Wersja na stronie DOWNLOAD
Dziesięć Armii Māry - Ukazanie niekorzystnych stanów umysłu podczas medytacji reprezentowanych przez siły skaz (kilesa), znanych jako Dziesięć Armii Māry. ROZDZIAŁ KSIĄŻKI "JESZCZE W TYM ŻYCIU" mobi2.jpg epub2.jpg
Jhāny w vipassanie - Wyjaśnienie na czym polegają wchłonięcia w medytacji wglądu. ROZDZIAŁ KSIĄŻKI "JESZCZE W TYM ŻYCIU" mobi2.jpg epub2.jpg
Medytacja chodzenia - Instrukcje do ćwiczenia uważności i zachowania koncentracji podczas świadomego chodzenia oraz wyliczenie korzyści płynących z tej formy medytacji ROZDZIAŁ KSIĄŻKI "JESZCZE W TYM ŻYCIU" mobi2.jpg epub2.jpg
Podstawowe zasady moralne oraz instrukcje do medytacji - Wprowadzenie do książki "Jeszcze w tym życiu. Nauki Buddy prowadzące ku wyzwoleniu" ROZDZIAŁ KSIĄŻKI "JESZCZE W TYM ŻYCIU" mobi2.jpg epub2.jpg
Rozwinięte czynniki Przebudzenia: osiągnięcie bezśmiertelności - Rozdział o tym na czym polega to do czego dąży każdy buddysta. ROZDZIAŁ KSIĄŻKI "JESZCZE W TYM ŻYCIU" mobi2.jpg epub2.jpg
Rozwój zdolności wzmacniających medytację cz. 1 - Pierwsze trzy przyczyny rozwoju zdolności kontroli medytacji ROZDZIAŁ KSIĄŻKI "JESZCZE W TYM ŻYCIU" mobi2.jpg epub2.jpg
Rozwój zdolności wzmacniających medytację cz. 2 - Kolejne sześć warunków sprzyjających owocnej medytacji ROZDZIAŁ KSIĄŻKI "JESZCZE W TYM ŻYCIU" mobi2.jpg epub2.jpg
Rozmowa z nauczycielem - Opis przebiegu i procedur dotyczących rozmowy z nauczycielem medytacji vipassanā ROZDZIAŁ KSIĄŻKI "JESZCZE W TYM ŻYCIU" mobi2.jpg epub2.jpg
Rydwan do Nibbāny - Serce książki "Jeszcze w tym życiu", opisujący drogę do osiągnięcia Nieuwiązania. ROZDZIAŁ KSIĄŻKI "JESZCZE W TYM ŻYCIU" mobi2.jpg epub2.jpg
Siedem czynników Przebudzenia cz. 1 – Uważność - Siła obserwacji jako pierwszy z siedmiu wstępnych warunków oświecenia. ROZDZIAŁ KSIĄŻKI "JESZCZE W TYM ŻYCIU" mobi2.jpg epub2.jpg
Siedem czynników Przebudzenia cz. 2 – Badanie - Opis warunków sprzyjających osiągnięciu samādhi - koncentracji. W tym stanie umysł całkowicie zajmuje się przedmiotem obserwacji, zbliża do niego, przenika go i w nim pozostaje. ROZDZIAŁ KSIĄŻKI "JESZCZE W TYM ŻYCIU" mobi2.jpg epub2.jpg
Siedem czynników Przebudzenia cz. 3 – Bohaterski wysiłek - Rola wysiłku, wytrwałości i wsparcia oraz konieczność utrzymania wysokiego poziomu energii dla osiągnięcia postępów w medytacji. ROZDZIAŁ KSIĄŻKI "JESZCZE W TYM ŻYCIU" mobi2.jpg epub2.jpg
Siedem czynników Przebudzenia cz. 4 – Radosne uniesienie - Opis pięciu typów zachwytu i sposoby wzbudzania tego uczucia w praktyce. ROZDZIAŁ KSIĄŻKI "JESZCZE W TYM ŻYCIU" mobi2.jpg epub2.jpg
Siedem czynników Przebudzenia cz. 5 – Uspokojenie - Sposoby uspokojenia ciała i umysłu dla uzyskania niezbędnego w praktyce medytacyjnej spokoju. ROZDZIAŁ KSIĄŻKI "JESZCZE W TYM ŻYCIU" mobi2.jpg epub2.jpg
Siedem czynników Przebudzenia cz. 6 – Skupienie - Opis warunków sprzyjających osiągnięciu koncentracji. W stanie samādhi umysł całkowicie zajmuje się przedmiotem obserwacji, zbliża do niego, przenika go i w nim pozostaje. ROZDZIAŁ KSIĄŻKI "JESZCZE W TYM ŻYCIU" mobi2.jpg epub2.jpg
Siedem czynników Przebudzenia cz. 7 – Zrównoważenie - Wyjaśnienie, na czym polega bezstronność i w jaki sposób osiągnąć ją w zwykłym życiu oraz w wyniku medytacji. ROZDZIAŁ KSIĄŻKI "JESZCZE W TYM ŻYCIU" mobi2.jpg epub2.jpg
Wyliczenia i słownik - Dodatkowe informacje dla czytelników pod koniec książki "Jeszcze w tym życiu". ROZDZIAŁ KSIĄŻKI "JESZCZE W TYM ŻYCIU" mobi2.jpg epub2.jpg