Paññā

Zrozumienie, Wiedza, Mądrość, Wgląd, obejmuje bardzo szerokie pole. To jednak Wgląd (vipassanā), czyli intuicyjna wiedza stanowi charakterystyczną Buddyjską wiedzę, czyli mądrość prowadzącą do wyzwolenia i będącą częścią Szlachetnej Ośmiorakiej Ścieżki (magga). Prowadzi on do czterech stopni Świętości oraz do urzeczywistnienia Nibbāny (patrz ariya-puggala). Wgląd polega na zrozumieniu Nietrwałości (anicca), Cierpienia (dukkha, patrz sacca) oraz Bezosobowości (anattā) wszelkich form istnienia. Więcej szczegółów, patrz ti-lakkhan.a.

W odniesieniu do warunków, w jakich ona powstaje wyróżnia się trzy rodzaje wiedzy:

  • Wiedza oparta na Myśleniu (cintā-mayā-paññā),
  • Wiedza oparta na Nauce (suta-mayā-paññā),
  • Wiedza oparta na Rozwoju Umysłu (bhāvanā-mayā-paññā) (D. 33).

"Wiedzę opartą na myśleniu uzyskuje się poprzez własne myślenie, bez uczenia się od innych. Wiedzę opartą na nauce usłyszało się od innych i w ten sposób uzyskuje się ją poprzez uczenie się. Wiedzę opartą na rozwoju umysłu uzyskuje się poprzez rozwój umysłu w ten czy inny sposób oraz przy osiągnięciu Pełnego Skupienia (appanā-samādhi).” (Vis.M. XIV).

Mądrość jest jedną z pięciu zdolności (patrz bala), jednym z trzech rodzajów Treningu (sikkhā) i jedną z Doskonałości (pāramī). Więcej szczegółów, patrz vipassanā oraz szczegółowe wyjaśnienie w Vis.M. XIV, 1-32.

POWRÓT