Tytuł: Sutta o Pomyślnym Dniu

O autorze: Siristru

Wersja pdf:

view source

print

Wersja scribd:

MN.131

Bhaddekaratta Sutta

Sutta o Pomyślnym Dniu

Tłumaczenie: Siristru

alternatywne tłumaczenie: Varapanyo


Tak oto słyszałem:

Pewnego razu Błogosławiony przebywał w Gaju Jeta, w klasztorze Anathapindiki, nieopodal Savatthi. Tam przemówił do mnichów: "O, mnisi!"

"Tak, o Szlachetny" odparli mnisi.

Błogosławiony rzekł: "O, mnisi, nauczę was krótkiego opisu tego, który zaznał pomyślnego dnia. Słuchajcie zatem uważnie. Oto przemówię."

"Rzekłeś, o Szlachetny" odpowiedzieli.

Błogosławiony powiedział:

Nie powinniście uganiać się za przeszłością
ni pokładać nadziei w przyszłości.
Co minęło
jest za nami.
Przyszłość
jest jeszcze nieosiągalna.
Jakiekolwiek zalety są obecne [teraz]
widzicie je doskonale,
widzicie je.
Nie pochwycone,
niewzruszone,
oto jak rozwijacie swe serca.

Żmudnie czyniąc
co powinno być dzisiaj uczynione,
jutro — któż to wie? — być może
śmierć.
Nie ma targów
ze Śmiertelnością i jej potężną hordą.

Ktokolwiek żyje w znoju,
bezustannie
dzień i noc,
ten zaprawdę miał pomyślny dzień:
tako rzecze Mędrzec Pełen Pokoju.

"A w jaki sposób, o mnisi, ludzie uganiają się za przeszłością? Z rozkoszą niosą wspomnienia 'W przeszłości miałem taką formę (ciało)'… 'W przeszłości miałem takie uczucie'… 'W przeszłości tak postrzegałem'… 'W przeszłości tak tworzyłem myśli"… 'W przeszłości miałem taką świadomość.' To zwie się pogonią za przeszłością.

"A w jaki sposób ludzie nie uganiają się za przeszłością? Nie niosą z rozkoszą wspomnień 'W przeszłości miałem taką formę (ciało)'… 'W przeszłości miałem takie uczucie'… 'W przeszłości tak postrzegałem'… 'W przeszłości tak tworzyłem myśli"… 'W przeszłości miałem taką świadomość.' To zwie się nieuganianiem się za przeszłością.

"A w jaki sposób ludzie pokładają nadzieję w przyszłości? Z rozkoszą niosą myśli 'W przyszłości będę mieć taką formę (ciało)'… 'W przyszłości będę mieć takie uczucie'… 'W przyszłości będę tak postrzegać'… 'W przyszłości będę tak tworzył myśli'… 'W przyszłości będę mieć taką świadomość'. To zwie się pokładaniem nadzieii w przyszłości.

"A w jaki sposób ludzie nie pokładają nadziei w przyszłości? Nie niosą z rozkoszą myśli 'W przyszłości będę mieć taką formę (ciało)'… 'W przyszłości będę mieć takie uczucie'… 'W przyszłości będę tak postrzegać'… 'W przyszłości będę tak tworzył myśli'… 'W przyszłości będę mieć taką świadomość'. To zwie się nie pokładaniem nadziei w przyszłości.

"A w jaki sposób ludzie mają wzgląd na obecne zalety? Tak jest gdy nie uczona gawiedź, nigdy nie widziała Szlachetnych, nie jest biegła w naukach Szlachetnych, nie jest ćwiczona w naukach Szlachetnych, postrzega formy jako jaźń lub jaźni jako posiadanie formę lub formę w jaźni lub jaźń w formie.

"On/ona postrzega uczucia jako jaźń lub uczucia jako posiadanie jaźni lub uczucia w jaźni lub jaźń w uczuciach.

"On/ona postrzega percepcję jako jaźń lub jaźń jako posiadanie percepci lub percepcję w jaźni lub jaźń w percepcji.

"On/ona postrzega tworzenie myśli jako jaźń lub jaźń jako posiadanie tworzenia myśli lub tworzenie myśli w jaźni lub jaźń w tworzeniu myśli.

"On/ona postrzega świadomość jako jaźń lub jaźń jako posiadanie świadomości lub świadomość w jaźni lub jaźń w świadomości. To zwie się mieć wzgląd na obecne zalety.

"A w jaki sposób ludzie nie mają wzglądu na obecne zalety? Tak jest gdy uczniowie Szlachetnych, którzy widzieli Szlachetnych, są biegli w naukach Szlachetnych, są ćwiczeni w naukach Szlachetnych, nie postrzega form jako jaźń lub jaźni jako posiadanie formę lub formę w jaźni lub jaźń w formie

"On/ona nie postrzega uczucia jako jaźń lub uczucia jako posiadanie jaźni lub uczucia w jaźni lub jaźń w uczuciach.

"On/ona nie postrzega percepcję jako jaźń lub jaźń jako posiadanie percepci lub percepcję w jaźni lub jaźń w percepcji.

"On/ona nie postrzega tworzenie myśli jako jaźń lub jaźń jako posiadanie tworzenia myśli lub tworzenie myśli w jaźni lub jaźń w tworzeniu myśli.

"On/ona nie postrzega świadomość jako jaźń lub jaźń jako posiadanie świadomości lub świadomość w jaźni lub jaźń w świadomości.

Dlatego

Nie powinniście uganiać się za przeszłością
ni pokładać nadziei w przyszłości.
Co minęło
jest za nami.
Przyszłość
jest jeszcze nieosiągalna.
Jakiekolwiek zalety są obecne [teraz]
widzicie je doskonale,
widzicie je.
Nie pochwycone,
niewzruszone,
oto jak rozwijacie swe serca.

Żmudnie czyniąc
co powinno być dzisiaj uczynione,
jutro — któż to wie? — być może
śmierć.
Nie ma targów
ze Śmiertelnością i jej potężną hordą.

Ktokolwiek żyje w znoju,
bezustannie
dzień i noc,
ten zaprawdę miał pomyślny dzień:
tako rzecze Mędrzec Pełen Pokoju.

"O, mnisi, nauczę was krótkiego opisu tego, który zaznał pomyślnego dnia.' To oto zostało powiedziane, i odnośnie tego zostało powiedziane [co rzekł Błogosławiony]"

Oto co rzekł Błogosławiony. Zadowoleni, mnisi rozkoszowali się słowami Błogosławionego.

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://www.tipitaka.org/romn/cscd/s0201m.mul3.xml

Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/

Tłumaczenie: Siristru