Nāma-kāya

Grupa Umysłu (dla odróżnienia od grupy ciała) obejmuje cztery Niematerialne Skupiska istnienia (arūpino khandhā, patrz khandha). Ten podział skupisk jest często spotykany w Komentarzach i pojawia się po raz pierwszy w D.15 a także w Pts.M. (I,183).

Sama nāma-kāya jest wspomniana w Sn.1074.

POWRÓT