Parihāna-dhamma

Podatny na Utratę. "Następnie ktoś, kto uzyskuje osiągnięcia (Wchłonięcia jhāna) sfery subtelnej materii lub niematerialnej Sfery (patrz avacara). Jednak nie uzyskuje on ich według własnego życzenia i nie wchodzi on w nie i wychodzi z nich bez trudności i wysiłku oraz nie zgodnie z własną wolą odnośnie miejsca, przedmiotu i czasu trwania. Wtedy to jest bardzo możliwe, że taki mnich poprzez zaniedbanie może utracić te osiągnięcia. Taka osoba jest nazywana podatną na utratę." (Pug. 5)

POWRÓT