Tytuł: Patrząc do wewnątrz

O autorze: Upasika Kee Nanayon

Wersja pdf:

zobacz źródło

print

Wersja scribd:

Tłumaczenie z tajskiego Thanissaro Bhikkhu

"Praktyka w skrócie" 17 Marzec, 1954
bz_0103.jpg

Ci, którzy praktykują Dhammę, powinni ćwiczyć siebie by zrozumieć następujące punkty: Ten trening jest łatwy do zrozumienia, stosowny w każdym czasie, każdym miejscu, dla ludzi w każdym wieku, płci, który powinien być studiowany w szkole, jaką jest to ciało – długie na sążeń, szerokie na łokieć oraz grube na piędź - wraz z postrzegającym umysłem, który sprawuje władzę. To ciało ma wiele rzeczy od grubych po subtelne – wszystkie warte zrozumienia.

Punkty treningu:

1. Na początek pamiętaj, że to ciało składa się z rozmaitych właściwości fizycznych. Głównymi są właściwości ziemi, wody, ognia i wiatru. Pomniejszymi są aspekty pochodzące od głównych: kolor, zapach, kształt itd.

Te właściwości są niestabilne (nietrwałe), stresujące oraz nieczyste. Jeżeli wejrzysz w nie głęboko, dostrzeżesz, że wszystkie one są pozbawione podstawy. Wszystkie są jedynie bezosobowymi warunkami pozbawionymi czegokolwiek, co mogłoby być nazywane ''mną'', czy ''moim''. Gdy będziesz w stanie jasno postrzegać to ciało w taki właśnie sposób, będziesz w stanie puścić wszelką chwytliwość, czy przywiązanie do ciała jako istnienie, siebie, kogoś innego, to czy tamto.

2. Kolejnym krokiem jest obchodzenie się ze zjawiskami mentalnymi (uczuciami, percepcją, formacjami myślowymi i świadomością). Skup się na prawdzie, że ich cechą jest powstawanie, trwanie i rozpad. Innymi słowy ich właściwością jest powstawanie i rozpad, wciąż i na nowo.

Gdy przeprowadzisz analizę w celu zrozumienia tej prawdy, będziesz w stanie pozwolić odejść swoim przywiązaniom do mentalnych zjawisk jako siebie, ktoś inny, to, czy tamto.

3. Trening na tym poziomie praktyki nie oznacza jedynie studiowania, słuchania, czy czytania. Musisz praktykować tak, by jasno własnym umysłem zrozumieć następujące punkty:

a. Zacznij od odsunięcia ze swojego otoczenia wszelkich zewnętrznych trosk i zwróć się do wewnątrz by spoglądać w swój własny umysł aż będziesz w stanie dostrzec, czy jest on czysty, czy też niejasny, spokojny, czy wzburzony. Sposobem by tego dokonać jest oddanie się we władanie uważności i pozostawanie samoświadomym utrzymując uważność ciała i umysłu, aż wyćwiczysz umysł w tym by pewnie trwał w stanie ładu, to znaczy neutralności.

b. Gdy już umysł może trwać w stanie ładu, będziesz widział formacje mentalne lub to czym umysł jest zaabsorbowany w naturalnym stanie powstawania i rozpadu. Umysł będzie czysty, neutralny i nieporuszony – ani zadowolony ani niezadowolony – i będzie postrzegał zjawiska fizyczne i mentalne, gdy te powstają i rozpadają się stosownie do ich własnej natury.

c. Gdy zrozumienie, że w żadnym w tych przedmiotów nie istnieje żadne ''ja'' stanie się jasne, napotkasz coś co znajduje się głębiej, poza wszelkim cierpieniem, czy napięciem, wolnym od cykli zmiany – nieśmiertelne – wolne od narodzin i śmierci, jako że wszelkie rzeczy, które podlegają narodzinom muszą stosownie do własnej natury zestarzeć się, ulec chorobie i umrzeć.

d. Gdy jasno dostrzeżesz tą prawdę, umysł będzie pusty, nie wsparty na niczym. Nie będzie nawet traktował siebie jako umysł, czy też w ogóle jako cokolwiek. Innymi słowy nie będzie chwytał się pojęcia bycia czymkolwiek. Wszystko co pozostanie będzie czystym stanem Dhammy.

e. Ci, którzy dostrzegają ten czysty stan Dhammy z pełną klarownością nieodwracalnie będą wzrastać w rozpraszaniu oczarowania cierpieniem wciąż i na nowo doświadczanym w życiu. Gdy do głębi poznają prawdę o świecie oraz Dhammę, będą w stanie w tej właśnie chwili jasno ujrzeć rezultaty tego, że istnieje tam to, co znajduje się poza wszelkim cierpieniem. Będą to wiedzieli bez potrzeby pytania lub zaufania komukolwiek, ponieważ Dhamma jest paccattam to znaczy czymś, co naprawdę może być poznane jedynie osobiście. Ci, którzy doświadczyli tę prawdę w sobie zawsze to potwierdzą.

gnu.svg.png

Chcąc wykorzystać część lub całość tego dzieła, należy używać licencji GFDL:

Udziela się zgody na kopiowanie, dystrybucję lub/i modyfikację tego tekstu na warunkach licencji GNU Free Documentation License w wersji 1.2 lub nowszej, opublikowanej przez Free Software Foundation.


cc.png

Można także użyć następującej licencji Creative Commons:
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0


sasana_banerros.jpg


Oryginał można znaleźć na tej stronie:

Redakcja portalu tłumaczeń buddyjskich: http://SASANA.PL/

Tłumaczenie: Tomasz75