Tytuł: Wielka Ekspozycja Działania

O autorze: Varapanyo Bhikkhu

Wersja pdf:

view source

print

Wersja scribd:

MN.136

Mahākammavibhaṅga Sutta

Wielka Ekspozycja Działania

Tłumaczenie: Varapanyo

alternatywne tłumaczenie:


1 Tak usłyszałem. Przy pewnej okazji Zrealizowany mieszkał w Rajagaha w Bambusowym Gaju w Sanktuarium Wiewiórek. Przy tej okazji czcigodny Samiddhi żył w leśnej chatce. Wtedy wędrowiec Potaliputta, spacerując i wędrując dla relaksu przyszedł do czcigodnego Samiddhi i wymienił z nim pozdrowienia a kiedy kurtuazyjna i grzecznościowa rozmowa została zakończona, usiadł z boku. Kiedy to uczynił, powiedział do czcigodnego Samiddhi:

2 "Przyjacielu Samiddhi, usłyszałem i nauczyłem się tego z ust pustelnika Gotamy: 'Cielesne działania nic nie znaczą, werbalne działania nic nie znaczą tylko mentalne działania są prawdziwe' i 'Jest takie osiągnięcie po wkroczeniu w które nic się nie czuje (z rezultatów działań)'. "Nie jest tak, przyjacielu Potaliputta, nie mów tak, nie interpretuj błędnie Zrealizowanego, nie jest dobrze błędnie reprezentować Zrealizowanego. Zrealizowany nie mówił tak: 'Cielesne działania nic nie znaczą, werbalne działania nic nie znaczą tylko mentalne działania są prawdziwe' ale jest takie osiągnięcie po wkroczeniu w które nic się nie czuje (z rezultatów działań)". "Jak wiele czasu minęło, przyjacielu Samiddhi odkąd odszedłeś w bezdomność?" "Niewiele, przyjacielu, trzy lata". "Cóż zatem powiemy starszym mnichom, gdy młody mnich myśli, że broni Mistrza w ten sposób? Przyjacielu Samidddhi po wykonaniu intencjonalnego działania ciałem, mową czy umysłem co człowiek czuje (jako rezultat)?" "Po wykonaniu intencjonalnego działania ciałem, mową czy umysłem człowiek czuje cierpienie (jako rezultat)". Wtedy ani zgadzając się ani nie zgadzając się ze słowami czcigodnego Samiddhi, wędrowiec Potaliputta wstał z miejsca i odszedł.

3 Wkrótce po tym jak wędrowiec Potaliputta odszedł, czcigodny Samiddhi udał się do czcigodnego Anandy i wymienił z nim pozdrowienia a kiedy kurtuazyjna i grzecznościowa wymiana zdań została zakończona, usiadł z boku. Kiedy to uczynił, opowiedział czcigodnemu Anandzie całą tą konwersację z wędrowcem Potaliputtą. Kiedy to zostało powiedziane, czcigodny Ananda rzekł do niego: "Przyjacielu Samiddhi, ta konwersacja powinna być przedstawiona Zrealizowanemu. Chodźmy do Zrealizowanego a po uczynieniu tego opowiemy mu o tym. Tak jak nam odpowie, tak to utrwalimy w umyśle". "Tak jest przyjacielu", odpowiedział czcigodny Samiddhi. Wtedy obaj udali się do Zrealizowanego i po złożeniu hołdu, usiedli z boku. Kiedy to uczynili, czcigodny Anada opowiedział całą rozmowę czcigodnego Samiddhi z wędrowcem Potaliputtą.

4 Kiedy to zostało powiedziane, Zrealizowany rzekł do czcigodnego Anandy: "Nie znam wędrowca Potaliputy nawet z widzenia, Anando. Jak mogłaby mieć miejsce ta konwersacja? Pytanie wędrowca Potaliputty powinno być przeanalizowane przed odpowiedzeniem na nie, ale ten błądzący człowiek Samiddhi odpowiedział na nie bez (uprzedniej) klasyfikacji". Kiedy to zostało powiedziane, czcigodny Udayin rzekł do Zrealizowanego: "Ale czcigodny panie, prawdopodobnie gdy czcigodny Samiddhi się wypowiedział, odnosił się do tego, mianowicie: 'Cokolwiek się czuje jest cierpieniem'".

5 Wtedy Zrealizowany odezwał się do czcigodnego Anandy: "Zobacz Anando, jak ten błądzący człowiek Udayin się wtrąca. Wiedziałem Anando, że ten błądzący człowiek Udayin wtrąci się teraz nierozsądnie. Zacznijmy od tego, że to o trzy rodzaje uczuć pytał wędrowiec Potaliputta. Gdyby ten błądzący człowiek Samiddhi zapytany odpowiedział tak: 'Po wykonaniu intencjonalnego działania ciałem, mową czy umysłem, (którego rezultat) ma być odczuty jako przyjemność, człowiek czuje przyjemność; po wykonaniu intencjonalnego działania ciałem, mową czy umysłem, (którego rezultat) ma być odczuty jako ból, człowiek czuje ból; po wykonaniu intencjonalnego działania ciałem, mową czy umysłem, (którego rezultat) ma być odczuty jako ani-ból-ani-przyjemność człowiek czuje ani-ból-ani-przyjemność, to odpowiadając w ten sposób, Anando, błądzący człowiek Samiddhi dałby wędrowcowi Potaliputtcie właściwą odpowiedź. Poza tym, Anando, kim są ci głupi i bezmyślni wędrowcy z innych sekt by mogli zrozumieć Wielką Ekspozycję Działania Tathagaty. (Ale) gdybyś ty Anando usłyszał Wielką Ekspozycję Działania Tathagaty, (mógłbyś ją zrozumieć)". "To czas o Zrealizowany, to czas o Wzniosły, by Zrealizowany przedstawił Wielką Ekspozycję Działania. Po usłyszeniu jej od Zrealizowanego, mnisi utrwalą ją sobie w umyśle". "Zatem słuchaj Anando i dobrze uważaj na to co powiem". "Tak jest czcigodny panie", odpowiedział czcigodny Ananda. Zrealizowany rzekł to:

6 "Anando, są cztery rodzaje osób do znalezienia, żyjących w świecie. Jakie cztery? Tu pewna osoba zabija żywe istoty, zabiera to co niedane, błędnie prowadzi się odnośnie zmysłowych przyjemności, mówi fałszywie, mówi złośliwie, mówi szorstko, obmawia, jest pożądliwa, ma złą wolę i ma błędny pogląd. Po rozpadzie ciała, po śmierci pojawia się w stanie deprywacji, nieszczęśliwej destynacji, w zatraceniu, nawet w piekle.

Ale tu pewna osoba zabija żywe istoty, zabiera to co niedane, błędnie prowadzi się odnośnie zmysłowych przyjemności, mówi fałszywie, mówi złośliwie, mówi szorstko, obmawia, jest pożądliwa, ma złą wolę i ma błędny pogląd. Po rozpadzie ciała, po śmierci pojawia się w szczęśliwej destynacji, nawet w świecie niebiańskim.

Tu pewna osoba powstrzymuje się od zabijania żywych istot, od zabierania tego co niedane, od błędnego prowadzenia się odnośnie zmysłowych przyjemności, od fałszywej mowy, od złośliwej mowy, od szorstkiej mowy, od obmowy, nie jest pożądliwa, nie ma złej woli i ma właściwy pogląd. Po rozpadzie ciała, po śmierci pojawia się w szczęśliwej destynacji, nawet w świecie niebiańskim.

Ale tu pewna osoba powstrzymuje się od zabijania żywych istot, od zabierania tego co niedane, od błędnego prowadzenia się odnośnie zmysłowych przyjemności, od fałszywej mowy, od złośliwej mowy, od szorstkiej mowy, od obmowy, nie jest pożądliwa, nie ma złej woli i ma właściwy pogląd. Po rozpadzie ciała, po śmierci pojawia się w stanie deprywacji nieszczęśliwej destynacji, w zatraceniu, nawet w piekle.

7 Tu Anando, w wyniku zapału, starań, poświęcenia, pilności i właściwego skierowania uwagi jakiś pustelnik czy bramin osiąga taki stan koncentracji, że gdy jego umysł jest tak skoncentrowany widzi on boskim okiem co oczyszczone i przewyższające ludzkie, że jakaś osoba zabija żywe istoty, zabiera to co niedane, błędnie prowadzi się odnośnie zmysłowych przyjemności, mówi fałszywie, mówi złośliwie, mówi szorstko, obmawia, jest pożądliwa, ma złą wolę i ma błędny pogląd, i widzi, że po śmierci osoba ta pojawiła się w stanie deprywacji, nieszczęśliwej destynacji w zatraceniu, nawet w piekle. Mówi: 'Wydaje się, że są złe działania i jest rezultat błędnego prowadzenia się. Gdyż zobaczyłem, tą osobę zabijającą żywe istoty zabierającą to co niedane, błędnie prowadzącą się odnośnie zmysłowych przyjemności, mówiącą fałszywie, mówiącą złośliwie, mówiącą szorstko, obmawiającą, pożądliwą, o złej woli, mającą błędny pogląd. Zobaczyłem, że po rozpadzie ciała, po śmierci osoba ta pojawiła się w stanie deprywycji, nieszczęśliwej destynacji, w zatraceniu, nawet w piekle'. Mówi tak: 'Wydaje się, że ten kto zabija żywe istoty, zabiera to co niedane, błędnie prowadzi się odnośnie zmysłowych przyjemności, mówi fałszywie, mówi złośliwie, mówi szorstko, obmawia, jest pożądliwy, ma złą wolę, ma błędny pogląd zawsze po rozpadzie ciała, po śmierci pojawi się stanach deprywacji, nieszczęśliwej destynacji, zatraceniu, w piekle. Ci którzy to wiedzą, wiedzą właściwie, ci którzy wiedzą inaczej wiedzą błędnie'. I tak uparcie fałszywie pojmuje to co sam poznał, widział i odczuł, uporczywie nalegając na to mówi: 'Tylko to jest prawdą, wszystko inne jest błędne'.

8 Ale tu Anando w wyniku zapału, starań, poświęcenia, pilności i właściwego skierowania uwagi jakiś pustelnik czy bramin osiąga taki stan koncentracji, że gdy jego umysł jest tak skoncentrowany widzi on boskim okiem co oczyszczone i przewyższające ludzkie, że jakaś osoba zabija żywe istoty, zabiera to co niedane, błędnie prowadzi się odnośnie zmysłowych przyjemności, mówi fałszywie, mówi złośliwie, mówi szorstko, obmawia, jest pożądliwa, ma złą wolę i ma błędny pogląd, i widzi, że po śmierci osoba ta pojawiła się w szczęśliwej destynacji, w niebiańskim świecie. Mówi on: 'Wydaje się, że nie ma złego działania, nie ma błędnego prowadzenia się. Gdyż zobaczyłem tą osobę zabijającą żywe istoty, zabierającą to co niedane, błędnie prowadzącą się odnośnie zmysłowych przyjemności, mówiącą fałszywie, mówiącą złośliwie, mówiącą szorstko, obmawiającą, pożądliwą, o złej woli, mającą błędny pogląd. Zobaczyłem, że po rozpadzie ciała, po śmierci osoba ta pojawiła się w szczęśliwej destynacji, w niebiańskim świecie'. Mówi tak: 'Wydaje się, że ten kto zabija żywe istoty, zabiera to co niedane, błędnie prowadzi się odnośnie zmysłowych przyjemności, mówi fałszywie, mówi złośliwie, mówi szorstko, obmawia, jest pożądliwy, ma złą wolę.ma błędny pogląd zawsze po rozpadzie ciała, po śmierci pojawi się w szczęśliwej destynacji, w niebiańskim świecie. Ci którzy to wiedzą, wiedzą właściwie, ci którzy wiedzą inaczej wiedzą błędnie'. I tak uparcie fałszywie pojmuje to co sam poznał, widział i odczuł, uporczywie nalegając na to mówi: 'Tylko to jest prawdą, wszystko inne jest błędne'.

9 Tu Anando w wyniku zapału, starań, poświęcenia, pilności i właściwego skierowania uwagi jakiś pustelnik czy bramin osiąga taki stan koncentracji, że gdy jego umysł jest tak skoncentrowany widzi on boskim okiem co oczyszczone i przewyższające ludzkie, że pewna osoba powstrzymuje się od zabijania żywych istot, od zabierania tego co niedane, od błędnego prowadzenia się odnośnie zmysłowych przyjemności, od fałszywej mowy, od złośliwej mowy, od szorstkiej mowy, od obmowy, nie jest pożądliwa, nie ma złej woli i ma właściwy pogląd. Po rozpadzie ciała, po śmierci pojawia się w szczęśliwej destynacji, w świecie niebiańskim. Mówi on: 'Wydaje się, że są dobre działania i jest rezultat dobrego prowadzenia się. Gdyż zobaczyłem, tą osobę powstrzymującą się od zabijania żywych istot, od zabierania tego co niedane, od błędnego prowadzenia się odnośnie zmysłowych przyjemności, od fałszywej mowy, od złośliwej mowy, od szorstkiej mowy, od obmowy, niepożądliwą, bez złej woli, mającą właściwy pogląd. Zobaczyłem, że po rozpadzie ciała, po śmierci osoba ta pojawiła się w szczęśliwej destynacji, w niebiańskim świecie'. Mówi tak: 'Wydaje się, że ten kto powstrzymuje się od zabijania żywych istot, od zabierania tego co niedane, od błędnego prowadzenia się odnośnie zmysłowych przyjemności, od fałszywej mowy, od złośliwej mowy, od szorstkiej mowy, od obmowy, nie jest pożądliwy, nie ma złej woli, ma właściwy pogląd, zawsze po rozpadzie ciała, po śmierci pojawi się w szczęśliwej destynacji, w niebiańskim świecie. Ci którzy to wiedzą, wiedzą właściwie, ci którzy wiedzą inaczej wiedzą błędnie'. I tak uparcie fałszywie pojmuje to co sam poznał, widział i odczuł, uporczywie nalegając na to mówi: 'Tylko to jest prawdą, wszystko inne jest błędne'.

10 Tu Anando w wyniku zapału, starań, poświęcenia, pilności i właściwego skierowania uwagi jakiś pustelnik czy bramin osiąga taki stan koncentracji, że gdy jego umysł jest tak skoncentrowany widzi on boskim okiem co oczyszczone i przewyższające ludzkie, że pewna osoba powstrzymuje się od zabijania żywych istot, od zabierania tego co niedane, od błędnego prowadzenia się odnośnie zmysłowych przyjemności, od fałszywej mowy, od złośliwej mowy, od szorstkiej mowy, od obmowy, nie jest pożądliwa, nie ma złej woli i ma właściwy pogląd. Po rozpadzie ciała, po śmierci pojawia się w stanach deprywacji, nieszczęśliwej destynacji, w zatraceniu, w piekle. Mówi on: 'Wydaje się, że nie ma dobrych działań i rezultatu dobrego prowadzenia się. Gdyż zobaczyłem, tą osobę powstrzymującą się od zabijania żywych istot, od zabierania tego co niedane, od błędnego prowadzenia się odnośnie zmysłowych przyjemności, od fałszywej mowy, od złośliwej mowy, od szorstkiej mowy, od obmowy, niepożądliwą, bez złej woli, mającą właściwy pogląd. Zobaczyłem, że po rozpadzie ciała, po śmierci osoba ta pojawiła się w stanach deprywacji, nieszczęśliwej destynacji, w zatraceniu w piekle'. Mówi tak: "Wydaje się, że ten kto powstrzymuje się od zabijania żywych istot, od zabierania tego co niedane, od błędnego prowadzenia się odnośnie zmysłowych przyjemności, od fałszywej mowy, od złośliwej mowy, od szorstkiej mowy, od obmowy, nie jest pożądliwy, nie ma złej woli, ma właściwy pogląd, zawsze po rozpadzie ciała, po śmierci pojawi się w stanach deprywacji, nieszczęśliwej destynacji, w zatraceniu w piekle. Ci którzy to wiedzą, wiedzą właściwie, ci którzy wiedzą inaczej wiedzą błędnie'. I tak uparcie fałszywie pojmuje to co sam poznał, widział i odczuł, uporczywie nalegając na to mówi: 'Tylko to jest prawdą, wszystko inne jest błędne'.

11 Teraz Anando, kiedy pustelnik lub bramin mówi: 'Wydaje się, że są złe działania, że jest rezultat błędnego prowadzenia się', przyznam mu rację. Kiedy mówi: 'Gdyż zobaczyłem, tą osobę zabijającą żywe istoty…mającą błędny pogląd. Zobaczyłem, że po rozpadzie ciała, po śmierci osoba ta pojawiła się w stanie deprywacji, nieszczęśliwej destynacji, w zatraceniu, nawet w piekle', przyznam mu rację. Kiedy mówi: 'Wydaje się, że ten kto zabija żywe istoty…ma błędny pogląd zawsze po rozpadzie ciała, po śmierci pojawi się stanach deprywacji, nieszczęśliwej destynacji, zatraceniu, w piekle', nie przyznam mu racji. Kiedy mówi: 'Ci którzy to wiedzą, wiedzą właściwie, ci którzy wiedzą inaczej wiedzą błędnie', nie przyznam mu racji. Kiedy uparcie fałszywie pojmuje to co sam poznał, widział i odczuł, uporczywie nalegając na to i mówiąc: 'Tylko to jest prawdą, wszystko inne jest błędne', nie przyznam mu racji. Dlaczego tak jest? Wiedza Tathagaty o Wielkiej Ekspozycji Działania jest inna.

12 Teraz Anando, kiedy pustelnik lub bramin mówi: 'Wydaje się, że nie ma złych działań, że nie ma rezultatu błędnego prowadzenia się, nie przyznam mu racji'. Kiedy mówi: 'Gdyż zobaczyłem tą osobę zabijającą żywe istoty… mającą błędny pogląd. Zobaczyłem, że po rozpadzie ciała, po śmierci osoba ta pojawiła się w szczęśliwej destynacji, w niebiańskim świecie', przyznam mu rację. Kiedy mówi: 'Wydaje się, że ten kto zabija żywe istoty…ma błędny pogląd, zawsze po rozpadzie ciała, po śmierci pojawi się w szczęśliwej destynacji, w niebiańskim świecie', nie przyznam mu racji. Kiedy mówi: 'Ci którzy to wiedzą, wiedzą właściwie, ci którzy wiedzą inaczej wiedzą błędnie', nie przyznam mu racji. Kiedy uparcie fałszywie pojmuje to co sam poznał, widział i odczuł, uporczywie nalegając na to i mówiąc: 'Tylko to jest prawdą, wszystko inne jest błędne', nie przyznam mu racji. Dlaczego tak jest? Wiedza Tathagaty o Wielkiej Ekspozycji Działania jest inna.

13 Teraz Anando, kiedy pustelnik lub bramin mówi: 'Wydaje się, że są dobre działania i jest rezultat dobrego prowadzenia się', przyznam mu rację. Kiedy mówi: 'Gdyż zobaczyłem tą osobę powstrzymującą się od zabijania żywych istot…mającą właściwy pogląd. Zobaczyłem, że po rozpadzie ciała, po śmierci osoba ta pojawiła się w szczęśliwej destynacji, w niebiańskim świecie', przyznam mu rację. Kiedy mówi: 'Wydaje się, że ten kto powstrzymuje się od zabijania żywych istot…ma właściwy pogląd, zawsze po rozpadzie ciała, po śmierci pojawi się w szczęśliwej destynacji, w niebiańskim świecie', nie przyznam mu racji. Kiedy mówi: 'Ci którzy to wiedzą, wiedzą właściwie, ci którzy wiedzą inaczej wiedzą błędnie', nie przyznam mu racji. Kiedy uparcie fałszywie pojmuje to co sam poznał, widział i odczuł, uporczywie nalegając na to i mówiąc: 'Tylko to jest prawdą, wszystko inne jest błędne', nie przyznam mu racji. Dlaczego tak jest? Wiedza Tathagaty o Wielkiej Ekspozycji Działania jest inna.

14 Teraz Anando, kiedy pustelnik lub bramin mówi: 'Wydaje się, że nie ma dobrych działań i nie ma rezultatu dobrego prowadzenia się', nie przyznam mu racji. Kiedy mówi: 'Gdyż zobaczyłem, tą osobę powstrzymującą się od zabijania żywych istot …mającą właściwy pogląd. Zobaczyłem, że po rozpadzie ciała, po śmierci osoba ta pojawiła się w stanach deprywacji, nieszczęśliwej destynacji, w zatraceniu, nawet w piekle', przyznam mu rację. Kiedy mówi: 'Wydaje się, że ten kto powstrzymuje się od zabijania żywych istot…ma właściwy pogląd, zawsze po rozpadzie ciała, po śmierci pojawi się w stanach deprywacji, nieszczęśliwej destynacji, w zatraceniu, nawet w piekle', nie przyznam mu racji. Kiedy mówi: 'Ci którzy to wiedzą, wiedzą właściwie, ci którzy wiedzą inaczej wiedzą błędnie', nie przyznam mu racji. Kiedy uparcie fałszywie pojmuje to co sam poznał, widział i odczuł, uporczywie nalegając na to i mówiąc: 'Tylko to jest prawdą, wszystko inne jest błędne', nie przyznam mu racji. Dlaczego tak jest? Wiedza Tathagaty o Wielkiej Ekspozycji Działania jest inna.

Wielka Ekspozycja Działania

15 Teraz Anando, jest osoba, która zabija żywe istoty, zabiera to co niedane, błędnie prowadzi się odnośnie zmysłowych przyjemności, mówi fałszywie, mówi złośliwie, mówi szorstko, obmawia, jest pożądliwa, ma złą wolę i ma błędny pogląd. I po rozpadzie ciała, po śmierci pojawia się w stanach deprywacji nieszczęśliwej destynacji, w zatraceniu, nawet w piekle. Ale (być może) złe działanie co wytworzyło jej cierpienie zostało wykonane przez nią wcześniej, lub złe działanie co wytworzyło jej cierpienie zostało wykonane przez nią później, czy błędny pogląd został przez nią podjęty w czasie śmierci. I to dlatego po rozpadzie ciała, po śmierci pojawiła się w stanach deprywacji, nieszczęśliwej destynacji w zatraceniu, w piekle. Ale ponieważ zabijała tutaj żywe istoty, zabierała to co niedane, błędnie prowadziła się odnośnie zmysłowych przyjemności, mówiła fałszywie, mówiła złośliwie, mówiła szorstko, obmawiała, była pożądliwa, miała złą wolę, miała błędny pogląd, odczuje rezultat tego tutaj i teraz, czy przy następnych odrodzinach lub w jakiejś kolejnej egzystencji.

16 Teraz Anando, jest osoba, która zabija żywe istoty, zabiera to co niedane, błędnie prowadzi się odnośnie zmysłowych przyjemności, mówi fałszywie, mówi złośliwie, mówi szorstko, obmawia, jest pożądliwa, ma złą wolę i ma błędny pogląd. I po rozpadzie ciała, po śmierci pojawia się w szczęśliwej destynacji w niebiańskim świecie. Ale (być może) dobre działanie co wytworzyło jej szczęście zostało wykonane przez nią wcześniej, lub dobre działanie co wytworzyło jej szczęście zostało wykonane później, czy właściwy pogląd został przez nią podjęty w czasie śmierci. I to dlatego po rozpadzie ciała, po śmierci pojawiła się w szczęśliwej destynacji w niebiańskim świecie. Ale ponieważ zabijała tutaj żywe istoty, zabierała to co niedane, błędnie prowadziła się odnośnie zmysłowych przyjemności, mówiła fałszywie, mówiła złośliwie, mówiła szorstko, obmawiała, była pożądliwa, miała złą wolę, miała błędny pogląd, odczuje rezultat tego tutaj i teraz, czy przy następnych odrodzinach lub w jakiejś kolejnej egzystencji.

17 Teraz Anando jest osoba, która powstrzymuje się od zabijania żywych istot, od zabierania tego co niedane, od błędnego prowadzenia się odnośnie zmysłowych przyjemności, od fałszywej mowy, od złośliwej mowy, od szorstkiej mowy, od obmowy, nie jest pożądliwa, nie ma złej wolima właściwy pogląd. I po rozpadzie ciała, po śmierci pojawia się w szczęśliwej destynacji w niebiańskim świecie. Ale (być może) dobre działanie co wytworzyło jej szczęście zostało wykonane przez nią wcześniej, lub dobre działanie co wytworzyło jej szczęście zostało wykonane później, czy właściwy pogląd został przez nią podjęty w czasie śmierci. I to dlatego po rozpadzie ciała, po śmierci pojawiła się w szczęśliwej destynacji w niebiańskim świecie. Ale ponieważ powstrzymywała się od zabijania żywych istot tutaj, od zabierania tego co niedane, od błędnego prowadzenia się odnośnie zmysłowych przyjemności, od fałszywej mowy, od złośliwej mowy, od szorstkiej mowy, od obmowy, nie była pożądliwa, nie miała złej woli, miała właściwy pogląd, odczuje rezultat tego tutaj i teraz, czy przy następnych odrodzinach lub w jakiejś kolejnej egzystencji.

18 Teraz Anando jest osoba, która powstrzymuje się od zabijania żywych istot, od zabierania tego co niedane, od błędnego prowadzenia się odnośnie zmysłowych przyjemności, od fałszywej mowy, od złośliwej mowy, od szorstkiej mowy, od obmowy, nie jest pożądliwa, nie ma złej woli, ma właściwy pogląd. I po rozpadzie ciała, po śmierci pojawia się w stanach deprywacji, nieszczęśliwej destynacji, w zatraceniu, nawet w piekle. Ale (być może) złe działanie co wytworzyło jej cierpienie zostało wykonane wcześniej, lub złe działanie co wytworzyło jej cierpienie zostało wykonane później, czy błędny pogląd został przez nią podjęty w czasie śmierci. I to dlatego po rozpadzie ciała, po śmierci pojawiła się w stanach deprywacji, nieszczęśliwej destynacji, w zatraceniu, nawet w piekle. Ale ponieważ powstrzymywała się od zabijania żywych istot tutaj, od zabierania tego co niedane, od błędnego prowadzenia się odnośnie zmysłowych przyjemności, od fałszywej mowy, od złośliwej mowy, od szorstkiej mowy, od obmowy, nie była pożądliwa, nie miała złej woli, miała właściwy pogląd, odczuje rezultat tego tutaj i teraz, czy przy następnych odrodzinach lub w jakiejś kolejnej egzystencji.

19 Tak Anando jest działania niezdolne (do dobrego rezultatu) i jawi się niezdolnym do (dobrego rezultatu); jest działanie, które jest niezdolne (do dobrego rezultatu) i jawi się zdolnym (do dobrego rezultatu); jest działanie, które jest zdolne (do dobrego rezultatu) i jawi się zdolnym (do dobrego rezultatu); i jest działanie, które jest zdolnym do dobrego rezultatu i jawi się niezdolnym (do dobrego rezultatu). To zostało powiedziane przez Zrealizowanego. Czcigodny Ananda był zadowolony i ucieszony słowami Zrealizowanego.

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://www.tipitaka.org/romn/cscd/s0201m.mul3.xml

Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/

Tłumaczenie: Varapanyo