Tytuł: Wielka Sześcioraka Baza

O autorze: Varapanyo Bhikkhu

Wersja pdf:

view source

print

Wersja scribd:

MN.149

Mahāsaḷāyatanika Sutta

Wielka Sześcioraka Baza

Tłumaczenie: Varapanyo

alternatywne tłumaczenie:


1. Tak usłyszałem. Przy pewnej okazji Zrealizowany mieszkał w Savatthi w Gaju Jeta w Parku Anathapindiki. Tam odezwał się do mnichów tak:

2. "Mnisi". "Czcigodny panie", odpowiedzieli mnisi. Zrealizowany rzekł to: Nauczę was rozprawy w wielkiej sześciorakiej bazie. Słuchajcie i uważajcie na to co powiem.

3. Mnisi, kiedy człowiek nie zna i nie widzi oka takim jakim rzeczywiście jest, kiedy nie zna i nie widzi materialnych form takimi jakimi rzeczywiście są, kiedy nie zna i nie widzi świadomości oka taką jaką rzeczywiście jest, kiedy nie zna i nie widzi kontaktu oka takim jakim rzeczywiście jest, kiedy nie zna i nie widzi takim jakim rzeczywiście jest – uczucia odczuwanego jako przyjemne czy bolesne czy ani-przyjemne-ani-bolesne, które powstaje wraz z kontaktem oka jako warunkiem, wtedy człowiek jest rozpalony przez pożądanie oka, materialnych form, świadomości oka, kontaktu oka, uczucia odczuwanego jako przyjemne czy bolesne czy ani-przyjemne-ani-bolesne, które powstaje wraz z kontaktem oka jako warunkiem. Kiedy człowiek trwa rozpalony przez pożądanie, zniewolony, rozogniony, kontemplując gratyfikację; wtedy pięć agregatów objętych utrzymywaniem jest budowanych dla niego w przyszłości i jego pragnienie – co przynosi odnowę istnienia i jest stowarzyszone z rozmiłowaniem w tym czy w tamtym, zwiększa się. Jego cielesne i mentalne kłopoty powiększają się, jego cielesne i mentalne udręki zwiększają się, jego cielesna i mentalna gorączka zwiększa się i odczuwa on cielesne i mentalne cierpienie.

4-8. Kiedy człowiek nie zna i nie widzi ucha takim jakim rzeczywiście jest …nosa … języka … ciała …umysłu takim jakim rzeczywiście jest, kiedy nie zna i nie widzi idei takimi jakimi rzeczywiście są, kiedy nie zna i nie widzi świadomości umysłu taką jaką rzeczywiście jest, kiedy nie zna i nie widzi kontaktu umysłu takim jakim rzeczywiście jest, kiedy nie zna i nie widzi takim jakim rzeczywiście jest – uczucia odczuwanego jako przyjemne czy bolesne czy ani-przyjemne-ani-bolesne, które powstaje wraz z kontaktem umysłu jako warunkiem, wtedy człowiek jest rozpalony przez pożądanie umysłu, idei, świadomości umysłu, kontaktu umysłu, uczucia odczuwanego jako przyjemne czy bolesne czy ani-przyjemne-ani-bolesne, które powstaje wraz z kontaktem umysłu jako warunkiem. Kiedy człowiek trwa rozpalony przez pożądanie, zniewolony, rozpalony, kontemplując gratyfikację; wtedy pięć agregatów objętych utrzymywaniem jest budowanych dla niego w przyszłości i jego pragnienie – co przynosi odnowę istnienia i jest stowarzyszone z rozmiłowaniem w tym czy w tamtym, zwiększa się. Jego cielesne i mentalne kłopoty powiększają się, jego cielesna i mentalna gorączka zwiększa się i odczuwa on cielesne i mentalne cierpienie.

9. Mnisi, kiedy człowiek zna i widzi oko takim jakim rzeczywiście jest, kiedy zna i widzi materialne formy takimi jakimi rzeczywiście są, kiedy zna i widzi świadomość oka taką jaką rzeczywiście jest, kiedy zna i widzi kontakt oka takim jakim rzeczywiście jest, kiedy zna i widzi takim jakim rzeczywiście jest – uczucie odczuwane jako przyjemne czy bolesne czy ani-przyjemne-ani-bolesne, które powstaje wraz z kontaktem oka jako warunkiem, wtedy człowiek nie jest rozpalony przez pożądanie oka, materialnych form, świadomości oka, kontaktu oka, uczucia odczuwanego jako przyjemne czy bolesne czy ani-przyjemne-ani-bolesne, które powstaje wraz z kontaktem oka jako warunkiem. Kiedy człowiek trwa nierozpalony przez pożądanie, niezniewolony, nierozogniony, kontemplując niebezpieczeństwo; wtedy pięć agregatów objętych utrzymywaniem nie jest budowanych dla niego w przyszłości i jego pragnienie – co przynosi odnowę istnienia i jest stowarzyszone z rozmiłowaniem w tym czy w tamtym, jest porzucone. Jego cielesne i mentalne kłopoty są porzucone, jego cielesne i mentalne udręki są porzucone, jego cielesna i mentalna gorączka jest porzucona i odczuwa on cielesną i mentalną przyjemność.

10. Pogląd osoby takiej jak ta to właściwy pogląd. Jego intencja to właściwa intencja, jego wysiłek jest właściwym wysiłkiem, jego uważność jest właściwą uważnością, jego koncentracja jest właściwą koncentracją. Lecz jego cielesne działanie, jego werbalne działanie i jego sposób utrzymania zostały dobrze oczyszczone już wcześniej. I tak Szlachetna Ośmioraka Ścieżka dochodzi u niego do wypełnienia przez rozwój. Kiedy rozwija on Ośmioraką Szlachetną Ścieżkę, cztery podstawy uważności również dochodzą u niego do wypełnienia przez rozwój, cztery właściwe rodzaje wysiłku również dochodzą u niego do wypełnienia przez rozwój, cztery podstawy sukcesu również dochodzą u niego do wypełnienia przez rozwój. Dwie rzeczy – spokój i wgląd pojawiają się u niego równocześnie połączone. W pełni rozumie on dzięki bezpośredniej wiedzy rzeczy które powinie być w pełni zrozumiane przez bezpośrednią wiedzę. Porzuca on dzięki bezpośredniej wiedzy rzeczy które powinny być porzucone przez bezpośrednią wiedzę. Realizuje on dzięki bezpośredniej wiedzy rzeczy które powinny być zrealizowane przez bezpośrednią wiedzę.

11. A jakie rzeczy powinny być całkowicie zrozumiane dzięki bezpośredniej wiedzy? Na to odpowiedz brzmi: „Pięć agregatów objęte utrzymywaniem, to jest agregat materialnej formy objęty utrzymywaniem, agregat uczucia objęty utrzymywaniem, agregat percepcji objęty utrzymywaniem, agregat świadomości objęty utrzymywaniem”. To są rzeczy które powinny być całkowicie zrozumiane dzięki bezpośredniej wiedzy. A jakie rzeczy powinny być porzucone dzięki bezpośredniej wiedzy? Ignorancja i pragnienie istnienia. To są rzeczy które powinny być porzucone dzięki bezpośredniej wiedzy. A jakie rzeczy powinny być rozwinięte dzięki bezpośredniej wiedzy? Spokój i wgląd. To są rzeczy które powinny być rozwinięte dzięki bezpośredniej wiedzy. A jakie rzeczy powinny być zrealizowane dzięki bezpośredniej wiedzy? Prawdziwa wiedza i wyzwolenie. To są rzeczy które powinny być zrealizowane dzięki bezpośredniej wiedzy.

12-14. Kiedy człowiek zna i widzi ucho takim jakim rzeczywiście jest …

15-17. Kiedy człowiek zna i widzi nos takim jakim rzeczywiście jest …

18-20. Kiedy człowiek zna i widzi język takim jakim rzeczywiście jest …

21-23. Kiedy człowiek zna i widzi ciało takim jakim rzeczywiście jest …

24. Mnisi, kiedy człowiek zna i widzi umysł takim jakim rzeczywiście jest, kiedy zna i widzi idee takimi jakimi rzeczywiście są, kiedy zna i widzi świadomość-umysłu taką jaką rzeczywiście jest, kiedy zna i widzi kontakt umysłu takim jakim rzeczywiście jest, kiedy zna i widzi takim jakim rzeczywiście jest – uczucie odczuwane jako przyjemne czy bolesne czy ani-przyjemne-ani-bolesne, które powstaje wraz z kontaktem umysłu jako warunkiem, wtedy człowiek nie jest rozpalony przez pożądanie umysłu, idei, świadomości umysłu, kontaktu umysłu, uczucia odczuwanego jako przyjemne czy bolesne czy ani-przyjemne-ani-bolesne, które powstaje wraz z kontaktem umysłu jako warunkiem. Kiedy człowiek trwa nierozpalony przez pożądanie, niezniewolony, nierozogniony, kontemplując niebezpieczeństwo; wtedy pięć agregatów objętych utrzymywaniem nie jest budowanych dla niego w przyszłości i jego pragnienie – co przynosi odnowę istnienia i jest stowarzyszone z rozmiłowaniem w tym czy w tamtym, jest porzucone. Jego cielesne i mentalne kłopoty są porzucone, jego cielesne i mentalne udręki są porzucone, jego cielesna i mentalna gorączka jest porzucona i odczuwa on cielesną i mentalną przyjemność.

25. Pogląd osoby takiej jak ta to właściwy pogląd. Jego intencja to właściwa intencja, jego wysiłek jest właściwym wysiłkiem, jego uważność jest właściwą uważnością, jego koncentracja jest właściwą koncentracją. Lecz jego cielesne działanie, jego werbalne działanie i jego sposób utrzymania zostały dobrze oczyszczone już wcześniej. I tak Szlachetna Ośmioraka Ścieżka dochodzi u niego do wypełnienia przez rozwój. Kiedy rozwija on Ośmioraką Szlachetną Ścieżkę, cztery podstawy uważności również dochodzą u niego do wypełnienia przez rozwój, cztery właściwe rodzaje wysiłku również dochodzą u niego do wypełnienia przez rozwój, cztery podstawy sukcesu również dochodzą u niego do wypełnienia przez rozwój. Dwie rzeczy – spokój i wgląd pojawiają się u niego równocześnie połączone. W pełni rozumie on dzięki bezpośredniej wiedzy rzeczy które powinie być w pełni zrozumiane przez bezpośrednią wiedzę. Porzuca on dzięki bezpośredniej wiedzy rzeczy które powinny być porzucone przez bezpośrednią wiedzę. Realizuje on dzięki bezpośredniej wiedzy rzeczy które powinny być zrealizowane przez bezpośrednią wiedzę.

26. A jakie rzeczy powinny być całkowicie zrozumiane dzięki bezpośredniej wiedzy? Na to odpowiedz brzmi: „Pięć agregatów objęte utrzymywaniem, to jest agregat materialnej formy objęty utrzymywaniem, agregat uczucia objęty utrzymywaniem, agregat percepcji objęty utrzymywaniem, agregat świadomości objęty utrzymywaniem. To są rzeczy które powinny być całkowicie zrozumiane dzięki bezpośredniej wiedzy. A jakie rzeczy powinny być porzucone dzięki bezpośredniej wiedzy? Ignorancja i pragnienie istnienia. To są rzeczy które powinny być porzucone dzięki bezpośredniej wiedzy. A jakie rzeczy powinny być rozwinięte dzięki bezpośredniej wiedzy? Spokój i wgląd. To są rzeczy które powinny być rozwinięte dzięki bezpośredniej wiedzy. A jakie rzeczy powinny być zrealizowane dzięki bezpośredniej wiedzy? Prawdziwa wiedza i wyzwolenie. To są rzeczy które powinny być zrealizowane dzięki bezpośredniej wiedzy.

Oto co powiedział Zrealizowany. Mnisi byli zadowoleni i ucieszeni słowami Zrealizowanego.

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg


Oryginał można znaleźć na tej stronie: http://www.tipitaka.org/romn/cscd/s0201m.mul3.xml

Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/

Tłumaczenie: Varapanyo