POWRÓT DO SŁOWNIKA


Paribbājakā

24history_of_buddhism.jpg

Nazwa nadana wędrującym religijnym żebrakom, ascetom i pustelnikom (inaczej nie sklasyfikowanym) z czasów Buddhy. Nie byli oni wyłącznie braminami. Ich obecność wydaje się być uznawana i akceptowana z czasów wcześniejszych. Ogólnie rzecz biorąc, ich wiara była sformułowana jako wiara w doskonałą błogość po śmierci dla osoby, która oczyściła się ze zła, oraz jako przekonanie, że tą błogość można osiągnąć świętym życiem (brahmacariyā), w wolności od wszelkiego zła w czynach, słowach, zamierzeniach i poprzez sposób życia (patrz, na przykład, M.ii.24).

Wszystkie te cztery normy postępowania zostały włączone do Szlachetnej Ośmiorakiej Ścieżki Buddhy, a ostatnia z tych czterech nadała Ājīvakom nazwę jako odrębnej szkole. Paribbājakowie głosili, że ich dogmaty i nauki były identyczne z wyznawcami Buddhy (np Mi64f, 84F), choć Buddha twierdził, że obie nauki wyraźnie różniły się od siebie. Jest to jasno wykazane (przykład Vin.i.39) w nawiązaniu do nawrócenia Sāriputty i Moggallāny, którzy byli Paribbājakami spod Sañjaya. Celem Paribbājaków była bezśmiertelność (amata), która dla nich prawdopodobnie oznaczała narodziny w świecie Brahmy. Ich przejście na doktrynę Buddhy łączyło się z uznaniem, że Gotama nie zajmował się skutkami, a przyczynami, oraz że docierając do samego korzenia problemu nauczał w jaki sposób zwyczajne stany świadomości powstają i jak na zawsze uniknąć ich powstawaniu (Chalmers:…. Further Dialogues i. Introd. xxi. Do dyskusji na temat poglądów Paribbājaków w porównaniu z poglądami Buddhy, patrz również A.iv.35ff, 378; i.215).

Paribbājakowie nie byli tożsami z ascetami, z wyjątkiem życia w celibacie; do grupy należały również kobiety. Byli nauczycielami lub sofistami, którzy przez osiem lub dziewięć miesięcy każdego roku wędrowali z miejsca na miejsce, w celu prowadzenia przyjaznych, polemicznych dyskusji w sprawach etyki i filozofii, natury, wiedzy i mistycyzmu. Różnili się między sobą inteligencją, zaangażowaniem, a nawet uczciwością. Niektóre z opisów omawianych w Brahmajāla Sutcie określają ich jako "wijący się jak węgorze" czy "dzielący włos na czworo" i bez wątpienia określają ich główne cechy. Księgi wspominają o specjalnych budynkach, wznoszonych by mogli przebywać tam Paribbājakowie, jak te w parku Mallikā w Sāvatthi (Di178), czy Kūṭāgārasālā w Vesāli.

Czasami przeznaczano dla nich specjalne miejsca w gajach w pobliżu miast, jak w Campā na brzegu jeziora Gaggarā (Ibid. 111), Moranivāpa w Rājagaha (Av326), i na brzegach Sappinikā (Ibid. i.185;. ii.175).

To właśnie w takich miejscach Paribbājakowie spotykali się i w trakcie podróżowania odwiedzali się wzajemnie w celu wymiany grzeczności i prowadzenia konstruktywnych dyskusji. Wydaje się, że na spotkaniach tych panowała serdeczna atmosfera, dyskusje były swobodne, nie było żadnych ograniczeń co do wyznania, kasty lub statusu.

Przykłady:

Mieszkańcy miast i wsi w pobliżu których zatrzymywali się Paribbājakowie odwiedzali ich w celu okazania szacunku i wysłuchania ich nauk. Imiona znacznej liczby dobrze znanych i żyjących w czasach Buddhy Paribbājaków, oprócz tych o których już wspomniano, podano w innych tekstach (na przykład Annabhāra, Varadhara itp A.ii.175) a także Sāmaṇḍaka (S.iv.26) oraz Paribbājikā Sucimukhī (S.iii.238f). W większości przypadków opisywani są jako posiadający dużą liczbę wyznawców więc wyraźnie widać, że uznawani byli za wybitnych nauczycieli.


POWRÓT DO SŁOWNIKA


Lista stosowanych skrótów

Słownik w języku angielskim

Poleć nas i podziel się tym artykułem z innymi: BlinkListblogmarksdel.icio.usdiggFarkfeedmelinksFurlLinkaGoGoNewsVineNetvouzRedditYahooMyWebFacebook

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.3 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg

POMÓŻ FUNDACJI "THERAVADA"
(KRS: 0000464215, NIP: 5223006901, Regon: 146715622)

KONTO BANKOWE: 89 2030 0045 1110 0000 0270 1020


Źródło: "Dictionary of Pali Proper Names" G P Malalasekera (1899-1973)

Tłumaczenie: Jarek