Sakkāya

Istniejąca grupa. Słowo to jest zazwyczaj tłumaczone jako osobowość, jednak według Komentarzy odnosi się do sat-kāya, czyli istniejącej grupy a nie do sanskryckiego sva-kāya, czyli własnej grupy lub własnego ciała.

W Suttach, na przykład w M. 44 jest powiedziane, że jest to określenie na pięć Skupisk khandha: ”Bracie Visākho, sakkāya są przez Błogosławionego nazywane pięć skupisk jako przedmioty przywiązania (upādāna-kkhandha) a mianowicie: materia, uczucia, percepcja, konstrukcje mentalne i świadomość.

Patrz sakkāya-dit.t.hi.

POWRÓT