiedy koło-skarb zatriumfowało nad ziemią aż do granicy z oceanem, wraca do królewskiej stolicy i pozostaje tam umocowane na swej osi u bramy zewnętrznego pałacu. Takie jest koło-skarb co pojawia się Monarsze Obracającemu Kołem.

36. I znów, słoń-skarb pojawia się Monarsze Obracającemu Kołem. Cały biały z siedmioraką pozycją, z nadnaturalną mocą, latający w powietrzu, król słoni zwany Uposatha. Widząc go Monarcha Obracający Kołem pokłada w nim przekonanie w taki sposób: 'Byłoby cudownie jechać na słoniu, gdyby został opanowany! Wtedy słoń-skarb przechodzi trening tak jak czystej krwi słoń, dobrze opanowany przez długi czas. I zdarza się się, że Monarcha Obracający Kołem, testuje słonia-skarb, dosiadając go rano i po strawersowniu całej ziemi do granic z oceanem, wraca do królewskiej stolicy na swój poranny posiłek. Taki jest słoń-skarb który pojawia się Monarsze Obracającemu Kołem.

37. I znów koń-skarb pojawia się Monarsze Obracającemu Kołem, cały biały z kruczo-czarną głową, z grzywą jak trawa munja, z nadnaturalną mocą, latający w powietrzu, król koni zwany Valahaka. Widząc go Monarcha Obracający Kołem pokłada w nim przekonanie w taki sposób: 'Byłoby cudownie jechać na koniu, gdyby został opanowany! Wtedy koń-skarb przechodzi trening tak jak czystej krwi koń, dobrze opanowany przez długi czas. I zdarza się się, że Monarcha Obracający Kołem, testuje konia-skarb, dosiadając go rano i po strawersowniu całej ziemi do granic z oceanem, wraca do królewskiej stolicy na swój poranny posiłek. Taki jest koń-skarb który pojawia się Monarsze Obracającemu Kołem.

38. I znów, klejnot-skarb pojawia się Monarsze Obracającemu Kołem. Klejnot ten jest berylem najczystszej wody, ośmiokątnym i dobrze wyciętym. Promieniowanie klejnotu-skarbu rozchodzi się na cała milę. I zdarza się, że kiedy Monarcha testuje klejnot skarb, ustawia swą czterorako ukonstytuowaną armię w szeregu i umieszcza klejnot-skarb na szczycie swego sztandaru i wchodzi w ciemność i mrok nocy. Wtedy wszyscy mieszkańcy pobliskich wiosek zaczynają swą pracę przy świetle, myśląc, że to dzień. Taki jest klejnot-skarb, który pojawia się Monarsze Obracającemu Kołem.

39. I znów kobieta-skarb pojawia się Monarsze Obracającemu Kołem, urodziwa, pełna wdzięku, posiadająca najwyższej piękności cerę, ani zbyt wysoka, ani zbyt niska, ani zbyt chuda ani zbyt gruba, ani zbyt ciemna ani zbyt jasna, przewyższająca piękność ludzką bez osiągnięcia boskiej piękności. Dotyk kobiety-skarbu jest tak jak pęczek kapoku czy pęczek waty. Kiedy jest chłodno, jej ciało jest ciepłe; kiedy jest ciepło, jej ciało jest chłodne. Z jej ciała wydobywa się zapach drzewa sandałowego i z jej ust zapach lotosów. Wstaje przed Monarchą Obracającym Kołem i udaje się na spoczynek po nim. Chętnie służy, miła w zachowaniu i słodka w mowie. Skoro nie jest wiarołomna Monarsze Obracającemu Kołem nawet w myśli, jak mogłaby być ciałem? Taka jest kobieta skarb, która pojawia się Monarsze Obracającemu Kołem.

40 I znów ochmistrz-skarb pojawia się Monarsze Obracającemu Kołem. Boskie okiem zrodzone z przeszłych działań manifestuje się u niego dzięki któremu widzi zgromadzone skarby zarówno mające posiadaczy jak i bez posiadacza. Podchodzi do Monarchy Obracającym Kołem i mówi: 'Panie, przebywaj w swobodzie. Ja zadbam o twoje sprawy finansowe. I zdarza się, że kiedy Monarcha Obracający Kołem testuje ochmistrza-skarb, wchodzi na łódź i spuszcza ją na rzekę Ganges i pośrodku nurtu mówi do ochmistrza-skarbu: 'Potrzebują złotych monet i złotych sztabek, ochmistrzu'. „W takim razie, niech łódź skieruje się ku temu brzegowi'. 'Ochmistrzu, to tutaj potrzebuję złota i złotych sztabek'. Wtedy ochmistrz-skarb zanurza obie ręce w wodzie i wyciąga naczynie pełne złota i złotych sztabek i mówi Monarsze Obracającemu Kołem: 'Czy to wystarczy panie? Czy uczyniono dość, oferowano dość?' 'To wystarczy ochmistrzu, uczyniono dość, oferowano dość'. Taki jest ochmistrz-skarb co pojawia się Monarsze Obracającemu Kołem.

41. I znów doradca-skarb pojawia się Monarsze Obracającemu Kołem, mądry, przenikliwy i inteligentny, zdolny do skłonienia Monarchy Obracającego Kołem by promował to co powinno być promowane i ustanawiał to co powinno być ustanowione i odłożył co jest powinno być odłożone Zbliża się do Monarchy Obracającego Kołem i i mówi: 'Panie, przebywaj w swobodzie. Ja będę zarządzał'. Taki jest doradca-skarb który pojawia się Monarsze Obracającemu Kołem. Takie jest siedem skarbów jakie Monarcha Obracający Kołem posiada.

42. Jakie są cztery rodzaje sukcesu? Tu Monarcha Obracający Kołem jest przystojny, urodziwy i pełen wdzięku, posiadający najwyższej piękności cerę i przewyższa ludzi pod tym względem. To jest pierwszy rodzaj sukcesu który Monarcha Obracający Kołem posiada.

43. I znów, Monarcha Obracający Kołem żyje długo i wytrzymuje długo i przewyższa innych ludzi pod tym względem. To jest drugi rodzaj sukcesu który Monarcha Obracający Kołem posiada.

44. I znów, Monarcha Obracający Kołem jest wolny od chorób i dolegliwości, o dobrym trawieniu co ani zbyt zimne ani zbyt gorące i przewyższa ludzi pod tym względem. To jest trzeci rodzaj sukcesu który Monarcha Obracający Kołem posiada.

45. I znów, Monarcha Obracający Kołem jest drogi i miły braminom i gospodarzom. Tak jak ojciec jest drogi i miły swym dzieciom, tak też Monarcha Obracający Kołem jest drogi i miły braminom i gospodarzom. Bramini i gospodarze są drodzy i mili Monarsze Obracającemu Kołem. Tak jak dzieci są miłe ojcu, tak też bramini i gospodarze są drodzy i mili Monarsze Obracającemu Kołem.

Pewnego czasu Monarcha Obracający Kołem jechał przez park przyjemności ze swą czterorako ukonstytuowaną armią. Wtedy bramini i gospodarze udali się do niego i powiedzieli: 'Panie, jedź wolniej, tak byśmy mogli dłużej cię widzieć'. A on powiedział woźnicy: 'Woźnico, jedź wolniej, tak że mógłbym widzieć braminów i gospodarzy dłużej'. To czwarty rodzaj sukcesu który Monarcha Obracający Kołem posiada.

46. Jak myślicie mnisi, czy Monarcha Obracający Kołem, doświadczałby przyjemności i radości z uwagi na posiadanie tych siedmiu skarbów i tych czterech sukcesów?” „Czcigodny panie, monarcha Obracający Kołem doświadczałby przyjemności i radości posiadając nawet jeden skarb, nie mówiąc nic o siedmiu skarbach i czterech rodzajach sukcesu?”

47. Wtedy biorąc mały kamień rozmiaru jego ręki, Zrealizowany odezwał się do mnichów tak: "Jak myślicie mnisi? Co jest większe, ten mały kamień rozmiaru mojej ręki który podniosłem, czy Himalaje, król gór?". "Czcigodny panie, mały kamień rozmiaru ręki Zrealizowanego, który Zrealizowany podniósł nie liczy się wobec Himalajów, króla gór, to nawet nie ułamek nie ma tu porównania”. "Tak też mnisi, przyjemność i radość, którą by doświadczał Monarcha Obracający Kołem z uwagi na posiadanie siedmiu skarbów i czterech sukcesów, nie liczy się wobec świata niebiańskiego, to nawet nie ułamek, nie ma tu porównania.

47. Jeżeli tego czy innego czasu, na końcu długiego okresu, mądry człowiek wraca ponownie do ludzkiego stanu, to odradza się w rodzinie z wyżyn społecznych – w rodzinie zamożnych szlachetnych czy zamożnych braminów czy zamożnych gospodarzy – rodzinie która jest bogata z dużym bogactwem, o wielkich posiadłościach, z obfitością złota i srebra, z wieloma posiadłościami i środkami, z obfitością pieniędzy i ziarna. Jest przystojny, urodziwy i pełen wdzięku. Uzyskuje jedzenie i picie, ubrania i girlandy, perfumy, balsamy, łóżka, mieszkanie i światło; właściwie prowadzi się ciałem, mową i umysłem i czyniąc tak, po rozpadzie ciała, po śmierci pojawia się ponownie w szczęśliwej destynacji, nawet w świecie niebiańskim.

26. Mnisi, załóżmy, że gracz swoim pierwszym szczęśliwym rzutem wygrał wielką fortunę, taki szczęśliwy rzut jak ten, jednak jest bez znaczenia; to znacznie bardziej szczęśliwy rzut gdy mądry człowiek który dobrze prowadzi się ciałem, mową i umysłem, po rozpadzie ciała, po śmierci pojawia się w szczęśliwej destynacji, nawet w świecie niebiańskim. Mnisi, to jest pełen opis sfery mądrego człowieka". Oto co powiedział Zrealizowany. Mnisi byli zadowoleni i ucieszeni słowami Zrealizowanego.

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://www.tipitaka.org/romn/cscd/s0201m.mul3.xml

Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/

Tłumaczenie: Varapanyo