Nāma

(dosł. nazwa): Umysł, umysłowość. Termin ten jest ogólnie stosowany jako zbiorcza nazwa na cztery mentalne Skupiska (arūpino khandha) to znaczy:

Jednak w czwartym ogniwie (nāma-rūpa) formuły Pat.iccasamuppādy odnosi się on jedynie do karmicznego Rezultatu (vipāka), uczucia, percepcji i paru mentalnych funkcji karmiczych rezultatów będących nierozdzielnymi od żadnej świadomości.

Jak jest powiedziane (M.9, D.15, S.XII.2): "Uczucia (vedanā), Percepcja (saññā), Wola (cetanā), Wrażenia (phassa), Mentalna Uwaga (manasikāra) to, o bracie jest nazywane Umysłem (nāma)."

Po dodaniu dwóch czynników mentalnych, tzn. mentalnej Żywotności (jīvita) i Skupienia (samādhi), tu stacjonarna Faza Umysłu (cittatthiti), te siedem czynników według Abhidhammattha Sangaha to nierozdzielne czynniki mentalne obecne przy każdym stanie świadomości.

Pełna lista 50 formacji mentalnych należących do sankhāra-kkhandha (bez uczuć i percepcji), patrz Tabela II.

POWRÓT