POWRÓT DO SŁOWNIKA


Niraya

W literaturze palijskiej istnieją wzmianki o wielu Nirayach. W Komentarzu do Jātak1 pojawiają się nazwy:

 1. Sañjīva,
 2. Kálasutta,
 3. Sanghāta,
 4. Jālaroruva,
 5. Dhūmaroruva,
 6. Mahāvíci,
 7. Tapana,
 8. Patāpana.

;w Nikayach: Saṃyutta i Aṅguttara oraz w Sutta Nipācie:

 1. Abbuda,
 2. Nirabbuda,
 3. Ababa,
 4. Atata,
 5. Ahaha,
 6. Kumuda,
 7. Sogandhika,
 8. Uppala,
 9. Pundarīka,
 10. Paduma (S.i.149; A.v.173; SN.p.126; zobacz także Dvy. 67).

Komentarze tłumaczą (np., AA.ii.853), że nie ma oddzielnych Niray a różny czas cierpienia w Avīci.

W Devadūta Sutcie (M.iii.185) znajduje się kolejna lista:

 1. Gūtha,
 2. Kukkula,
 3. Simbalivana,
 4. Asipattavana
 5. Khārodakanadī.

Dodatkowo wspomina się o następujących:

 1. Khuradhāra (J.v.269),
 2. Kākola (J.vi.247),
 3. Sataporisa (J.v.269)
 4. Sattisūla (J.v.143).

Najbardziej przeraźliwym ze wszystkich Niray jest bez wątpienia Avīci-mahā-niraya (Zobacz: Avīci).


Niraya Vagga

Dwudziesty pierwszy rozdział Dhammapady.


Niraya Sutta

1. Pięć rzeczy wiodących do piekła: pozbawienie życia, kradzież, pożądliwość, kłamstwo, mocne trunki [środki odurzające] (A.iii.170; także 204).

2. Sześć rzeczy wiodących do piekła (A.iii.432): odebranie życia, kradzież, dążność ciała [zmysłowość], kłamstwo, niewłaściwe pragnienia, niewłaściwe poglądy.


POWRÓT DO SŁOWNIKA


Słownik w języku angielskim

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

64px-Heckert_GNU_white.svg.png

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:

Uznaniem autorstwa może być przypis wskazujący na adres strony internetowej odwołujący się do tego dzieła.