Niyāma

Niezmienność Prawa dotyczącego wszelkich rzeczy, porównaj tathatā.

Pañca-niyāma jest terminem Komentarzy oznaczając Pięciorakie Prawo lub Naturalny Porządek, który rządzi:

  1. temperaturą, porami roku i innymi fizycznymi zjawiskami (utu-niyāma),
  2. życiem roślin (bīja-niyāma),
  3. karmą (kamma-niyāma),
  4. umysłem (citta-niyāma) np. naturalną kolejnością funkcji świadomości (patrz viññān.a-kicca) w procesie poznawczym,
  5. pewnymi etapami związanymi z Dhammą (dhamma-niyāma), np. typowymi wydarzeniami w trakcie życia Buddhów (Załącznik).

POWRÓT