Tytuł: Maha Kaccana i Jedno Pomyślne Przywiązanie

O autorze: Varapanyo Bhikkhu

Wersja pdf:

view source

print

Wersja scribd:

MN.133

Mahākaccānabhaddekaratta Sutta

Maha Kaccana i Jedno Pomyślne Przywiązanie

Tłumaczenie: Varapanyo

alternatywne tłumaczenie:


1. Tak usłyszałem. Przy pewnej okazji Zrealizowany mieszkał w Rajagaha w Parku Gorących Źródeł. Wtedy gdy było blisko zmierzchu, czcigodny Samiddhi udał się do Gorących Żródeł umyć swe ciało. Po kąpieli wyszedł z wody i stanął w jednej szacie, susząc swe ciało. Wtedy, gdy była już zaawansowana noc, pewien bóg o pięknym wyglądzie, iluminując całe Gorące Źródła zbliżył się do czcigodnego Samiddhi. Stojąc z boku, bóg rzekł do niego:

2. "Mnichu, czy pamiętasz podsumowanie i ekspozycję 'Tego kto ma jedno pomyślne przywiązanie?'" "Przyjacielu, nie pamiętam podsumowania i ekspozycji 'Tego kto ma jedno pomyślne przywiązanie'. Ale przyjacielu, czy ty pamiętasz podsumowanie i ekspozycję 'Tego kto ma jedno pomyślne przywiązanie?'" "Mnichu, ja również nie pamiętam podsumowania i ekspozycji 'Tego kto ma jedno pomyślne przywiązanie'. Ale mnichu czy pamiętasz strofę o 'Tym kto ma jedno pomyślne przywiązanie?'" "Przyjacielu, nie pamiętam strofy o 'Tym kto ma jedno pomyślne przywiązanie'. Ale przyjacielu, czy ty pamiętasz strofę o 'Tym kto ma jedno pomyślne przywiązanie?'" "Mnichu, ja także nie pamiętam strofy o 'Tym kto ma jedno pomyślne przywiązanie. Ale mnichu, naucz się podsumowania i ekspozycji 'Tego kto ma jedno pomyślne przywiązanie'. Mnichu, opanuj podsumowanie i ekspozycję 'Tego kto ma jedno pomyślnym przywiązanie'. Mnichu zapamiętaj podsumowanie i ekspozycję 'Tego kto ma jedno pomyślne przywiązanie. Mnichu, podsumowanie i ekspozycja 'Tego kto ma jedno pomyślne przywiązanie' jest korzystna, należy do fundamentów świętego życia”. Oto co powiedział ten bóg, który zaraz po tym zniknął.

3. Wtedy gdy skończyła się noc, czcigodny Samiddhi udał się do Zrealizowanego. Po złożeniu mu hołdu, usiadł z boku i opowiedział Zrealizowanemu wszystko co się zdarzyło i rzekł: „Byłoby dobrze, czcigodny panie, gdyby Zrealizowany nauczył mnie podsumowania i ekspozycji 'Tego kto ma jedno pomyślne przywiązanie”.

4. „Zatem mnichu słuchaj i bacznie uważaj na to co powiem”. „Tak, czcigodny panie”. Zrealizowany rzekł to:

Niech człowiek nie ożywia przeszłości
Ani nie buduje swych nadziei na przyszłość,
Przeszłość jest … pozostawiona w tyle
Przyszłość … jeszcze nie osiągnięta.
Raczej z wglądem niech widzi
Każdy obecnie powstały stan.
Niech poznaje i jest tego pewien
Niezwyciężenie, niezachwianie.
Jutro może nadejdzie śmierć, kto wie?
Żaden układ ze Śmiertelnym
Nie powstrzyma jego i jego hord z dala.
Ale ten kto trwa tak pilnie
Nieugięcie, przez cały dzień, przez noc,
To on Spokojny Pustelnik, zostało powiedziane
Ten kto ma jedno pomyślne przywiązanie.

6. Oto co powiedział Zrealizowany. Po uczynieniu tego, Wzniosły wstał z siedzenia i udał się do swojego mieszkania.

7. Wtedy, wkrótce potem jak Zrealizowany odszedł, mnisi rozważyli:"Teraz przyjaciele Zrealizowany wstał z siedzenia i udał się do swego mieszkania po przedstawieniu podsumowania w skrócie bez ekspozycji znaczenia szczegółowego. Kto wyjaśni to w szczegółach?" Wtedy rozważyli:"Czcigodny Maha Kaccana jest ceniony przez Nauczyciela, szanowany przez swoich mądrych towarzyszy w świętym życiu. Jest on w stanie objaśnić znaczenie tego szczegółowo. Załóżmy, że udamy się i zapytamy go o znaczenie tego".

8. Wtedy mnisi udali się do Maha Kaccany i wymienili z nim pozdrowienia. Kiedy kurtuazyjna i grzecznościowa rozmowa została zakończona, usiedli z boku i opowiedzieli o tym co się zdarzyło, dodając: "Niech czcigodny Maha Kaccana nam to objaśni".

9. "Przyjaciele, to jest tak jak z człowiekiem poszukującym rdzenia drzewa, rozglądającym się za rdzeniem drzewa, myślącym, że rdzeń drzewa powinien być szukany wśród gałęzi i liści wielkiego drzewa posiadającego rdzeń, po tym jak ominął korzenie i pień. Tak jest i z wami przyjaciele, gdy myślicie, że ja powinienem być zapytany o znaczenie tego, kiedy ominęliście Zrealizowanego, będąc z nim twarzą w twarz. Gdyż wiedząc Zrealizowany wie, widząc widzi, on ma wgląd, on jest wiedzą, on jest Dhammą, on jest głosicielem, proklamatorem, objaśniającym znaczenie, dawcą Nieśmiertelności, Panem Dhammy, Tathagatą. Był czas kiedy powinniście spytać Zrealizowanego o znaczenie. I tak jak by wam odpowiedział, tak powinniście zapamiętać".

10. "Z pewnością, przyjacielu Kaccana, wiedząc Zrealizowany wie, widząc Zrealizowany widzi, on ma wgląd, on jest wiedzą, on jest Dhammą, on jest głosicielem, proklamatorem, objaśniającym znaczenie, dawcą Nieśmiertelności, Panem Dhammy, Tathagatą. Był czas kiedy powinniśmy byli spytać Zrealizowanego o znaczenie tego. I tak jak by mam to przedstawił, tak powinniśmy byli to zapamiętać. Jednakże czcigodny Maha Kaccana jest ceniony przez Nauczyciela i szanowany przez swych mądrych towarzyszy w świętym życiu. Czcigodny Maha Kaccana jest w stanie objaśnić szczegółowe znaczenie tego podsumowania przedstawionego w skrócie przez Zrealizowanego, niech czcigodny Maha Kaccana objaśni to bez czynienia tego kłopotliwym".

11. "Zatem słuchajcie przyjaciele i baczcie uważnie na to co powiem". - "Tak, przyjacielu", odpowiedzieli mnisi. Czcigodny Maha Kaccana odezwał się tak:

12. „Przyjaciele, kiedy Zrealizowany wstał z siedzenia i udał się do swego mieszkania, po przedstawieniu zwięźle streszczenia bez szczegółowej ekspozycji znaczenia tak:

Niech człowiek nie ożywia przeszłości
Ani nie buduje swych nadziei na przyszłość,
Przeszłość jest … pozostawiona w tyle
Przyszłość … jeszcze nie osiągnięta.
Raczej z wglądem niech widzi
Każdy obecnie powstały stan.
Niech poznaje i jest tego pewien
Niezwyciężenie, niezachwianie.
Jutro może nadejdzie śmierć, kto wie?
Żaden układ ze Śmiertelnym
Nie powstrzyma jego i jego hord z dala.
Ale ten kto trwa tak pilnie
Nieugięcie, przez cały dzień, przez noc,
To on Spokojny Pustelnik, zostało powiedziane
Ten kto ma jedno pomyślne przywiązanie.

Rozumiem szczegółowe znaczenie następująco:

13. Jak, przyjaciele, ożywia przeszłość? Myśląc: 'Moje oko było w taki sposób w przeszłości i materialne formy w taki sposób', jego świadomość staje się związana przez chęć i pożądanie tego. Ponieważ jego świadomość jest związana przez chęć i pożądanie, rozmiłowuje się w tym. Kiedy się rozmiłowuje, to ożywia przeszłość. Myśląc: 'Moje ucho było w taki sposób w przeszłości i dźwięki w taki sposób', jego świadomość staje się związana przez chęć i pożądanie tego. Ponieważ jego świadomość jest związana przez chęć i pożądanie, rozmiłowuje się w tym. Kiedy się rozmiłowuje, to ożywia przeszłość. Myśląc: 'Mój nos był w taki sposób w przeszłości i zapachy w taki sposób', jego świadomość staje się związana przez chęć i pożądanie tego. Ponieważ jego świadomość jest związana przez chęć i pożądanie, rozmiłowuje się w tym. Kiedy się rozmiłowuje, to ożywia przeszłość. Myśląc: 'Mój język był w taki sposób w przeszłości i smaki w taki sposób', jego świadomość staje się związana przez chęć i pożądanie tego. Ponieważ jego świadomość jest związana przez chęć i pożądanie, rozmiłowuje się w tym. Kiedy się rozmiłowuje, to ożywia przeszłość. Myśląc: 'Moje ciało było w taki sposób w przeszłości i obiekty dotyku w taki sposób', jego świadomość staje się związana przez chęć i pożądanie tego. Ponieważ jego świadomość jest związana przez chęć i pożądanie, rozmiłowuje się w tym. Kiedy się rozmiłowuje, to ożywia przeszłość. Myśląc: 'Mój umysł był w taki sposób w przeszłości i idee w taki sposób', jego świadomość staje się związana przez chęć i pożądanie tego. Ponieważ jego świadomość jest związana przez chęć i pożądanie, rozmiłowuje się w tym. Kiedy się rozmiłowuje, to ożywia przeszłość.

14. A jak, przyjaciele, nie ożywia przeszłości? Myśląc: 'Moje oko było w taki sposób w przeszłości i materialne formy w taki sposób', jego świadomość nie staje się związana przez chęć i pożądanie tego. Ponieważ jego świadomość nie jest związana przez chęć i pożądanie, nie rozmiłowuje się w tym. Kiedy się nie rozmiłowuje, to nie ożywia przeszłości. Myśląc: 'Moje ucho było w taki sposób w przeszłości i dźwięki w taki sposób', jego świadomość nie staje się związana przez chęć i pożądanie tego. Ponieważ jego świadomość nie jest związana przez chęć i pożądanie, nie rozmiłowuje się w tym. Kiedy się nie rozmiłowuje, to nie ożywia przeszłości. Myśląc: 'Mój nos był w taki sposób w przeszłości i zapachy w taki sposób', jego świadomość nie staje się związana przez chęć i pożądanie tego. Ponieważ jego świadomość nie jest związana przez chęć i pożądanie, nie rozmiłowuje się w tym. Kiedy się nie rozmiłowuje, to nie ożywia przeszłości. Myśląc: 'Mój język był w taki sposób w przeszłości i smaki w taki sposób', jego świadomość nie staje się związana przez chęć i pożądanie tego. Ponieważ jego świadomość nie jest związana przez chęć i pożądanie, nie rozmiłowuje się w tym. Kiedy się nie rozmiłowuje, to nie ożywia przeszłości. Myśląc: 'Moje ciało było w taki sposób w przeszłości i obiekty dotyku w taki sposób', jego świadomość nie staje się związana przez chęć i pożądanie tego. Ponieważ jego świadomość nie jest związana przez chęć i pożądanie, nie rozmiłowuje się w tym. Kiedy się nie rozmiłowuje, to nie ożywia przeszłości. Myśląc: 'Mój umysł był w taki sposób w przeszłości i idee w taki sposób', jego świadomość nie staje się związana przez chęć i pożądanie tego. Ponieważ jego świadomość nie jest związana przez chęć i pożądanie, nie rozmiłowuje się w tym. Kiedy się nie rozmiłowuje, to nie ożywia przeszłości.

15. A jak, przyjaciele, buduje nadzieje na przyszłość? Myśląc: 'Moje oko może być w taki sposób w przyszłości i materialne formy w taki sposób, nastawia swoje serce na osiągnięcie tego co jeszcze nie zostało osiągnięte. Ponieważ nastawia swe serce w taki sposób, rozmiłowuje się w tym. Kiedy się rozmiłowuje w ten sposób, buduje swe nadzieje na przyszłość. Myśląc: 'Moje ucho może być w taki sposób w przyszłości i dźwięki w taki sposób', nastawia swoje serce na osiągnięcie tego co jeszcze nie zostało osiągnięte. Ponieważ nastawia swe serce w taki sposób, rozmiłowuje się w tym. Kiedy się rozmiłowuje w ten sposób, buduje swe nadzieje na przyszłość. Myśląc: 'Mój nos może być w taki sposób w przyszłości i zapachy w taki sposób', nastawia swoje serce na osiągnięcie tego co jeszcze nie zostało osiągnięte. Ponieważ nastawia swe serce w taki sposób, rozmiłowuje się w tym. Kiedy się rozmiłowuje w ten sposób, buduje swe nadzieje na przyszłość. Myśląc: 'Mój język może być w taki sposób w przyszłości i smaki w taki sposób', nastawia swoje serce na osiągnięcie tego co jeszcze nie zostało osiągnięte. Ponieważ nastawia swe serce w taki sposób, rozmiłowuje się w tym. Kiedy się rozmiłowuje w ten sposób, buduje swe nadzieje na przyszłość. Myśląc: 'Moje ciało może być w taki sposób w przyszłości i obiekty dotyku w taki sposób', nastawia swoje serce na osiągnięcie tego co jeszcze nie zostało osiągnięte. Ponieważ nastawia swe serce w taki sposób, rozmiłowuje się w tym. Kiedy się rozmiłowuje w ten sposób, buduje swe nadzieje na przyszłość. Myśląc: 'Mój umysł może być w taki sposób w przyszłości i idee w taki sposób', nastawia swoje serce na osiągnięcie tego co jeszcze nie zostało osiągnięte. Ponieważ nastawia swe serce w taki sposób, rozmiłowuje się w tym. Kiedy się rozmiłowuje w ten sposób, buduje swe nadzieje na przyszłość. Oto jak buduje swe nadzieje na przyszłość.

16. A jak, przyjaciele, nie buduje nadziei na przyszłość? Myśląc: 'Moje oko może być w taki sposób w przyszłości i materialne formy w taki sposób, nie nastawia swego serca na osiągnięcie tego co jeszcze nie zostało osiągnięte. Ponieważ nie nastawia swego serca w taki sposób, nie rozmiłowuje się w tym. Kiedy się nie rozmiłowuje w ten sposób, nie buduje swych nadziei na przyszłość. Myśląc: 'Moje ucho może być w taki sposób w przyszłości i dźwięki w taki sposób', nie nastawia swojego serca na osiągnięcie tego co jeszcze nie zostało osiągnięte. Ponieważ nie nastawia swego serca w taki sposób, nie rozmiłowuje się w tym. Kiedy się nie rozmiłowuje w ten sposób, nie buduje swych nadziei na przyszłość. Myśląc: 'Mój nos może być w taki sposób w przyszłości i zapachy w taki sposób', nie nastawia swojego serca na osiągnięcie tego co jeszcze nie zostało osiągnięte. Ponieważ nie nastawia swego serca w taki sposób, nie rozmiłowuje się w tym. Kiedy się nie rozmiłowuje w ten sposób, nie buduje swych nadziei na przyszłość. Myśląc: 'Mój język może być w taki sposób w przyszłości i smaki w taki sposób', nie nastawia swojego serca na osiągnięcie tego co jeszcze nie zostało osiągnięte. Ponieważ nie nastawia swego serca w taki sposób, nie rozmiłowuje się w tym. Kiedy się nie rozmiłowuje w ten sposób, nie buduje swych nadziei na przyszłość. Myśląc: 'Moje ciało może być w taki sposób w przyszłości i obiekty dotyku w taki sposób', nie nastawia swojego serca na osiągnięcie tego co jeszcze nie zostało osiągnięte. Ponieważ nie nastawia swego serca w taki sposób, nie rozmiłowuje się w tym. Kiedy się nie rozmiłowuje w ten sposób, nie buduje swych nadziei na przyszłość. Myśląc: 'Mój umysł może być w taki sposób w przyszłości i idee w taki sposób', nie nastawia swojego serca na osiągnięcie tego co jeszcze nie zostało osiągnięte. Ponieważ nie nastawia swego serca w taki sposób, nie rozmiłowuje się w tym. Kiedy się nie rozmiłowuje w ten sposób, nie buduje swych nadziei na przyszłość. Oto jak nie buduje swych nadziei na przyszłość.

17. A jak jest pokonany w odniesieniu do obecnie powstałych stanów? W odniesieniu do oka i materialnych form co obecnie powstałe, jego świadomość jest związana przez chęć i pożądanie tego co obecnie powstałe. Ponieważ jego świadomość jest związana przez chęć i pożądanie, rozmiłowuje się w tym. Kiedy się rozmiłowuje w tym, jest pokonany w odniesieniu do obecnie powstałych stanów. W odniesieniu do ucha i dźwięków co obecnie powstałe, jego świadomość jest związana przez chęć i pożądanie tego co obecnie powstałe. Ponieważ jego świadomość jest związana przez chęć i pożądanie, rozmiłowuje się w tym. Kiedy się rozmiłowuje w tym, jest pokonany w odniesieniu do obecnie powstałych stanów. W odniesieniu do nosa i zapachów co obecnie powstałe, jego świadomość jest związana przez chęć i pożądanie tego co obecnie powstałe. Ponieważ jego świadomość jest związana przez chęć i pożądanie, rozmiłowuje się w tym. Kiedy się rozmiłowuje w tym, jest pokonany w odniesieniu do obecnie powstałych stanów. W odniesieniu do języka i smaków co obecnie powstałe, jego świadomość jest związana przez chęć i pożądanie tego co obecnie powstałe. Ponieważ jego świadomość jest związana przez chęć i pożądanie, rozmiłowuje się w tym. Kiedy się rozmiłowuje w tym, jest pokonany w odniesieniu do obecnie powstałych stanów. W odniesieniu ciała i obiektów dotyku co obecnie powstałe, jego świadomość jest związana przez chęć i pożądanie tego co obecnie powstałe. Ponieważ jego świadomość jest związana przez chęć i pożądanie, rozmiłowuje się w tym. Kiedy się rozmiłowuje w tym, jest pokonany w odniesieniu do obecnie powstałych stanów. W odniesieniu do umysłu i idei co obecnie powstałe, jego świadomość jest związana przez chęć i pożądanie tego co obecnie powstałe. Ponieważ jego świadomość jest związana przez chęć i pożądanie, rozmiłowuje się w tym. Kiedy się rozmiłowuje w tym, jest pokonany w odniesieniu do obecnie powstałych stanów.

18. A jak jest niepokonany w odniesieniu do obecnie powstałych stanów? W odniesieniu do oka i materialnych form co obecnie powstałe, jego świadomość nie jest związana przez chęć i pożądanie tego co obecnie powstałe. Ponieważ jego świadomość nie jest związana przez chęć i pożądanie, nie rozmiłowuje się w tym. Kiedy się w tym nie rozmiłowuje, jest niepokonany w odniesieniu do obecnie powstałych stanów. W odniesieniu do ucha i dźwięków co obecnie powstałe, jego świadomość nie jest związana przez chęć i pożądanie tego co obecnie powstałe. Ponieważ jego świadomość nie jest związana przez chęć i pożądanie, nie rozmiłowuje się w tym. Kiedy się w tym nie rozmiłowuje, jest niepokonany w odniesieniu do obecnie powstałych stanów. W odniesieniu do nosa i zapachów co obecnie powstałe, jego świadomość jest związana przez chęć i pożądanie tego co obecnie powstałe. Ponieważ jego świadomość nie jest związana przez chęć i pożądanie, nie rozmiłowuje się w tym. Kiedy się w tym nie rozmiłowuje, jest niepokonany w odniesieniu do obecnie powstałych stanów. W odniesieniu języka i smaków co obecnie powstałe, jego świadomość nie jest związana przez chęć i pożądanie tego co obecnie powstałe. Ponieważ jego świadomość nie jest związana przez chęć i pożądanie, nie rozmiłowuje się w tym. Kiedy się w tym nie rozmiłowuje, jest niepokonany w odniesieniu do obecnie powstałych stanów. W odniesieniu do ciała i obiektów dotyku co obecnie powstałe, jego świadomość nie jest związana przez chęć i pożądanie tego co obecnie powstałe. Ponieważ jego świadomość nie jest związana przez chęć i pożądanie, nie rozmiłowuje się w tym. Kiedy się nie rozmiłowuje w tym, jest noepokonany w odniesieniu do obecnie powstałych stanów. W odniesieniu do umysłu i idei co obecnie powstałe, jego świadomość nie jest związana przez chęć i pożądanie tego co obecnie powstałe. Ponieważ jego świadomość nie jest związana przez chęć i pożądanie, nie rozmiłowuje się w tym. Kiedy się w tym nie rozmiłowuje, jest niepokonany w odniesieniu do obecnie powstałych stanów.

19. Przyjaciele, kiedy Zrealizowany wstał z siedzenia i udał się do miejsca swego pobytu po przedstawieniu podsumowania w skrócie bez ekspozycji znaczenia szczegółowego, mianowicie:

Niech człowiek nie ożywia przeszłości
Ani nie buduje swych nadziei na przyszłość,
Przeszłość jest … pozostawiona w tyle
Przyszłość … jeszcze nie osiągnięta.
Raczej z wglądem niech widzi
Każdy obecnie powstały stan.
Niech poznaje i jest tego pewien
Niezwyciężenie, niezachwianie.
Jutro może nadejdzie śmierć, kto wie?
Żaden układ ze Śmiertelnym
Nie powstrzyma jego i jego hord z dala.
Ale ten kto trwa tak pilnie
Nieugięcie, przez cały dzień, przez noc,
To on Spokojny Pustelnik, zostało powiedziane
Ten kto ma jedno pomyślne przywiązanie.

Rozumiem szczegółowe znaczenie tego podsumowania właśnie tak. A teraz przyjaciele, jeżeli chcecie, idźcie do Zrealizowanego, i zapytajcie go o tego znaczenie. Tak jak Zrealizowany wam to objaśni tak powinniście zapamiętać".

20. Wtedy mnisi ucieszeni i uradowani słowami Maha Kaccany, wstali ze swych siedzeń i udali się do Zrealizowanego. Po złożeniu mu hołdu usiedli z boku i opowiedzieli wszystko Zrealizowanemu dodając: "Wtedy czcigodny panie udaliśmy się do Maha Kaccany i spytaliśmy go o znaczenie. Czcigodny Maha Kaccana objaśnił nam to używając takich a takich terminów, twierdzeń i zwrotów".

21. "Maha Kaccana, mnisi, jest mądry, Maha Kaccana posiada wielką mądrość. Gdybyście mnie zapytali o znaczenie tego, objaśniłbym to wam w ten sam sposób w jaki zrobił to Maha Kaccana. Takie jest tego znaczenie, tak więc powinniście to zapamiętać".

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://www.tipitaka.org/romn/cscd/s0201m.mul3.xml

Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/

Tłumaczenie: Varapanyo