Historia człowieka i naukowej przygody. Dlaczego nowoczesna nauka jest zainteresowana medytacją? Dlaczego, jak się okazuje, medytacja jest dobra dla zdrowia? Dlaczego mnisi buddyjscy pozwalają zachodnim naukowcom badać ich mózgi i ciała? Buddyści studiują umysł ludzi od 2500 lat. Wynaleźli techniki medytacyjne, które przekształcają emocje i trenują uważność umysłu.

Ale te techniki przez długie lata nie były w ogóle znane na Zachodzie. Współczesna nauka ma coraz więcej wspólnego z pytaniami na temat natury emocji, uniwersalnymi pytaniami o umysł. Naukowcy biorący udział w projekcie „Umysł i życie” są pionierami w swojej dziedzinie. Próbują zrozumieć jak umysł wpływa na ciało i zbadać niezwykłą plastyczność umysłu. Neurolodzy, psychologowie, jogini – spotykają się w laboratoriach, miejscach odosobnień, w Europie, Stanach Zjednoczonych i Azji.