Niraya

dosł. Ścieżka w dół, Niższy lub Piekielny świat, zazwyczaj tłumaczony jako piekło. Jest ono jednym z czterech niższych Kolei Istnienia (apāya). Buddyści są świadomi tego, że z powodu wszechobecnej nietrwałości, życie w piekle, podobnie też jak w niebie nie może trwać wiecznie. Po wyczerpaniu się kammy, która ten rodzaj odrodzenia spowodowała, będzie ono nieodmiennie zakończone śmiercią i kolejnym odrodzenieniem stosownie do zebranej kammy.

POWRÓT