Pañhā-byākaran.a

Odpowiadanie na pytania. "O mnisi, istnieją cztery sposoby odpowiadania na pytania:

  • istnieją pytania wymagające bezpośredniej odpowiedzi,
  • pytania wymagające wyjaśnienia,
  • pytania wymagające odpowiedzi poprzez zadanie pytania,
  • pytania do odrzucenia (jako źle zadane)." Patrz D. 33, A. III 68, A. IV 42.

POWRÓT