Załącznik

Pāramī, pāramitā

Temat opisywany jedynie w Komentarzach, nielicząc trzech prac o wątpliwym pochodzeniu: Buddhavamsa i Cariyapitaka a także w Jātaka.

POWRÓT