Tytuł: Ekspozycja podarunków

O autorze: Varapanyo Bhikkhu

Wersja pdf:

zobacz źródło

print

Wersja scribd:

MN.142

Dakkhiṇāvibhaṅga Sutta

Ekspozycja podarunków

Tłumaczenie: Varapanyo

alternatywne tłumaczenie:


1. Tak usłyszałem. Przy pewnej okazji Zrealizowany mieszkał w kraju Sakyów w Kapilavatthu w Parku Nigrodha.

2. Wtedy to Mahapajapati Gotami wzięła nową parę szat i udała się do Zrealizowanego. Po złożeniu mu hołdu usiadła z boku i powiedziała do Zrealizowanego: „Czcigodny panie, ta nowa szata została utkana i uszyta przeze mnie specjalnie dla Zrealizowanego. Czcigodny panie, niech Zrealizowany weźmie to ode mnie, kierowany współczuciem”. Kiedy to zostało powiedziane, Zrealizowany odrzekł: „Podaruj to Zgromadzeniu, Gotami. Kiedy dasz to Zgromadzeniu zarówno ja jak i Zgromadzenie zostanie uhonorowane. Drugi raz i trzeci raz Gotami powiedziała Zrealizowanemu: „Czcigodny panie, ta nowa szata została utkana i uszyta przeze mnie specjalnie dla Zrealizowanego. Czcigodny panie, niech Zrealizowany weźmie to ode mnie, kierowany współczuciem”. Drugi raz i trzeci raz Zrealizowany odrzekł: „Podaruj to Zgromadzeniu, Gotami. Kiedy dasz to Zgromadzeniu zarówno ja jak i Zgromadzenie zostanie uhonorowane.

3. Wtedy czcigodny Ananda rzekł do Zrealizowanego: „Czcigodny panie, niech Zrealizowany przyjmie nową parę szat od Mahapajapati Gotami. Mahapajapati Gotami była bardzo pomocną dla Zrealizowanego. Jako siostra jego matki była jego opiekunką, która dawała mu mleko, karmiła piersią Zrealizowanego gdy jego matka umarła. Zrealizowany był również bardzo pomocny dla Mahapajapati Gotami. To dzięki Zrealizowanemu przyjęła schronienie w Buddzie, Dhammie i Zgromadzeniu. To dzięki Zrealizowanemu Mahapajapati Gotami powstrzymuje się od zabijania żywych stworzeń, zabierania tego co niedane, od błędnego prowadzenia się co do zmysłowych przyjemności, od kłamstwa i od wina, likierów i używek stanowiących podstawę zaniedbania. To dzięki Zrealizowanemu Mahapajapati Gotami jest wolna od wątpliwości co do cierpienia, co do powstania cierpienia, co do wstrzymania cierpienia i co do drogi prowadzącej do wstrzymania cierpienia. Zrealizowany był bardzo pomocny Mahapajapati Gotami".

4. "Tak to jest, Anando. Kiedy jedna osoba dzięki drugiej udała się po schronienia do Buddy, Dhammy i Zgromadzenia, to powiadam, że nie jest łatwo tej pierwszej zrewanżować się składając jej hołd, okazując szacunek i usługując i zapewniając szaty, jedzenie, miejsce spoczynku i lekarstwa. Kiedy jedna osoba dzięki drugiej zdecydowała się powstrzymywać od zabijania żywych istot, od zabierania tego co niedane, od błędnego prowadzenia się co do zmysłowych przyjemności, od kłamstwa i od wina, likierów i używek stanowiących podstawę zaniedbania to powiadam, że nie jest łatwo tej pierwszej zrewanżować się składając jej hołd, okazując szacunek i usługując i zapewniając szaty, jedzenie, miejsce spoczynku i lekarstwa. Kiedy jedna osoba dzięki drugiej stała się wolna od wątpliwości co do cierpienia, co do powstania cierpienia, co do wstrzymania cierpienia i co do drogi prowadzącej do wstrzymania cierpienia, to powiadam, że nie jest łatwo tej pierwszej zrewanżować się składając jej hołd, okazując szacunek i usługując i zapewniając szaty, jedzenie, miejsce spoczynku i lekarstwa.

5. Anando, jest czternaście rodzajów osobistych podarunków. Ktoś daje podarunek Tathagacie, spełnionemu i całkowicie przebudzonemu; to pierwszy rodzaj osobistego podarunku. Ktoś daje podarunek milczącemu Buddzie, to drugi rodzaj osobistego podarunku. Ktoś daje podarunek arahatowi, uczniowi Tathagaty to trzeci rodzaj osobistego podarunku. Ktoś daje podarunek temu kto wkroczył na ścieżkę prowadzącą do realizacji owocu poziomu arahata, to czwarty rodzaj osobistego podarunku. Ktoś daje nie-powracającemu, to piąty rodzaj osobistego podarunku. Ktoś daje podarunek temu kto wkroczył na ścieżkę prowadzącą do zrealizowania owocu nie-powracającego, to szósty rodzaj osobistego podarunku. Ktoś daje raz-powracającemu, to siódmy rodzaj osobistego podarunku. Ktoś daje podarunek temu kto wkroczył na ścieżkę prowadzącą do zrealizowania owocu raz-powracającego, to ósmy rodzaj osobistego podarunku. Ktoś daje wchodzącemu w strumień, to dziewiąty rodzaj osobistego podarunku. Ktoś daje podarunek temu kto wkroczył na ścieżkę prowadzącą do zrealizowania owocu wchodzącego w strumień, to dziesiąty rodzaj osobistego podarunku. Ktoś daje podarunek człowiekowi zewnętrznej drogi, który jest wolny od pożądania zmysłowych przyjemności, to jedenasty rodzaj osobistego podarunku. Ktoś daje podarunek cnotliwej zwykłej osobie, to dwunasty rodzaj osobistego podarunku. Ktoś daje podarunek niemoralnej zwykłej osobie, to trzynasty rodzaj osobistego podarunku. Ktoś daje podarunek zwierzęciu, to czternasty rodzaj osobistego podarunku.

6. Anando, dając podarunek zwierzęciu, ofiarodawca może oczekiwać stukrotnego zwrotu. Dając podarunek niemoralnej zwykłej osobie, ofiarodawca może oczekiwać tysiąckrotnego zwrotu. Dając podarunek zwykłej cnotliwej osobie, ofiarodawca może oczekiwać sto tysięcznego zwrotu. Dając podarunek człowiekowi zewnętrznej drogi wolnemu od pożądania zmysłowych przyjemności ofiarodawca może oczekiwać sto tysięcy razy sto tysięcznego zwrotu. Dając podarunek temu co wkroczył na ścieżkę prowadząca do zrealizowania owocu wchodzącego w strumień ofiarodawca może oczekiwać nieobliczalnego, niezmierzalnego zwrotu. Cóż zatem można powiedzieć o wchodzącym w strumień? … o raz-powracającym … o tym kto wkroczył na ścieżkę prowadzącą do zrealizowania owocu nie-powracającego … o nie-powracającym …o tym kto wkroczył na ścieżkę prowadzącą do zrealizowania owocu arahata … o arahacie … o milczącym Buddzie … o Tathagacie, spełnionym i całkowicie przebudzonym?

7. Anando, jest siedem rodzajów podarunków dla Zgromadzenia. Ktoś daje podarunek dla Zgromadzenia (mnichów i mniszek) wiedzionych przez Buddę. Ktoś daje podarunek dla obu (mnichów i mniszek) po osiągnięciu przez Tathagatę finałowego wygaszenia, to drugi rodzaj podarunku dla Zgromadzenia. Ktoś daje podarunek dla Zgromadzenia mnichów, to trzeci rodzaj podarunku dla Zgromadzenia. Ktoś daje podarunek dla Zgromadzenia mniszek, to czwarty rodzaj podarunku dla Zgromadzenia. Ktoś daje podarunek mówiąc: „Wyznacz tylu a tylu mnichów i mniszek ze Zgromadzenia”, to piąty rodzaj podarunku dla Zgromadzenia. Ktoś daje podarunek mówiąc: „Wyznacz tylu a tylu mnichów ze Zgromadzenia”, to szósty rodzaj podarunku dla Zgromadzenia. Ktoś daje podarunek mówiąc: „Wyznacz tyle a tyle mniszek ze Zgromadzenia”, to siódmy rodzaj podarunku dla Zgromadzenia.

8. W przyszłości Anando będą członkowie klanu, ubrani na żółto, niemoralni o złym charakterze. Ludzie będą dawać tym niemoralnym osobom podarunki dla korzyści Zgromadzenia. Nawet wtedy powiadam, podarunek uczyniony Zgromadzeniu jest nieobliczalny, niezmierzalny i powiadam, że w żaden sposób podarunek dla indywidualnej osoby nie może być bardziej owocny niż podarunek uczyniony Zgromadzeniu.

9. Anando, są cztery rodzaje oczyszczenia podarunku. Jakie cztery? Jest podarunek oczyszczany przez dawcę nie przez odbiorcę. Jest podarunek oczyszczany przez odbiorcę nie przez dawcę. Jest podarunek co nie jest oczyszczony ani przez dawcę ani przez odbiorcę. Jest podarunek co oczyszczony zarówno przez dawcę jak i odbiorcę.

10. A jak podarunek jest oczyszczony przez dawcę nie przez odbiorcę? Tu dawca jest cnotliwy o dobrym charakterze, a odbiorca jest niemoralny o złym charakterze. Tak oto podarunek jest oczyszczony przez dawcę a nie przez odbiorcę.

11. A jak podarunek jest oczyszczony przez odbiorcę nie przez dawcę? Tu dawca jest niemoralny o złym charakterze a odbiorca jest cnotliwy o dobrym charakterze. Tak oto podarunek jest oczyszczony przez odbiorcę nie przez dawcę.

12. A jak podarunek nie jest oczyszczony ani przez dawcę ani przez odbiorcę? Tu dawca jest niemoralny o złym charakterze i odbiorca jest niemoralny o złym charakterze. Tak oto podarunek nie jest oczyszczony ani przez dawcę ani przez odbiorcę.

13. A jak podarunek jest oczyszczany zarówno przez dawcę jak i odbiorcę. Tu dawca jest cnotliwy o dobrym charakterze i odbiorca jest cnotliwy o dobrym charakterze. Takie są cztery rodzaje oczyszczenia podarunków.

14. Oto co powiedział Zrealizowany, kiedy wzniosły to powiedział, Mistrz dodał następnie:

Kiedy cnotliwa osoba daje niemoralnej osobie
Ufna w sercu, podarunek prawowiernie zdobyty,
Pokładając wiarę, że owoc działania jest wielki,
Cnota dającego oczyszcza podarunek.
Kiedy niemoralna osoba daje cnotliwej osobie
Nieufna w swym sercu, podarunek zdobyty nieprawowiernie,
Nie pokładając wiary, że owoc tego będzie wielki,
Cnota odbiorcy oczyszcza podarunek.
Kiedy niemoralna osoba daje niemoralnej osobie
Nieufna w swym sercu, podarunek zdobyty nieprawowiernie,
Nie pokładając wiary, że owoc tego będzie wielki,
Nic nie oczyszcza tego podarunku.
Kiedy cnotliwa osoba daje cnotliwej osobie
Ufna w sercu, podarunek prawowiernie zdobyty,
Pokładając wiarę, że owoc działania jest wielki,
Ten podarunek, powiadam w pełni dojrzeje.
Kiedy beznamiętna osoba daje beznamiętnej osobie
Ufna w sercu, podarunek prawowiernie zdobyty,
Pokładając wiarę, że owoc działania jest wielki,
Ten podarunek, powiadam jest najlepszym ze wszystkich światowych.

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://www.tipitaka.org/romn/cscd/s0201m.mul3.xml

Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/

Tłumaczenie: Varapanyo