Pabbajjā

dosł. Opuszczenie lub pełniej: opuszczenie domu na rzecz bezdomnego życia mnicha (agārasmā anagāriyam. pabbajjā), polega na porzuceniu wszystkich rodzinnych i społecznych więzów na rzecz czystego życia mnicha w celu osiągnięcia ostatecznego wyzwolenia wskazanego przez Oświeconego. Tak więc pabbajjā stało się nazwą na wstąpienie w stan Sāman.era, czyli kandydata do zakonu Bhikkhu lub mnichów.

Patrz "Going Forth" autorstwa Sumana Saman.era (WHEEL 27/28), "Ordination in Theravāda Buddhism" (WHEEL 56).

POWRÓT