Pañca-vokāra-bhava

Egzystencja Pięciu Skupisk, jest określeniem na istnienie w Sferze Zmysłowej (kāmāvacara) lub w Sferze subtelnej Materii (rūpāvacara, patrz avacara).

Wynika to z tego, że obecnych jest w nich wszystkie pięć Skupisk istnienia (khandha). W Niematerialnej Sferze (arūpāvacara, patrz avacara), jednak można odnaleźć jedynie cztery skupiska umysłu a w świecie Nie-Świadomych Istot (asaññā-satta) jedynie skupisko ciała. Porównaj eka-vokāra-bhava oraz catu-vokāra-bhava, także avacara. - (Zał. vokāra).

POWRÓT