Załącznik

N'eva-sekha-n'āsekha

Choć terminy te pojawiają się często we wczesnych tekstach Sutt (np. A. II, 4: sekho ca asekho ca imasmim loke… āhuneyyā itd.), termin n'eva-sekha-n'āsekha jest prawdopodobnie wspomniany po raz pierwszy w Pug. w Kanonie Abh.

POWRÓT