Paccavekkhana-ñān.a

Retrospekcyjna Wiedza, odnosi się do zebranych mentalnych obrazów uzyskanych dzięki skupieniu lub do jakiegokolwiek wewnętrznego doświadczenia, które właśnie przeminęło, jak na przykład jednego z Wchłonięć (jhāna) lub jednej z ponad-światowych ścieżek lub owoców ścieżki itp. (patrz ariya-puggala).

Jak jest powiedziane: "Pod koniec świadomości Owocu świadomość zatapia się w pod-świadomy strumień istnienia (bhavanga-sota). Następnie przerywając ten strumień istnienia u drzwi umysłu powstaje umysłowa przytomność (mano-dvārāvajjana), która ma za celu retrospekcję (już przeszłego) momentu ścieżki. Następnie gdy tylko ten etap przeminął, podczas retrospekcji ścieżki pojawia się jeden po drugim siedem momentów Świadomości Impulsów (javana-citta). Po tym jak ponownie zatopią sie one w pod-świadomym strumieniu, w celu retrospekcji Owocu ścieżki powstają momenty przytomności i impusów, podczas których mnich dokonuje retrospekcji Ścieżki, retrospekcji Owocu, retrospekcji porzuconych zaciemnień, retrospekcji wciąż istniejących zaciemnień, retrospekcji Nibbāny jako przedmiotu: Takie błogosławieństwo osiągnąłem …. Takie i takie skalania wciąż we mnie pozostają …. Taki przedmiot dostrzegłem w umyśle … itd." (Vis.M.XXII).

POWRÓT