Tłumaczenia artykułów Sayadaw U Pandity

Wersja na stronie DOWNLOAD
Dziesięć Armii Māry - Ukazanie niekorzystnych stanów umysłu podczas medytacji reprezentowanych przez siły skaz (kilesa), znanych jako Dziesięć Armii Māry. mobi2.jpg epub2.jpg
Medytacja chodzenia - Instrukcje do ćwiczenia uważności i zachowania koncentracji podczas świadomego chodzenia oraz wyliczenie korzyści płynących z tej formy medytacji mobi2.jpg epub2.jpg
Podstawowe zasady moralne oraz instrukcje do medytacji - Wprowadzenie do książki "Jeszcze w tym życiu. Nauki Buddy prowadzące ku wyzwoleniu" mobi2.jpg epub2.jpg
Rozwój zdolności kontroli medytacji cz. 1 - Pierwsze trzy przyczyny rozwoju zdolności kontroli medytacji mobi2.jpg epub2.jpg
Rozwój zdolności kontroli medytacji cz. 2 - Kolejne sześć warunków sprzyjających owocnej medytacji mobi2.jpg epub2.jpg
Rozmowa z nauczycielem - Opis przebiegu i procedur dotyczących rozmowy z nauczycielem medytacji vipassanā mobi2.jpg epub2.jpg
Siedem czynników oświecenia cz. 1 - Uważność - Siła obserwacji jako pierwszy z siedmiu wstępnych warunków oświecenia. mobi2.jpg epub2.jpg
Siedem czynników oświecenia cz. 2 - Dogłębne badanie - Opis warunków sprzyjających osiągnięciu samādhi - koncentracji. W tym stanie umysł całkowicie zajmuje się przedmiotem obserwacji, zbliża do niego, przenika go i w nim pozostaje. mobi2.jpg epub2.jpg
Siedem czynników oświecenia cz. 3 - Heroiczny wysiłek - Rola wysiłku, wytrwałości i wsparcia oraz konieczność utrzymania wysokiego poziomu energii dla osiągnięcia postępów w medytacji. mobi2.jpg epub2.jpg
Siedem czynników oświecenia cz. 4 - Zachwyt - Opis pięciu typów zachwytu i sposoby wzbudzania tego uczucia w praktyce. mobi2.jpg epub2.jpg
Siedem czynników oświecenia cz. 5 - Wyciszenie - Sposoby uspokojenia ciała i umysłu dla uzyskania niezbędnego w praktyce medytacyjnej spokoju. mobi2.jpg epub2.jpg
Siedem czynników oświecenia cz. 6 - Koncentracja - Opis warunków sprzyjających osiągnięciu koncentracji. W stanie samādhi umysł całkowicie zajmuje się przedmiotem obserwacji, zbliża do niego, przenika go i w nim pozostaje. mobi2.jpg epub2.jpg
Siedem czynników oświecenia cz. 7 - Bezstronność: Siódmy czynnik Oświecenia - Wyjaśnienie, na czym polega bezstronność i w jaki sposób osiągnąć ją w zwykłym życiu oraz w wyniku medytacji. mobi2.jpg epub2.jpg