olendzki.jpg

Dr Andrew Olendzki jest dyrektorem wykonawczym Ośrodka Studiów Buddyjskich w Barre, w stanie Massachusetts, USA, i redaktorem naczelnym Insight Journal. Po studiach na angielskim Uniwersytecie w Lancaster, lankijskim Uniwersytecie w Perediniya, a także Uniwersytecie Harvarda, nauczał na wielu uczelniach w Nowej Anglii, wliczając w to Harvard i Brandeis. Przez kilkanaście lat pracował jako dyrektor wykonawczy w Insight Meditation Society.

Jest członkiem Instytutu Medytacji i Psychoterapii oraz autorem szeregu artykułów i rozdziałów w pracach zbiorowych poświęconych uważności i buddyjskiej psychologii. Szczególnym polem jego zainteresowań jest integracja badań naukowych i medytacyjnej praktyki, a także zastosowanie nauk buddyjskich wobec wyzwań stawianych przez współczesny świat. Jego niedawno wydana książka (2010) nosi tytuł Unlimiting Mind: The Radically Experiential Psychology of Buddhism.

Tłumaczenia artykułów Andrew Olendzkiego

Wersja na stronie DOWNLOAD
Wprowadzenie: Buddyzm i psychologia - Z książki "Unlimiting Mind". mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Rozdział 1: Szersza perspektywa - Z książki "Unlimiting Mind". mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Rozdział 2: Dbanie o świat - Z książki "Unlimiting Mind". mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Rozdział 3: Konstruowanie rzeczywistości - Z książki "Unlimiting Mind". mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Rozdział 4: Praktyka - Z książki "Unlimiting Mind". mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Rozdział 5: Rozumiejąc Nauczanie - Z książki "Unlimiting Mind". mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Rozdział 6: Ja i brak ja - Z książki "Unlimiting Mind". mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Rozdział 7: Karma - Z książki "Unlimiting Mind". mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Rozdział 8: Wyłanianie się uważności - Z książki "Unlimiting Mind". mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Protestancki buddyzm mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Psychologia buddyjska - klasyczne teksty we współczesnej perspektywie mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg