Tytuł: Lomasakangiya Sutta

O autorze: Varapanyo Bhikkhu

Wersja pdf:

view source

print

Wersja scribd:

MN.134

Lomasakaṅgiyabhaddekaratta Sutta

Lomasakangiya Sutta

Tłumaczenie: Varapanyo

alternatywne tłumaczenie:


1 Tak usłyszałem. Przy pewnej okazji Zrealizowany mieszkał w Savatthi w Gaju Jeta w Parku Anathapindiki. Wtedy to czcigodny Lomasakangiya mieszkał w kraju Sakyów w Kapilavatthu w Parku Nigrodha.

2 Wtedy to, późną nocą, Candana, młody bóg o pięknym wyglądzie, iluminując cały park Nigrodha, zbliżył się do czcigodnego Lomasakngiya. Stojąc z boku, młody bóg Candana odezwał się do niego: "Mnichu, czy pamiętasz podsumowanie i ekspozycję 'Tego o jednym pomyślnym przywiązaniu?'" "Przyjacielu, nie pamiętam podsumowania i ekspozycji 'Tego o jednym pomyślnym przywiązaniu'. Ale przyjacielu, czy ty pamiętasz podsumowanie i ekspozycję 'Tego o jednym pomyślnym przywiązaniu?'" "Mnichu, ja również nie pamiętam podsumowania i ekspozycji 'Tego o jednym pomyślnym przywiązaniu'. Ale mnichu czy pamiętasz strofę o 'Tym kto ma tylko jedno pomyślne przywiązanie?'" "Przyjacielu, nie pamiętam strofy o 'Tym kto ma tylko jedno pomyślne przywiązanie'. Ale przyjacielu, czy ty pamiętasz strofę o ,Tym kto ma tylko jedno pomyślne przywiązanie?'" "Mnichu, pamiętam strofę o 'Tym kto ma tylko jedno pomyślne przywiązanie'"."Ale, przyjacielu, w jaki sposób zapamiętałeś strofę o 'Tym kto ma tylko jedno pomyślne przywiązanie?'" "Mnichu, kiedyś Zrealizowany mieszkał pośród bogów nieba Trzydziestu-trzech na Czerwonej Skale, u korzenia drzewa Paricchattaka. Tam Zrealizowany wyrecytował podsumowanie i ekspozycję 'Tego kto ma tylko jedno pomyślne przywiązanie' do bogów nieba Trzydziestu-trzech".

Niech człowiek nie ożywia przeszłości
Ani nie buduje swych nadziei na przyszłość,
Przeszłość jest … pozostawiona w tyle
Przyszłość … jeszcze nie osiągnięta.
Raczej z wglądem niech widzi
Każdy obecnie powstały stan.
Niech poznaje i jest tego pewien
Niezwyciężenie, niezachwianie.
Jutro może nadejdzie śmierć, kto wie?
Żaden układ ze Śmiertelnym
Nie powstrzyma jego i jego hord z dala.
Ale ten kto trwa tak pilnie
Nieugięcie, przez cały dzień, przez noc,
To on Spokojny Pustelnik, zostało powiedziane
Ten kto ma jedno pomyślne przywiązanie.

4 "Mnichu, pamiętam strofę ,Tego kto ma tylko jedno pomyślne przywiązanie' właśnie tak. Mnichu, naucz się podsumowania i ekspozycji 'Tego kto ma tylko jedno pomyślne przywiązanie'. Mnichu, zapamiętaj podsumowanie i ekspozycję 'Tego kto ma tylko jedno pomyślne przywiązanie'. Mnichu, podsumowanie i ekspozycja 'Tego kto ma tylko jedno pomyślne przywiązanie' jest korzystna, należy do fundamentów świętego życia. To zostało powiedziane przez Candana, młodego boga, który od razu potem zniknął.

5 Wtedy, kiedy skończyła się noc, czcigodny Lomasakangiya uporządkował miejsce swego pobytu i po zabraniu miski i zewnętrznej szaty wybrał się na wędrówkę przez kraj, do Savatthi. Na koniec dotarł do Savatthi i udał się do Zrealizowanego do Gaju Jeta, Parku Anathapindiki. Po złożeniu hołdu, usiadł z boku i opowiedział o tym co się wydarzyło dodając: "Byłoby dobrze, czcigodny panie, gdyby Zrealizowany nauczył mnie podsumowania i ekspozycji 'Tego kto ma tylko jedno pomyślne przywiązanie'".

6 "Mnichu, czy znasz tego boga?" "Nie czcigodny panie". "Mnichu, ten młody bóg nazywa się Candana. Zważa on na Dhammę, poświęca jej uwagę, angażuje w nią cały swój umysł, słucha jej z otwartymi uszami. Zatem mnichu, słuchaj i uważaj bacznie na to co powiem". "Tak, czcigodny panie" odpowiedział czcigodny Lomasakangiya. Zrealizowany rzekł:

7Niech człowiek nie ożywia przeszłości
Ani nie buduje swych nadziei na przyszłość,
Przeszłość jest … pozostawiona w tyle
Przyszłość … jeszcze nie osiągnięta.
Raczej z wglądem niech widzi
Każdy obecnie powstały stan.
Niech poznaje i jest tego pewien
Niezwyciężenie, niezachwianie.
Jutro może nadejdzie śmierć, kto wie?
Żaden układ ze Śmiertelnym
Nie powstrzyma jego i jego hord z dala.
Ale ten kto trwa tak pilnie
Nieugięcie, przez cały dzień, przez noc,
To on Spokojny Pustelnik, zostało powiedziane
Ten kto ma jedno pomyślne przywiązanie.

8 A jak ożywia on przeszłość? (Myśląc) "Miałem taką materialną formę w przeszłości", rozmiłowuje się w tym. (Myśląc) "Miałem takie uczucie w przeszłości", rozmiłowuje się w tym. (Myśląc) "Miałem taką percepcję w przeszłości", rozmiłowuje się w tym. (Myśląc) "Miałem takie determinacje w przeszłości", rozmiłowuje się w się tym. (Myśląc) "Miałem taką świadomość w przeszłości", rozmiłowuje się w tym. Oto jak ożywia on przeszłość.

9 A jak nie ożywia on przeszłości? (Myśląc) "Miałem taką materialną formę w przeszłości", nie rozmiłowuje się w tym. (Myśląc) "Miałem takie uczucie w przeszłości", nie rozmiłowuje się w tym. (Myśląc) "Miałem taką percepcję w przeszłości", nie rozmiłowuje się w tym. (Myśląc) "Miałem takie determinacje w przeszłości", nie rozmiłowuje się w tym. (Myśląc) "Miałem taką świadomość w przeszłości", nie rozmiłowuje się w tym. Oto jak nie ożywia on przeszłości.

10 A jak buduje on swe nadzieje na przyszłość? (Myśląc)"Mogę mieć taką materialną formę w przyszłości", rozmiłowuje się w tym. (Myśląc) "Mogę mieć takie uczucie w przyszłości", rozmiłowuje się w tym. (Myśląc)"Mogę mieć taką percepcję w przyszłości", rozmiłowuje się w tym. (Myśląc)"Mogę mieć takie determinacje w przyszłości", rozmiłowuje się w tym. (Myśląc) "Mogę mieć taką świadomość w przyszłości", rozmiłowuje się w tym. Oto jak buduje swe nadzieje na przyszłość.

11 A jak nie buduje swych nadziei na przyszłość? (Myśląc)"Mogę mieć taką materialną formę w przyszłości", nie rozmiłowuje się w tym. (Myśląc) "Mogę mieć takie uczucie w przyszłości", nie rozmiłowuje się w tym. (Myśląc)"Mogę mieć taką percepcję w przyszłości", nie rozmiłowuje się w tym.(Myśląc)"Mogę mieć takie determinacje w przyszłości", nie rozmiłowuje się w tym. (Myśląc) "Mogę mieć taką świadomość w przyszłości", nie rozmiłowuje się w tym. Oto jak nie buduje swych nadziei na przyszłość.

12 A jak jest on zwyciężony odnośnie do teraźniejszych stanów? Tu niepouczony przeciętny człowiek, nie szanujący szlachetnych i nieobeznany z ich Dhammą, niezdyscyplinowany w niej, nie szanujący prawdziwych ludzi i nieobeznany z ich Dhammą, niezdyscyplinowany w niej, widzi materialną formę jako ja, lub ja posiadające materialną formę, lub materialną formę w ja, lub ja w materialnej formie. Widzi on uczucie jako ja, lub ja posiadające uczucie, lub uczucie w ja, lub ja w uczuciu. Widzi on percepcję jako ja, lub ja posiadające percepcję, lub percepcję w ja, lub ja w percepcji. Widzi on determinacje jako ja, lub ja posiadające determinacje, lub determinacje w ja, lub ja w determinacjach. Widzi on świadomość jako ja, lub ja posiadające świadomość, lub świadomość w ja, lub ja w świadomości. Oto jak jest on zwyciężony odnośnie do teraźniejszych stanów.

13 A jak nie jest on zwyciężony odnośnie do obecnie powstałych stanów? Tu właściwie pouczony szlachetny uczeń, szanujący szlachetnych i obeznany z ich Dhammą, zdyscyplinowany w niej, szanujący prawdziwych ludzi i obeznany z ich Dhammą, zdyscyplinowany w niej, nie widzi materialnej formy jako ja, lub ja posiadającego materialną formę, lub materialną formę w ja, lub ja w materialnej formie. Nie widzi on uczucia jako ja, lub ja posiadającego uczucie, lub uczucia w ja, lub ja w uczuciu. Nie widzi on percepcji jako ja, lub ja posiadającego percepcję, lub percepcję w ja, lub ja w percepcji. Nie widzi on determinacji jako ja, lub ja posiadającego determinacje, lub determinacji w ja, lub ja w determinacjach. Nie widzi on świadomości jako ja, czy ja posiadającego świadomość, czy świadomości w ja, czy ja w świadomości. Oto jak jest on niezwyciężony odnośnie do teraźniejszych stanów.

14 Niech człowiek nie ożywia przeszłości
Ani nie buduje swych nadziei na przyszłość,
Przeszłość jest … pozostawiona w tyle
Przyszłość … jeszcze nie osiągnięta.
Raczej z wglądem niech widzi
Każdy obecnie powstały stan.
Niech poznaje i jest tego pewien
Niezwyciężenie, niezachwianie.
Jutro może nadejdzie śmierć, kto wie?
Żaden układ ze Śmiertelnym
Nie powstrzyma jego i jego hord z dala.
Ale ten kto trwa tak pilnie
Nieugięcie, przez cały dzień, przez noc,
To on Spokojny Pustelnik, zostało powiedziane
Ten kto ma jedno pomyślne przywiązanie.

Oto co powiedział Zrealizowany. Czcigodny Lomakangiya był zadowolony i ucieszony słowami Zrealizowanego.

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://www.tipitaka.org/romn/cscd/s0201m.mul3.xml

Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/

Tłumaczenie: Varapanyo