Rupa.jpg

Grzegorz Polak pracuje na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W swoich badaniach zajmuje się przede wszystkim próbami rekonstrukcji soteriologicznej i medytacyjnej doktryny pierwotnego buddyzmu oraz jej późniejszej ewolucji w ramach buddyzmu Theravādy aż po czasy współczesne.

Innym przedmiotem jego zainteresowania jest uzgadnianie różnych aspektów buddyzmu z wynikami dynamicznie rozwijających się współczesnych nauk szczegółowych: kognitywistyki, neuronauk czy ewolucjonistyki.
Autor książki Reexamining Jhana: Towards a Critical Reconstruction of Early Buddhist Soteriology.

Artykuły Grzegorza Polaka

Wersja na stronie DOWNLOAD
Droga do wyzwolenia w traktacie Visuddhimagga Buddhaghosy - Rozdział 1 | Rozdział 2 | Rozdział 3 | Rozdział 4 mobi2.jpg epub2.jpg pdf.jpg
Problem jhāny w pierwotnym buddyzmie. Wprowadzenie mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg
Tradycje buddyjskie therawada mobi2.jpg epub2.jpg pdf2.jpg